Welkom

Homepage

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente[fblike]

Plaatselijke regeling

Nieuwe Plaatselijke Regeling voor de Protestantse Gemeente

Voor de Centrale Gemeente is een concept geschreven voor een nieuwe Plaatselijke Regeling. Een aantal ‘spelregels’ moet worden aangepast aan de huidige situatie van de Protestantse Gemeente. Die nieuwe PR wordt vastgesteld in de Algemene Kerkenraad, nadat de wijkkerkenraden daar hun commentaar op hebben gegeven en de leden van de wijkgemeenten in de gelegenheid zijn gesteld door de wijkkerkenraden om een reactie te geven op het concept. Als leden van wijkgemeente De Rank wordt u daartoe in de gelegenheid gesteld op zondag 1 september na de morgendienst. U kunt het concept hier lezen.

Rechtsonder kunt u een menu openen om de regeling eventueel te downloaden of als PDF-bestand af te drukken.

Plaatselijke regeling

Toelichting op de plaatselijke regeling

pijl omhoog


Startweek september 2019

Dit is de folder over de startweek

folder voorpagina 7-7 definitief

Aanmelding voor de startweek

Op zondag 14 juli wordt in de Rank en de Ark deze folder uitgedeeld waarin het programma voor het startweekend op 14 en 15 september uit de doeken wordt gedaan. Er is voor elk wat wils. Het wordt vast en zeker een heel leuke, actieve dag, waar met elkaar kennis maken en bezig zijn de uitgangspunten zijn. De commissie kan echter wel van alles verzinnen, maar als je er niet bij bent, is het allemaal voor niks bedacht! Schrijf je in, wacht niet te lang. Bij de workshops is de ruimte voor de hoeveelheid mensen beperkt en … wie het eerst komt, het eerst maalt! Bekijk alles goed, maak een keus en geef je op. Dat kan op veel manieren. Via het papier, via deze website, enz. Laten we er met elkaar een mooi weekend van maken!

Als u op deze link klikt, ziet u een aanmeldingsformulier dat u kunt invullen en verzenden.

pijl omhoog

Artikel in het Christelijk Weekblad over de laatst gehouden jeugddienst

(voor grotere letter: inzoomen + boven 100% en muis ingedrukt houden om artikel te verschuiven)
Jeugddienst - Artikel CW (Christelijk Weekblad) - Kerk en Stad samen doen

pijl omhoog

Nieuws van het Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel: even veelkleurig als het leven

Waar vroeger de Bijbel vanzelfsprekend als zingevend boek geaccepteerd en gelezen werd, zien we meer en meer dat mensen het bijbellezen ingewikkeld vinden: wat moet ik met al die verhalen? Bijbellezers zoeken steeds minder naar achtergrondinformatie en steeds meer naar hulp om de Bijbel als bron van zingeving te ontdekken.

Concreet betekent dit dat we gevarieerder gaan bloggen. Met meer afwisseling in vorm – korte blogs maar ook longreads en vlogs – maar vooral: vaker en inhoudelijk breder. We zullen regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.

Dit betekent niet dat nu álles kan. Een stellingname ergens vóór of tegen moet ten eerste helder beargumenteerd worden. Ten tweede moet een mening over de Bijbel als mening geformuleerd worden, niet als feit of als enig mogelijke interpretatie. En ten derde: voor het bespreken van gevoelige onderwerpen of ‘lastige’ bijbelteksten is ruimte, maar niet als er op een discriminerende of kwetsende manier over bepaalde mensen of groepen mensen geschreven wordt.

Mocht u een goede en inhoudelijk onderlegde blogger zijn en uw licht over een bepaald bijbelgedeelte willen laten schijnen, neem dan gerust contact op met het Nederlands Bijbelgenootschap: email: info@bijbelgenootschap.nl.

Bron: Fragment uit de blog van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en NBG-persvoorlichter Peter Siebe.
De hele blog is te lezen op debijbel.nl.
link: https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0

pijl omhoog

crowd

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu ‘platform leden’ submenu ‘informatie’.

pijl omhoog