Welkom

Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Ark/Rank gemeente als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Ark/Rank gemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

Aanmelding voor de kerkdiensten

Het is fijn dat we weer naar een kerkdienst mogen komen. Maar de anderhalve meter afstand moet worden bewaard. Dus u begrijpt dat daarvoor wel het een en ander geregeld moet worden. Daarom horen we graag of u beschikbaar bent, en vragen we u of u zich wilt aanmelden voor de diensten.
U kunt dat voor de diensten in juli en augustus doen door op het menu ‘aanmeldingen’ rechtsboven en vervolgens op het submenu ‘kerkdiensten’ te klikken. U vindt dan de diensten. U kunt een dienst of meerdere diensten na elkaar aanklikken en de aanmeldingspagina invullen.
Dit kan per gezin: er wordt naar het aantal volwassenen en kinderen gevraagd.
U kunt zich tot vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan deze dienst(en) aanmelden.
U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht of uw aanmelding is goedgekeurd of dat er helaas voor deze dienst voor u geen plaats meer is.
Wie zich liever telefonisch aanmeldt, kan dat via het pastorale telefoonnummer doen: 06-57250882.
Bij onverwachte verhindering kunt u zich afmelden via het menu ‘contact’, het submenu ‘contactformulier’ en door dat formulier naar de webredactie te verzenden.
Maar ook dat kunt u via het pastorale telefoonnummer doen.
Gelden er bijzonderheden voor een dienst, dat kunt u die lezen op de aanmeldingspagina van die dienst.
N.B.
1. Op 12 juli is ’s morgens de overstapdienst van de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst. Tijdens deze dienst zal vooral familie van degenen afscheid nemen aanwezig zijn. Aanmelding voor deze dienst is dus niet mogelijk. Wel voor de avonddienst op deze zondag.
2. Op 19 juli en 30 augustus zijn er aparte kinderdiensten in “De Ark”. U kunt uw kinderen voor die diensten aanmelden. Het is de bedoeling dat er behalve de leiding geen volwassenen aan deze diensten deelnemen.

Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 10 juli 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje

Deze zondagmorgen is de zgn. ‘overstapdienst’. De jongeren van de oudste groep van de kindernevendienst nemen afscheid van de kindernevendienst en gaan een nieuwe fase in hun leven tegemoet. Het gaat om Dieuwertje van der Blom, Jonathan Groeneveld, Elise Kroon, Sophie van der Blom, David Bal, Koen den Ouden, Helena Heuvelman en Emma Heuvelman. Met hen is de dienst voorbereid. Voorgangers zijn Ds. Gert den Hartogh en Ds. Machiel van der Giessen. We lezen 1 Koningen 3 : 1 – 15 en in de preek gaat het dan vooral om de bede: “Daarom vraag ik u dit: Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien”.
De jongeren verlenen medewerking aan deze dienst en ook vanuit hun ouders is er inbreng. In deze Coronaperiode is het niet mogelijk om hen persoonlijk na de dienst geluk te wensen, maar u kunt hen wel online tijdens dienst (jo)uw wensen doen toekomen. Dat kan via www.menti.com en vul de code 61 11 96 in of ga naar https://www.menti.com/3gtor3cfpj
Deze dienst kunt u meemaken via de kerkomroep of via www.youtube.com/arkrank.
De liturgie van deze dienst.
De gezamenlijke avonddienst is in de Ark, met als voorganger Ds. E. de Kruijf, Capelle a/d IJssel, aanvang 18.30 uur.
Gezegende diensten toegewenst.

collectezak

Collectes
1e collecte
De eerste collecte is voor het Scharlaken koord:
Ruim dertig jaar geleden begon ons werk door vrouwen op de Amsterdamse wallen op te zoeken. We werden geraakt door hun verhalen. Door naar hen te luisteren hebben we geleerd hoe we naast hen kunnen staan. Voor ons is ieder mens waardevol en heeft op echte liefde te ontvangen. We doen dat door er voor hen te zijn en op lange termijn relaties aan te gaan. We stellen vragen, staan naast hen en laten nieuwe perspectieven zien. Dat verandert hun denken en handelen. Wij vinden onze motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van prostitutie zien we veel onvrijheid. Als je gedwongen wordt om dit werk te doen, door mensen of door omstandigheden. Als je niet vrij bent om over je leven te vertellen of over wie je echt bent. Wij geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin is. Dat het verleden niet de toekomst bepaalt. En dat fouten en onrecht niet het laatste woord hebben maar dat er voor iedereen een weg is naar vrijheid en herstel. Of jij wel of niet gelooft, en welk geloof je ook hebt, wij respecteren ieders levensovertuiging.
2e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Van harte aanbevolen.
Hier staan de gegevens over hoe u het geld kunt overmaken.

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.
1e collecte – diaconie
2e collecte – gemeente

Collecte opbrengsten tweede collecte juni 2020

datumdoelbedrag
07 juniKerk€ 736,40
14 juniKerk€ 972,58
21 juniKerk€ 473,40
28 juniKerk€ 623,25
Hartelijk dank, de ArkRankrentmeesters

Kindernevendienst thuis: 12 juli
Hallo jongens en meiden, vandaag is de overstapdienst. Groep 8 is vandaag in de kerkdienst aanwezig om over te stappen naar de mentorcatechese. De meesten van jullie gaan na de vakantie ook over naar een nieuwe groep op school en misschien ook in de kindernevendienst. We weten nog niet hoe het na de vakantie zal gaan, maar dat horen jullie nog van ons. Volgende week zondag als de zomervakantie begint ben je welkom in de Ark voor een kindernevendienst. Je ouders kunnen dan naar de Rank gaan voor de dienst. Laat je even weten of je komt, dan weten wij hoeveel kids we kunnen verwachten?
Vandaag nog een verhaal over Salomo, hij mocht vragen wat hij wil en hij vroeg; Wijsheid. Nou dat krijgt hij! God vindt het zo bijzonder dat Salomo niet vraagt om een lang leven, rijkdom of macht, dat Salomo veel wijsheid en inzicht krijgt en ook alles waar hij niet om gevraagd heeft. Luister of lees het verhaal maar, waarin Salomo veel wijsheid nodig heeft. Jullie mogen ook altijd bidden tot God met wat je nodig hebt!! Een mooi lied hierbij is Wijs en Verstandig: op youtube.
Hier weer jullie werkhoekje.
Groetjes van de leiding.

Weekagenda

datumtijdactiviteit
Dinsdag 14 juli20.00 uur:Belijdeniscatechese
Woensdag 15 juli20.00 uur:Kleine Kerkenraad (Rank)
Zondag 19 juli10.00 uur:Ds. L. den Breejen, Delft (Rank)
18.30 uur:Ds. M. Gouwens – de Gier, Schoonhoven ( IJsseldijkkerk)
pijl omhoog

Alpha-cursus

Wijziging coördinator

Vanaf 3 juni 2020 heeft Kees Hogendijk de coördinatie van de Alpha cursus van Edwin Herwijnen overgenomen. Voor informatie over Alpha of als u zich wil aanmelden voor een volgende cursus, kunt u met Kees contact opnemen: Telefoon: 06-22389409 of kees@hoogendijk.eu.

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

  Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

 • Lees hier meer over

  ‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-virus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’

  Nieuwe vertalingen
  In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.

  Vertaalsteun NBG

  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen variant van het Papiaments.’

  Digitaal Bijbellezen
  De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debijbel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebruiken. Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar gesteld, o.a. In afhankelijkheid van God en Ziekte en lijden.

  UBS/Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei ‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

 • Lees hier meer over

  De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen’, aldus Buitenwerf. ‘Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: “Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af.”’

  Vier vrijheden
  In zijn beroemde Four freedoms Speech uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

  (Innerlijke) vrijheid
  De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.

  Link: www.debijbel.nl/blog.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

  De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
  Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

 • Lees hier meer over

  Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor de Samenleesbijbel Junior 14 stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar.

  Waardering
  De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’ En: ‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat we onze naastenliefde kunnen uiten.’ Schrijfster Corien Oranje noemde het een ’fantastische actie’, omdat veel van de kinderen op de scholen die zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden ze er gratis een krijgen. Ik heb de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en de ouders.’

  Moed en vertrouwen
  Het NBG organiseerde de weggeefactie om mensen te inspireren, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd gratis beschikbaar.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbels voor weeskinderen in India

  India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.

 • Lees hier meer over

  UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun familie. Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.

  Tulsi (12 jaar) Zus Rosy: “Mijn zusje Tulsi en ik hebben geen ouders meer. Ze zijn allebei kort na elkaar overleden aan gele koorts. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Later is ook ons broertje overleden aan gele koorts. Hij was toen zeven jaar. Ik denk nog vaak aan mijn ouders. Dan moet ik soms huilen. Ik mis ze heel erg.
  Ik woon nu met Tulsi bij mijn tante, de oudste zus van mijn moeder. Zij heeft zelf drie jongens. We wonen met z’n zevenen in een klein huisje. Mijn tante zorgt goed voor ons. Ze behandelt ons als haar eigen kinderen. Omdat mijn oom en tante heel arm zijn, hebben we lang niet altijd genoeg te eten.
  Mijn oom een tante zijn christen. We gaan met hen mee naar de kerk. Ik vind het fijn om de Bijbelverhalen te horen. Het verhaal van Abraham vind ik het allermooiste. Het Onze Vader vind ik ook heel mooi. De woorden van Jezus zijn zo krachtig. Mijn eigen vader heb ik niet meer, maar God zorgt voor ons. Ik vind het ook heel bijzonder dat Jezus voor ons gestorven is.
  Ik heb geen eigen Bijbel, alleen een Nieuwe Testament. Ik zou graag een eigen kinderbijbel in het Kannada hebben.”[/caption]

  Kinderbijbels
  Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.
  Veel van de huidige docenten en voorgangers in de weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in India.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Meer informatie: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-april-3.

 • pijl omhoog