Ark/Rankbericht van vrijdag 8 meiVanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje

Hartelijk welkom in de diensten van vandaag. De morgendienst wordt geleid door Ds. M.D. van der Giessen en wordt ook door de LOK uitgezonden.
Voorganger in de avonddienst is Dr. G. den Hartogh.
Voor beide diensten is een liturgie bijgesloten.
Allen fijne en gezegende diensten toegewenst.

Perspectief
Zondagmorgen lezen we opnieuw het slot van het Mattheüsevangelie, Matteüs 28 : 16 – 20 ,en laten ons vooral de woorden van vers 20 gezeggen: En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Om deze tijd door te kunnen komen, hebben we perspectief nodig. Als dat ergens wordt aangereikt, is het hier wel.
Link naar de liturgie van zondagmorgen.
Ds. Machiel van der Giessen

‘Koffiedrinken’ na de dienst
In deze Coronatijden is de ‘gewone’ kerkgang niet mogelijk en daarmee ook niet het koffiedrinken na de dienst. De kerkdiensten doen we nu online en dat willen we zondagmorgen (bij wijze van experiment) ook doen met het koffiedrinken. We gaan geen koffie door het scherm aanbieden, maar wel de mogelijkheid tot elkaar online ontmoeten. We zijn al enigszins gewend geraakt aan het online-vergaderen via Zoom, maar we willen dat nu ook – voor wie wil – mogelijk maken om elkaar na de dienst online te ontmoeten. Als u/jij een email stuurt naar pastoraat@derankkrimpen.nl, dan wordt een link toegestuurd voor deze online-ontmoeting.

Bloed
In de avonddienst willen we nadenken over een heel wezenlijk, maar tegelijkertijd lastig onderwerp, nl. de betekenis die ‘bloed’ in de Bijbel heeft. Want hoewel er heel dikwijls over ‘bloed’ gesproken wordt – met name in het kader van de oudtestamentische offerdienst én in het kader van de verzoenende betekenis van het lijden en sterven van de Here Jezus – vinden niet weinigen het een uitgesproken lastig onderwerp. Naar aanleiding hiervan lezen we uit Genesis 9 het gedeelte waarin God aan Noach verbiedt om dingen te eten waar bloed in zit omdat, zoals God zelf zegt, ‘in het bloed leven is’. Daarnaast stellen we 1 Johannes 1, waar wordt gezegd dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Door beide Bijbelgedeelten met elkaar te verbinden, hopen we met elkaar te kunnen ontdekken wat precies de diepe betekenis is van die overbekende woorden die steeds weer bij het Avondmaal klinken: ‘…gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot volkomen verzoening van al onze zonden!’ We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst!
Link naar de liturgie van zondagavond
Dr. Gert den Hartogh

collectezak

Collectes
Gewijzigd bankrekeningnummer
Sinds enkele weken is er de mogelijkheid om uw collecten via een QR code over te maken. Wij zien een toename van giften van de 2e collecte (groei en bloei van de gemeente), waarvoor hartelijk dank! Om de digitale collecten efficiënter af te handelen, zijn voor de ArkRank gemeente beide rekeningnummers gewijzigd. Mocht u wekelijks uw collecte handmatig over maken, doe dit dan naar het gewijzigde bankrekeningnummer, de nieuwe nummers staan vermeld bij de betreffende collectedoelen!
1e collecte
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de diaconie met name de bloemendienst.
Bij feestelijke gebeurtenissen, bij thuiskomst uit ziekenhuis/zorgcentrum, en als troost en bemoediging, wordt er namens de diaconie een bloemetje bezorgd.
Op deze wijze zien we als gemeente ook om naar elkaar. Met uw bijdrage kan dit werk in stand blijven.
Van harte bij u aanbevolen.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code vam de 1e collecte:
2e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Kindernevendienst thuis
Jongens en meisjes, ook deze zondag is er een verhaal over David en Saul. Koning Saul is jaloers op David. Het volk zingt een lied voor hen waarin David volgens hen beter is dan koning Saul. Dat maakt koning Saul boos en jaloers, hij is bang dat David zijn plek als koning in gaat nemen. Hierdoor wordt hij heel gemeen, dat vinden zelfs zijn eigen kinderen. Zij kiezen voor David en helpen hem. Misschien ben jij ook wel eens jaloers en zie je de dingen niet meer zoals ze echt zijn. Lastig is dat hé. De Heere God wil je altijd helpen om die nare gedachten weg te nemen. Bid daar maar voor. Vandaag zijn er 2 verwerkingen bij het verhaal, maar op www.creatiefkinderwerk.nlkun je ook kijken voor andere leuke ideeën.
Hier kun je werken aan het verhaal over David en Saul.
En kijk ook eens naar Mozaiek Kids op zondagochtend van 10:00-10:30 uur via de livestream van Youtube.
We wensen jullie heel veel succes als jullie de komende week weer een paar dagen naar school mogen!! Groetjes van de leiding.

Jeugd
Beste jongeren, voor jullie is het nog even volhouden thuis. Terwijl je broertje/zusje deze week wel weer naar school mag, moet jij nog thuis aan de slag. Vanaf 1 juni is er voor jullie hopelijk ook weer de gelegenheid om deels naar school te gaan. En de MBO/HBO’ers moeten misschien nog wat langer geduld hebben.
Misschien ben je op zondag ‘live’ verbonden met onze gemeente, maar weet je dat er voor jullie ook een livestream van Beam is via Youtube met muziek van de Worshipband. Heb je zelf nog iets om te door te geven, laat het weten via de appgroep van de mentorcatechese of via Instagram van de ArkRank.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Zondag 17 mei 10.00 uur: uitzending Dr. G. den Hartogh
18.30 uur: Rank – ds. M.D. van der Giessen
Donderdag 21 mei – Hemelvaartsdag 10:00 uur: Rank – Ds. C. Baggerman