Ark/Rankbericht van vrijdag 17 april 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Leven na Pasen …

Op Pasen zongen we dat de dood is overwonnen en dat geloven we ook, maar in de werkelijkheid van alledag is daar helaas maar bitter weinig van te merken. Er is iedere dag weer de mededeling hoeveel overledenen de afgelopen dag er waren en zijn we al blij, wanneer dat er minder zijn dan de dag ervoor. En daarnaast merkten we ook maar al te zeer in onze wijkgemeente hoezeer het leven uitermate broos is. Hoe leef je dan na Pasen? De zondag na Pasen heet in de kerkelijk traditie ‘Beloken Pasen’. Beloken is precies het omgekeerde van ontluiken. De Paasviering wordt afgesloten, maar het lijkt ook wel of het ontluikende Paasleven wordt afgesloten. Zo lezen we op zondag 19 april, Beloken Pasen Matteüs 28, 16 – 20 en staan vooral stil bij vers 17 en 18 over de twijfel na Pasen:
“En toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog”. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”.
Met hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh,
Ds. Machiel van der Giessen

collectezak

Collecten
De eerste collecte is voor het International Christian Fellowship kortweg ICF.
Missie: “Passie voor God, compassie voor mensen”
In de voetstappen van Jezus willen we laten zien wat liefde is. We werken samen, we bemoedigen elkaar en bouwen elkaar op. We willen ons ook inzetten om mensen te helpen die dat nodig hebben.
Elkaar opbouwen: In de ICF bouwen we aan een liefdevolle gemeenschap van mensen uit de hele wereld, om hen als toegewijde volgelingen van Jezus Christus uit te kunnen zenden. De kerk is nooit af, er wordt altijd aan gewerkt. We blijven aan nieuwe onderdelen werken, zodat de gemeenschap zal groeien in liefde.
Een poosje samen: Mensen komen en gaan. We bouwen elkaar op, we huilen en lachen samen, we werken en dienen. We zingen en bidden, en nemen na een poosje weer afscheid. Hoe lang of kort iemand ook bij ons is, we willen iedereen opbouwen in de weg die hij of zij samen gaat in het leven met God.
Opbouw: ICF is uniek omdat we zo’n diverse interculturele familie zijn. Mensen van meer dan 40 verschillende nationaliteiten vormen samen één kerk. We zijn het niet over alle onderwerpen met elkaar eens – daar zijn onze achtergronden te verschillend voor. Maar over de hoofdzaken zijn we het wel eens.
Bijbel centraal: Wij geloven dat de Bijbel het boek is waardoor God zichzelf bekendmaakt. Er staan duidelijke antwoorden in de Bijbel over levensvragen zoals: ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Wat is het doel van mijn leven?’, ‘Wat gebeurt er na dit leven?’. De Bijbel is voor ons de basis en het fundament, onze gids, standaard en inspiratiebron. We ervaren dat het Woord van God leeft en ons iets te zeggen heeft dat essentieel is in ons leven. God spreekt vandaag nog steeds, en dat vult ons met verwondering, ontzag en vreugde. Het draait allemaal om Hem!
Hieronder vindt u twee verschillende manieren om uw collectegeld over te maken.
1. handmatig overmaken
2. via een QR code

1e collecte
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL 98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank.
Rechts de QR Code van de 1e collecte.

2e collecte
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL84 RABO 0351 9768 17 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank.
Rechts de QR Code van de 2e collecte.
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Verantwoording tweede collecte ArkRank maart 2020

01 maart Kerk € 760,42
08 maart Kerk € 323,40
22 maart Kerk € 317,50
29 maart Kerk € 611,00

Hartelijk dank! De ArkRankrentmeesters

Kindernevendienst thuis zondag 19 april

Jongens en meisjes, vandaag is het de eerste zondag na Pasen. De leerlingen krijgen de opdracht om de wereld in te gaan, naar alle volken om over Gods nieuwe wereld te vertellen. Ze moeten ook over iemand gaan vertellen, weten jullie over wie? Luister dit liedje maar voor het antwoord: youtube. Jullie kunnen het verhaal lezen, knippen en plakken, een mooie tekst versieren of een helikopter maken. En er is ook nog een grappig proefje met een ballon. Deel gerust als je iets gemaakt hebt! Hier vinden jullie je huiswerk: De uitzending van de leerlingen.
Groetjes van de leiding.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Vrijdag 24 april 08.30 uur: Redactie ArkRank Nieuws(Rank)
Zondag 26 april 10.00 uur: uitzending vanuit de Rank: mw. Willemieke Schippers-Kuijl
18.30 uur: uitzending vanuit de Rank: ds. Machiel v.d. Giessen

De diensten zijn te volgen via youtube (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’)
Voor de liturgie van zondagmorgen: link naar
Liturgie zondag 19 april 2020 – ArkRank.
Deze week is de avonddienst om 18.30 uur te beluisteren via de Kerkomroep en komt uit de IJsseldijkkerk, voorganger is ds. C. Baggerman.

Gezamenlijke diensten in één gebouw vanaf Pinksteren door Coronavirus niet haalbaar
Sinds 1 januari is ArkRank gemeente een feit. Begin dit jaar communiceerden we een planning over het moment dat we ook echt samen met elkaar gezamenlijke diensten zouden gaan houden: eerst in de Rank en na de verbouwing in de Ark. Met Pinksteren zou het zover zijn. Gezien het Coronavirus is deze planning niet haalbaar. De komende tijd werken we als kerkenraad een aantal scenario’s uit hoe deze samenvoeging er wel uit kan zien. Zodra daar meer over bekend is, schrijven we hierover in de nieuwsbrief.

Wie wil zingen tijdens de ‘online’ dienst
Een klein groepje gemeenteleden zorgt ervoor dat wij iedere zondagochtend de dienst kunnen volgen via Youtube. Daarbij zijn ook een aantal zangers (max. 4) aanwezig om de samenzang te ondersteunen.
Omdat de vooruitzichten zo zijn dat er voorlopig op deze manier diensten worden gehouden, vragen wij aan u/jou of je ook beschikbaar wilt zijn om een keer tijdens de dienst te zingen.
Wij zoeken mannen en vrouwen met een toonvaste stem. Op die manier kun je deze diensten steunen! Geef je gelijk op door een mail te sturen naar marjanzwart@gmail.com. Of telefonisch via 0612790466.
Ik zie alle aanmeldingen graag tegemoet. Ook als je al eerder hebt gezongen en voor de toekomstige diensten beschikbaar bent, graag reageren.
Marjan Zwart (Ouderling Eredienst)

ArkRankFacebookpagina – like de pagina!
Het is een onrustige tijd. Zekerheden vallen weg door het coronavirus. Veel vragen komen op ons af. En op veel van die vragen hebben we geen antwoord. Toch geloven we dat God alles overziet en ons kracht en hoop schenkt. Eén van de dingen die we niet meer kunnen doen, is naar de kerk gaan. Mensen die we iedere week tegenkwamen, zien we ineens niet meer. Gelukkig is er internet. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Laat ook hier je gebedsintenties achter. Ook in deze tijd zijn we #nietalleen. Daarvoor hebben we op Facebook een eigen ArkRankFacebookpagina: ga er eens naar toe en ‘like’ de pagina, zodat u iedere dag een bemoedigend bericht kan ontvangen: https://www.facebook.com/ArkRankKrimpen.

Seniorencontacten.
Door het Coronavirus is ook het seniorenwerk veranderd. De regelmatige bezoeken kunnen voorlopig niet en daarvoor in de plaats is het telefonische contact ontstaan. De teamleden bellen nu regelmatig met onze senioren om even “bij te praten”. Na een belrondje langs de teamleden bleek, dat het telefonisch contact zeer op prijs wordt gesteld en dat er veel uitgebreide gesprekken gevoerd worden, waarin allerlei informatie uitgewisseld wordt. Menig gesprek eindigt met: ik hoop dat u nog een keer belt. Op deze manier krijgt het seniorenwerk toch wat inhoud. Diverse activiteiten en het uitstapje zijn afgelast en ook de kerkdiensten kunnen niet bezocht worden. Hierdoor zijn de contacten sterk teruggelopen en daarom wordt aandacht geven extra belangrijk. We zijn wel plannen aan het maken voor het komende seizoen.
Wij houden contact!
Namens het Seniorenteam, Kees Snoey