Welkom

Page Title

Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Ark/Rank gemeente als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Ark/Rank gemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

Aanmelding voor de kerkdiensten

Het is fijn dat we weer naar een kerkdienst mogen komen. Maar de anderhalve meter afstand moet worden bewaard. Dus u begrijpt dat daarvoor wel het een en ander geregeld moet worden. Daarom horen we graag of u beschikbaar bent, en vragen we u of u zich wilt aanmelden voor de diensten.
U kunt dat voor de diensten in juli en augustus doen door op het menu ‘aanmeldingen’ rechtsboven en vervolgens op het submenu ‘kerkdiensten’ te klikken. U vindt dan de diensten. U kunt een dienst of meerdere diensten na elkaar aanklikken en de aanmeldingspagina invullen.
Dit kan per gezin: er wordt naar het aantal volwassenen en kinderen gevraagd.
U kunt zich tot vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan deze dienst(en) aanmelden.
U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht of uw aanmelding is goedgekeurd of dat er helaas voor deze dienst voor u geen plaats meer is.
Wie zich liever telefonisch aanmeldt, kan dat via het pastorale telefoonnummer doen: 06-57250882.
Bij onverwachte verhindering kunt u zich afmelden via het menu ‘contact’, het submenu ‘contactformulier’ en door dat formulier naar de webredactie te verzenden.
Maar ook dat kunt u via het pastorale telefoonnummer doen.
Gelden er bijzonderheden voor een dienst, dat kunt u die lezen op de aanmeldingspagina van die dienst.
N.B.
Op 30 augustus is er een aparte kinderdienst in “De Ark”. U kunt uw kinderen voor die dienst aanmelden. Het is de bedoeling dat er behalve de leiding geen volwassenen aan deze dienst deelnemen.


Jubileum organist

Een van onze organisten, Gerrit van der Werf, mocht onlangs een jubileum vieren. Hij was 40 jaar kerkorganist.
Op zondag 19 juli heeft hij daarvoor in de morgendienst een teken van waardering gekregen – een gouden speld met een briljantje
– van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN.
Hier twee foto’s van de plechtigheid.
Ingelogde leden van deze website kunnen er nog vier meer zien onder het menu “platform leden” en submenu “nieuws voor leden”.
Namens het College van kerkrentmeesters hield ouderling-kerkrentmeester Marjan Tromp er een toespraakje bij. Vanwege de 1,5 meter afstand heeft zijn vrouw Ria van der Werf de onderscheiding opgespeld.

Artikel Krimpens Kerkblad van april 2020: Gerrit van der Werf is veertig jaar organist

“Kijk, het orgel danst,” riep Gerrit van der Werf, toen hij als zesjarig jongetje met zijn ouders een kerkdienst bijwoonde. Hij weet niet meer waar het was. Het schippersgezin Van der Werf woonde overal diensten bij, in het Ruhrgebied, in Antwerpen, in
Rotterdam…
Gerrit kon toen nog niet weten dat hij het orgel in De Rank misschien niet zou laten dansen, maar wel veertig jaar lang in al zijn toonaarden zou laten klinken.
Inspiratiebronnen
Toen hij elf jaar was ging zijn moeder met de kinderen aan de wal wonen in Delftshaven. Daar, in de Pelgrimskerk, werd de liefde voor het orgel pas echt aangewakkerd. Hoe kan het ook anders met gerenommeerde organisten
als Kees van Eersel en Geert Bierling. “Dat waren pas inspiratiebronnen,” zegt Gerrit. Geen wonder dat hij les ging nemen, eerst bij Jan Brandwijk en toen bij Tom van Gogh. “De laatste is misschien niet zo bekend, maar ik heb er veel geleerd.
Nauwkeurigheid vooral en veel vingeroefeningen om de aanslag te perfectioneren.”
Goede leermeester
In 1992 kwam Gerrit toch bij Geert Bierling terecht. Hij zou er tien jaar blijven. “Dat was een feest. Hij heeft mij in de eerste plaats speelplezier bijgebracht. En niet te vergeten de kunst om iets tot klinken
te brengen met een goede articulatie.” Gerrit legt uit wat hij daarmee bedoelt. “Als je alle noten helder wilt krijgen, moet je op de juiste manier je vingers op de toetsen zetten. Je moet minimale openingen tussen de noten creëren zonder
dat het spel te veel staccato wordt.” Ook op het gebied van registratie was Bierling een goede leermeester. Gerrit doceert verder: “Goed registreren is de kunst van het weglaten. Als je de klankcombinaties van een orgel goed wilt laten horen,
dan moet je de zaak niet dicht registreren. Vol spel is anders dan vol werk.”
Gerrit heeft zich een goede leerling getoond. Nauwkeurigheid, een perfecte toucher, een glasheldere articulatie, een fijnzinnige registratie… het zijn de kenmerken
van zijn orgelspel. Van 1993 tot 1996 volgde Gerrit de cursus Kerkmuziek van de PKN, waar hij les kreeg van Arie Eikelboom en Christiaan Ingelse. “Een gedegen cursus waarin van alles aan bod kwam: orgelbouw, hymnologie, literatuurspel, harmonisatie,
muziekgeschiedenis…” De opleiding bezorgde hem een volledige bevoegdheid tot kerkorganist.
Liedbundels
In 1980 – jawel, veertig jaar geleden – werd Gerrit organist in De Rank, naast Jan Groeneveld, Rinus van Vliet, Piet Koen en Wim Koen. De Rank had net een nieuw Johannesorgel aangeschaft. “Misschien niet ideaal, maar
het had wel mogelijkheden,” zegt Gerrit. Jaren later was hij zelf intensief betrokken bij de aanschaf van het huidige orgel. In die begintijd kon een organist zich nauwelijks voorbereiden op een dienst. “Vlak voordat de dienst begon, kreeg
je van de koster een briefje met de te zingen liederen. We zongen toen uit één bundel, het Liedboek van 1973. Dat was wel overzichtelijk. Tegenwoordig gebruiken we een veelheid van bundels. Een beetje te veel als je het mij vraagt. Het Nieuwe
Liedboek met misschien nog één andere bundel moet toch genoeg zijn.”
Voorbereiding
Tegenwoordig krijgt de organist vroegtijdig de liturgie en kan zich goed voorbereiden. Gerrit doet dat met de hem kenmerkende accuratesse. “Ik bestudeer de liturgie, kijk naar de liederen, vooral ook naar de tekst,
ik lees de schriftlezing zorgvuldig. Op grond hiervan bezin ik me op de voorspelen en ik bedenk welk orgelspel voor en na de dienst passend is. Dat kan een lied zijn, maar ik speel ook graag uit de orgelliteratuur. Het gebeurt dat ik na de
dienst iets anders speel dan ik me had voorgenomen, omdat de preek of de liturgie me op een ander spoor zet.” Deze organist maakt zich klaarblijkelijk volledig dienstbaar aan de liturgie en levert er tegelijk een wezenlijke bijdrage aan. De
voorspelen maakt Gerrit zelf. Hij denkt er wel van te voren over na, maar improviseert ze ter plekke. Hij improviseert trouwens graag en denkt met vreugde terug aan zijn improvisaties bij de kruiswegstaties in de Stille Week een paar jaar
geleden.
Hoe ervaart hij het dat er voor de dienst naar zijn zorgvuldig uitgekozen muziek nauwelijks geluisterd wordt? “Het is zoals het is,” zegt Gerrit. “Iemand die ernaar wil luisteren hoort het en iemand die er niet naar wil luisteren
hoort het niet. Voor mij is het spelen voor de dienst ook een manier van warm lopen, zoals een voetballer voor de wedstrijd.”
Sinds 1998 is Gerrit ook organist van de IJsseldijkkerk. Daar heeft hij een ‘echt’ orgel tot zijn beschikking.
“De beleving daarvan is anders, zo’n pijporgel ademt. Maar ook in De Rank hebben we gelukkig een goed instrument.”
En natuurlijk mogen we niet vergeten dat hij jarenlang de vaste begeleider van Kerkkoor Krimpen is geweest.
Jubileum
Veertig jaar organist… dat zijn ongeveer zestienhonderd diensten waarin Gerrit zijn kennis en kunde van de kerkmuziek en zijn doordachte orgelspel in dienst stelde van de eredienst. We kunnen niet anders dan hem er ontzettend
dankbaar voor zijn.
Huib Neven


Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 7 augustus 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 9 augustus 2020

Zie hier de liturgie van de morgendienst

Zie hier het werkstukje voor de kinderen

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie

2e collecte – gemeente


Alpha-cursus

Wijziging coördinator

Vanaf 3 juni 2020 heeft Kees Hogendijk de coördinatie van de Alpha cursus van Edwin Herwijnen overgenomen. Voor informatie over Alpha of als u zich wil aanmelden voor een volgende cursus, kunt u met Kees contact opnemen: Telefoon: 06-22389409
of kees@hoogendijk.eu.


Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan
van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

 • Lees hier meer over

  ‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-virus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen
  aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’

  Nieuwe vertalingen
  In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen gedeelten van
  de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken
  worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt
  aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.

  Vertaalsteun NBG

  Het Nederlands Bijbelgenootschap
  (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de Antilliaanse
  Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen variant van het Papiaments.’

  Digitaal Bijbellezen
  De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debijbel.nl.
  In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebruiken. Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen
  beschikbaar gesteld, o.a. In afhankelijkheid van God en Ziekte en lijden.

  UBS/Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei ‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt,
  laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

 • Lees hier meer over

  De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen’, aldus Buitenwerf. ‘Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen
  we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: “Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af.”’

  Vier vrijheden
  In zijn beroemde Four freedoms Speech uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt.
  De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek
  en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

  (Innerlijke) vrijheid
  De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview
  met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.

  Link: www.debijbel.nl/blog.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

  De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
  Belangstellenden uit Nederland en België
  vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

 • Lees hier meer over

  Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor de Samenleesbijbel Junior 14 stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar.

  Waardering
  De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’ En: ‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat we
  onze naastenliefde kunnen uiten.’ Schrijfster Corien Oranje noemde het een ’fantastische actie’, omdat veel van de kinderen op de scholen die zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden ze er gratis een krijgen. Ik heb
  de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en de ouders.’

  Moed en vertrouwen
  Het NBG organiseerde de weggeefactie om mensen te inspireren, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere
  tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd gratis beschikbaar.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbels voor weeskinderen in India

  India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs
  in weeshuizen.

 • Lees hier meer over

  UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun familie.
  Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.

  Tulsi (12 jaar) Zus Rosy: “Mijn zusje Tulsi en ik hebben
  geen ouders meer. Ze zijn allebei kort na elkaar overleden aan gele koorts. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Later is ook ons broertje overleden aan gele koorts. Hij was toen zeven jaar. Ik denk nog vaak aan mijn ouders. Dan
  moet ik soms huilen. Ik mis ze heel erg.
  Ik woon nu met Tulsi bij mijn tante, de oudste zus van mijn moeder. Zij heeft zelf drie jongens. We wonen met z’n zevenen in een klein huisje. Mijn tante zorgt goed voor ons. Ze behandelt
  ons als haar eigen kinderen. Omdat mijn oom en tante heel arm zijn, hebben we lang niet altijd genoeg te eten.
  Mijn oom een tante zijn christen. We gaan met hen mee naar de kerk. Ik vind het fijn om de Bijbelverhalen te horen.
  Het verhaal van Abraham vind ik het allermooiste. Het Onze Vader vind ik ook heel mooi. De woorden van Jezus zijn zo krachtig. Mijn eigen vader heb ik niet meer, maar God zorgt voor ons. Ik vind het ook heel bijzonder dat Jezus
  voor ons gestorven is.
  Ik heb geen eigen Bijbel, alleen een Nieuwe Testament. Ik zou graag een eigen kinderbijbel in het Kannada hebben.”[/caption]

  Kinderbijbels
  Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven
  van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.
  Veel van de huidige docenten
  en voorgangers in de weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld
  kunnen worden aan weeskinderen in India.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Meer informatie: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-april-3.

 • pijl omhoog