Ark/Ranknieuws van vrijdag 12 juni 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdienstenkerkje

Zondagmorgen gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. We lezen naar het rooster van de NBG-Bijbel-Basics, dat ook voor de kinderen gebruikt wordt voor het thuiswerk van de kindernevendienst Matteüs 20: 1-16, de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard. Tekst voor de verkondiging is vers 15b: Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Thema: Genade voor- recht!
Liturgie van de morgendienst
’s Avonds is de kerkomroep uitzending vanuit de Rank. Voorganger is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl. Thema van de dienst: Racisme.

.
Liturgie van de avonddienst.

collectezak

Collectes
1e collecte
De 1e collecte is bestemd voor 2 %-vakantie geld. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op vakantie te kunnen gaan. Financiële middelen ontbreken daarvoor en het vakantiegeld wat men ontvangt is hard nodig om de rekeningen van gas en licht of de boodschappen te kunnen betalen. De Krimpense kerken doen een beroep op u om 2 procent van uw vakantiegeld af te dragen, om de diaconieën de mogelijkheid te bieden die doelgroep te kunnen helpen.

Bankgegevens: 1e collecte NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
1e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijvoorbeeld voor het live streamen van de kerkdiensten.Bankgegevens: 2e collecte NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:

Verantwoording tweede collecte mei 2020

datum doel bedrag
03 mei Kerk € 646.25
10 mei Kerk € 765,90
17 mei Kerk € 556,00
21 en 24 mei Kerk € 850,50
31 mei Kerk € 1.001,50

Hartelijk dank!
De ArkRank rentmeesters

Kindernevendienst thuis

Hallo jongens en meisjes, vandaag beginnen we met een nieuw verhaal over Gods nieuwe wereld. Een verhaal over mensen die in een wijngaard werken en daarvoor allemaal hetzelfde geld krijgen, terwijl de een langer heeft gewerkt dan de ander. Is dat nou eerlijk of niet eerlijk? Er zit vandaag ook een filmpje bij om over deze vraag na te denken. Bekijk het filmpje maar en de opdracht die erbij hoort. Veel succes en we hopen dat we jullie snel weer kunnen zien. De kinderen van groep 8 gaan elkaar vandaag om 11:30 al ontmoeten om de overstapdienst van zondag 12 juli voor te bereiden. Tot snel! Groetjes.

Werkje voor de kinderen.

Synode
Op vrijdag 19 juni vergadert de synode van onze kerk, vanwege de huidige corona-richtlijnen op vier verschillende locaties – online aan elkaar verbonden. Belangrijk punt van bespreking is de nieuwe visienota: ‘Van U is de toekomst’.

Collecte van 21 juni voor International Justice Mission
Zondag 21 juni wordt er gecollecteerd voor IJM. Corona beperkt ons in onze vrijheid, maar voor 40 miljoen mensen bestaat er geen vrijheid. Zij leven in slavernij. Slaven zijn het slachtoffer van allerlei soorten misbruik overal ter wereld. Kinderen en ook volwassenen worden uitgebuit, mishandeld, uitgehongerd en verkracht. IJM is werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij. Alleen met voldoende financiële middelen kan IJM slaven bevrijden en hen alle steun geven die ze nodig hebben en de daders oppakken en berechten. Slavernij moet stoppen en wij als Mudmothers staan op tegen deze misdaad. Door de corona is het sponsorevenement afgelast en daarvoor in de plaats een Loc down Editie gekomen. Onze Loc down Editie is in de omgeving van de surfplas op zaterdag 27 juni. Een alternatieve obstacle run van 6 of 9 km. Wij gaan de uitdaging aan en ploeteren door de modder om slaven hun vrijheid terug te kunnen geven. Doet u ook mee om op te staan tegen slavernij?
Voor meer informatie over acties van IJM: Youtube
Of voor meer informatie over ons team: https://mudraise.nl/mudmothers.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Zondag 14 juni 11.30 uur: Voorbereiding met kinderen- overstapdienst (12 juli)
Maandag 15 juni 19.30 uur: Jeugd ouderlingen-mentoren overleg
20.00 uur: Werkgroep Eredienst
Woensdag 17 juni 20.00 uur: Kleine kerkenraad
Zondag 21 juni 10.00 uur: Dr. Gert den Hartogh
18.30 uur: Ds. C. Baggerman (vanuit de IJsseldijkkerk)