Geloofsopvoeding

Ouders opgelet!

Vind je geloofsopvoeding belangrijk, maar ervaar je dit als lastig? Of heb je een goed idee hoe je dit in je gezin gestalte en vorm kan geven? Dan wil ik je allebei uitnodigen om te reageren op mijn oproep om input te leveren voor het organiseren van activiteiten op het gebied van de geloofsopvoeding. Om te weten waar wel of geen behoefte aan is, heb ik een korte enquête gemaakt. De link staat op de Facebookpagina van de Rank, maar wanneer je hier geen lid van bent, stuur ik je graag de link toe! Hiervoor heb ik wel je mailadres nodig. Dit kun je sturen naar: familiespek@kpnmail.nl

Een hartelijke groet, ook namens Wilma van der Blom, van Jolanda Spek

Belijdeniscatechese

Info-moment belijdeniscatechese

Begin oktober start er weer een groep voor de belijdeniscatechese.

Op zondag 23 september is er na de kerkdienst in zaal 2/3 een info-moment voor geïnteresseerden.

Als je al eens gedacht hebt: zal ik de stap zetten om met de belijdeniscatechese mee te gaan doen? Wat wordt daar besproken? Wanneer gaat dat gebeuren? Zou dat wel wat voor mij zijn? Kom dan een half uurtje koffiedrinken op zondag 23 september en we praten daar verder over door.

Wilt u/jij er liever apart eens met mij over doorpraten, schroom niet om contact op te nemen: 0180–471117, mdvandergiessen@freeler.nl.

Geloofsgespreksgroep als voortgezette catechese

Geloofsgespreksgroep als voortgezette catechese

12 artikelen

Catechese, geloofsonderricht hoort van ouds bij de tienerleeftijd als voorbereiding op het doen van openbare belijdenis des geloofs.

Toch hoort bij geloven levenslang leerling zijn – blijven leren om zo te groeien in geloof, hoop en liefde. Dat mag gebeuren in de kerkdienst, Bijbelkringen, maar in het afgelopen seizoen hebben we ook een geloofsgespreksgroep gehad, die min of meer de vorm had van volwassenen-catechese. Met elkaar leren over Geloven, Doop, Heilig Avondmaal, Ambt, Kerk, etc.

In het komende seizoen willen we weer zo’n geloofsgespreksgroep met elkaar hebben.

Handleiding daarbij is het boekje ’12 Artikelen over God’ – Geloven op goede gronden.

Datum: Dinsdagochtend 25 september 2018. Overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 10.15 -ca. 11.45 uur
Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8

Gespreksgroep voor theologisch geïnteresseerden

Verbonden en vervreemd

gespreksgroep voor theologisch geïnteresseerden

verbonden en vervreemd

Een van de boeiendste terreinen voor de theologie is het grensvlak van kerk en cultuur. Niet alleen voor de theologie trouwens, maar ook gewoon voor mensen die zich afvragen: wat zou mijn geloof kunnen betekenen voor mensen die er ‘niets mee hebben’?

Kort voor de zomer verscheen van dr. Wim Dekker het boek ‘Vervreemd en verbonden’ (over de God van Paulus op de Areopagus). Wie in deze tijd met ‘buitenstaanders’ over het christelijk geloof wil spreken, stuit al snel op bezwaren en tegenwerpingen. Wim Dekker (1950) bekijkt die bezwaren in zijn nieuwe boek. Kerk en geloof lijken steeds vreemder voor de hedendaagse cultuur. Je hebt dus een vertaalslag nodig, maar hoe maak je die? Dat is ook de uitdaging voor de kerk in deze tijd.

Dr. Wim Dekker is iemand die het gewicht voelt van tal van vragen en zoekend op weg gaat, gaandeweg inzichten formulerend. Daarbij legt hij de focus bij kernthema’s van het christelijk geloof, die hij relateert aan hedendaagse vragen. Zo gaat het over de uniciteit van God en de multiculturele samenleving en over de relatie van alle mensen met hun Schepper. Maar ook over het oordeel en de weerzin die dat oproept in onze cultuur, over het kruis van Jezus dat vervreemding oproept en over de moeilijke notie van gezag en over nog veel meer.

Dekker wil met herkenning (wie herkent de vragen ook niet in zijn eigen (geloofs-)leven?) daarbij aansluiten, ook trouwens bij tal van positieve ervaringen die mensen hebben over de betekenis van hun leven – maar hij wil tegelijk het eigene van het christelijk geloof ter sprake brengen. En dat geloof is ergens, uiteindelijk, toch iets vreemds en aanstootgevends. Dit laatste wil Dekker zeker niet onder het tapijt schuiven. Maar als het kan, zou hij mensen wel aan de hand willen meenemen, op weg naar een dieper begrip van het mysterie dat God zich in Jezus laat kennen. Bij alle vervreemding die je erbij kunt hebben, is het evangelie in de grond van de zaak een verhaal van bevrijding en hoop.

In deze gespreksgroep willen we met elkaar dit boek lezen om op zoek te gaan hoezeer de vragen in ‘Verbonden en vervreemd’ ook in ons eigen leven spelen en dè uitdaging zijn voor het kerk-zijn in deze tijd (ook in Krimpen).

Het is de bedoeling om driemaal voor de Kerst en driemaal na de Kerst bijeen te komen.

Datum: dinsdag 2 oktober 2018. Overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
Inleider en aanmelden: ds. Machiel van der Giessen, mdvandergiessen@freeler.nl, tel. 0180 47 11 17.

Akropolis en Areopagus Paulus op de Areopagus

Laatste dienst Ds. Kronenburg

Vanwege de hoge leeftijd die hij inmiddels heeft mogen bereiken heeft onze oud-pedikant, ds. Kronenburg, besloten te stoppen met voorgaan in kerkdiensten.
Op zondag 1 juli leidde hij ’s morgens voor de laatste keer een dienst in “De Rank”. Daar werd ook bij stil gestaan, waarbij de dankbaarheid over Gods trouw centraal stond.

Pasen 2018

We mogen weer een jaar lang vertrouwen op de lichtgevende aanwezigheid van de opgestane en levende Here in onze kerkdiensten

En Anne-Fleur Vermeulen las de tekst:

We steken de kaars van Pasen aan,
omdat de Heer is opgestaan.
Het licht van Pasen maakt ons blij,
want Jezus houdt van jou en mij.