Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de wijkgemeentes “De Rank” en “De Ark” verenigd,
met als voorlopige naam Ark/Rank-gemeente.
De nieuwe kerkenraad zal besluiten nemen over de nieuwe website van deze gemeente.
Tot de uitvoering van deze besluiten blijft deze website online.
Ark_Rank

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

Gelukwens!

Afgelopen donderdagavond heeft wethouder Kirsten Jaarsma als gemeentelijke onderscheiding de kristallen roemer uitgereikt aan Marry Goudriaan-Rijkaart, omdat zij 50 jaar lid is van Kerkkoor Krimpen. Van harte feliciteren Marry met deze onderscheiding en is het wat ons betreft ook een blijk van dank en waardering voor alle andere vormen van inzet en trouw, waarmee zij zich samen met Koos voor de Rank en anderen inzet.

pijl omhoog

Biddag kindermiddag

biddag

Woensdag 11 maart houden we met elkaar biddag. Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8 hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt met als afsluiting de kinderdienst samen met u als ouder.
Dit is het programma:
Vanaf 12:00 uur inloop uit school.
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen.
Dominee Jan Bert de Rijke en dominee Machiel van der Giessen leiden samen de dienst.
Iedereen van harte welkom in de Rank!
Wilt u/jij deze middag meehelpen? Neem contact op met Sija Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com / 06-39774173 of met een andere jeugdouderling.

pijl omhoog

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 14 februari 2020

Bij de kerkdiensten
In de morgendienst gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Fem Jolie, dochter van Maarten & Leonie Tissink-van den Nieuwendijk (Brede Akker 28, 2924 BH). Naast organist Gerrit van der Werf werken ook Dries Heij (gitaar), Leendert Vermeulen (piano) en in de zangleiding Mirjam Heij-Moerman en Elisabeth van der Ham-Remmers muzikaal mee. We lezen Psalm 36 en in de verkondiging staat vers 10 centraal: Psalm 36, 10b: Door úw licht zien wij licht.
De gezamenlijke avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart voorgaat.

Weer aan het (pastorale) werk
Vorige week zondag ben ik voor het eerst weer voorgegaan in de kerkdienst na het ziekteverlof vanwege mijn heupoperatie en inmiddels heb ik ook het werk van het pastoraat waar mogelijk weer opgepakt. Van harte wil ik mijn collega’s bedanken voor de waarneming en in het bijzonder onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl, die waar nodig bijsprong en meer in Krimpen is geweest dat van haar verwacht zou mogen worden. Veel dank! Graag wil ik u en jullie ook danken voor alle hartelijke blijken van medeleven. In het pastoraat had ik al vaak gehoord, dat dat mensen zo goed doet, maar ik merkte nu zelf ook: daar knap je echt van op! De komende tijd zal/kan ik mijn werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten, omdat de voortgang van de revalidatie ook nog tijd en energie zal vergen, maar mocht u/jij mij (pastoraal) nodig hebben, schroom niet dat kenbaar te maken.

Vakantie kerkelijk werker
Van maandag 17 februari tot vrijdag 21 februari is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers afwezig. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de coördinator Pastoraat van de Rank, tel. 06-57 25 08 82 of per email pastoraat@derankkrimpen.nl.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbeterd. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.
Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform, en de gemeente draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden om vanuit die kerken maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

KindernevendienstSamuël wordt geroepen.
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Samuël. God roept Samuël in de tempel. En we lezen hoe Samuël later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuël 3:1-18 centraal: God roept Samuël. Als Samuël Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.

Follow Me
Deze week zijn de jongeren al via hun mentor op de hoogte gebracht dat de mentorcatechese niet doorgaat op maandag 17 februari. We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie en zien jullie graag weer op maandag 2 maart. Tot dan!
Willemieke Schippers – Kuijl, kerkelijk werker

Hulp Dorottya
Afgelopen najaar is er veel geld bijeengebracht voor hulp aan Dorottya. Een Roemeens meisje uit de omgeving van Pava, zij heeft een vorm van leukemie en wacht op een operatie. (Waarvan de kosten hoog zijn.)
Momenteel verblijft ze in Boekarest in het ziekenhuis. Tot dusver zijn de resultaten niet zo goed.
Het is nu zoeken naar een geschikte donor voor een beenmergtransplantatie.
Laten we bidden dat hierin voorzien mag worden.
Werkgroep Pava.

Verslag reis Liberia
Afgelopen januari mocht ik het werk van TPA (turnign point of positieve actions) / Prince Dennis in Liberia bekijken. Na een reis van 2 dagen door het binnenland van Liberia kwam ik zonder al teveel problemen in Fishtown. Ik werd hier warm en vriendelijk ontvangen, de dag erna bezochten we de school die we als Rankgemeente ondertussen al 7 jaar steunen. Toen ik hier aankwam werd ik vrolijk toegezongen door de leerlingen. Het viel mij op dat dit er wel minder waren dan 4 jaar geleden. Ook het schoolhoofd en enkele leraren waren vervangen. Buiten onder een afdak van palmtakken bespraken we de situatie. De school heeft het erg te verduren gehad, er is veel onrust geweest onder het personeel waardoor het aantal leerlingen is teruggelopen. Het schoolgebouw stond er half afgebouwd bij, er lag een nieuw dak op en met de muren was men bezig om deze met stenen opnieuw op te bouwen. Ook deze keer viel mij weer op dat er niet gewerkt werd met boeken. Het oude schoolhoofd liet zich zien en wilde mij spreken. Deze verweet Prince dat er slecht leiding werd gegeven vanuit TPA en suggereerde ook dat de salarissen niet altijd betaald werden. Dit hadden wij als werkgroep al eerder vernomen via een ontvangen mail van hem. Ik heb dit die middag met Prince en Kumba besproken waarbij de emoties erg opliepen. Als werkgroep vinden we het belangrijk dat het geld op de juiste plaatst komt en niet in iemand zijn zak verdwijnt. Na alle overwegingen heb ik niemand beschuldigd maar, moet ik eerlijk bekennen, ook niemand op zijn woord kunnen geloven. Gelukkig hoeven wij ook niet te oordelen, dit is aan God en mogen wij in geloof en vertrouwen handelen. Prince heeft het erg moeilijk gehad in Liberia, dat is mij in ieder geval wel duidelijk geworden. De dag erna zijn we naar de plantage geweest waar ik ook een flinke teleurstelling te verwerken kreeg. Van een plantage is geen sprake, dit was meer een bos met enkele rubberbomen, een stukje rijstveld en tot overmaat van ramp waren de cacaobomen vernield door wegwerkzaamheden.
Op zondag bezochten we een kerkgemeente waarbij Prince voor ging, deze gemeente heeft hij een jaar geleden geholpen om op te starten en had nu meer dan 100 bezoekers. Verder heb ik nog een leuke tijd gehad met een bezoek aan het nationaal natuurpark en een dagje in de hoofdstad Monrovia.
Ik kan dus terugkijken op een mooie maar ook enerverende reis met bijzondere ervaringen.
Als werkgroep gaan we de aankomende tijd bekijken hoe we verder willen met de ondersteuning van TPA. Hierbij hebben we Gods leiding zeker nodig.
Kees Hoogendijk.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 17 februari 18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
20.15 uur: Wijkraad-Pastoraat (Ark)
Woensdag 19 februari 10.15 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen
20:00 uur: Seminar “Als ze maar gelukkig zijn.” door Willemijn de Weerd (Rank)
Vrijdag 21 februari 08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 23 februari 10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam
pijl omhoog

Krimpen Zingt

Krimpen Zingt

pijl omhoog

Bevestiging ambtsdragers

bevestiging ambtsdragers

Op zondag 12 januari 2020 zijn alle ambtsdragers (her)bevestigd in de per 1 januari ontstane Ark/Rank-gemeente

Daarvan is een fotoverslag, maar vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u die alleen bekijken, wanneer u zich hebt laten registreren en daarna inlogt met uw gebruikersnaam of email en uw wachtwoord.

Zie onder het menu “platform leden”.

Daarna zijn voor u onder het menu “fotoalbums” alle albums zichtbaar

pijl omhoog

Tweede nieuwsbrief over de eenwording van “De Rank” en “De Ark”, januari 2020

NieuwsbriefJanuari

Voor de eerste nieuwsbrief van november 2019: klik hierop.

pijl omhoog

Seminar over opvoeding

seminar01 seminar02

Seminar woensdag 19 februari

“Als ze maar gelukkig zijn.” door Willemijn de Weerd.

Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze kinderen moet vooral leuk zijn. Onder het motto ‘Als ze maar gelukkig zijn’ proberen we hun leven zo pijnloos en zonder teleurstelling te laten verlopen. Maar worden onze kinderen echt gelukkig van deze opvoedstijl of moeten we het geluk voor hen ergens anders zoeken? Tijdens dit seminar wil ik met jullie nadenken in hoeverre wij als christelijke ouders beïnvloed worden door de ‘opvoed tijdgeest’. Ook gaan we de bijbel open doen om te ontdekken waar we volgens God het geluk voor onze kinderen kunnen vinden.

Woensdag 19 februari in De Rank 20:00- 21:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur Albert Schweitzerlaan 8, Krimpen a/d IJssel

pijl omhoog

Vorming en toerusting


Via de volgende link komt u in het bestand van dit programma:
Programma Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

Verslagje 1ste thema-avond 75 jaar vrijheid 19 november 2019

Bonhoeffer

Prof. Edward van ’t Slot, afgestudeerd op Bonhoeffers gedachtengoed, vertelde op boeiende wijze het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer. Een leven in de tijd vlak voor en tijdens de 2de Wereldoorlog. Bonhoeffer riep in 1933 al op tot nadenken over wat er in de Duitse samenleving gebeurde. De kerk kon volgens Bonhoeffer niet mee bewegen met de veranderende samenleving. Van ’t Slots interesse in Bonhoeffer werd gewekt door diens open, brede blik op “kerk” zijn. De vragen die Bonhoeffer stelde zijn ook vandaag actueel.
– Hoe zijn we kerk in een wereld die razendsnel verandert?
– Wie is Jezus Christus tegenwoordig voor ons?
In zijn boek: Navolging, stelt Bonhoeffer dat je om te kunnen geloven, je moet gehoorzamen. De enige optie is Jezus volgen. De kerk is de plek in de maatschappij om dichtbij de Bron te blijven.
We worden door deze indrukwekkende denker en gelovige gestimuleerd om na te denken over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.
Hilda Pleysier, scriba van de Raad van Kerken

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

  NBG trapt ‘Maand van de Bijbel’ af met workshop bijbelvertalen

  Op vrijdag 24 januari gaat in Abdij van Egmond de ‘Maand van de Bijbel’ van start.
  Oudtestamenticus dr. Jaap van Dorp van het NBG geeft op die dag een workshop bijbelvertalen.

 • Lees meer over de maand van de Bijbel

  De ‘Maand van de Bijbel’ wordt die dag geopend met een programma van workshops rondom de Bijbel. De dag wordt afgerond met de presentatie van een essay van theologe Jacobine Geel, voortrekker van GGZ Nederland en een vertrouwd gezicht van diverse levensbeschouwelijke televisieprogramma’s.

  Workshop bijbelvertalen

  maand van de bijbel

  ‘De Bijbel wil gelezen, begrepen en toegepast worden, ook in dit nieuwe decennium. Daarom doen we van harte mee met de Maand van de Bijbel,’ zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Voor mij persoonlijk is de Bijbel een boek dat me een spiegel voorhoudt: welke keuzes maak je in je leven, wat zou er anders kunnen en moeten? Ook is het een boek van bemoediging en hoop. God belooft een nieuwe wereld, waaraan mensen een bijdrage kunnen leveren. Dat werkt bezielend en verbindend. Het is onze missie om mensen in staat te stellen de Bijbel te ontdekken, te ervaren en door te geven. Dat begint met een zorgvuldige en begrijpelijke bijbelvertaling.’
  Er zijn bijbelvertalingen in diverse soorten en maten. Workshopleider dr. Jaap van Dorp, oudtestamenticus bij het NBG, betrekt de deelnemers bij de dilemma’s van bijbelvertalers. Van Dorp werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling, die naar verwachting eind dit jaar klaar zal zijn.

  Maand van de Bijbel
  De Maand van de Bijbel is een initiatief van Uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat. Het Nederlands Bijbelgenootschap, het Nederlands Dagblad, de Internationale Bijbelbond en Friesch Dagblad/Het Goede Leven werken ook mee als partner. De Maand van de Bijbel loopt door tot en met Valentijnsdag, 14 februari.

  Programma en aanmelding
  Zie voor het programma van de start op 24 januari en voor de andere activiteiten de website. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de startbijeenkomst. Op de workshops kan vooraf niet ingetekend worden.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.maandvandebijbel.nl

 • Bijbellezer zoekt liefde, licht en vrede

  Liefde, licht en vrede zijn in 2019 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. De populairste bijbeltekst is, voor het derde jaar op rij, Psalm 23. Het aantal lezers van de blogs op deze site verdrievoudigde. Dat staat in het jaaroverzicht van deze bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 • Lees meer over de zoekwoorden

  ‘Vrede’ stijgt als zoekwoord van de 7e plaats vorig jaar naar de 3e plaats in 2019. De andere verschuivingen in de top 10 van zoekwoorden zijn klein. De meest geraadpleegde bijbeltekst in de Nieuwe Bijbelvertaling is Psalm 23: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. In de Bijbel in Gewone Taal is dat Johannes 1: ‘In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God’, en: ‘Hij is het licht dat schijnt in het donker.’ In de Herziene Statenvertaling en in de app Mijn Bijbel is Romeinen 8 de populairste passage, over onze onlosmakelijke verbondenheid met God door Christus en over het lijden van de schepping.

  ‘Deze uitkomsten van het jaaroverzicht sluiten aan bij ons onderzoek van enkele jaren geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen zoeken in de Bijbel iets positiefs of hopen er antwoorden te vinden op hun vragen. Dus zoeken ze naar liefde, licht en vrede.’

  Het aantal bezoekers van debijbel.nl – waar 20 bijbelvertalingen, Bijbel Basics en een schat aan informatie rondom de Bijbel te vinden zijn – steeg in 2019 van 850.000 naar ruim 1 miljoen.

  Blogs in trek
  Sinds afgelopen voorjaar laat het NBG vaker, actueler en diverser bloggen op debijbel.nl, door schrijvers uit de breedte van bijbellezend Nederland. Dit zorgde voor meer dan drie keer zoveel lezers: van 80.000 vorig jaar naar 269.000 nu. De meest gelezen blog was ‘De kracht van humor in Johannes 8’. Ook blogs over het getal zeven, over bezorgdheid en over de Bijbel als ‘gevaarlijk’ boek (dat misbruikt kan worden) scoorden hoog. ‘Hieruit blijkt dat de mensen de blogs weten te vinden en dat ze de diversiteit en de verrassing in de blogs waarderen. Dat beleid zullen we voortzetten’, aldus Rieuwerd Buitenwerf.

  Mijn Bijbel en Bijbel Basics
  In totaal werd de Bijbel 10,7 miljoen keer digitaal geopend, een stijging met 30% ten opzichte van 2018. Dat gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de NBG-app die gekoppeld is aan debijbel.nl. Met 60.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan op 140.000. De app biedt de Bijbel in zeven vertalingen en in audio, en werd uitgebreid met leesplannen, nieuws en blogs. Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode die via debijbel.nl beschikbaar is, groeide ook in 2019 sterk. Het aantal accounts steeg van 7.500 naar 13.000.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl

 • NBG-podcast ‘Dagvers’

  Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een dagelijkse podcast, ‘Dagvers’. De podcast opent met de bijbeltekst van de dag uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in.

 • Lees meer over deze podcast

  ‘Podcasts zijn een mooie manier om de Bijbel dichtbij mensen te brengen’, zegt uitgever Stefan van Dijk van het NBG. ‘Een bijbeltekst komt heel anders binnen wanneer je ernaar luistert dan wanneer je de passage leest. We zijn er enthousiast over en hopen dat ‘Dagvers’ mensen helpt om elke dag met de Bijbel te leven.’

  In de podcast wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt. Luisteren naar Dagvers duurt ongeveer drie minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere podcast-apps.
  Meer informatie is te vinden via onderstaande link.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl/dagvers

 • Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst

  Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

 • Lees meer over deze bijbelvertaling

  ‘Het is goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ik heb zelf Friese wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenootschap dragen we dan ook graag bij aan een vertaling in eigentijds en begrijpelijk Fries. Dat doen we onder meer door het uitgeefproces en -risico voor onze rekening te nemen en door vertaalsoftware beschikbaar te stellen.’

  Noodzaak en aanpak

  De nieuwe vertaling is een initiatief van de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst) en moet de opvolger worden van de Friese vertaling uit 1978. ‘Sinds die tijd is het Fries veranderd. Bepaalde woorden en begrippen worden niet meer door iedereen begrepen. Ook de bijbelwetenschap heeft niet stilgestaan. Dat maakt een nieuwe vertaling wenselijk’, zegt voorzitter Lútsen Kooistra van het YKFE-project.
  Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op www.debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij

  Wat is het eerste boek dat je ‘s morgens open doet? De kans is groot dat het antwoord op die vraag luidt: de Bijbel. Wellicht pak je al een bijbel (in boekvorm of digitaal) bij je ontbijt. De Bijbel is een prima start. Niet alleen van de dag, maar ook van een kerkdienst, vergadering, een maaltijd, een nieuw seizoen.

 • Lees meer hierover

  Anno 2020 is de Bijbel nog steeds een boek dat er toe doet: er wordt over gediscussieerd, mensen halen er inspiratie uit, worden er door getroost of – en dat komt ook voor – ergeren zich eraan. Sommigen omschrijven de Bijbel als ´verrassend actueel´, voor anderen is het meer een monument.

  Vertalen en verspreiden

  Al meer dan 200 jaar zet het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zich in voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd. De NBG-vertaling uit 1951 was lange tijd in veel protestantse kerken dé standaardvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 wordt inmiddels in zeer veel kerken gelezen en gewaardeerd. Ook de Bijbel in Gewone Taal is niet meer weg te denken en wordt gelezen door jong en oud.

  Van Grieks en Hebreeuws naar gewone taal
  Bij het NBG staat bij het vertaalwerk de kwaliteit voorop. Brontekstkenners vertalen de Bijbel vanuit de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse teksten. Samen met neerlandici en vertaalwetenschappers zorgen ze zo voor betrouwbare én leesbare vertalingen.

  Buitenland
  In Nederland hebben we het voorrecht dat we kunnen kiezen uit diverse bijbelvertalingen. Maar veel christenen in deze wereld hebben geen complete bijbel in hun eigen taal. Zij moeten zich behelpen met een gedeelte (bijvoorbeeld één evangelie) of een Bijbel in een taal die de hunne niet is. En ook als er wél een bijbel in de moedertaal bestaat, kunnen velen toch niet over een eigen bijbel beschikken, simpelweg omdat hij te duur is.

  Op het Sisterhood event van de Nieuwe Kerk in Utrecht kregen alle bijna 100 vrouwen de roze versie van de BGT cadeau!

  De Bijbel dichtbij

  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de Bijbel dichtbij brengen, in Nederland en wereldwijd. Door betrouwbare vertalingen en betaalbare bijbels, maar ook met materialen en activiteiten waardoor mensen betrokken raken bij de Bijbel. Voor kinderen ontwikkelde het NBG bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics en op debijbel.nl vind je een schat aan informatie in woord en beeld over de Bijbel.

  Steun
  Het Bijbelgenootschap kan zijn werk in binnen- en buitenland doen dankzij de leden en donateurs die het bijbelwerk van het NBG steunen. Ook u kunt het Bijbelgenootschap steunen en zo de Bijbel dichtbij brengen!
  Kijk voor meer informatie over (het werk van) het NBG op www.bijbelgenootschap.nl

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-het-bijbelwerk

 • Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela

  Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Help mee en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

 • Lees meer hierover

  Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap een noodkreet van de directeur van het Bijbelgenootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft dat de situatie daar voor veel mensen onhoudbaar is. De economie is ingestort, salarissen worden niet uitbetaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn miljoenen mensen het land ontvlucht.

  Actie
  Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. Het Bijbelgenootschap van Venezuela merkt dan ook dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG actie voor Venezuela.

  Met steun van leden en donateurs wil het NBG 20.000 gezinnen een hart onder de riem steken met een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen samen kunnen lezen. Want juist in deze moeilijke tijd is het óók nodig om een bijbel te hebben.
  Help mee om iets van het licht van Christus te laten schijnen in Venezuela. Meedoen kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.


  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela

pijl omhoog