Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

Rankbericht

rankbericht

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht van vrijdag 18 oktober

Vooruitblik zondag 27 oktober
Op zondag 27 oktober is er ’s morgens gen dienst in de Rank. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Ark. Deze dienst is een Ontmoetingsdienst met Ds Gert den Hartogh als voorganger. Thema: ‘Je hoort erbij’. Medewerking wordt er verleend door Concertante o.l.v. Marjolein Kolkert. De gezamenlijke avonddienst is wel in de Rank; Ds J. Schaap is de voorganger.

Aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers
Heb(t) u/jij al aanbevelingen ingeleverd met namen van gemeenteleden, waarvan u hoopt, dat zij de komende vacatures gaan vervullen. U kunt dat nog doen tot uiterlijk zondag 27 oktober. Het kan op papier of per email aan de scriba (scriba.derank@gmail.com). Zowel in de Ark als in de Rank is een doos aanwezig om uw aanbevelingen in te leveren.

Rankbercht van vrijdag 11 oktober

Bevestiging als jeugdwerker in Spangen
Al langere tijd is Mariska van der Blom-Stolle (Burgerdijkstraat 19, 2921 XB) vanuit de stage van haar opleiding Godsdienst Pastoraal Werk betrokken bij het werk van ‘Geloven in Spangen’. Vandaag, zondag 13 oktober, wordt Mariska van der Blom in Spangen ingezegend als ‘missionair kinderwerker’ en zal als zodanig ook deel gaan uitmaken van de kerkenraad van de pioniersgemeente ’Geloven in Spangen’ (zie ook www.geloveninspangen.nl). Van harte feliciteren we haar, dat op deze wijze haar verlangen om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God verdere invulling mag krijgen en dragen we haar, haar gezin en ‘Geloven in Spangen’ ook op in onze voorbeden.

Nieuwe locatie voor Inloophuis
Vanuit de Rank is Han Lindhout als bestuurslid verbonden aan het Inloophuis. Het Inloophuis is ontstaan in samenwerking met gemeente en kerken uit Krimpen. Veel mensen uit verschillende culturen weten het inloophuis te vinden dat tot op heden gevestigd is in het Onderdak. Ook andere stichtingen maken gebruik van deze ruimte (YMCA – Jeugdnatuurwacht – Synerkri – Stichting Veteranen). Er is nu echter een impasse ontstaan, omdat de gemeente heeft besloten om het Onderdak te slopen en wel per 1 januari 2020. Als bestuur van het Inloophuis is men naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen, maar tot op heden nog geen resultaat. Ook in onze voorbeden, meeleven en meedenken willen we hen als bestuur een plek geven.

Aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers
Als bijlage bij dit Rankbericht ontvang(t) u/jij een formulier om namen in te vullen van gemeenteleden, van wie u zou wensen, dat zij medeverantwoordelijk-heid gaan dragen in het ambt/de kerkenraad voor het geheel van het gemeentewerk. Aan het eind van dit kalenderjaar zijn een aantal kerkenraadsleden aftredend en is het kerkordelijk voorgeschreven dat de gemeente om aanbevelingen wordt gevraagd voor de vervulling van de vacatures. Dat klinkt nogal formeel, maar dat is het allerminst. Het is een zaak van (geestelijke) betrokkenheid van ieder lid van de gemeente, jong en oud om te zoeken hoe de gemeente het beste opgebouwd kan worden en wie zich daarvoor door “God en zijn gemeente” geroepen mogen weten. Kortom: van harte aanbevolen en zo zien we er naar uit als uiting van (jo)uw betrokkenheid vele aan-bevelingen te mogen ontvangen. U kunt dat doen op papier of per email aan de scriba (scriba.derank@gmail.com) tot uiterlijk zondag 27 oktober.

Stamppot buffet
Op D.V. 8 november willen we weer een stamppot buffet organiseren. Dit keer is de opbrengst voor Dorotya, een meisje uit Roemenië. Zij is ernstig ziek en wacht op een operatie waar veel geld voor nodig is.
Het buffet vindt plaats in de Rank en begint om 19.00 uur. Kosten: € 15,00 p.p.
Voor wie gezellig aan wil schuiven hangt er een intekenlijst in de hal.
De werkgroep.

pijl omhoog

Ontmoetingsdienst

Affiche 27-10-2019
pijl omhoog

Grote zangavond over vrijheid op 31 oktober

Graag nodigen we jullie uit voor de grote zangavond op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in kerkgebouw De Ark, Burgemeester Aalberslaan 43 te Krimpen aan den IJssel, waar vier koren die betrokken zijn bij de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel aan mee zullen werken, te weten de muziekgroep Vine, het mannengroep Laudate, het Krimpens Kerkkoor en het Interkerkelijk Gemengd Koor Rivervoices. Het wordt een feestelijke avond waarop elk koor met zijn eigen kleur de liederen zal brengen. Ook zullen we met alle koren en bezoekers samen zingen, begeleid door Arie de Korte op het orgel.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. We staan in onze kerken stil bij de theoloog Bonnhoeffer die 75 jaar geleden werd omgebracht omdat hij opkwam voor vrijheid. Hij sprak met vrijheid over zijn geloof en over de kracht die Christus’ inspiratie kan geven voor de hele samenleving, gelovig en ongelovig. We laten ons deze avond aanspreken door zijn geestkracht en spreken en zingen liederen, teksten en gebeden die daarvan getuigen. Zo vieren we op een goede manier 31 oktober, de dag van de reformatie.

Van harte welkom namens de organisatie zangavond en de Algemene Kerkenraad

pijl omhoog

Vorming en toerusting


Via de volgende link komt u in het bestand van dit programma:
Programma Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

pijl omhoog

Ieder kind verdient een Feesttas!

DE FEESTTAS flyer

De ‘Feesttas’ is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse wijkgemeenten ‘de Ark’ en ‘de Rank’ uit Krimpen aan den IJssel, gesteund door plaatselijke ondernemers en is beschikbaar voor basisschoolkinderen van vier tot ca. twaalf jaar uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Voor broers en/of zussen die in andere gemeenten naar school gaan kan natuurlijk ook een aanvraag worden gedaan.

In de ‘Feesttas’ zitten o.a. een kaart, slingers, ballonnen en een taartje. Daarnaast zorgt een cadeaubon er voor dat kinderen een cadeautje kunnen kopen en zit er een tegoedbon in de ‘Feesttas’ waarmee een traktatie voor op school verzorgd kan worden.

Kortom: de ‘Feesttas’ maakt de verjaardag voor de kleine mogelijk en zorgt er in het gezin voor dat er wat geld overblijft voor andere activiteiten.

U kunt de ‘Feesttas’ voor uw jarige kind aanvragen door minimaal één week voor de verjaardag een mail te sturen naar feesttas@ziggo.nl. We bezorgen de ‘Feesttas’ op de avond voor de verjaardag of u kunt hem die avond om 19.00 uur afhalen in ‘de Ark’, Burgemeester Aalberslaan 41.
Dit graag aangeven bij uw aanmelding.

Uiteraard wordt uiterst discreet met meldingen omgegaan. Nadat de ‘Feesttas’ is bezorgd of opgehaald wordt uw melding verwijderd. Een volgend jaar moet dus weer een nieuwe melding worden gedaan.

Om zoveel mogelijk kinderen van een tas te kunnen voorzien komen kinderen waarvan ouders deelnemer zijn bij de voedselbank niet in aanmerking voor onze ‘Feesttas’. Zij krijgen nl. via “Stichting Jarige Job” al een verjaardagsdoos.

Schroom niet en meld u aan!

Hier is de link naar het aanmeldingsformulier.

pijl omhoog

Alpha-cursus

alpha

Alpha Cursus 2020

Algemeen

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.
Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe zit het met de kerk?
Welkom!
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Klik hier om een Alpha bij jou in de buurt te vinden!

Krimpen aan den IJssel

In het komende jaar zal er in “De Rank” weer een Alpha-cursus worden gehouden.

De data van de bijeenkomsten zijn: 13 jan (startavond), 20 jan, 27 jan, 3 feb, 10 feb, 17 feb, 2 mrt, zat 7 mrt (weekend), 16 mrt, 23, mrt, 30 mrt, 6 apr (slotavond).

We zijn dankbaar voor de eerste officiële aanmelding

Wilt u ook meer weten over het christelijk geloof of heeft u levensvragen? U kunt uw vragen stellen aan of zich aanmelden bij Edwin Herwijnen, via telefoon, whatsapp of email: 06-33148802 of alpha.pknkrimpen@gmail.com.

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbelzondag: Ik wens jou …

  Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’.
  Voor Bijbelzondag is een gratis inspiratieboekje met tips voor de invulling van de kerkdienst beschikbaar. Het boekje is evenals de gratis poster en het kinderwerkje aan te vragen via de website van het NBG.

 • Lees meer over de bijbelzondag

  Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’. Voorafgaand wordt een wensen-estafette georganiseerd, die eindigt in Moldavië.

  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft het thema ontleend aan de bemoedigende groet van Paulus aan de Romeinse christenen, Romeinen 1:1-7. Want, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘De Bijbel is goed nieuws om door te geven, ook aan de miljoenen mensen die nog geen Bijbel hebben. Daarvoor zet het Bijbelgenootschap zich in. Wie ons daarbij wil helpen, kan rondom Bijbelzondag projecten steunen voor Moldavische kinderen en Syrische vluchtelingen.’
  Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG (Vlaams Bijbelgenootschap) de kerken vragen om speciale aandacht te geven aan de Bijbel.

  Wensen-estafette
  Het thema ‘Ik wens jou …’ leent zich ook voor een estafette. Het NBG houdt zo’n wensen-estafette langs zeven kerken van verschillende denominaties. Een markant persoon uit de ene kerk doet per filmpje een wens aan de volgende kerk. Op 27 oktober brengt NBG-voorzitter Karin van den Broeke vanuit haar Protestante Gemeente in Noord-Beveland een groet aan een Moldavische kerk. De kinderen daar krijgen met NBG-steun een boekje met bijbelverhalen uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate.

  Sociale media
  Op sociale media biedt het NBG kerken de gelegenheid om aan een andere kerk of organisatie een wens te richten. Filmpjes met zo’n wens kunnen gepost worden op onze Facebookpagina. Om de creativiteit te stimuleren zijn bij het NBG kleurige kartonnen koffiebekertjes te bestellen met een letter erop. Van die letters kan een wens gevormd worden. Kerkleden kunnen hun foto’s van zo’n ‘bekerwens’ via Facebook delen met het NBG. Het NBG zal de meest originele foto’s extra in het zonnetje zetten.

  Materiaal voor Bijbelzondag
  Voor Bijbelzondag is een gratis inspiratieboekje met tips voor de invulling van de kerkdienst beschikbaar. Het boekje is evenals de gratis poster en het kinderwerkje aan te vragen via de website van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelzondag-2019

 • Prentenbijbel in het Papiaments

  Onlangs verscheen de Prentenbijbel in het Papiaments. De Prentenbijbel is uitgebracht in twee dialecten van het Papiaments: het Papiamento voor Aruba en het Papiamentu voor Curaçao. Het is de allereerste kinderbijbel in het Papiamento. Veel Antillianen vinden hun geloof belangrijk en willen dat doorgeven aan de nieuwe generatie. Tot nu toe kon dat alleen met een ‘gewone’ Bijbel voor volwassenen. Die is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen.

 • Lees meer over de prentenbijbel

  De Bijbel di Prenchi, de Prentenbijbel in het Papiaments is aangeboden aan Rudi Lampe, minister van Onderwijs van Aruba.

  Voor de Arubanen is dit de allereerste kinderbijbel in hun eigen taal. ‘Deze Bijbel komt precies op het juiste moment, zo werkt God’, zei Lampe. ‘Want vanaf 3 september geven de basisscholen op Aruba alle lessen in het Papiaments (de taal van de meeste Antillianen). Ik ga de scholen voorstellen deze kinderbijbel in de lessen te gebruiken.’ Ook beloofde Lampe de Bijbel di Prenchi te presenteren aan de hele bevolking van Aruba.

  Twee dialecten
  De Prentenbijbel is uitgebracht in twee dialecten van het Papiaments: het Papiamento voor Aruba en het Papiamentu voor Curaçao. Het is de allereerste kinderbijbel in het Papiamento. Veel Antillianen vinden hun geloof belangrijk en willen dat doorgeven aan de nieuwe generatie. Tot nu toe kon dat alleen met een ‘gewone’ Bijbel voor volwassenen. Die is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen.

  NBG-steun
  Op Aruba en Curaçao is het leven van veel inwoners behoorlijk hard. Er zijn veel gebroken gezinnen, de werkloosheid is groot en er is veel armoede. Reden voor het Nederlands Bijbelgenootschap om het Antilliaans Bijbelgenootschap financieel en logistiek te steunen bij de totstandkoming van deze vertaling van de Prentenbijbel. Deze bekende kinderbijbel met illustraties van Marijke ten Cate bestond vorig jaar 10 jaar en is nu vertaald in 13 talen.

  Beide Antilliaanse edities – de Beibel di Prenchi (Papiamentu) en de Bijbel di Prenchi (Papiamento) – zijn verkrijgbaar op Aruba en Curaçao. Voor de grote groep Papiamentu-sprekers die in Nederland woont, is de Beibel di Prenchi ook verkrijgbaar in ons land, voor € 29,95.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

 • Bijbel Basics halverwege

  Met de 100e aflevering van Bijbel Basics is precies de helft bereikt van de beloofde 200 essentiële bijbelverhalen van de kindernevendienstmethode. Bijbel Basics wordt niet alleen gebruikt en gewaardeerd door jeugdwerkers, maar ook door docenten godsdienst, zowel in Nederland als in Vlaanderen.
  Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn de beschikbare 100 afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

 • Lees meer over bijbelbasics halverwege

  ‘Ik heb nog niet eerder zó’n leuk gesprek gehad met de kinderen in de kerk’. Dit soort reacties op Bijbel Basics komen geregeld binnen bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De honderdste aflevering van deze kindernevendienstmethode staat nu online. Daarmee is precies de helft bereikt van de beloofde 200 essentiële bijbelverhalen.

  De 100e aflevering is bestemd voor gebruik op zondag 8 september en gaat over de twaalf spionnen die het land Kanaän (het huidige Israël) moesten verkennen. Hiermee begint een reeks over Jozua. Die bracht het volk Israël na een lange woestijnreis in het beloofde land. Bijbel Basics wordt niet alleen gebruikt en gewaardeerd door jeugdwerkers, maar ook door docenten godsdienst, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

  Citroensap
  Het NBG beloofde bij de start van de methode dat ook minder bekende bijbelboeken aan bod zouden komen, zoals Spreuken en Openbaring. ‘Dat is gelukt’, zegt eindredacteur Anne-Mareike Schol-Wetter. ‘Er zijn bijvoorbeeld afleveringen over Klaagliederen en Hooglied. Een moeilijk onderwerp als ‘verdriet’ hebben we aan de hand van Klaagliederen behandeld, gekoppeld aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedachteniszondag. In plaats van een knutselwerkje geven we in deze aflevering de kinderen iets te proeven: citroensap. Nadat er iets zoets doorheen is gemengd, mogen ze nog eens proeven. En in de aflevering over Hooglied laten we merken hoe sterk de liefde is.’

  Top drie
  De drie meest gebruikte afleveringen zijn: ‘Jezus gaat naar Jeruzalem’, ‘Jezus jaagt handelaars uit de tempel’ (beide uit het paasprogramma 2019) en ‘Er komt een nieuwe leider’ (uit het adventprogramma 2018). Anne-Mareike Schol: ‘De top drie laat zien hoe het paasprogramma in de smaak viel. Sommige kerken bouwden zelfs aan de hand van ons materiaal een complete maquette van Jeruzalem.’ (Zie foto).

  Methode voor Bijbel en kind
  Bijbel Basics brengt de Bijbel dicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De methode houdt rekening met leervoorkeuren en leeftijdsverschillen en legt de basis voor een brede bijbelkennis. Bijbel Basics wordt inmiddels gebruikt door ruim 7.500 jeugdwerkers in allerlei kerken, zoals in de Protestantse kerk in Nederland, Gereformeerd-vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde kerken, Baptisten, Remonstranten en evangelische gemeenten. Vanwege internationale belangstelling wordt de methode ook in het Engels vertaald.

  Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn de beschikbare 100 afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

 • Bijbelprogramma voor Noord-Korea

  Bijbels voor Noord-Korea zodra de grens open gaat. Dat is één van de belangrijkste programma’s waaraan Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, werkt. Zo’n 60% van de benodigde fondsen is inmiddels bijeen. In Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 christenen, waarvan tienduizenden in strafkampen gevangen zitten. Het hebben van een bijbel is verboden. Ook al is de grens met het land nu nog dicht, het Koreaans Bijbelgenootschap zet zich actief in voor de 30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een gratis bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in Zuid-Korea.
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/zuidkorea

 • Lees meer over het bijbelprogramma voor Noord-Korea

  Bijbels voor Noord-Korea zodra de grens open gaat. Dat is één van de belangrijkste programma’s waaraan Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, werkt. Zo’n 60% van de benodigde fondsen is inmiddels bijeen.

  Dr. Ho: ‘Het programma ‘Bijbels voor Noord-Korea’ is belangrijk. ‘We zijn er sinds 1990 mee bezig. We willen voorbereid zijn als de grenzen van Noord-Korea opengaan. Ook onder de 25 miljoen Noord-Koreanen hebben we een missie.’
  Momenteel zijn over de grens alleen geheime contacten een optie, maar die zijn riskant en complex. In Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 christenen, waarvan tienduizenden in strafkampen gevangen zitten. Het hebben van een bijbel is verboden. Ook al is de grens met het land nu nog dicht, het Koreaans Bijbelgenootschap zet zich actief in voor de 30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een gratis bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in Zuid-Korea.

  Jongeren
  Een grote uitdaging in Zuid-Korea is het bereiken van jongeren met de Bijbel. ‘De Koreaanse jongeren staan onder zware druk van competitie en stress’, aldus Dr. Ho. ‘Wij geloven dat de Bijbel net zo waardevol voor Koreanen van nu is als 140 jaar geleden. Daarom doen we er alles aan om met effectieve en creatieve manieren Gods Woord opnieuw bij het hart van de Koreaanse christenen te brengen. Voor de jeugd bijvoorbeeld doen we dat met audiovisuele middelen. Daarnaast werken we aan een nieuwe bijbelvertaling in modern Koreaans, die klaar moet zijn in 2021. Daaromheen willen we een community bouwen. Dat doen we samen met het NBG. Het NBG met z’n platform www.debijbel.nl is kampioen digitale bijbelverspreiding. Bovendien heeft het NBG allerlei materiaal ontwikkeld voor scholieren, gezinnen met kinderen en de zondagsschool. Ook dat kan heel bruikbaar zijn voor ons land.’

  Vrijheid
  De Bijbel is het meest waardevolle boek dat Dr. Ho kent. Hij kwam ermee in aanraking via zijn christelijke moeder, die hem stimuleerde om mee te doen in de kerk. Hij volgde een opleiding tot zendeling, maar kwam terecht bij het Koreaans Bijbelgenootschap. Daar werkt hij inmiddels zo’n 25 jaar. Diepe indruk op hem maakte een uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 2:20: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.’ Dr. Ho: ‘Toen ik jong was, was ik onzeker over mijn leven. Ik was niet overtuigd dat het goed zou komen. Maar deze uitspraak trof mijn hart en maakte me vrij.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/zuidkorea

 • Guatemala zet de Bijbel in tegen bende-geweld

  Bendelid Eduardo pleegde zijn eerste moord op zijn veertiende. In de jeugdgevangenis veranderde zijn leven pas nadat hij een pastor ontmoette die hem vertrouwen en een bijbel gaf. TV-reportages op 27 juli en 3 augustus vertelden zijn verhaal én hoe de Bijbel jonge misdadigers op het rechte pad helpt.
  Link naar uitzendingen van de EO: https://metterdaad.eo.nl/guatemala/uitzendingen-guatamala

 • Lees meer over de bijbel in Guatemala

  Bendelid Eduardo pleegde zijn eerste moord op zijn veertiende. In de jeugdgevangenis veranderde zijn leven pas nadat hij een pastor ontmoette die hem vertrouwen en een bijbel gaf. TV-reportages op 27 juli en 3 augustus vertelden zijn verhaal én hoe de Bijbel jonge misdadigers op het rechte pad helpt.

  Met Eduardo uit Guatemala-Stad (nu 21 jaar) ging het van kwaad tot erger. ‘De eerste keer iemand vermoorden vond ik moeilijk; later wilde ik alleen maar meer. Het gaf voldoening dat mensen bang voor me waren’, zegt hij in de reportage. Hij werd opgepakt en gevangengezet, maar in gevangenissen gaat de strijd tussen de bendes gewoon door. Veel jongeren zien net als Eduardo geen uitweg uit armoede en werkloosheid en sluiten zich aan bij een bende. Wie ondanks alles in hen gelooft, is pastor Abeloni. Hij houdt namens het Bijbelgenootschap van Guatemala bijbelstudies in de gevangenis. Daar ontmoette hij Eduardo en werd als een vader voor hem. ‘Ik zag wat hij kon worden, niet alleen zijn slechte kant’, zegt Abeloni.

  Bijbel
  Zo kwam er dankzij de Bijbel een ommekeer in Eduardo’s leven. ‘Eerst deed ik niks met de Bijbel die ik had gekregen’, zegt hij in de reportage. ‘Maar toen ik me openstelde voor Jezus, werd de Bijbel een grote schat voor me, een parel van enorme waarde. Ik heb de Bijbel in m’n hart gesloten.’ Eduardo helpt nu zelf jonge ex-gevangenen op het rechte pad met behulp van de Bijbel. Dat doet hij in een mini-kerkzaaltje in een garagebox.

  Project ‘Second chance’
  Naast Abeloni zijn er nog andere teams die namens het Bijbelgenootschap van Guatemala jeugdgevangenissen bezoeken om de delinquenten normen en waarden bij te brengen. Na een gevangenisoproer in 2017 ging het Bijbelgenootschap met dit project, ‘Second chance’, nog een stap verder. Sindsdien worden jonge gevangenen zoals Eduardo opgeleid om zelf in hun cel met hun medegevangenen te bidden en de Bijbel te lezen.

  Die aanpak heeft effect, merkte Paul Doth, coördinator buitenland van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Hij bezocht met de filmploeg Guatemala. ‘Een gevangenisdirecteur vertelde ons dat de sfeer in de gevangenis er door is veranderd. Het is rustiger geworden en er is minder opstandigheid.’ Het NBG steunt diverse projecten in Guatemala en buurland Honduras die gericht zijn op het verminderen van het bendegeweld in deze landen.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link naar uitzendingen van de EO: https://metterdaad.eo.nl/guatemala/uitzendingen-guatamala

 • pijl omhoog