Ark/Rankbericht van vrijdag 15 meiVanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. De morgendienst wordt geleid door Dr. Gert den Hartogh. In de avonddienst gaat voor ds. Machiel van der Giessen. U vindt hieronder de links naar de liturgie van beide diensten.
Wij wensen u fijne en gezegende diensten toe.

Geen dom blondje…
De geschiedenis van David en Abigaïl behoort zeker niet tot de bekendste passages uit de Bijbel. Binnen het geheel van de geschiedenissen die vertellen over David, neemt deze eigenlijk ook een aparte plaats in. Men kan zich niet geheel en al aan de indruk onttrekken dat het verhaal er in tweede instantie tussengevoegd is. Hoe dit echter ook zij: het heeft alle ingrediënten om de spanning er in te houden. David, de guerrillastrijder aan het hoofd van een legertje ruige vechtjassen, Nabal, de dwaas oftewel ‘onbenul’ (zoals hij door zijn eigen vrouw genoemd wordt) en ten slotte Abigaïl. De vrouw die een bijzondere rol speelt in het geheel. Feitelijk speelt redt zij zo het leven van haar man, – die dit echter bepaald niet weet te waarderen en van de weeromstuit een hartverzakking krijgt! (het staat er letterlijk). Over de strekking van deze opzienbarende vertelling en de link met het hier en nu willen we a.s. zondag in de dienst nadenken. We hopen op een gezegend samenzijn!
Dr. Gert den Hartogh

Schilderij van P.P. Rubens

collectezak

Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenersteyn, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte.
De 2e collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.

Verantwoording tweede collecte april 2020

datum doel bedrag
5 en 10 april Kerk € 1.127,00
12 april Kerk € 1.121,00
19 april Kerk € 947,71
26 april Kerk € 559,50

Hartelijk dank! De ArkRank kerkrentmeesters

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag het laatste verhaal over David. Vandaag hoor je een wijs verhaal. Abigaïl zegt wijze dingen tegen David, waardoor David van gedachten veranderd. Hij wil namelijk een moord plegen, omdat Nabal geen eten wil delen. Jullie vinden het misschien ook best moeilijk om dingen te delen. Probeer het maar eens met een dropjojo. Lukt het jou of eet je ‘m toch zelf helemaal op?
Je kan vandaag je Lego of Playmobil klaarzetten, want je mag het verhaal naspelen. Er zit ook nog een kleurplaat, een leuke puzzel en een proefje bij om mee aan de slag te gaan. Succes vandaag en samen delen hé!!
Groetjes van de leiding.

Corona: ook in Pava
Inmiddels hebben de inwoners van Pava ook te maken met een lock-down in deze `corona-tijd`. Dit betekent: geen kerkdiensten, geen collecteopbrengsten, minder inkomens voor de gezinnen…..
Al met al, ook voor de kerk daar financiële problemen.
In Krimpen is recent gecollecteerd voor Pava. Met deze mooie opbrengst hebben we als werkgroep besloten de kerk van Pava een steuntje in de rug te geven.
De werkgroep

Pinksteren – Samen in de Naam van Jezus
Oorspronkelijk was het in het fusieproces de bedoeling vanaf Pinksteren alle diensten gezamenlijk te houden. Pinksteren vonden we een passend moment en daar zou dan zeker bij horen om met elkaar het Pinksterlied te zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’. Door de Coronacrisis worden nu alleen nog maar online gezamenlijke diensten gehouden, maar kunnen we niet ‘echt’ samenkomen. Toch vinden we het nog steeds en passend moment om dan ‘Samen in de Naam van Jezus’ te zingen. We zijn bezig om het ‘Samen’ op een creatieve manier muzikaal en beeldend tot uiting te laten komen en daarvoor willen we u/jou/jullie vragen een foto in te sturen van jezelf of van je gezin/familie (met vermelding van naam/namen). De foto’s kunnen gestuurd worden naar michielgroeneveld@gmail.com of 0636105363. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 28 mei, 18.00 uur.

Online koffiedrinken
Na een aantal weken van online samenkomsten misten we toch wel de ontmoeting met elkaar en de mogelijkheid om door te praten over de dienst onder het genot van een kop koffie of thee. Afgelopen zondag hebben een aantal gemeenteleden bij wijze van proef elkaar ontmoet tijdens een online kopje koffie via Zoom. Een mooie ontmoeting waarin we elkaar als gemeenteleden, jong en oud, spraken over het wel en wee in deze tijd. De ervaring van de online kerkdiensten werden met elkaar gedeeld en de meeste deelnemers voelden zich op afstand toch met de kerk verbonden. Helaas is het niet iedereen gelukt om mee te doen. Daarom drinken we komende zondag graag nogmaals online koffie met elkaar. U kunt deelnemen via de QR-code op het scherm of via de link op Facebook. Het is ook mogelijk (tot uiterlijk zondagmorgen 9.00 uur) een email te sturen naar pastoraat@derankkrimpen.nl, dan wordt de link toegestuurd. Zorg ervoor dat u het programma Zoom van tevoren al heeft geïnstalleerd, dan doet u eenvoudig mee.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur: ds. C. Baggerman (Rank)
Zondag 24 mei 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: ds. C. Baggerman ( IJsseldijkkerk