Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente


Fotoverslag van de startdag 2018Verbonden en vervreemd

gespreksgroep voor theologisch geïnteresseerden

verbonden en vervreemd

Een van de boeiendste terreinen voor de theologie is het grensvlak van kerk en cultuur. Niet alleen voor de theologie trouwens, maar ook gewoon voor mensen die zich afvragen: wat zou mijn geloof kunnen betekenen voor mensen die er ‘niets mee hebben’?

Kort voor de zomer verscheen van dr. Wim Dekker het boek ‘Vervreemd en verbonden’ (over de God van Paulus op de Areopagus). Wie in deze tijd met ‘buitenstaanders’ over het christelijk geloof wil spreken, stuit al snel op bezwaren en tegenwerpingen. Wim Dekker (1950) bekijkt die bezwaren in zijn nieuwe boek. Kerk en geloof lijken steeds vreemder voor de hedendaagse cultuur. Je hebt dus een vertaalslag nodig, maar hoe maak je die? Dat is ook de uitdaging voor de kerk in deze tijd.

Dr. Wim Dekker is iemand die het gewicht voelt van tal van vragen en zoekend op weg gaat, gaandeweg inzichten formulerend. Daarbij legt hij de focus bij kernthema’s van het christelijk geloof, die hij relateert aan hedendaagse vragen. Zo gaat het over de uniciteit van God en de multiculturele samenleving en over de relatie van alle mensen met hun Schepper. Maar ook over het oordeel en de weerzin die dat oproept in onze cultuur, over het kruis van Jezus dat vervreemding oproept en over de moeilijke notie van gezag en over nog veel meer.

Dekker wil met herkenning (wie herkent de vragen ook niet in zijn eigen (geloofs-)leven?) daarbij aansluiten, ook trouwens bij tal van positieve ervaringen die mensen hebben over de betekenis van hun leven – maar hij wil tegelijk het eigene van het christelijk geloof ter sprake brengen. En dat geloof is ergens, uiteindelijk, toch iets vreemds en aanstootgevends. Dit laatste wil Dekker zeker niet onder het tapijt schuiven. Maar als het kan, zou hij mensen wel aan de hand willen meenemen, op weg naar een dieper begrip van het mysterie dat God zich in Jezus laat kennen. Bij alle vervreemding die je erbij kunt hebben, is het evangelie in de grond van de zaak een verhaal van bevrijding en hoop.

In deze gespreksgroep willen we met elkaar dit boek lezen om op zoek te gaan hoezeer de vragen in ‘Verbonden en vervreemd’ ook in ons eigen leven spelen en dè uitdaging zijn voor het kerk-zijn in deze tijd (ook in Krimpen).

Het is de bedoeling om driemaal voor de Kerst en driemaal na de Kerst bijeen te komen.

Datum: dinsdag 2 oktober 2018. Overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
Inleider en aanmelden: ds. Machiel van der Giessen, mdvandergiessen@freeler.nl, tel. 0180 47 11 17.

Akropolis en Areopagus Paulus op de Areopagus pijl omhoog


Geloofsgespreksgroep als voortgezette catechese

12 artikelen

Catechese, geloofsonderricht hoort van ouds bij de tienerleeftijd als voorbereiding op het doen van openbare belijdenis des geloofs.

Toch hoort bij geloven levenslang leerling zijn – blijven leren om zo te groeien in geloof, hoop en liefde. Dat mag gebeuren in de kerkdienst, Bijbelkringen, maar in het afgelopen seizoen hebben we ook een geloofsgespreksgroep gehad, die min of meer de vorm had van volwassenen-catechese. Met elkaar leren over Geloven, Doop, Heilig Avondmaal, Ambt, Kerk, etc.

In het komende seizoen willen we weer zo’n geloofsgespreksgroep met elkaar hebben.

Handleiding daarbij is het boekje ’12 Artikelen over God’ – Geloven op goede gronden.

Datum: Dinsdagochtend 25 september 2018. Overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 10.15 -ca. 11.45 uur
Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8pijl omhoog


Geloofsopvoeding

Ouders opgelet!

Vind je geloofsopvoeding belangrijk, maar ervaar je dit als lastig? Of heb je een goed idee hoe je dit in je gezin gestalte en vorm kan geven? Dan wil ik je allebei uitnodigen om te reageren op mijn oproep om input te leveren voor het organiseren van activiteiten op het gebied van de geloofsopvoeding. Om te weten waar wel of geen behoefte aan is, heb ik een korte enquête gemaakt. De link staat op de Facebookpagina van de Rank, maar wanneer je hier geen lid van bent, stuur ik je graag de link toe! Hiervoor heb ik wel je mailadres nodig. Dit kun je sturen naar: familiespek@kpnmail.nl

Een hartelijke groet, ook namens Wilma van der Blom, van Jolanda Spekpijl omhoog


Thema-avonden van de Raad van Kerken te Krimpen aan den IJssel

Thema van het seizoen 2018-2019: Hartslag: waar gaat je hart naar uit?

harten


Dit seizoen denken we met elkaar na over waar je hart naar uitgaat. Waar ligt je passie? Je denkt misschien dat je jezelf kent en weet waar je hart naar uit gaat, maar het blijkt dat er maar een trend voorbij hoeft te komen of we laten ons erdoor meenemen. Willen we dat eigenlijk wel? Schuiven verlangens naar succes en rijkdom niet te vaak aan de kant wat je echt verlangt en hoe je uit geloof wilt leven? Hoe kun je je verlangen richten? We ontdekken hoe geloof je hierbij kan helpen.

Thema-avond over: bidden met je hart
biddend
‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens. Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de mogelijkheden van gebed na te denken. We zijn erg blij dat bisschop mgr. Johannes (Hans) van den Hende naar Krimpen wil komen om er met ons van gedachten over te wisselen. Hij zal een lezing houden en daarna gaan we erover in gesprek. We zullen merken dat elke kerkelijke stroming zijn eigen accenten legt bij het bidden, wellicht opent het nieuwe perspectieven en gaat je hart die avond weer een stukje open naar God.

Hende

Datum: 14 november 2018
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: Immanuëlkerk, Estafette 1, Krimpen a/d IJssel
Inleider: mgr. J.H.J. van den Hende
Opgave bij: Rita Schoolenberg, c.schoolenberg@chello.nl

Thema-avond over: leven van wat komt

Op zoek naar vitaal sociaal christelijk handelen

oog

In gesprek met vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs etc. gingen de auteurs op zoek naar hoe in onze tijd geloof een bron van kracht is voor mensen die daar werken. Ze ontdekten dat juist in een tijd van secularisatie het belangrijk is voor mensen te weten dat we al ‘opgenomen zijn in een wereld die naar het goede op weg is’. In een werkomgeving waarin controle en registeren zo in zwang zijn, geeft vertrouwen op God die de wereld draagt het broodnodige tegenwicht. Ze roepen mensen op om voluit gelovig te spreken met anderen.

In de lezing geeft Thijs Caspers informatie over het project en hoe de theologische noties van Erik Borgman het ongeschreven testament van zijn leermeester Schillebeeckx inkleuren. Ook zal hij reageren op onze vraag hoe ‘leven van wat komt’ een nieuwe kijk kan geven op hoe je als oudere zinvol je leven kunt inrichten.

We zullen met elkaar in gesprek gaan.

Thijs Caspers, theoloog en schrijver, is leken-Dominicaan en gast-onderzoeker bij het ‘Tilburg Cobbenhagen Center’ en tot voor kort stafmedewerker van het Katholiek netwerk VKMO (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties).

Caspers
Datum: 18 februari 2019
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: H. Maria Koningin (De Bron) – Memlinghof 2, Krimpen a/d IJssel
Inleider: Thijs Caspers
Opgave bij: Hilda Pleijsier, hilda.pleysier@online.nl, tel. 550789

Thema-avond over: de slag om het hart

Als je over secularisatie spreekt, denken mensen direct aan kerkverlating. Alles wat gebeurt leggen we uit in termen van secularisatie. Herman Paul nodigt ons uit om af te stappen van dit algemene verhaal en te gaan denken op individueel niveau. Waar gaat secularisatie om? Dat je verlangens naar God die je misschien altijd had of nog wel hebt, weggedrukt worden door verlangens naar dingen uit de tijd waarin we leven (dit saeculum). Zeker, succes en geluk zijn ook belangrijk. Maar ze schuiven zomaar over je verlangen naar God heen. Dat maakt dat mensen kunnen zeggen: ‘ja ik ga niet zo vaak meer naar de kerk maar ik mis het niet’.

‘De crux is’, zo zegt Paul, ‘om te leren je verlangen ter richten. In alle religies draait het niet om de leer of dogma’s, in het boeddhisme, islam, christendom en noem maar op, het draait ook niet om de moraal. Maar het draait om je hart. Waar je je verlangen op zet. Religies helpen je om je verlangen te richten op wat je echt verlangt. Om je te bevrijden van zaken die je vast zetten.’

Denk als je langs de grote en leger wordende kerk op het marktplein fietst eens niet aan secularisatietrends. Maar denk aan dat hart van jou en elk mens waar verlangens met elkaar vechten om aandacht. Bedenk dat God geduldig wacht tot je jouw deur openzet voor zijn liefde. En hoe velen vermelden dat je kunt zoeken en zoeken in je leven, maar dat je hart rust vindt in God.

Op deze avond zal Herman Paul zijn uitdagende visie op een relevant geloof toelichten. Daarna gaan we in gesprek met hem. We kunnen ons voorstellen dat u het niet met hem eens bent. Of misschien zit er meer in dan u denkt. En hoe werkt dat dan je verlangens richten? Het belooft een boeiende avond te worden.

pijl omhoog

Herman Paul is hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Paul

Datum: 11 april 2019
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a, Krimpen a/d IJssel
Inleider: Dr. Herman Paul
Opgave bij: Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl , tel. 521584


Opwekking 2019

Ieder jaar wordt er tijdens het Pinksterweekend de “Opwekking”- conferentie georganiseerd. De datum is van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni 2019. Op het evenemententerrein in Biddinghuizen zijn er dagelijks diensten en zijn er voor de kinderen hun eigen tenten. Daarnaast zijn er Bijbelstudies en Workshops met bekende christelijke sprekers, op zondagmiddag is er de grote Sing-in in de buitenlucht en op zondagavond wordt er het Avondmaal gevierd en is er een genezingsdienst. Aankomend jaar zijn we weer van plan om met een groep uit de Rankgemeente daar naar toe te gaan. Op het nabij gelegen park ‘Walibi Village’ huren we huisjes. Binnen 20 minuten loop je dan naar het evenemententerrein. De kosten zijn 125,00 euro per persoon. Graag willen we inventariseren wie er allemaal mee willen. Graag komende week aanmelden, zodat we tijdig huisjes kunnen huren. Voel je vrij om eventueel zelf een huisje te huren of op de camping van het evenemententerrein een plek te reserveren. Dan ontmoeten we elkaar tussen de diensten door. Het is ook erg leuk om een dag langs te komen, weet dan dat de koffie bij ons klaar staat en dat je mee kan eten. Meer informatie: www.opwekking.nl
Vragen en aanmelden: Liesetta de Jong 06-23252824 en Mariska vd Blom 06-27278193pijl omhoog


Bijbel Doe Dagen 2018: WAUW!

De voorbereidingen voor de Bijbel Doe Dagen 2018 zijn al weer in volle gang. Om er ook dit jaar weer een groot feest van te maken hebben we veel medewerkers nodig. Wil jij ons daarbij helpen en weet je van aanpakken? Schrijf je dan in als medewerker!

Datum: zaterdag 20 oktober t/m woensdag 24 oktober 2018
Locatie: De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41, Krimpen aan den IJssel
Tijd: zaterdag vanaf 14:00 uur, maandag t/m woensdag van 08:30u tot 12:30u

Thema
Het thema van dit jaar is ‘WAUW!’. We staan dit jaar stil bij de verwondering over God, Zijn Schepping, over jezelf en de ander. Met jou als medewerker gaan we er voor alle bezoekers een onvergetelijke week van maken!
Daarnaast is er ook dit jaar weer veel muziek en gaan de kinderen zelf ook aan de slag met allerlei creatieve activiteiten en uitdagende workshops.

Aanmelden
Je kunt één dag of meerdere dagen meedoen en aangeven welke taken je de voorkeur hebben. Draag jij graag je steentje bij en heb je de mogelijkheid om dit jaar (weer) mee te doen? Meld je dan meteen aan via www.pknkrimpen.nl > Activiteiten > Bijbel Doe Dagen. Je kunt je ook via onze Facebook pagina inschrijven (www.facebook.com/BDDkrimpen). Na de aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en ontvang je per mail meer informatie.

Je kunt ook deze QR code m.b.v. je smartphone scannen om direct het inschrijfformulier te openen:

QRcode

Contact
Heb je nog vragen? Mail naar bijbeldoedagenkrimpen@gmail.com, kijk op www.krimpen.nl of stuur ons een bericht via Facebook. We zien je aanmelding vol verwachting tegemoet!

Hartelijke groet,

Elisabeth van der Ham – Rieneke Joustra – Pranati Kamer
Bijbel Doe Dagen kernteam 2018
pijl omhoog


Platform leden

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu platform leden -> informatiepijl omhoog