Ark/Rankbericht van vrijdag 27 maart

Waak en blijf bidden
Om te zorgen dat het coronavirus zich niet via onszelf zal verspreiden, wordt in deze dagen grote alertheid van eenieder van ons gevraagd. Bewaar anderhalve meter afstand, schud geen handen, blijf thuis, enz. Hoewel maar weinig mensen daar op zich tegen zijn, blijkt het in de praktijk toch niet zo eenvoudig dit ook toe te passen. Voor je er erg in hebt, sta je alweer dichter bij iemand anders dan de bedoeling is. Moeten de maatregelen alweer aangescherpt worden.
Alert, waakzaam zijn… dat is moeilijker dan we denken. We leven in deze weken in de lijdenstijd en staan stil bij de weg die Jezus is gegaan. De diepe weg van het lijden, die uitloopt op de kruisiging. Die kruisiging was een onvoorstelbaar lijden, maar de weg ernaartoe viel de Here Jezus ook ongelofelijk zwaar. Daarom vraagt hij zijn discipelen: “Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken” (Matteüs 26, 38b). Hij had het echter nog maar amper gevraagd of hij moest zijn oproep alweer aanscherpen: (vers 40b, 41) ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’
Moeite om alert te zijn blijkt van alle tijden te zijn, in Gethsemané en in tijden van corona. Daarom kan waken niet zonder bidden: Waak en blijf bidden! Komende zondag luisteren we met elkaar online naar deze aansporing van Jezus, maar meer nog welke weg Hij ging voor allen, die ten onder gaan in de beproeving.
Met een hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh, ds. Machiel van der Giessen

kerkje

Bij de kerkdiensten van zondag 29 maart
Afgelopen week zijn de maatregelen vanuit de overheid opnieuw aangescherpt om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wat betekent dit voor de kerkdienst van aanstaande zondag?
Morgendienst: uitzending via YouTube en Kerkomroep
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Rank. Dominee Machiel van der Giessen gaat in deze kerkdienst voor. De dienst wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Het aantal aanwezigen in deze dienst is zo minimaal mogelijk. Dit betekent concreet: een dominee, een ambtsdrager, muzikant(en), een techneut en een koster.
Avonddiensten: meditatie en gebed via Kerkomroep.nl
De avonddiensten vervallen de komende tijd. Wel is er een uitzending van waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. Zondag 29 maart om 18.30 uur wordt de uitzending verzorgd door dr. Gert den Hartogh.
Kindernevendienst thuis – het Huis op het Zand

Hallo jongens en meisjes, hoe is het met jullie? We hebben jullie al even niet kunnen zien in de kerk. Gek hè? Deze zondag is er ook weer een online kerkdienst. Voor deze zondag hebben we ook wat voor jullie erbij gedaan. Het verhaal van het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) is het verhaal wat je voor kan laten lezen, je mag bouwen met blokken of een potje yenga spelen. Kijk maar naar de bijlage en dan lijkt het net of je toch naar de kindernevendienst kan.
Groetjes van de leiding

collectezak

Collecten bij de online kerkdienst
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om toch samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij! Voor het collecteren hebben we nog niet echt een creatieve oplossing – daar wordt aan gewerkt. Gebruikt u tot die tijd alstublieft de bankrekeningnummers om uw gift over te maken!
Eerste collecte voor De Herberg
De eerste collecte is bestemd voor De Herberg. Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding biedt de Herberg liefdevolle aandacht. Steunt u dit belangrijke werk?
Deze collecte kunt u overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van Ark-Rankgemeente.
Tweede collecte voor de groei en bloei van de gemeente
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 onder vermelding van Ark-Rankgemeente/collecte.
40-dagentijd
Laten we ook het 40-dagentijd-project niet vergeten! Juist door het hele gebeuren rondom het virus worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. In wat voor vorm dan ook. U kunt uw gift overmaken op: NL98RABO 0351902651 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van ArkRankgemeente. Graag als vermelding ‘Boterham’.
Paasgroet
Ook kan voor het versturen van de Paasgroeten aan gedetineerden niet uw medewerking worden gevraagd. We hebben besloten om ze toch te versturen!

Kerkzijn in tijden van Corona
Ook de komende weken kunnen we niet fysiek met elkaar samenkomen. Daarom worden ook de komende weken online kerkdiensten gehouden. Iedere morgen is er om 10.00 uur een dienst die uitgezonden wordt via een livestream op YouTube en via Kerkomroep.nl. ’s Avonds wordt om 18.30 uur een overdenking uitgezonden die te beluisteren is via Kerkomroep.nl.
Een brief voor alle gemeenteleden
Als het goed is hebben alle gemeenteleden in de afgelopen week een brief ontvangen met daarin meer informatie over hoe we met elkaar in deze tijd kerk kunnen zijn. Dank aan iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft. Schroom niet om gebruik te maken van het aanbod voor concrete hulp als u daar behoefte aan heeft! Bij de ArkRankNieuwsbrief is de brief ook als bijlage bijgevoegd.
Kerkdiensten via YouTube
Veel mensen zijn positief over de online-kerkdiensten via YouTube. Dat is fijn om te horen! We zijn erg blij met de inzet van Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham hierbij. Elke week wordt de uitzending weer een beetje beter. Ook de komende week gaan we weer een paar dingen anders doen. Heb je suggesties of ideeën? Geef ze gerust door! Voor de zekerheid nog een keer het adres: de dienst is te volgen via https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’)
Facebook en Instagram
Sinds kort is er – met dank aan Michiel Groeneveld – een ArkRank Facebookpagina. Iedere dag wordt hier ter bemoediging dagelijks een gebed, lied, gedicht of filmpje geplaatst. Ga voor de pagina naar www.facebook.com/arkrankkrimpen. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Ook in deze tijd zijn we niet alleen.
Gebruikt u liever Instagram? Ook daar is dagelijks een bericht te vinden. Ga hiervoor naar www.instagram.com/arkrank.

Verantwoording tweede collecte februari 2020

Datum Doel €. 257,60
02 februari Kerk €. 257,60
09 februari Kerk €. 370,92
16 februari Kerk €. 294,07

23 februari Kerk €. 418,20
februari Wijkfonds €. 67,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters