Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente


Platform leden

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu platform leden -> informatie


Kinderproject van de Adventstijd

In de Advents- en Kersttijd gebruiken we voor het kinderlied het projectlied, dat bij het project hoort: ‘God heeft iets nieuws bedacht’. Dit project gaat uit van het Nederlands Bijbelgenootschap en gaan we in de kindernevendiensten gebruiken. Hier kun je het lied beluisteren en de tekst met noten zien en eventueel downloaden.

muziek

      God heeft iets nieuws bedacht - Marcel & Lydia

tekst en noten

U kunt dit bestand downloaden via: Adventlied – tekst


Missionaire actie bij het busstation

Op vrijdag 17 november is er bij het busstation door leden van de Rankgemeente weer koffie aangeboden. Er volgen nog twee vrijdagen waarop dat gaat gebeuren. U kunt nog meedoen!Adventsleesrooster

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een adventsleesrooster uitgegeven. Het is een klein boekje met bijbelteksten, uitleg en een vraag. Hiermee hoopt het zoveel mogelijk mensen in Nederland te helpen om bewust naar kerst toe te leven. Op zondag 3 december, de eerste zondag van de advent, kunt u voor of na de dienst een exemplaar in ontvangst nemen.

Zie ook deze pagina op onze website: adventsleesrooster


Creamorgen