Welkom

Page Title

Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Ark/Rank gemeente als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Ark/Rank gemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

Aanmelding voor de kerkdiensten

Het is fijn dat we weer naar een kerkdienst mogen komen. Maar de anderhalve meter afstand moet worden bewaard. Dus u begrijpt dat daarvoor wel het een en ander geregeld moet worden. Daarom horen we graag of u beschikbaar bent, en vragen we u of u zich wilt aanmelden voor de diensten.
U kunt dat voor de diensten in juli en augustus doen door op het menu ‘aanmeldingen’ rechtsboven en vervolgens op het submenu ‘kerkdiensten’ te klikken. U vindt dan de diensten. U kunt een dienst of meerdere diensten na elkaar aanklikken en de aanmeldingspagina invullen.
Dit kan per gezin: er wordt naar het aantal volwassenen en kinderen gevraagd.
U kunt zich tot vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan deze dienst(en) aanmelden.
U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht of uw aanmelding is goedgekeurd of dat er helaas voor deze dienst voor u geen plaats meer is.
Wie zich liever telefonisch aanmeldt, kan dat via het pastorale telefoonnummer doen: 06-57250882.
Bij onverwachte verhindering kunt u zich afmelden via het menu ‘contact’, het submenu ‘contactformulier’ en door dat formulier naar de webredactie te verzenden.
Maar ook dat kunt u via het pastorale telefoonnummer doen.
Gelden er bijzonderheden voor een dienst, dat kunt u die lezen op de aanmeldingspagina van die dienst.


Samen in touw


Ark/Ranknieuwsbrief van zondag 27 september 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 27 september 2020

Zie hier
de liturgie van de morgendienst

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie

2e collecte – gemeente


Nederlands Bijbelgenootschap

  2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

  Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

 • Lees hier meer over
  Fatima, delegada de la Palabra. Dagelijks leven: Uit arme rurale streek afkomstig, migratie naar deze zone in Tegucigalpa om betere omstandigheden te hebben, studie aan de Universidad Pedagógica Nacional (publieke en dus gratis universitaire lerarenopleiding), heeft de (economische) zorg voor broers en zus, moeder woont nog in dorp, docente Spaans (moedertaal dus) in VO.
  Wat is een delegado/a de la Palabra (= vertegenwoordiger/gedelegeerde van het Woord)? Personen, allen vrijwilligers, die vanwege de Katholieke Kerk, specifiek in rurale streken waar een priestertekort is maar ook in stedelijke marginale zones, evangeliserende en pastorale taken vervullen. Zij leiden vieringen waarin liederen, gebeden, Bijbellezing en een uitleg (wekelijks in grote lijnen verstrekt op papier aan de gedelegeerde vanwege het Bisdom) opgenomen zijn. Dit kan in kerken, kapellen of huizen zijn. Honduras telt 15.000 gedelegeerden. De taak is verder dan alleen vieringen, ook meer activiteiten om de gemeenschappen te ontwikkelen (bijv. pastorale zorg, alfabetisering, eenvoudige gezondheidszorgcursussen, opvoedingsvragen). Alle gedelegeerden ontvangen cursussen vanuit de Bisdommen en werken vanuit duidelijke kerkelijke richtlijnen t.a.v. leesroosters, uitleg, activiteiten teneinde (bij verscheidenheid van gaven en accenten) de eenheid met de Kerk en het kerkelijk gezag te garanderen.
  Onze delegada houdt wekelijks op zaterdag een bijeenkomst in het kerkgebouw voor ca. 20 deelnemers en doordeweeks in huizen van gezinnen die daarom vragen (specifieke problemen of vieringen van bijv. geboorte, genezing, huwelijksjubileum).
  Bijbellezen, waarom, wanneer, hoe: sprekend over haarzelf en de leden weet ze dat de Bijbel in de problemen van de omgeving en binnen het gezin/persoon vrede en rust geeft. Alleen al door samen te zijn in lezing, instructie en gebed voelen de mensen zich als in een oase van rust en vrede in de vaak ellendige omstandigheden. Van de 20 deelnemers hebben 4 een eigen Bijbel.

  ‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op digitalisering en verbreding. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland. Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.’
  Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

  Groeiende populariteit app en site
  De digitalisering werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app Mijn Bijbel en de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app Mijn Bijbel werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling.

  Uitgeverij en Bijbel Basics
  De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth for Christ. De NBG-kindernevendienstmethode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

  Internationaal
  In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams Bijbelgenootschap bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.

 • Lees hier meer over  Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een is overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren de mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af. Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

  Venezolaanse vluchtelingen
  ‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket met levensmiddelen was zeer welkom.’

  Cubaans gezin
  ‘Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterlaten.’

  Verpleegster uit Haïti
  ‘Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde graag als verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo.
  Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Bijbelgenootschap van Guatemala zet zich nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Saul Sosa , directeur van het Bijbelgenootschap van Guatemala vertelt hoe dat nu gaat.

 • Lees hier meer over


  70% van de Guatemalteken heeft vanwege de coronacrisis geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is. Al jaren vertrekken veel Guatemalteken om werk te zoeken in Mexico en de Verenigde Staten, met gevaar voor eigen leven. Hoewel er ‘slechts’ circa 800 coronabesmettingen zijn geteld, zette de president het hele land meteen in quarantaine.
  ‘Die maatregel duurt nu al zo’n twee maanden en maakte dat het bijbelgenootschap zijn kantoor moest sluiten’, zegt Saul Sosa. ‘Net als veel andere bijbelgenootschappen draagt het Bijbelgenootschap van Guatemala zelf ook bij aan projecten door de verkoop van boeken. De verkoop is nu nagenoeg stilgevallen, waardoor de nood extra groot is. Maar ja, die quarantaine was wel nodig. De gezondheidszorg in ons land was al zwak en zou instorten als er een golf van corona-patiënten zou komen. En dan zouden nog meer mensen het land gaan verlaten’.

  Thuiswerken
  ‘Meer dan de helft van het personeel werkt thuis’, vertelt Sosa. ‘Dat mag gelukkig wel. Zo proberen we toch onze boekwinkel vier uur per dag open te houden. Intussen werken collega’s en vrijwilligers hard aan nieuwe ideeën waarmee we door kunnen met ons werk. De boodschap van de Bijbel is erg nodig in deze tijd. We danken God dat de projectteams door kunnen gaan met hun werk vanuit huis.’

  Inzet voor gevangenen
  Met financiële steun van het NBG bezoekt het Bijbelgenootschap van Guatemala gevangenissen. Sosa: ‘Dat werk gaat door. We hebben nu een andere aanpak om de gevangenen te bereiken. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform. In dit project geven we bijbelstudies) om de jongeren te helpen normen en waarden uit de Bijbel toe te passen in hun leven. We zien daar positieve effecten van; het helpt bijvoorbeeld om met frustraties om te gaan.’ EO Metterdaad en het NBG steunen dit project.

  Gebed
  Ook een ander project dat het NBG steunde, gaat nu via internet:
  het Grow and Learn– trainingsprogramma voor zondagsscholen.
  Als het land ‘op slot’ blijft, zal de training gegeven worden via Zoom.
  Sosa sluit af met de oproep om te bidden voor Guatemala. ‘Dat de coronacrisis de armoede niet verergert en dat God ons de gelegenheid geeft om door te gaan met het bijbelwerk. Dat we wijs en creatief inspelen op deze uitdaging, mild voor elkaar zijn en de boodschap van hoop van de Bijbel blijven brengen in een wereld die van slag is. Van mijn kant wens ik alle bijbelgenootschappen toe: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER (Psalm 27:14 NBV).’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

  Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.
  Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

 • Lees hier meer over

  ‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’

  Internationaal project

  De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt.
  In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht.
  De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden.

  Mijn Bijbel
  Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en markeringen te maken in Mijn Bijbel.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

  Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen.

 • Lees hier meer over

  De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen.
  Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

  Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers
  Bij het vrijwilligerswerk voor het NBG worden twee categorieën onderscheiden: ‘kerkvrijwilligers’, die vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het NBG vertegenwoordigen en ‘talentvrijwilligers’, die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak.

  Voor de kerkvrijwilligers zijn overzichtelijke takenpakketten samengesteld. We vragen elke kerkvrijwilliger minimaal het basispakket voor zijn of haar rekening te nemen. Daarnaast kun je kiezen uit vier keuzepakketten.

  Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uiteenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een bepaald evenement, namens het NBG boekhandels bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presentaties of gastlessen geven, mensen bellen met het verzoek om het NBG te steunen, enzovoorts. Ook hier gaat het om het uitvoeren van afgebakende taken waarvan de vrijwilliger en het NBG concreet de resultaten kunnen zien.

  Meer weten over het vrijwilligerswerk van het NBG?
  Kijk op de website van het NBG.
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers
  Of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

  Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl