Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeenteOp weg naar Kerst: Hoop!

Mijn hoop is, dat ik geen angst meer zijn hebben.
mijn angst is dat ik geen hoop meer zal hebben.

Waar de hoop verdwijnt, daar wordt het leven onmogelijk. Niets zo erg als wan-hoop. Daarom is het zo verheugend dat wij vanuit Advent naar het Kerstfeest mogen toeleven. Juist Advent en Kerst immers mogen ons leren leven in de hoop. Adventstijd is de tijd van de verwachting. Verwachting voedt de hoop en dooft de angst uit. Het is niet voor niets, dat er bij Kerst zo veelvuldig wordt gezegd: Wees niet bang! Mag zo de hoop gevoed worden en daarmee ook het leven van alle dag: Hoop doet leven!

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

KERST
zondag 16 december

Kerstpostactie

De Kerstpostactie is weer van start gegaan. We vinden het fijn als we uw Kerstpost mogen bezorgen in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel.

De kosten per kaart zijn € 0,55.

De opbrengst van de actie komt ten goede aan de “zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië”.

De Kerstpost kan ingeleverd worden op zondag 9 en 16 december. Op zondag 9 december in de Ark i.v.m. de gezamenlijke dienst, in de mand op de ZWO tafel.
Op zondag 16 december in de rode brievenbus in de Rank.

Graag de enveloppe met het geld bij de kaarten doen.

Op maandag 10 en 17 december wordt de post gesorteerd vanaf 19.30 uur. Aansluitend deze week wordt het bezorgd.

We zijn nog op zoek naar bezorgers. Hiervoor kunt u zich aanmelden. De lijsten liggen op zondag 9 december op de ZWO tafel in de Ark. De post die bezorgd moet worden krijgt u thuis gebracht.

Doet u ook mee?

ZWO commissie.

KERST
vrijdag 21 december

Kerstwandeling

Op vrijdag 21 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling.

De bedoeling van deze kerstwandeling voor jong en oud is om onderweg enkele malen even stil te staan, dit jaar niet alleen in een kerkgebouw, maar ook op een plek in de open lucht, waar een kort programma wordt verzorgd door een of twee van de aangesloten kerken.

De wandeling begint om 18.15 uur bij de Tuyter. De wandelaars kunnen zich daar vanaf 18.00 uur verzamelen.

Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk een lampion meebrengen of een kerstlampje.

Vanaf de Tuyter voert de tocht via de Middenwetering naar het park aan de Parkzoom. En vandaar naar de IJsseldijkkerk. Daarna via de Kerkdreef/Blomsingel naar een grasveld, en vervolgens verder naar de Ark, waar de afsluiting zal plaatsvinden. De wandeling zal worden begeleid door een trommelaar die voor de stoet zal uitlopen.
Vrijwilligers/verkeersregelaars zullen waar nodig meehelpen om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen.

Tips: trek stevige wandelschoenen aan (en honden mogen natuurlijk ook meelopen)

Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel
(de Ark, de Rank, de IJsseldijkkerk, de Wingerd, de Molukse Kerken, de Immanuëlkerk, de Evangelische gemeente Krimpen ad IJssel, de Remonstrantse gemeente en RK parochie De Bron)

KERST
zaterdag 22 december

Testify!

Nadat er al verschillende Kerstvieringen zijn geweest op weg naar het Kerstfeest in de verschillende verenigingen beginnen we in de Rank met de viering van het Kerstfeest met de Kerstpraise met Testify op zaterdag 22 december om 20.00 uur: Come and Worship!

KERST
maandag 24 december

Op Kerstavond, maandag 24 december is het Kinderkerstfeest in de Rank om 18.30 uur. Nadat opa Knoest in het Kerstspel de toon heeft gezet, zal Ds Machiel van der Giessen de Boodschap van Kerst voor jong en oud doorgeven.

opa knoest foto

KERST
dinsdag 25 december

Kerstfeestviering

Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december mogen we als gemeente de lofzang zingen op de komst van Christus, het Licht in deze wereld. In deze Kerstdienst zal het loflied ook gezongen worden door Interkerkelijk Gospelkoor Rejoice o.l.v. Hans Vliegenthart. Organist is Jacques Markus en René de Jonge zal meedoen in de begeleiding van de samenzang met zijn trompet. We lezen uit Lucas 2 het Kerstevangelie en horen ook het commentaar van de evangelist Johannes uit Johannes 1 op de geboorte van Jezus Christus (als verwoord door Sela):

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

KERST
woensdag 26 december

Sing-in

Op Tweede Kerstdag, woensdag 26 december vervolgen we de lofzang in de Sing-in (aanvang 10.00 uur).

sing-in poster 2018

pijl omhoog


Alpha-cursus

Alweer een aantal jaren is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Alpha-cursus.

Wat is de Alpha-cursus?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Alle vragen mogen gesteld worden, er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Met elkaar denk je samen na over 15 inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en het is helemaal gratis.

Hoe werkt het?
Elke Alpha avond begint met een lekkere maaltijd. Het moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn circa 10 Alpha-bijeenkomsten en een Alpha- dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.

Kom en ervaar hoe inspirerend de Alpha cursus is. Je bent niet de enige Alpha deelnemer. Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha. Of je nou een kerkelijke achtergrond hebt of niet, je kunt er altijd veel van leren. Lees voor meer verhalen en ervaringen van deelnemers meer op de site van Alpha Nederland: www.alpha-cursus.nl

Welkom voor een uitdagende ervaring op de volgende avonden:

14 januari 2019 4 maart
21 januari 9 maart ochtend en middag
28 januari 18 maart
4 februari 25 maart
11 februari 1 april
18 februari

Bekijk het volgende filmpje over de Alpha cursus en deel het ook aan anderen in je omgeving.

De avonden worden gehouden in de Rank, Albert Schweitzerlaan 8, van 18.30 uur tot 21.30 uur.

Voor informatie: Edwin Herwijnen, alpha.pknkrimpen@gmail.com

pijl omhoog


Fotoverslag van de startdag 2018

pijl omhoog


Thema-avond “Bidden met je hart”

Op woensdag 14 november 2018 was er de eerste thema-avond van de Raad van Kerken in dit seizoen.
‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens.
Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de mogelijkheden van gebed na te denken.
Bisschop Mgr. Johannes (Hans) van den Hende wisselde daarover met ons van gedachten.
Hij gaf alle deelnemers aan deze avond de volgende gebedskaart.

pijl omhoog


“Krimpense jeugd zwaar aan de drugs”.

Vorige maand (27 oktober) stond er in het AD/Rotterdamse Courant een artikel, dat voor nogal wat ophef heeft gezorgd: zie hier.

Door B & W van de gemeente Krimpen zijn een aantal mensen uitgenodigd om daar met elkaar over door te praten. Dat hebben ze ook aan mij als predikant gevraagd en het is mijn bedoeling om daar naartoe te gaan. Nu heb ik er wel gedachten over, maar kan eigenlijk helemaal niet zo inschatten of het beeld, dat in het artikel geschetst wordt, reëel is of nogal overtrokken of eigenlijk nog aan de voorzichtige kant.

Daarom heb ik een aantal jongeren een app of email gestuurd met de vraag: hoe kijk jij ertegen aan? Mijn vraag aan jou: zou je me willen antwoorden wat jij van het artikel vindt? Herken je wat er geschreven wordt of vind je het onzin? Kom je het zelf ook tegen of heb je er zelf mee te maken? Wat vind jij van de regels rond drank- en drugsgebruik? Voor alle duidelijkheid: wat je me antwoordt, daar ga ik uiteraard vertrouwelijk mee om. En ook: wil je er verder over doorpraten, dan sta ik daar altijd voor open!

Alvast dank en hartelijke groet, Ds. Machiel van der Giessen, mdvandergiessen@freeler.nl

Hebt u of jij ook een mening daarover of commentaar daarbij, laat het me weten!

pijl omhoog


Crea-morgen

Creaochtendflyerkerst 2018

pijl omhoog


Nieuwe ‘dubbele’ inzamelactie Lionsclub Krimpen aan den IJssel

Gedurende de hele maand december vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt deponeren. Deze ‘dubbele’ inzameling vindt plaats in het kader van een landelijke actie, waaraan tientallen Lionsclubs in heel Nederland meedoen.

Waardepunten voor pakken koffie
De Lionsclubs kunnen de waardepunten bij Douwe Egberts verzilveren tegen pakken koffie. Het aantal ingezamelde punten wordt door Douwe Egberts met vijftien procent verhoogd en vervolgens ingewisseld tegen pakken koffie voor door Lionsclubs aangewezen voedselbanken. De ‘Krimpense’ pakken koffie komen begin volgend jaar ter beschikking van de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel.

Oud en vreemd geld voor staaroperaties
Net als een jaar geleden kunt u deze keer behalve DE-waardepunten ook oud en vreemd geld in de inzameldozen deponeren. Met de opbrengst daarvan worden oogoperaties in derdewereldlanden uitgevoerd. De Nederlandse Lionsorganisatie is via haar netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat niet meer door nationale banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogstbiedende verzamelaars verkocht. Het aldus verkregen geld gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een staaroperatie gemiddeld dertig euro kost.

Inzamelplaatsen
De inzameldozen staan de hele maand december in de volgende kerkgebouwen: Ark, Bron, IJsseldijkkerk, Immanuelkerk, Rank, Rehobothkerk, Sionskerk en Wingerd. En verder ook in bijna alle plaatselijke supermarkten, terwijl er tevens inzameltassen komen te hangen in de bekende gele bussen van de Belbus Krimpen aan den IJssel.

Wij bevelen deze actie voor twee goede doelen van harte bij u aan!

pijl omhoog


Platform leden

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu platform leden -> informatiepijl omhoog


Liberia

Update TPA Liberia

Vanuit de Rank steunen wij al meerdere jaren “Turning point of Positieve Actions” in Liberia. De activiteiten van TPA zijn gericht op evangelisatie, scholing en werkgelegenheid. We mogen blij zijn dat deze activiteiten steeds meer bij dragen aan de lokale ontwikkeling. De school staat goed bekend en is een van de weinige missionaire scholen in Liberia. Dit jaar willen we gaan kijken of we ook op een wat hoger niveau les mogen gaan geven. Voor de evangelisatie-activiteiten zijn we op zoek naar Engelse bijbels, het liefst de King James. Deze vraag kregen we vanuit de samenwerking die er is met de lokale gemeentes.
Lang niet iedereen kan zich een bijbel veroorloven.

Het landbouw project heeft de eerste opbrengst van de rubberplantage, er is 18 ton latex (grondstof voor rubber) getapt. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor de stichting.

Eind februari wil ik weer een bezoek brengen aan Prince Dennis in Liberia. Het zou mooi zijn om dan enkele bijbels mee te mogen nemen. Ook ben ik erg benieuwd naar wat er allemaal gedaan is na mijn vorige bezoek. Graag willen Prince Dennis en ik iedereen bedanken voor de steun van de afgelopen jaren. Wilt u meer weten over TPA, kijk dan op: www.TPANL.com of neem contact op ondergetekende via mail kees@hoogendijk.eu

Kees Hoogendijk.

pijl omhoog