Welkom

Page Title

Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Ark/Rank gemeente als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Ark/Rank gemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

Vanwege de nieuwe lockdown en de gevolgen die dat heeft voor de kerkdiensten is er de komende weken helaas geen mogelijkheid om zich voor de diensten aan te melden
Ark/Ranknieuwsbrief van zondag 27 december 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 27 december 2020

Zie hier de liturgie van de oudjaarsavonddienst.
en liturgie van de nieuwjaarsmorgendienst


Open ArkHulpinitiatief #Nietalleen

Vlak na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het platform ‘Nietalleen.nl’. Dit platform verbindt hulpvragers uit het hele land aan lokale hulpinitiatieven bij hen in de buurt.

Mensen die een praktische hulpvraag hebben of graag even contact hebben en een luisterend oor, kunnen bellen naar het landelijk nummer 0800-1322. Ze worden dan gekoppeld aan de plaatselijk coördinatoren. In Krimpen aan den IJssel kun je ook mailen naar: nietalleenkrimpen@outlook.com.

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, maar vinden het lastig om hulp te vragen. We leven in een tijd waarin we alles zelf willen kunnen en niet snel hulp vragen. Het lijkt een teken van zwakte maar het getuigt juist van moed als je afhankelijk durft te zijn van anderen en durft toe te geven dat je hulp nodig hebt. En weet dat de hulpgevers dit met liefde doen!

In de donkere maanden van het jaar willen we helpen de drempel lager te maken om hulp te vragen en brengen dit initiatief opnieuw onder de aandacht. De online Kerstnachtdienst van de ArkRank/IJsseldijkkerk staat in het teken van het thema: ‘Nietalleen’. Na de Kerstdagen hangen we promotieposters op en willen we kaartjes uitdelen. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Als u een kerkdienst of andere activiteit in de kerk bezoekt kunt een aantal promotiekaartjes meenemen om weer door te geven aan anderen. Ook willen we proberen bij de seniorenflats in Krimpen deze kaartjes door de bus te doen. Als u daarbij wilt helpen, neemt u dan contact met ons op. En ook als u hulp wilt bieden horen we dat graag!

Wilt u meer over dit landelijke initiatief weten kijk dan eens op de website: https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl.

Marjan Tromp en Hilda Pleysier ( coördinatoren Krimpen) nietalleenkrimpen@outlook.com.


Samen in touw


Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbelzondag 25 oktober

  Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen.

 • Lees hier meer over
  NBG1

  We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland.
  Vanaf 11 september is alle informatie over Bijbelzondag 2020 te vinden op bijbelgenootschap.nl.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet

  De verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet trof ook het Libanees Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap van Libanon en de lokale kerken zijn een hulpactie gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen. Ook het NBG steunt de actie.

 • Lees hier meer over
  De schade aan het kantoor van het Libanees Bijbelgenootschap

  Meer dan 150 mensen kwamen om bij de explosie, er vielen ruim 5.000 gewonden en zo’n 300.000 mensen raakten hun huis en hun bezit kwijt. De schade is groot, ook bij het Bijbelgenootschap van Libanon. Geen raam bleef heel, kozijnen en apparatuur werden zwaar beschadigd.
  De situatie in Libanon was al slecht vóór de ramp. Naast 4 miljoen Libanezen verblijven in het land ook zo’n 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Begin dit jaar verdubbelden de prijzen van levensmiddelen, waardoor veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis leidde tot schaarste aan medicijnen en ziekenhuisbedden. De verwoestende explosie kwam daarom extra hard aan.

  Bijbelgenootschap van Libanon
  Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Libanon meteen in actie. Het interconfessionele bijbelgenootschap, opgericht in 1950, is er voor de christenen in het land, die zo’n 45% van de bevolking vormen. Het Libanees Bijbelgenootschap onderhoudt hechte relaties met de kerken in het land.

  NBG steunt hulpactie

  Het Bijbelgenootschap van Libanon biedt samen met de kerken praktische hulp aan gezinnen die alles kwijt zijn. Ook krijgen 10.000 van deze gezinnen een bijbel. ‘Naast noodhulp – die andere organisaties bieden – is geestelijke ondersteuning voor deze mensen belangrijk’, zegt NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth. ‘Ze hebben óók hoop en perspectief nodig. Onze Libanese collega’s doen daarom een dringend beroep op ons om te helpen met bijbels voor die gezinnen. Wij als NBG steunen onze Libanese collega’s en zijn een financiële actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Beiroet.’
  Voor meer informatie of het geven van een gift: kijk op
  bijbelgenootschap.nl/beiroet.

  Directeur Libanees Bijbelgenootschap Mike Bassous in betere tijden met de Syrisch-Orthodoxe patriarch

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: bijbelgenootschap.nl/beiroet.
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • NBG en VBG: inspireren met de Bijbel

  In Nederland zijn ruim 66.000 coronabesmettingen vastgesteld en overleden zo’n 6.200 mensen; in België waren er ruim 80.000 besmettingen en circa 10.000 sterfgevallen. De lockdown werd gaandeweg versoepeld, maar zowel de Vlaamse als de Nederlandse medewerkers werken al maanden vanuit huis. ‘Juist nu wilden we laten zien dat de Bijbel hoop en troost kan bieden’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dus bleven we de Bijbel dichtbij brengen.’

 • Lees hier meer over

  Aan het begin van de coronatijd gaf het Bijbelgenootschap drie bijbeledities weg: de Samenleesbijbel Junior 14 stappen, Psalmen Dichtbij en Lucas uit de Samenleesbijbel. Dat gebaar werd gewaardeerd. ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’, schreven mensen, en: ‘Wat een mooi initiatief! In deze coronatijd is het belangrijk om onze naastenliefde te uiten.’

  Coronablogs en (verfilmde) leesplannen
  Meteen aan het begin van de crisis kwamen het NBG en VBG met blogs over de verwarring die het virus bracht. In de eerste blog, die duizenden keren gelezen werd, stond: ‘Niemand weet (…) hoe lang dit nog gaat duren en hoe persoonlijk je misschien geraakt zult worden. Toch is er een zekerheid die altijd geldt: wat er ook gebeurt, God is erbij.’
  Veel mensen zochten via Google naar ‘corona’ en ‘Bijbel’ of ‘God’. Blijkbaar zochten ze naar bijbelse duiding van en troost in een crisis. De blogs over onder meer rouw en eenzaamheid (vanwege het bezoekverbod in verpleeghuizen) vonden veel lezers. Daarnaast kwamen de bijbelgenootschappen met een corona-leesplan, In afhankelijkheid van God, geschreven door de Veenendaalse theoloog en zangeres Jannica van Barneveld, verbonden aan Mozaïek-318.
  Door het Vlaams Bijbelgenootschap werd een kruisweg-leesplan uitgebracht, gekoppeld aan de opvoering van ‘de Passie’. Toen die niet door ging, werd er naast de tekstversie een verfilmde versie gemaakt, die door veel mensen werd gebruikt en gedeeld.

  Wereldverhalen
  De serie ‘Bijbelgenootschappen in coronatijd’ laat zien hoe het coronavirus het wereldwijde bijbelwerk beïnvloedt. Het virus hindert, maar maakt ook nieuwe initiatieven los: van een Facebook-wedstrijd voor kinderen (Jordanië) tot een bijbelse muppetshow en muurschilderingen (voor Palestijnse kinderen), van een Marcus-evangelie in gebarentaal (Thailand) tot digitale bijbelstudie met gevangenen (Guatemala) en steun aan vluchtelingen (door het Surinaams Bijbelgenootschap).

  ‘Wat deel jij?’
  Tijdens de eerste coronagolf bleek het belang van barmhartigheid: bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare mensen en het omzien naar elkaar. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dat willen we vasthouden. Daarom startten we de campagne “Wat deel jij?”. Met blogs en podcasts willen we mensen daartoe inspireren, want barmhartig zijn is wezenlijk voor ons menszijn.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link naar Wat deel jij: www.bijbelgenootschap.nl/watdeeljij
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Mijlpaal: Complete Bijbel vertaald in 700 talen

  Begin augustus heeft het wereldwijde bijbelvertaalwerk een mijlpaal bereikt: de gehele Bijbel is nu in 700 verschillende talen beschikbaar.

 • Lees hier meer over

  Op 1 januari 2020 stond de teller nog op 694. De vorige mijlpaal – 600 talen waarin de complete Bijbel vertaald is – werd 7 jaar geleden bereikt. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ondersteunt als UBS-lid tientallen vertaalprojecten.

  Welke taal precies de 700e levende taal is waarin de complete Bijbel beschikbaar is, is niet te zeggen, stelt de UBS. Soms verandert de status van een taal waarin de Bijbel al lang beschikbaar is en valt er dus een taal af die eerder wel meetelde. En soms wordt het gereedkomen van een vertaling van de complete Bijbel pas na verloop van tijd in de statistiek verwerkt. ‘We willen daarom niet één taal de eer geven dat deze dé 700e taal is’, meldde een UBS-woordvoerder aan het NBG.

  Datooga vertaling
  Intussen is de Datooga vertaling uit Tanzania een goede kanshebber om de 700e taal te zijn. Deze vertaling kwam recent gereed. De feestelijke presentatie werd uitgesteld tot oktober vanwege de coronacrisis. Datooga behoort tot de Zuid-Nilotische talen en wordt gesproken door een kleine 100.000 mensen die behoren tot de Datooga-stam, een nomadenvolk in Tanzania.

  Meerjarenprogramma
  De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus meerjarenprogramma met als doel om in 2038 in totaal 1.200 vertaalprojecten af te ronden. Mede door digitale support verlopen vertaalprocessen steeds effectiever, ervaart men bij de UBS.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt onder meer via de Bijbel per Maand-Club diverse projecten in het buitenland

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club

 • Samenleesbijbel wereldwijd succes

 • Lees hier meer over

  In het UBS-rapport over bijbelverspreiding in 2019 valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

  NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) heeft in Honduras de Samenleesbijbel overhandigd.

  ‘De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Links:
  UBS-rapport 2019: www.bijbelgenootschap.nl/2019-wereldwijd-40-miljoen-bijbels-verspreid
  De (Nederlandse) Samenleesbijbel: www.samenleesbijbel.nl

 • Palestijns Bijbelgenootschap
  werkt met muppets en muurschilderingen

  Het Palestijns Bijbelgenootschap gebruikt muppet-filmpjes om gezinnen te bereiken en is artistiek actief in Betlehem. Ook worden er kinderbijbels verspreid met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Directeur Nashat Filmon van het Palestijns Bijbelgenootschap vertelt:

 • Lees hier meer over

  ‘Tijdens de lockdown hielpen we bij de distributie van voedsel, medicijnen, mondkapjes en desinfectie-gel onder arme gezinnen in afgelegen gebieden. De gebruikelijke zomerkampen en conferenties waren onmogelijk. Ook avondklokken en lokale reisbeperkingen maken dat we veel minder kunnen doen dan anders. Wel zorgt het coronavirus voor eendracht. Kerken die eerder elkaar de loef afstaken – bijvoorbeeld rond Pasen – werkten dit voorjaar samen. Gezamenlijk deelden we paaseitjes uit en het paasverhaal.’

  Werk onder druk
  Het Palestijns Bijbelgenootschap zorgt sinds zijn oprichting in 1993 voor de bijbelverspreiding onder christelijke Palestijnen. De circa 40.000 christenen vormen minder dan 1% van de 5,5 miljoen Palestijnen die binnen de grenzen uit 1967 wonen. De overgrote meerderheid is moslim. Het Palestijns Bijbelgenootschap werkt nauw samen met de diverse Palestijnse kerken, in een gespannen situatie. De spanning tussen Israël en de Palestijnen liep recent op door het plan van de Israëlische regering om delen van de Westoever – waar Joodse kolonisten wonen te midden van Palestijnen – te annexeren. En dan zijn er nog de onderlinge Palestijnse spanningen. Goede relaties met lokale Palestijnse burgers geven enige bescherming als de spanning stijgt.

  De Muppets en de verrijzenis
  ‘Toen de kinderen thuis kwamen te zitten, hebben we elke dag voor gezinnen met kinderen bijbelse inspiratie gezet op onze Facebook-pagina. We maakten een stripverhaal over Getsemane en een animatiefilm over de Via Dolorosa, Jezus’ lijdensweg.
  Vooral ons poppenspel viel in de smaak. We hebben live filmpjes met de Muppets uitgezonden om aan kinderen uit te leggen hoe het zit met afstand houden en hygiëne.’ Poppenspel bleek ook heel geschikt om verhalen en gedachtengoed uit de Bijbel dicht bij kinderen en tieners te brengen.‘

  ‘Kind van Betlehem’
  ‘We doen wat we kunnen om hoop en bemoediging aan mensen te geven’, vertelt Filmon tenslotte. ‘We houden online workshops. Ook zagen we een stijgende vraag naar audiobijbels in het Arabisch. En we zijn blij met de steun van het NBG voor het project ‘Kind van Betlehem’, waardoor we 1.800 kinderbijbels en -boekjes verspreiden. Voor de lockdown waren we er al mee begonnen en we konden er gelukkig mee doorgaan. We werken onder kinderen in Jenin (bij Nazaret), scoutinggroepen in Betlehem en jongeren in Ramallah. In Ramallah doen we bijbelstudie via Zoom. En met de Betlehemse scouts hebben we een kunstproject: we maken muurschilderingen van de gelijkenissen van Jezus.’
  Filmon: ‘Hiermee kunnen we veel mensen op de Westelijke Jordaanoever tot zegen zijn. We doen er alles aan om door te gaan.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap in coronatijd deel 7 palestijns bijbelgenootschap werkt met muppets en muurschilderingen