Ark/Rank Nieuwsbrief van 26 juni

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdienstenkerkje

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In ochtenddienst gaat ds. Arie Tromp voor. Deze dienst kunt u meemaken via de kerkomroep of via youtube.
In de avonddienst is de voorganger Dr. Gert den Hartogh. Deze dienst kunt u beluisteren via de kerkomroep.

collectezak

Collectes
1e collecte
De eerste collecte is voor het gevangenispastoraat. Het gevangenispastoraat dat plaats vindt in de Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’ wordt gedragen door alle kerken van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen actief in het gevangenispastoraat. Mensen die hier verblijven hebben ieder hun eigen verhaal. Het is dankbaar en leerzaam werk om als vrijwilliger te doen. Dankbaar…. omdat gedetineerden het enorm waarderen dat er mensen zijn die hen helemaal niet kennen en hen toch opzoeken binnen de 4 muren van de gevangenis. Leerzaam….omdat je nu zelf een realistisch beeld krijgt van hoe ingrijpend het is voor iemand om in de gevangenis te zitten, in plaats van alle stereotypen die je door de media worden voorgehouden.
2e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten. Hoe u kunt bijdragen aan deze collecten is te lezen aan het eind van deze ArkRank Nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!

Bijdragen aan de collecten
Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek. Mocht het betaalverzoek niet werken, deze is ook terugvinden in de mail.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op:
dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

Betaalverzoek collecte 1 (diaconie): https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.ht
ml?trxid=Tg5htq7zWL1D4nqThALhHZ5Un0Ke3t6w
.

QR Code 1e collecte:
Rechts de code.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op:
dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

Betaalverzoek collecte 2 (groei en bloei)
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=SGTWBBZ2pKa0VeZgDmlURRm0x0ElcmQc.
QR Code 2e collecte:
Rechts de code.

Update Kerk-zijn in Coronatijd juni / juli 2020
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief, ontvangt u als bijlage bij deze ArkRank Nieuwsbrief meer informatie over de manier waarop we de kerkdiensten de komende maanden in willen vullen.

ArkRank Nieuwsbrief 28 juni 2020 Update Kerk-zijn in Coronatijd

Vrijwilligers gezocht
De komende periode gaan wij de streamdiensten verder ontwikkelen, nu wordt er gewerkt met 1 ‘losse’ camera en straks komen er meerdere camera’s in de kerk te hangen om de diensten kwalitatief uit te zenden.
Hiervoor zoeken wij uitbreiding van het Beamteam om o.a. de camera’s te bedienen. Wil je meehelpen met het uitzenden van de beam- en streamdiensten? Neem dan contact op met Jaap van der Ham via 06-28422085 of beamer.arkrank@gmail.com.

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag gaat het in de kindernevendienst over je talenten gebruiken. Dat is iets waar je heel goed in bent. God wil dat we allemaal ergens knap in zijn zodat we voor elkaar en de wereld kunnen zorgen. Misschien heb je wel meegedaan met de lockdown editie van de Mudraise? Luister maar naar het verhaal van de drie dienaren, twee gebruikten ook hun talenten en mochten daarna op het feest komen!! Vandaag hopen we jou met je ouders te ontmoeten. Neem een kleedje en je eigen eten en drinken mee. En als het warm weer is, natuurlijk je zwemkleding. Hopelijk zien we elkaar met goed weer dan bij de Surfplas. Zie ook de flyer.
Groetjes van de leiding!

Jullie ..werkstukje..
ArkRank Nieuwsbrief 21 juni 2020 Picknick bijlage

Vacatures in de kerkenraad: welke naam levert u / lever jij aan?
In september neemt een aantal kerkenraadsleden afscheid. Dat betekent dat er vacatures ontstaan. De ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hebben kritisch gekeken naar welke vacatures ingevuld moeten worden. Het resultaat is dat we voor de kerkenraad op zoek zijn naar: 5 pastorale ouderlingen 1 jeugdouderling We horen graag wie uit de gemeente volgens u en jou geschikt is voor een van deze ambten. Denk daarbij niet direct: ‘hij of zij zal het wel niet doen’, maar probeer te denken in mogelijkheden.
De namen die worden ingediend worden in de kerkenraad besproken. Vervolgens worden mensen gevraagd voor het ambt. Het inleveren van namen kan tot en met 5 juli bij de scriba: scriba1.arkrank@gmail.com. We hopen op veel reacties!

Lichtpuntjes gezocht!
Deze corona-tijd is een sombere tijd, waarin alles anders is geworden. En hoewel het nu wel wat beter lijkt te gaan, blijven de zorgen voor de toekomst. Toch willen we van het volgende Krimpens Kerkblad een heel positief nummer maken. Wij zijn voor het kerkblad op zoek naar Lichtpuntjes. Wilt u ons laten weten wat voor u, in de achter ons liggende maanden een echt lichtpuntje is geweest. Dat kan zijn een lied of een bijbeltekst, een gebeurtenis in het leven of iets uit de natuur, dat mag diepzinnig of heel eenvoudig zijn. Wilt u ons uw lichtpuntje doorgeven? Dat mag naar redactiekrimpenskerkblad@gmail.com maar u mag ook bellen: 0180-761661 (ds. Baggerman). Schrijf in een paar regeltjes op wat voor u een lichtpuntje is geweest, dan maken wij voor het volgende nummer daar een vrolijke, opbeurende compilatie van. We streven naar veertig lichtpuntjes! Maar het mogen er ook meer zijn hoor!
Namens de redactie van het kerkblad, C. Baggerman

Uitnodiging
Afgelopen tijd was een bijzondere tijd. Voor sommigen extra druk en voor anderen eenzaam en ongezellig. Met iemand zomaar even bijpraten, dat was er niet bij. Gelukkig is veel weer versoepeld en kunnen we elkaar weer ontmoeten! Daarom nodigen wij u en jullie van harte uit voor een mannenavond en een vrouwenborrel! Iedereen, jong en oud is van harte welkom! Zie voor verdere informatie de bijgevoegde flyers.

De Mannenavond
Zaterdagavond 11 juli is er een moment voor de ArkRank-mannen om in ontspannen sfeer rondom het kampvuur elkaar te ontmoeten, samen te zingen, verhalen te horen en ervaringen te delen. Tijdens deze avond zullen we nadenken over het thema “God van Verlossing”. Wees welkom en geef je op via onderstaande link, dit zodat we weten met hoeveel mannen we rekening moeten houden: Aanmelding Mannenavond. Locatie: IJsseldijk West 59, te Ouderkerk aan de IJssel Inloop 20:00, start programma 20:45. Kom zoveel mogelijk op de fiets, i.v.m. parkeergelegenheid.

De Vrouwenborrel
Alle ArkRank vrouwen zijn welkom op de Vrouwen borrel op vrijdag 10 juli a.s. voor ontmoeting en gezelligheid. En natuurlijk op 1,5 meter afstand. Adres: Dorpsstraat 37, Ouderkerk a/d IJssel Aanmelden: voor 8 juli bij m.moerman@hotmail.com of 06-51217545.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Zondag 5 juli 10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, doopdienst
18.30 uur: Ds. C. Baggerman