Afwezigheid kerkelijk werker

Willemieke Schippers is twee weken afwezig vanwege verplichte scholing, namelijk van 3 t/m 16 december. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de coördinator pastoraat of Ds. M.D. van der Giessen.