Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeenteGemeenteavond

Op woensdag 28 november willen we graag een gemeenteavond organiseren om de gemeente te informeren over de gesprekken met de Ark.
Ook willen we de gemeente horen over het mogelijk samengaan van Ark en Rank.
De aanvang van de avond is om 20.00, inloop met koffie om 19.45.
Noteert u / noteren jullie deze datum a.u.b. vast in de agenda!
De uitzending van de gemeenteavond waarin prof. Wisse ons vertelde over het Heilig Avondmaal, is te beluisteren via deze website: menu kerkdiensten / meeluisteren / internet en dan op hier drukken – woensdag 31 oktober.
De kerkenraad

pijl omhoog


Alpha-cursus

Alweer een aantal jaren is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Alpha-cursus.

Wat is de Alpha-cursus?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Alle vragen mogen gesteld worden, er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Met elkaar denk je samen na over 15 inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en het is helemaal gratis.

Hoe werkt het?
Elke Alpha avond begint met een lekkere maaltijd. Het moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn circa 10 Alpha-bijeenkomsten en een Alpha- dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.

Kom en ervaar hoe inspirerend de Alpha cursus is. Je bent niet de enige Alpha deelnemer. Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha. Of je nou een kerkelijke achtergrond hebt of niet, je kunt er altijd veel van leren. Lees voor meer verhalen en ervaringen van deelnemers meer op de site van Alpha Nederland: www.alpha-cursus.nl

Welkom voor een uitdagende ervaring op de volgende avonden:

14 januari 2019 4 maart
21 januari 9 maart ochtend en middag
28 januari 18 maart
4 februari 25 maart
11 februari 1 april
18 februari

Bekijk het volgende filmpje over de Alpha cursus en deel het ook aan anderen in je omgeving.

De avonden worden gehouden in de Rank, Albert Schweitzerlaan 8, van 18.30 uur tot 21.30 uur.

Voor informatie: Edwin Herwijnen, alpha.pknkrimpen@gmail.com

pijl omhoog


Alpha-avond

pijl omhoog


Fotoverslag van de startdag 2018

pijl omhoog


Thema-avond “Bidden met je hart”

Op woensdag 14 november 2018 was er de eerste thema-avond van de Raad van Kerken in dit seizoen.
‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens.
Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de mogelijkheden van gebed na te denken.
Bisschop Mgr. Johannes (Hans) van den Hende wisselde daarover met ons van gedachten.
Hij gaf alle deelnemers aan deze avond de volgende gebedskaart.

pijl omhoog


Nieuwe ‘dubbele’ inzamelactie Lionsclub Krimpen aan den IJssel

Gedurende de hele maand december vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt deponeren. Deze ‘dubbele’ inzameling vindt plaats in het kader van een landelijke actie, waaraan tientallen Lionsclubs in heel Nederland meedoen.

Waardepunten voor pakken koffie
De Lionsclubs kunnen de waardepunten bij Douwe Egberts verzilveren tegen pakken koffie. Het aantal ingezamelde punten wordt door Douwe Egberts met vijftien procent verhoogd en vervolgens ingewisseld tegen pakken koffie voor door Lionsclubs aangewezen voedselbanken. De ‘Krimpense’ pakken koffie komen begin volgend jaar ter beschikking van de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel.

Oud en vreemd geld voor staaroperaties
Net als een jaar geleden kunt u deze keer behalve DE-waardepunten ook oud en vreemd geld in de inzameldozen deponeren. Met de opbrengst daarvan worden oogoperaties in derdewereldlanden uitgevoerd. De Nederlandse Lionsorganisatie is via haar netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat niet meer door nationale banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogstbiedende verzamelaars verkocht. Het aldus verkregen geld gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een staaroperatie gemiddeld dertig euro kost.

Inzamelplaatsen
De inzameldozen staan de hele maand december in de volgende kerkgebouwen: Ark, Bron, IJsseldijkkerk, Immanuelkerk, Rank, Rehobothkerk, Sionskerk en Wingerd. En verder ook in bijna alle plaatselijke supermarkten, terwijl er tevens inzameltassen komen te hangen in de bekende gele bussen van de Belbus Krimpen aan den IJssel.

Wij bevelen deze actie voor twee goede doelen van harte bij u aan!

pijl omhoog


Actie schoenendoos voor Pava

Het wordt langzamerhand een “traditie”….elk jaar rond Kerst verrassen wij als “Rankbezoekers” de lagere schoolkinderen in onze zustergemeente in Pava, Roemenië, met een mooie gevulde schoenendoos. Wij, als werkgroep, doen dan ook een beroep op u en jullie allemaal, om ook dit jaar “onze” kinderen in Pava blij te maken. Het is een prachtig gebaar, dat de verbondenheid tussen hen en ons bevestigd. Dit jaar is er, in overleg met Ds. Levente Pop, een kleine verandering. Voor de oudste kinderen 12 t/m 14 jaar vragen wij u enkel een envelop met daarin minimaal 7,50 euro. De gemeente van Pava zorgt er dan voor dat deze leeftijdsgroep een mooi boek krijgt. (in eigen taal) Deelname-folders liggen in de hal van de kerk. De schoenendozen kunnen uiterlijk t/m 18 november worden ingeleverd.

tweede bericht

Inmiddels zijn er heel wat mooi versierde schoenen- dozen ingeleverd! Het wordt vast weer een grote verrassing voor de kinderen in Pava, als straks met Kerst de dozen weer worden uitgedeeld. Mooi dat we ook op deze manier de verbondenheid tussen de Rankgemeente en de gemeente van Pava in Roemenië kunnen benadrukken.

De actie duurt t/m 18 november, tot dan kunnen dozen nog worden ingeleverd.

Namens de werkgroep Pava hartelijk dank.

pijl omhoog


Platform leden

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu platform leden -> informatiepijl omhoog


Liberia

Update TPA Liberia

Vanuit de Rank steunen wij al meerdere jaren “Turning point of Positieve Actions” in Liberia. De activiteiten van TPA zijn gericht op evangelisatie, scholing en werkgelegenheid. We mogen blij zijn dat deze activiteiten steeds meer bij dragen aan de lokale ontwikkeling. De school staat goed bekend en is een van de weinige missionaire scholen in Liberia. Dit jaar willen we gaan kijken of we ook op een wat hoger niveau les mogen gaan geven. Voor de evangelisatie-activiteiten zijn we op zoek naar Engelse bijbels, het liefst de King James. Deze vraag kregen we vanuit de samenwerking die er is met de lokale gemeentes.
Lang niet iedereen kan zich een bijbel veroorloven.

Het landbouw project heeft de eerste opbrengst van de rubberplantage, er is 18 ton latex (grondstof voor rubber) getapt. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor de stichting.

Eind februari wil ik weer een bezoek brengen aan Prince Dennis in Liberia. Het zou mooi zijn om dan enkele bijbels mee te mogen nemen. Ook ben ik erg benieuwd naar wat er allemaal gedaan is na mijn vorige bezoek. Graag willen Prince Dennis en ik iedereen bedanken voor de steun van de afgelopen jaren. Wilt u meer weten over TPA, kijk dan op: www.TPANL.com of neem contact op ondergetekende via mail kees@hoogendijk.eu

Kees Hoogendijk.

pijl omhoog