Ark/Rankbericht van vrijdag 24 april 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

‘Leven leren leven’ na Pasen

Afgelopen week was er weer een update m.b.t. de maatregelen, die nodig zijn voor de bestrijding van het Coronavirus. Er was door menigeen naar uitgezien met de hoop, dat er wat verlichting zou komen. Die kwam er ook wel, maar slechts marginaal. Het is duidelijk, dat we er voor langere tijd mee zullen moeten leren leven. Ook voor de kerkdiensten zal er komende tijd nog niet veel veranderen.
Zo hebben we zondagmorgen weer een onlinekerkdienst vanuit de Rank. Voorganger is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl. Waar het afgelopen zondag ging over Matteüs 28 : 17 en 18 komt nu het vervolg aan de orde onder het thema: Het leven leren leven.
De uitzending voor de Kerkomroep is om 18.30 uur vanuit de Rank en wordt verzorgd door Dr. Gert den Hartogh.
Met hartelijke groet, mede namens de collega’s,
Ds. Machiel van der Giessen


Als u op deze afbeelding klikt, gaat u naar de youtube pagina van het beamteam ArkRank gemeente voor live streamen of bekijken van oude opnames. Dit geldt ook voor dezelfde afbeelding in de digitaal ontvangen ArkRankNieuwsbrief.

Zondagmorgen 26 april 10.00 uur spelen we PREEKBINGO
Je kunt thuis meedoen. En handig, want zo kun je bijvoorbeeld samen als kind(eren), jongere(n), volwassene(n) naar de preek kijken. Wie heeft er als eerste een volle bingokaart? Tip voor ouders/verzorgers: zorg dat je een klein prijsje in huis hebt voor de winnaar binnen je gezin.
De bingokaart wordt meegestuurd met de zondagsbrief. Niemand die je ziet, dus doe ook gerust als volwassene(n) gewoon enthousiast mee. Heb jij een één-persoons-huishouden? Ook dan is het leuk om mee te doen. We zijn namelijk heel benieuwd naar jouw bingofoto! Deel die na afloop op onze facebookpagina. Dat geldt trouwens ook als je met elkaar bent.
https://www.facebook.com/ArkRankKrimpen/zondagmorgen-26-april-bingo-in-de-kerk
Onder de inzendingen worden een paar kleine prijsjes verdeeld.
De preek gaat zondagmorgen over Matteüs 26 : 16 – 20, over wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Het thema van de dienst is: ‘Je leven leren leven’.
Natuurlijk is er ook weer kindernevendienstmateriaal, maar omdat dit over een andere bijbel tekst gaat, kun je die ook goed samen na de dienst nog maken.

Kindernevendienst thuis zondag 26 april
Jongens en meisjes, na alle verhalen over Pasen starten we nu met een aantal verhalen over David. David is een herder, maar God wil dat hij koning wordt. Jullie mogen vandaag gaan uitzoeken wat bij een herder hoort en wat bij een koning. Ook kan je aan de slag om een spiegel te maken, omdat in het verhaal duidelijk wordt dat God de binnenkant belangrijker vindt dan de buitenkant. En je kunt vandaag bij de online kerkdienst blijven, want daar kun je met de preekbingo meedoen. Veel plezier en groetjes van de leiding.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is voor Stichting Steun Roma Roemenië.
Veel Roma-kinderen in Glodeni (Roemenië) leven in vreselijke armoede. Ze wonen vaak in krotten, zijn ongeschoold en hebben zonder onderwijs geen toekomst. Inmiddels heeft de stichting een leegstaand huis in de Roma-wijk Serbia kunnen kopen. Na de nodige verbouwingen gebruikt de organisatie dit gebouw als kleuterschool met schoolmateriaal en verstrekt maaltijden. Uw bijdrage voor dit project van de IJsseldijkkerk is van harte welkom.
Hieronder vindt u twee verschillende manieren om uw collectegeld over te maken.
1. handmatig overmaken
2. via een QR-code
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL 98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ‘ArkRank’.
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente
Voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten.
Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL84 RABO 0351 9768 17 ten name van Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ‘ArkRank’.
Rechts de QR Code 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Collecte opbrengsten 1e collecte maart 2020

datum doel bedrag
01 maart Voorjaarszending KIA € 293,77
08 maart Missionair werk PKN € 293,30
15 maart Stille hulp € 76,55
22 maart Binnenlands diaconaat KIA € 272,00
29 maart St. de Herberg € 310,00

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Vrijdag 1 mei 8.30 uur: Redactie Ark/Rank Nieuws (Rank)
Zondag 3 mei 10.00 uur: Dr. Gert den Hartogh

18.30 uur: IJsseldijkkerk- uitzending Kerkomroep, voorganger ds. C. Baggerman