Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
Ieder jaar in januari organiseren de kerkrentmeesters de Actie Kerkbalans. Allen die bij de wijkgemeente staan ingeschreven, worden benaderd met het verzoek het werk van de kerk financieel te ondersteunen. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is van wezenlijk belang voor de instandhouding van eredienst, kerkenwerk en gebouwen.