Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de wijkgemeentes “De Rank” en “De Ark” verenigd,
met als voorlopige naam Ark/Rank-gemeente.
De nieuwe kerkenraad zal besluiten nemen over de nieuwe website van deze gemeente.
Tot de uitvoering van deze besluiten blijft deze website online.

Het beleidsplan en de plaatselijke regeling van deze nieuwe gemeente kunt u vinden onder het menu ‘de kerk’

Ark_Rank

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

Gezamenlijke ArkRank Nieuwsbrief van 27 maart 202

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Waak en blijf bidden
Om te zorgen dat het coronavirus zich niet via onszelf zal verspreiden, wordt in deze dagen grote alertheid van eenieder van ons gevraagd. Bewaar anderhalve meter afstand, schud geen handen, blijf thuis, enz. Hoewel maar weinig mensen daar op zich tegen zijn, blijkt het in de praktijk toch niet zo eenvoudig dit ook toe te passen. Voor je er erg in hebt, sta je alweer dichter bij iemand anders dan de bedoeling is. Moeten de maatregelen alweer aangescherpt worden.
Alert, waakzaam zijn… dat is moeilijker dan we denken. We leven in deze weken in de lijdenstijd en staan stil bij de weg die Jezus is gegaan. De diepe weg van het lijden, die uitloopt op de kruisiging. Die kruisiging was een onvoorstelbaar lijden, maar de weg ernaartoe viel de Here Jezus ook ongelofelijk zwaar. Daarom vraagt hij zijn discipelen: “Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken” (Matteüs 26, 38b). Hij had het echter nog maar amper gevraagd of hij moest zijn oproep alweer aanscherpen: (vers 40b, 41) ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’
Moeite om alert te zijn blijkt van alle tijden te zijn, in Gethsemané en in tijden van corona. Daarom kan waken niet zonder bidden: Waak en blijf bidden! Komende zondag luisteren we met elkaar online naar deze aansporing van Jezus, maar meer nog welke weg Hij ging voor allen, die ten onder gaan in de beproeving.
Met een hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh, ds. Machiel van der Giessen

kerkje

Bij de kerkdiensten van zondag 29 maart
Afgelopen week zijn de maatregelen vanuit de overheid opnieuw aangescherpt om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wat betekent dit voor de kerkdienst van aanstaande zondag?
Morgendienst: uitzending via YouTube en Kerkomroep
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Rank. Dominee Machiel van der Giessen gaat in deze kerkdienst voor. De dienst wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Het aantal aanwezigen in deze dienst is zo minimaal mogelijk. Dit betekent concreet: een dominee, een ambtsdrager, muzikant(en), een techneut en een koster.
Voor de liturgie: druk op deze link
Avonddiensten: meditatie en gebed via Kerkomroep.nl
De avonddiensten vervallen de komende tijd. Wel is er een uitzending van waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. Zondag 29 maart om 18.30 uur wordt de uitzending verzorgd door dr. Gert den Hartogh.
Kindernevendienst thuis – het Huis op het Zand

Hallo jongens en meisjes, hoe is het met jullie? We hebben jullie al even niet kunnen zien in de kerk. Gek hè? Deze zondag is er ook weer een online kerkdienst. Voor deze zondag hebben we ook wat voor jullie erbij gedaan. Het verhaal van het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) is het verhaal wat je voor kan laten lezen, je mag bouwen met blokken of een potje yenga spelen. Kijk maar naar de bijlage en dan lijkt het net of je toch naar de kindernevendienst kan.
Voor de kids: Het huis op het zand
Groetjes van de leiding

collectezak

Collecten bij de online kerkdienst
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om toch samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij! Voor het collecteren hebben we nog niet echt een creatieve oplossing – daar wordt aan gewerkt. Gebruikt u tot die tijd alstublieft de bankrekeningnummers om uw gift over te maken!
Eerste collecte voor De Herberg
De eerste collecte is bestemd voor De Herberg. Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding biedt de Herberg liefdevolle aandacht. Steunt u dit belangrijke werk?
Deze collecte kunt u overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van Ark-Rankgemeente.
Tweede collecte voor de groei en bloei van de gemeente
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 onder vermelding van Ark-Rankgemeente/collecte.
40-dagentijd
Laten we ook het 40-dagentijd-project niet vergeten! Juist door het hele gebeuren rondom het virus worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. In wat voor vorm dan ook. U kunt uw gift overmaken op: NL98RABO 0351902651 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van ArkRankgemeente. Graag als vermelding ‘Boterham’.
Paasgroet
Ook kan voor het versturen van de Paasgroeten aan gedetineerden niet uw medewerking worden gevraagd. We hebben besloten om ze toch te versturen!

Kerkzijn in tijden van Corona
Ook de komende weken kunnen we niet fysiek met elkaar samenkomen. Daarom worden ook de komende weken online kerkdiensten gehouden. Iedere morgen is er om 10.00 uur een dienst die uitgezonden wordt via een livestream op YouTube en via Kerkomroep.nl. ’s Avonds wordt om 18.30 uur een overdenking uitgezonden die te beluisteren is via Kerkomroep.nl.
Een brief voor alle gemeenteleden
Als het goed is hebben alle gemeenteleden in de afgelopen week een brief ontvangen met daarin meer informatie over hoe we met elkaar in deze tijd kerk kunnen zijn. Dank aan iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft. Schroom niet om gebruik te maken van het aanbod voor concrete hulp als u daar behoefte aan heeft! Bij de ArkRankNieuwsbrief is de brief ook als bijlage bijgevoegd.
Kerkdiensten via YouTube
Veel mensen zijn positief over de online-kerkdiensten via YouTube. Dat is fijn om te horen! We zijn erg blij met de inzet van Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham hierbij. Elke week wordt de uitzending weer een beetje beter. Ook de komende week gaan we weer een paar dingen anders doen. Heb je suggesties of ideeën? Geef ze gerust door! Voor de zekerheid nog een keer het adres: de dienst is te volgen via https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’)
Facebook en Instagram
Sinds kort is er – met dank aan Michiel Groeneveld – een ArkRank Facebookpagina. Iedere dag wordt hier ter bemoediging dagelijks een gebed, lied, gedicht of filmpje geplaatst. Ga voor de pagina naar www.facebook.com/arkrankkrimpen. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Ook in deze tijd zijn we niet alleen.
Gebruikt u liever Instagram? Ook daar is dagelijks een bericht te vinden. Ga hiervoor naar www.instagram.com/arkrank.

Verantwoording tweede collecte februari 2020

Datum Doel €. 257,60
02 februari Kerk €. 257,60
09 februari Kerk €. 370,92
16 februari Kerk €. 294,07

23 februari Kerk €. 418,20
februari Wijkfonds €. 67,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

pijl omhoog

Mudraise

Mudraise

Elk mens heeft het recht om in vrijheid te leven, helaas is de realiteit zo anders! Wij gaan door de modder om de kind-slavernij te stoppen, zodat zij net als onze kinderen in vrijheid in deze wereld kunnen leven!!!

Als “MudMothers” gaan wij de strijd aan! Wij zien, voelen en weten dat het voor kinderen essentieel is om in vrijheid op te groeien! Het doet ons pijn, het raakt ons en vanuit die bewogenheid hebben we geen reden om NIET in actie te komen! Vanuit hetgeen wat wij hebben ontvangen willen wij uitdelen aan diegene die het nodig hebben. (gebaseerd op 2 Kor. 1:3-4)

Op zaterdag 27 juni 2020 is de Mudraise van International Justice Mission en gaan wij met een aantal vrouwen uit de Rank de strijd aan tegen slavernij. Dit doen wij door een parcours(3,6 of 9 km) met hindernissen af te leggen.

De uitdagingen die wij als “MudMothers” aangaan:

 • De obstacle run tot een goed einde brengen;
 • Trainen, trainen, trainen omdat niet iedereen in het team super sportief is;
 • Uit onze comfortzone stappen om echt door de modder te gaan;
 • Het streefbedrag van €5.500,- bij elkaar halen, en het liefst nog iets meer, hier gaan we allerlei acties voor organiseren;
 • Dat van een aantal “MudMothers” de kinderen zullen gaan deelnemen aan de kidsrun. De plaatsen zijn beperkt, dus VOL=VOL!

Is je interesse gewekt? Zou je zelf ook mee willen doen met de Mudraise? Of wellicht je zoon/dochter? Laat het weten! Wie weet kunnen we nog een team samenstellen!
Meer informatie over het team “MudMothers”, de Mudraise, International Justice Mission of een donatie schenken, kijk dan op https://mudraise.nl/mudmothers.

Als je meer info wilt of op welke manier dan ook een bijdrage wilt leveren aan deze mooie actie dan kan je contact opnemen met Marlies de Vrij – marliesvanvianen@hotmail.com / 06-43435133 of Aline Vroon – alinevdbom@hotmail.com / 06-41717145.

pijl omhoog

Passie/Paaszangmiddag in De Rank

De wijkmedewerkers van De Rank en de IJsseldijkkerk organiseren voor de ouderen van alle wijkgemeenten een Passie/Paas-zangmiddag op donderdag 2 april 2020 in de Rank, aanvang 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. Deze middag heeft een bijzonder karakter, mede doordat de predikanten Baggerman, van der Giessen, den Hartogh en kerkelijk werker Willemieke Schippers een bijdrage zullen leveren in de vorm van lezingen, voordracht en meditatie vanaf de Lijdenstijd op weg naar Pasen.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en ontmoeting met elkaar in de bijzalen van het kerkgebouw.

Als u deze middag bij wilt wonen en zelf geen vervoer kunt regelen, dan kunt u tot uiterlijk maandag 30 maart één van de volgende telefoonnummers bellen.
Voor de IJsseldijkkerk: tel. 510531 of 511642
Voor de Rank: tel. 519468 of 523687

Tot ziens op donderdag 2 april a.s. in de Rank.

pijl omhoog

Tweede nieuwsbrief over de eenwording van “De Rank” en “De Ark”, januari 2020

NieuwsbriefJanuari

Voor de eerste nieuwsbrief van november 2019: klik hierop.

pijl omhoog

Vorming en toerusting


Via de volgende link komt u in het bestand van dit programma:
Programma Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

Verslagje 1ste thema-avond 75 jaar vrijheid 19 november 2019

Bonhoeffer

Prof. Edward van ’t Slot, afgestudeerd op Bonhoeffers gedachtengoed, vertelde op boeiende wijze het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer. Een leven in de tijd vlak voor en tijdens de 2de Wereldoorlog. Bonhoeffer riep in 1933 al op tot nadenken over wat er in de Duitse samenleving gebeurde. De kerk kon volgens Bonhoeffer niet mee bewegen met de veranderende samenleving. Van ’t Slots interesse in Bonhoeffer werd gewekt door diens open, brede blik op “kerk” zijn. De vragen die Bonhoeffer stelde zijn ook vandaag actueel.
– Hoe zijn we kerk in een wereld die razendsnel verandert?
– Wie is Jezus Christus tegenwoordig voor ons?
In zijn boek: Navolging, stelt Bonhoeffer dat je om te kunnen geloven, je moet gehoorzamen. De enige optie is Jezus volgen. De kerk is de plek in de maatschappij om dichtbij de Bron te blijven.
We worden door deze indrukwekkende denker en gelovige gestimuleerd om na te denken over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.
Hilda Pleysier, scriba van de Raad van Kerken

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Overbruggen – leesplan voor de Veertigdagentijd

  Waar sta ik? Waar verlang ik naar? Wat houdt mij vanbinnen bezig? In de weken voor Pasen – de Veertigdagentijd – stellen veel mensen zich dat soort vragen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt een gratis boekje beschikbaar om je daarover te bezinnen aan de hand van het evangelie volgens Matteüs: Overbruggen – 40 dagen tussen hemel en aarde.

 • Lees hier meer over

  ‘Volgens Matteüs benadrukte Jezus keer op keer: “Het koninkrijk van de hemel is nabij”‘, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Jezus laat daarmee zien dat de hemel het ijkpunt is voor ons leven op aarde. Pasen – Jezus’ opstanding – is de gebeurtenis bij uitstek die de kloof tussen hemel en aarde overbrugde. Maar wat merken we daar nú nog van? En hoe kunnen ook wij bruggen slaan naar anderen? Overbruggen helpt je om stil te staan bij dit soort vragen.’

  Inhoud en verkrijgbaarheid
  Overbruggen bevat een bijbelleesplan voor de Veertigdagentijd vanaf Aswoensdag, 26 februari. Iedere dag is er een korte uitleg bij een passage uit Matteüs. Ook krijg je een vraag mee om wat je gelezen hebt met je leven te verbinden. Verder bevat het boekje een interview met migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, en een achtergrondartikel over de verbinding die Jezus legt tussen hemel en aarde. Vanaf Aswoendag kan het leesplan ook digitaal gevolgd worden via de gratis NBG-app Mijn Bijbel.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/40-dagen-tussen-hemel-en-aarde
  Link naar bestelformulier: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd-website

 • Kinderen en Pasen

  Voor kinderen is er het Bijbel Basics-paasproject ‘Tussen hemel en aarde’, over de Bergrede van Jezus uit Matteüs 5-7.

 • Lees hier meer over

  ‘In de Bergrede staan veel van de meest geliefde uitspraken van Jezus’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik van het NBG. ‘Jezus had het over “het echte geluk” en “onze Vader in de hemel”, en zei: “Jullie zijn het licht in deze wereld”. Met de kinderen ontdekken we wat dat met Pasen te maken heeft én met ons leven hier en nu.’

  kinderen en pasen

  Bij het project is ook een kartonnen 3d-berg verkrijgbaar.
  Daarmee leef je in de kerk toe naar Pasen en maak je het kinderproject van Bijbel Basics zichtbaar. De berg heeft een hoogte van bijna 70 cm en is gemaakt van mooi afgewerkt en stevig karton.

  berg-voorkant

  De 3d-berg wordt geleverd met een duidelijke handleiding en is te bestellen in de webshop van het NBG.
  Prijs: € 40,-

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/126

 • Eerste peuterbijbel van Nederlandse bodem

  Voor het eerst verscheen er een bijbel speciaal voor Nederlandse peuters: Mijn Peuterbijbel. Mijn Peuterbijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
  De kinderbijbel bevat verhalen voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar en werd geschreven door Melanie van de Peut en geïllustreerd door Michel de Boer.

 • Lees hier meer over
  peuterbijbel

  ‘Peuters zijn onbevangen en staan open voor verhalen, ook uit de Bijbel. Maar een kinderbijbel die dicht bij de Bijbel blijft én past bij de leefwereld van Nederlandse peuters, was er nog niet’, zegt schrijfster Melanie van de Peut. ‘Wil je aan peuters uit de Bijbel vertellen, dan is het de kunst om bij hen aan te sluiten. Ze houden van structuren en rituelen, zoals een vast voorleesmoment. Hun concentratieboog is kort, dus bracht ik elk verhaal terug tot een paar zinnen. Verder hebben Michel en ik interactieve elementen toegevoegd, zodat de peuters geprikkeld worden om te reageren. Met kleuren, vragen, een liedje of een opdracht roepen we reactie op, zodat je als ouder merkt wat bij het kind aankomt. Bij het kerstverhaal bijvoorbeeld kunnen ze samen met Jozef op de deuren in Nazaret kloppen.’

  Workshops

  Daphne, Moos en Rens lezen de kleine Peuterbijbel
  Melanie van de Peut is taalcoördinator in het peuteronderwijs en geeft vertelcursussen. Michel de Boer is illustrator, vormgever en uitgever en werd bekend met ‘opa Knoest’. Melanie geeft komend voorjaar een aantal workshops over de ontwikkeling van peuters en hoe je daar met de Bijbel bij aan kunt sluiten.

  Kleine en grote Peuterbijbel

  Mijn Peuterbijbel werd voorafgegaan door Mijn Kleine Peuterbijbel, een stevig kartonboekje met zeven bijbelverhalen. De peuters kunnen zelf het boekje vasthouden en bekijken. Deze peuterbijbels leggen een goede basis voor een opvoeding met de Bijbel. Met deze uitgaven heeft het NBG een compleet palet aan bijbels voor kinderen van 0-12 jaar, van Babybijbel tot en met Samenleesbijbel.
  Mijn Peuterbijbel is voor € 26,50 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/mijn-peuterbijbel

 • Braille-bijbelboeken voor Ghana

  Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen. Daar wil het NBG met hulp van de leden van de Bijbel per Maand-Club verandering in brengen. Met de bijdrage van de BpMC kunnen we in Ghana brailleboeken met bijbelse verhalen uitdelen. Een tastbaar geschenk!

 • Lees hier meer over
  ‘Zelfs in de kerk voelen ze zich vaak buitengesloten’, zegt Charles Adu-Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. ‘Braillebijbels zijn voor de meeste blinden onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de Bijbel lezen of meepraten in studiegroepen.’

  Rijkere ervaring
  Aan de Three Kings Special School in Adidome studeren 33 studenten aan de speciale braille-afdeling. Zij mochten al een braille-bijbelboek ontvangen. Voor Atitsogbe Agbemafle (20) is bijbellezen zo een rijkere ervaring geworden.
  Atitsogbe: ‘Ik geniet van het zelf lezen van de teksten. Als mensen me voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen als ik dat wil. Nu ik zelf kan lezen, begrijp ik beter wat er staat. Dat helpt mij om het toe te passen in mijn leven.’

  Bijbel per Maand-Club
  Elke maand een bijbel: dat is het idee achter de Bijbel per Maand-Club. Leden van de BpMC steunen elke maand één van onze concrete bijbelprojecten wereldwijd.
  De BpMC is bijna 50 jaar geleden opgericht voor NBG-leden om wereldwijd concrete bijbelprojecten te ondersteunen. Dankzij de steun van de clubleden krijgen elke maand duizenden mensen toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. In binnen- en buitenland.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club

 • Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze

  In de Maand van de Bijbel introduceerde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbelkieswijzer. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past. De Bijbelkieswijzer is te vinden op debijbel.nl/kieswijzer.

 • Lees hier meer over
  ‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te lezen’ , zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen vragen zich af waarom er zoveel vertalingen zijn, en wat er nou écht staat in de Bijbel. Immers, soms klinkt een bepaalde bijbeltekst in de ene vertaling heel anders dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen bijbellezers hoe dat komt. Ook merken we dat veel mensen zoeken naar een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je de kieswijzer doet – een soort kieskompas – krijg je daar advies over én leer je aan de hand van voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Zo ontdek je op een leuke manier dat iedere vertaling een uniek venster op de tekst opent.’
  Buitenwerf benadrukt dat het NBG met de kieswijzer alle bijbellezers wil dienen. ‘Niet alleen vertalingen die door het NBG zijn gemaakt doen mee, maar ook andere bekende Nederlandse vertalingen. Onze missie is immers: de Bijbel dicht bij mensen brengen.’

  Vertaalprincipes en voorkeuren
  De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de negen bekendste Nederlandse vertalingen: de NBG-vertaling-1951, de Statenvertaling (editie 1977), de Groot Nieuws Bijbel (editie 1996), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), Het Boek (editie 2008), de Herziene Statenvertaling (2010), de Willibrordvertaling (editie 2012), de Naardense Bijbel (editie 2014) en de Bijbel in Gewone Taal (2014). Elk van deze vertalingen belicht de brontekst op haar eigen manier. De ene vertaling blijft dicht bij de formulering van het Grieks of Hebreeuws, een andere kiest voor soepel Nederlands, een derde wil vooral de betekenis overbrengen.
  De Bijbelkieswijzer werkt met 23 vragen die onder meer gaan over de vertaalprincipes van deze vertalingen. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je Griekse of Hebreeuwse beeldspraak, kies je voor (bijvoorbeeld) omgangstaal of voor literair Nederlands, en in hoeverre houd je rekening met de lezer van vandaag? Ook het bekende principe van concordantie komt aan bod: vertaal je een bepaald woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord of niet? De vragen en stellingen worden toegelicht met filmpjes en informatie. Daarnaast krijgt de gebruiker enkele voorkeursvragen voorgelegd, bijvoorbeeld: ‘Welke weergave van Matteüs 5:3 spreekt je het meest aan?’ en dan volgen acht opties, waaronder ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn’, ‘Zalig zijn de armen van geest’, ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben’, ‘Zalig wie arm zijn aan geestesadem’ en ‘Gelukkig zij die nederig zijn’.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl/kieswijzer

 • NBG komt met speciale ‘Voorleesbijbel’

  Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen verscheen op 22 januari 2020 bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Voorleesbijbel. Dit boek bevat 52 bijbelverhalen, speciaal geschikt om voor te lezen aan kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

 • Lees hier meer over
  Elly Zuiderveld over de Voorleesbijbel: ‘De verhalen lezen prettig en ik vind de illustraties prachtig. De verhalen kloppen met de Bijbel en met wat er gebeurd is, nou ja, tenminste voor zover wij dat weten natuurlijk. Ik hou ervan dat de Voorleesbijbel bij Noach niet alleen aangeeft dat het regende, maar dat het water overal vandaan kwam. De sluizen van de hemel braken immers open, zo staat het in de Bijbel. Vroeger lazen we onze kinderen elke avond voor uit de Kinderbijbel van Anne de Vries. Daar leerden we zelf ook van. Later las ik in het tv-programma ‘Elly en de Wiebelwagen’ kleuters voor uit een kinderbijbel waarin de verhalen heel beeldend werden verteld. Het levert kostbare parels op voor later. Ik kan de Voorleesbijbel echt aanbevelen.’

  Eigentijdse kindervertelbijbel
  ‘Voorlezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De meeste christelijke ouders en grootouders doen het dan ook graag’, zegt NBG-uitgever Stefan van Dijk. ‘Het voorlezen van bijbelverhalen heeft nog iets extra’s: het helpt om Gods liefde voor mensen te ontdekken. En als vader van twee jonge kinderen weet ik ook hoe gezellig het is en goed voor je band met je kind. Toen ik zelf opgroeide, waren er de kindervertelbijbels van schrijvers als Anne de Vries of Evert Kuijt. Met de Voorleesbijbel is er zo’n kinderbijbel voor deze tijd.’

  Inhoud en verkrijgbaarheid

  De Voorleesbijbel bevat 52 verhalen uit Genesis tot en met 2 Samuel. Daarna komen er nog twee delen. In totaal komen er dus zo’n 150 bijbelverhalen in deze vorm beschikbaar. De verhalen zijn geschreven door onderwijsadviseur Edith Mulder-de Vree en Rudy van Moere, emeritus-hoogleraar Oude Testament, onder redactie van het NBG. De illustraties zijn van Paul Oole. De Voorleesbijbel (deel 1) is voor € 29,95 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/voorleesbijbel

pijl omhoog