Nederlands Bijbelgenootschap info 203

  2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

  Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

 • Lees hier meer over
  Fatima, delegada de la Palabra. Dagelijks leven: Uit arme rurale streek afkomstig, migratie naar deze zone in Tegucigalpa om betere omstandigheden te hebben, studie aan de Universidad Pedagógica Nacional (publieke en dus gratis universitaire lerarenopleiding), heeft de (economische) zorg voor broers en zus, moeder woont nog in dorp, docente Spaans (moedertaal dus) in VO.
  Wat is een delegado/a de la Palabra (= vertegenwoordiger/gedelegeerde van het Woord)? Personen, allen vrijwilligers, die vanwege de Katholieke Kerk, specifiek in rurale streken waar een priestertekort is maar ook in stedelijke marginale zones, evangeliserende en pastorale taken vervullen. Zij leiden vieringen waarin liederen, gebeden, Bijbellezing en een uitleg (wekelijks in grote lijnen verstrekt op papier aan de gedelegeerde vanwege het Bisdom) opgenomen zijn. Dit kan in kerken, kapellen of huizen zijn. Honduras telt 15.000 gedelegeerden. De taak is verder dan alleen vieringen, ook meer activiteiten om de gemeenschappen te ontwikkelen (bijv. pastorale zorg, alfabetisering, eenvoudige gezondheidszorgcursussen, opvoedingsvragen). Alle gedelegeerden ontvangen cursussen vanuit de Bisdommen en werken vanuit duidelijke kerkelijke richtlijnen t.a.v. leesroosters, uitleg, activiteiten teneinde (bij verscheidenheid van gaven en accenten) de eenheid met de Kerk en het kerkelijk gezag te garanderen.
  Onze delegada houdt wekelijks op zaterdag een bijeenkomst in het kerkgebouw voor ca. 20 deelnemers en doordeweeks in huizen van gezinnen die daarom vragen (specifieke problemen of vieringen van bijv. geboorte, genezing, huwelijksjubileum).
  Bijbellezen, waarom, wanneer, hoe: sprekend over haarzelf en de leden weet ze dat de Bijbel in de problemen van de omgeving en binnen het gezin/persoon vrede en rust geeft. Alleen al door samen te zijn in lezing, instructie en gebed voelen de mensen zich als in een oase van rust en vrede in de vaak ellendige omstandigheden. Van de 20 deelnemers hebben 4 een eigen Bijbel.

  ‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op digitalisering en verbreding. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland. Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.’
  Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

  Groeiende populariteit app en site
  De digitalisering werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app Mijn Bijbel en de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app Mijn Bijbel werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling.

  Uitgeverij en Bijbel Basics
  De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth for Christ. De NBG-kindernevendienstmethode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

  Internationaal
  In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams Bijbelgenootschap bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.

 • Lees hier meer over  Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een is overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren de mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af. Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

  Venezolaanse vluchtelingen
  ‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket met levensmiddelen was zeer welkom.’

  Cubaans gezin
  ‘Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterlaten.’

  Verpleegster uit Haïti
  ‘Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde graag als verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo.
  Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Bijbelgenootschap van Guatemala zet zich nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Saul Sosa , directeur van het Bijbelgenootschap van Guatemala vertelt hoe dat nu gaat.

 • Lees hier meer over

  70% van de Guatemalteken heeft vanwege de coronacrisis geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is. Al jaren vertrekken veel Guatemalteken om werk te zoeken in Mexico en de Verenigde Staten, met gevaar voor eigen leven. Hoewel er ‘slechts’ circa 800 coronabesmettingen zijn geteld, zette de president het hele land meteen in quarantaine.
  ‘Die maatregel duurt nu al zo’n twee maanden en maakte dat het bijbelgenootschap zijn kantoor moest sluiten’, zegt Saul Sosa. ‘Net als veel andere bijbelgenootschappen draagt het Bijbelgenootschap van Guatemala zelf ook bij aan projecten door de verkoop van boeken. De verkoop is nu nagenoeg stilgevallen, waardoor de nood extra groot is. Maar ja, die quarantaine was wel nodig. De gezondheidszorg in ons land was al zwak en zou instorten als er een golf van corona-patiënten zou komen. En dan zouden nog meer mensen het land gaan verlaten’.

  Thuiswerken
  ‘Meer dan de helft van het personeel werkt thuis’, vertelt Sosa. ‘Dat mag gelukkig wel. Zo proberen we toch onze boekwinkel vier uur per dag open te houden. Intussen werken collega’s en vrijwilligers hard aan nieuwe ideeën waarmee we door kunnen met ons werk. De boodschap van de Bijbel is erg nodig in deze tijd. We danken God dat de projectteams door kunnen gaan met hun werk vanuit huis.’

  Inzet voor gevangenen
  Met financiële steun van het NBG bezoekt het Bijbelgenootschap van Guatemala gevangenissen. Sosa: ‘Dat werk gaat door. We hebben nu een andere aanpak om de gevangenen te bereiken. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform. In dit project geven we bijbelstudies) om de jongeren te helpen normen en waarden uit de Bijbel toe te passen in hun leven. We zien daar positieve effecten van; het helpt bijvoorbeeld om met frustraties om te gaan.’ EO Metterdaad en het NBG steunen dit project.

  Gebed
  Ook een ander project dat het NBG steunde, gaat nu via internet:
  het Grow and Learn– trainingsprogramma voor zondagsscholen.
  Als het land ‘op slot’ blijft, zal de training gegeven worden via Zoom.
  Sosa sluit af met de oproep om te bidden voor Guatemala. ‘Dat de coronacrisis de armoede niet verergert en dat God ons de gelegenheid geeft om door te gaan met het bijbelwerk. Dat we wijs en creatief inspelen op deze uitdaging, mild voor elkaar zijn en de boodschap van hoop van de Bijbel blijven brengen in een wereld die van slag is. Van mijn kant wens ik alle bijbelgenootschappen toe: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER (Psalm 27:14 NBV).’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

  Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.
  Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

 • Lees hier meer over

  ‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’

  Internationaal project
  De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt.
  In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht.
  De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden.

  Mijn Bijbel
  Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en markeringen te maken in Mijn Bijbel.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

  Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen.

 • Lees hier meer over

  De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen.
  Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

  Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers
  Bij het vrijwilligerswerk voor het NBG worden twee categorieën onderscheiden: ‘kerkvrijwilligers’, die vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het NBG vertegenwoordigen en ‘talentvrijwilligers’, die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak.

  Voor de kerkvrijwilligers zijn overzichtelijke takenpakketten samengesteld. We vragen elke kerkvrijwilliger minimaal het basispakket voor zijn of haar rekening te nemen. Daarnaast kun je kiezen uit vier keuzepakketten.

  Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uiteenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een bepaald evenement, namens het NBG boekhandels bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presentaties of gastlessen geven, mensen bellen met het verzoek om het NBG te steunen, enzovoorts. Ook hier gaat het om het uitvoeren van afgebakende taken waarvan de vrijwilliger en het NBG concreet de resultaten kunnen zien.

  Meer weten over het vrijwilligerswerk van het NBG?
  Kijk op de website van het NBG.
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers
  Of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

  Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

Ark/Rank nieuwsbrief 2020-08-07

Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 7 augustus 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 9 augustus 2020

Zie hier de liturgie van de morgendienst

Zie hier het werkstukje voor de kinderen

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie

2e collecte – gemeente

Ark/Rank nieuwsbrief van 10-07-2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje

Deze zondagmorgen is de zgn. ‘overstapdienst’. De jongeren van de oudste groep van de kindernevendienst nemen afscheid van de kindernevendienst en gaan een nieuwe fase in hun leven tegemoet. Het gaat om Dieuwertje van der Blom, Jonathan Groeneveld, Elise Kroon, Sophie van der Blom, David Bal, Koen den Ouden, Helena Heuvelman en Emma Heuvelman. Met hen is de dienst voorbereid. Voorgangers zijn Ds. Gert den Hartogh en Ds. Machiel van der Giessen. We lezen 1 Koningen 3 : 1 – 15 en in de preek gaat het dan vooral om de bede: “Daarom vraag ik u dit: Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien”.
De jongeren verlenen medewerking aan deze dienst en ook vanuit hun ouders is er inbreng. In deze Coronaperiode is het niet mogelijk om hen persoonlijk na de dienst geluk te wensen, maar u kunt hen wel online tijdens dienst (jo)uw wensen doen toekomen. Dat kan via www.menti.com en vul de code 61 11 96 in of ga naar https://www.menti.com/3gtor3cfpj.
Deze dienst kunt u meemaken via de kerkomroep of via www.youtube.com/arkrank.
De liturgie van deze dienst.
De gezamenlijke avonddienst is in de Ark, met als voorganger Ds. E. de Kruijf, Capelle a/d IJssel, aanvang 18.30 uur.
Gezegende diensten toegewenst.

collectezak

Collectes
1e collecte
De eerste collecte is voor het Scharlaken koord:
Ruim dertig jaar geleden begon ons werk door vrouwen op de Amsterdamse wallen op te zoeken. We werden geraakt door hun verhalen. Door naar hen te luisteren hebben we geleerd hoe we naast hen kunnen staan. Voor ons is ieder mens waardevol en heeft op echte liefde te ontvangen. We doen dat door er voor hen te zijn en op lange termijn relaties aan te gaan. We stellen vragen, staan naast hen en laten nieuwe perspectieven zien. Dat verandert hun denken en handelen. Wij vinden onze motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van prostitutie zien we veel onvrijheid. Als je gedwongen wordt om dit werk te doen, door mensen of door omstandigheden. Als je niet vrij bent om over je leven te vertellen of over wie je echt bent. Wij geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin is. Dat het verleden niet de toekomst bepaalt. En dat fouten en onrecht niet het laatste woord hebben maar dat er voor iedereen een weg is naar vrijheid en herstel. Of jij wel of niet gelooft, en welk geloof je ook hebt, wij respecteren ieders levensovertuiging.
2e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Van harte aanbevolen.
Hier staan de gegevens over hoe u het geld kunt overmaken.

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.
1e collecte – diaconie
2e collecte – gemeente

Collecte opbrengsten tweede collecte juni 2020

datumdoelbedrag
07 juniKerk€ 736,40
14 juniKerk€ 972,58
21 juniKerk€ 473,40
28 juniKerk€ 623,25
Hartelijk dank, de ArkRankrentmeesters

Kindernevendienst thuis: 12 juli
Hallo jongens en meiden, vandaag is de overstapdienst. Groep 8 is vandaag in de kerkdienst aanwezig om over te stappen naar de mentorcatechese. De meesten van jullie gaan na de vakantie ook over naar een nieuwe groep op school en misschien ook in de kindernevendienst. We weten nog niet hoe het na de vakantie zal gaan, maar dat horen jullie nog van ons. Volgende week zondag als de zomervakantie begint ben je welkom in de Ark voor een kindernevendienst. Je ouders kunnen dan naar de Rank gaan voor de dienst. Laat je even weten of je komt, dan weten wij hoeveel kids we kunnen verwachten?
Vandaag nog een verhaal over Salomo, hij mocht vragen wat hij wil en hij vroeg; Wijsheid. Nou dat krijgt hij! God vindt het zo bijzonder dat Salomo niet vraagt om een lang leven, rijkdom of macht, dat Salomo veel wijsheid en inzicht krijgt en ook alles waar hij niet om gevraagd heeft. Luister of lees het verhaal maar, waarin Salomo veel wijsheid nodig heeft. Jullie mogen ook altijd bidden tot God met wat je nodig hebt!! Een mooi lied hierbij is Wijs en Verstandig: op youtube.
Hier weer jullie werkhoekje.
Groetjes van de leiding.

Weekagenda

datumtijdactiviteit
Dinsdag 14 juli20.00 uur:Belijdeniscatechese
Woensdag 15 juli20.00 uur:Kleine Kerkenraad (Rank)
Zondag 19 juli10.00 uur:Ds. L. den Breejen, Delft (Rank)
18.30 uur:Ds. M. Gouwens – de Gier, Schoonhoven ( IJsseldijkkerk)

Ark/Rank Nieuwsbrief van 3 juli 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje

Hartelijk welkom in de dienst waarin drie kinderen uit de gemeente gedoopt worden. Voorganger is Ds. M. van der Giessen. U kunt dit meebeleven via youtube en de kerkomroep.
Liturgie van de morgendienst De gezamenlijke avonddienst is in de IJsseldijkkerk. In deze dienst gaat Ds. C. Baggerman voor. ( kerkomroep)
Wij wensen iedereen een gezegende en vreugdevolle dienst!

Bij de diensten
Zondag 5 juli is de eerste dienst, dat er weer meer mensen de kerkdienst mogen bijwonen. Door de anderhalve meter-richtlijn is dat nog heel beperkt, maar gelukkig alweer meer dan eerder mogelijk was. Deze zondag is de morgendienst een doopdienst en is het mogelijk, dat de naaste familie van dopelingen / doopouders ook uitgenodigd kon worden. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Het teken en zegel van de Heilige doop zal worden bediend aan Julian Maarten, zoon van Jelle & Kirsten van Dijk–Tissink; Josia Pieter Ian, zoon van Marco & Joline Ponne-Vons en Juda Manoah, zoon van Corstiaan & Marieke Zoutendijk-Vonk. Arie de Korte is organist/pianist en Rosalie Vonk en Dries Heij verlenen muzikale/vocale medewerking.
We lezen Efeziërs 3 : 14 – 4 : 6. Tekst voor de verkondiging is Efeziërs 4 : 5 – Eén Heer, één geloof, één doop.

Bijwonen van de diensten
Om de diensten te kunnen bijwonen kunt u zich opgeven via deze website of de pastorale telefoon: 06-57250882. De avonddiensten van de ArkRankgemeente worden in de Ark gehouden. Let op! In het kerkblad staat de Rank gemeld. We zijn verplicht om na elke kerkdienst alles (deurknoppen, armleuningen enz.) goed schoon te maken. Tussen 2 diensten door dit doen is wat te veel gevraagd . En het is goed om het gebouw de Ark nog zo veel mogelijk in stand te houden, ook wat vergaderingen en dergelijke betreft. Tijdens de verbouwing wordt alles weer anders.

collectezak

Collectes
1e collecte
De eerste collecte voor de diaconie is bestemd voor de MAF. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! Waarom vliegtuigen nodig? Slechte wegen, grote afstanden, tijdsbesparing.
2e collecte
De tweede collecte is voor alles wat met de eredienst, pastoraat, en gemeente-zijn te maken heeft, en dat is heel wat. Bijvoorbaat hartelijk dank.

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.
1e collecte – diaconie
2e collecte – gemeente

Collecte opbrengsten diaconie juni

datumdoelbedrag
07 juniNoodfonds€ 545,50
Jeugddienst: Ecole/Les€ 175,00
14 juni2 % vakantiegeld€ 763,50
21 juniWerelddiakonaat KIA€ 347,50
Extra collecte Mudraise€ 347,50
28 juniGevangenispastoraat€ 349,65

Kindernevendienst thuis Hallo jongens en meisjes, vandaag begint in een ander deel van Nederland al de zomervakantie. Voor jullie duurt het nog twee weken. Ben je al aan het aftellen?
De verhalen van de kindernevendienst gaan niet met vakantie, maar de verwerkingen worden in de vakantieweken wel een beetje anders. Dat horen jullie nog. Deze zondag gaat het over Salomo, die koning wordt. Luister hier maar een mooi lied over uit de Samenleesbijbel.
Ook mogen we elkaar weer in de kerk gaan ontmoeten. Vorige week was dat nog buiten bij de surfplas, maar 19/7 en 30/8 is er een aparte kindernevendienst in de Ark. Je kunt je aanmelden via de website, dan weten we een beetje op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
We hopen jullie over twee weken te zien!!
Het werkstukje voor jullie.
Groetjes van de leiding

Jeugd 12+
Leuk dat je erbij was afgelopen donderdag bij de zomeravond van de mentorcatechese!! Na een actieve start, hebben we lekker met elkaar pizza gegeten en bijgekletst. Jullie zijn ook weer van harte welkom om op zondag naar de kerk te komen. Voor iedereen gaat het allemaal een beetje anders. Zo organiseren we de eerste en laatste zondag van de zomervakantie een aparte kindernevendienst in de Ark. Heb je zin om bij de kindernevendienst of crèche te helpen, stuur dan even een appje naar Sija Groeneveld 06-39774173.

Picknick
Afgelopen zondag was er een picknick voor gezinnen georganiseerd bij de surfplas. We kunnen terugkijken op een fijn moment met elkaar. Het was ontzettend gezellig om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen terwijl de kids zich op het strand of in het water vermaakten. Want wat was het lekker weer ondanks de harde wind kregen we de zon en heeft iedereen genoten. Dit is zeker de moeite waard om ook een keer met de hele gemeente te doen!!

Kinderclub
Herinnert u zich de laatste keer nog dat uw kind naar de club geweest is? Jammer hè dat het seizoen niet verder door kon gaan. Dat vinden wij ook, maar we willen na de zomervakantie zeker weer starten. We zijn wel op zoek naar versterking van ons team, omdat Mariette, Anja en Diane als leiding stoppen. We bedanken hen voor hun inzet de afgelopen jaren. De club is voor kinderen van groep 4 – klas 1 middelbare school, verdeelt in 3 groepen. Van september tot april/mei zijn er ongeveer 10 avonden. Lijkt het jou leuk om mee te gaan draaien als clubleiding? Aanmelden of meer info? Spreek één van ons of één van de jeugdouderlingen aan! Welkom!
Leonard Egas, Rieta Geneugelijk, Inge Schram, Annemieke Heij, Denise van der Blom en Job Bal

Looproutes in de Rank
Om u inzicht te geven hoe de looplijnen zijn aangebracht in de Rank laten we u onderstaande tekeningen zien.
Wilt u graag bij de ringleiding zitten, geef dit dan aan bij binnenkomst. Deze is aan de orgelkant voorin.
Bij het naar buiten gaan vragen we u te wachten totdat het vak waar u zit een vertreksein krijgt van de ambtsdrager met een hesje aan. Houdt u steeds de 1,5 meter in de gaten??

Mudraise

Wij hebben de Mudraise gelopen en een geweldige prestatie neergezet! Zowel op fysiek vlak, maar juist ook financieel. We willen een ieder heel hartelijk hiervoor danken.

Weekagenda

datumtijdactiviteit
Dinsdag 7 juli20.00 uur:pastoraat (Ark)
Zondag 12 juli10.00 uur:Ds. M vd Giessen en Ds G. den Hartogh, overstapdienst kindernevendienst (Rank)
18.30 uur:Ds. E. De Kruijf , Capelle aan den IJssel ( Ark)

Collecte

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie
2e collecte – gemeente

Ark/Rank Nieuwsbrief van 26 juni

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdienstenkerkje

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In ochtenddienst gaat ds. Arie Tromp voor. Deze dienst kunt u meemaken via de kerkomroep of via youtube.
In de avonddienst is de voorganger Dr. Gert den Hartogh. Deze dienst kunt u beluisteren via de kerkomroep.

collectezak

Collectes
1e collecte
De eerste collecte is voor het gevangenispastoraat. Het gevangenispastoraat dat plaats vindt in de Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’ wordt gedragen door alle kerken van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen actief in het gevangenispastoraat. Mensen die hier verblijven hebben ieder hun eigen verhaal. Het is dankbaar en leerzaam werk om als vrijwilliger te doen. Dankbaar…. omdat gedetineerden het enorm waarderen dat er mensen zijn die hen helemaal niet kennen en hen toch opzoeken binnen de 4 muren van de gevangenis. Leerzaam….omdat je nu zelf een realistisch beeld krijgt van hoe ingrijpend het is voor iemand om in de gevangenis te zitten, in plaats van alle stereotypen die je door de media worden voorgehouden.
2e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten. Hoe u kunt bijdragen aan deze collecten is te lezen aan het eind van deze ArkRank Nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!

Bijdragen aan de collecten
Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek. Mocht het betaalverzoek niet werken, deze is ook terugvinden in de mail.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op:
dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

Betaalverzoek collecte 1 (diaconie): https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.ht
ml?trxid=Tg5htq7zWL1D4nqThALhHZ5Un0Ke3t6w
.

QR Code 1e collecte:
Rechts de code.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op:
dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

Betaalverzoek collecte 2 (groei en bloei)
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=SGTWBBZ2pKa0VeZgDmlURRm0x0ElcmQc.
QR Code 2e collecte:
Rechts de code.

Update Kerk-zijn in Coronatijd juni / juli 2020
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief, ontvangt u als bijlage bij deze ArkRank Nieuwsbrief meer informatie over de manier waarop we de kerkdiensten de komende maanden in willen vullen.

ArkRank Nieuwsbrief 28 juni 2020 Update Kerk-zijn in Coronatijd

Vrijwilligers gezocht
De komende periode gaan wij de streamdiensten verder ontwikkelen, nu wordt er gewerkt met 1 ‘losse’ camera en straks komen er meerdere camera’s in de kerk te hangen om de diensten kwalitatief uit te zenden.
Hiervoor zoeken wij uitbreiding van het Beamteam om o.a. de camera’s te bedienen. Wil je meehelpen met het uitzenden van de beam- en streamdiensten? Neem dan contact op met Jaap van der Ham via 06-28422085 of beamer.arkrank@gmail.com.

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag gaat het in de kindernevendienst over je talenten gebruiken. Dat is iets waar je heel goed in bent. God wil dat we allemaal ergens knap in zijn zodat we voor elkaar en de wereld kunnen zorgen. Misschien heb je wel meegedaan met de lockdown editie van de Mudraise? Luister maar naar het verhaal van de drie dienaren, twee gebruikten ook hun talenten en mochten daarna op het feest komen!! Vandaag hopen we jou met je ouders te ontmoeten. Neem een kleedje en je eigen eten en drinken mee. En als het warm weer is, natuurlijk je zwemkleding. Hopelijk zien we elkaar met goed weer dan bij de Surfplas. Zie ook de flyer.
Groetjes van de leiding!

Jullie ..werkstukje..
ArkRank Nieuwsbrief 21 juni 2020 Picknick bijlage

Vacatures in de kerkenraad: welke naam levert u / lever jij aan?
In september neemt een aantal kerkenraadsleden afscheid. Dat betekent dat er vacatures ontstaan. De ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hebben kritisch gekeken naar welke vacatures ingevuld moeten worden. Het resultaat is dat we voor de kerkenraad op zoek zijn naar: 5 pastorale ouderlingen 1 jeugdouderling We horen graag wie uit de gemeente volgens u en jou geschikt is voor een van deze ambten. Denk daarbij niet direct: ‘hij of zij zal het wel niet doen’, maar probeer te denken in mogelijkheden.
De namen die worden ingediend worden in de kerkenraad besproken. Vervolgens worden mensen gevraagd voor het ambt. Het inleveren van namen kan tot en met 5 juli bij de scriba: scriba1.arkrank@gmail.com. We hopen op veel reacties!

Lichtpuntjes gezocht!
Deze corona-tijd is een sombere tijd, waarin alles anders is geworden. En hoewel het nu wel wat beter lijkt te gaan, blijven de zorgen voor de toekomst. Toch willen we van het volgende Krimpens Kerkblad een heel positief nummer maken. Wij zijn voor het kerkblad op zoek naar Lichtpuntjes. Wilt u ons laten weten wat voor u, in de achter ons liggende maanden een echt lichtpuntje is geweest. Dat kan zijn een lied of een bijbeltekst, een gebeurtenis in het leven of iets uit de natuur, dat mag diepzinnig of heel eenvoudig zijn. Wilt u ons uw lichtpuntje doorgeven? Dat mag naar redactiekrimpenskerkblad@gmail.com maar u mag ook bellen: 0180-761661 (ds. Baggerman). Schrijf in een paar regeltjes op wat voor u een lichtpuntje is geweest, dan maken wij voor het volgende nummer daar een vrolijke, opbeurende compilatie van. We streven naar veertig lichtpuntjes! Maar het mogen er ook meer zijn hoor!
Namens de redactie van het kerkblad, C. Baggerman

Uitnodiging
Afgelopen tijd was een bijzondere tijd. Voor sommigen extra druk en voor anderen eenzaam en ongezellig. Met iemand zomaar even bijpraten, dat was er niet bij. Gelukkig is veel weer versoepeld en kunnen we elkaar weer ontmoeten! Daarom nodigen wij u en jullie van harte uit voor een mannenavond en een vrouwenborrel! Iedereen, jong en oud is van harte welkom! Zie voor verdere informatie de bijgevoegde flyers.

De Mannenavond
Zaterdagavond 11 juli is er een moment voor de ArkRank-mannen om in ontspannen sfeer rondom het kampvuur elkaar te ontmoeten, samen te zingen, verhalen te horen en ervaringen te delen. Tijdens deze avond zullen we nadenken over het thema “God van Verlossing”. Wees welkom en geef je op via onderstaande link, dit zodat we weten met hoeveel mannen we rekening moeten houden: Aanmelding Mannenavond. Locatie: IJsseldijk West 59, te Ouderkerk aan de IJssel Inloop 20:00, start programma 20:45. Kom zoveel mogelijk op de fiets, i.v.m. parkeergelegenheid.

De Vrouwenborrel
Alle ArkRank vrouwen zijn welkom op de Vrouwen borrel op vrijdag 10 juli a.s. voor ontmoeting en gezelligheid. En natuurlijk op 1,5 meter afstand. Adres: Dorpsstraat 37, Ouderkerk a/d IJssel Aanmelden: voor 8 juli bij m.moerman@hotmail.com of 06-51217545.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Zondag 5 juli 10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, doopdienst
18.30 uur: Ds. C. Baggerman

Ark/Ranknieuws van vrijdag 12 juni 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdienstenkerkje

Zondagmorgen gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. We lezen naar het rooster van de NBG-Bijbel-Basics, dat ook voor de kinderen gebruikt wordt voor het thuiswerk van de kindernevendienst Matteüs 20: 1-16, de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard. Tekst voor de verkondiging is vers 15b: Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Thema: Genade voor- recht!
Liturgie van de morgendienst
’s Avonds is de kerkomroep uitzending vanuit de Rank. Voorganger is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl. Thema van de dienst: Racisme.

.
Liturgie van de avonddienst.

collectezak

Collectes
1e collecte
De 1e collecte is bestemd voor 2 %-vakantie geld. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op vakantie te kunnen gaan. Financiële middelen ontbreken daarvoor en het vakantiegeld wat men ontvangt is hard nodig om de rekeningen van gas en licht of de boodschappen te kunnen betalen. De Krimpense kerken doen een beroep op u om 2 procent van uw vakantiegeld af te dragen, om de diaconieën de mogelijkheid te bieden die doelgroep te kunnen helpen.

Bankgegevens: 1e collecte NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
1e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijvoorbeeld voor het live streamen van de kerkdiensten.Bankgegevens: 2e collecte NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:

Verantwoording tweede collecte mei 2020

datum doel bedrag
03 mei Kerk € 646.25
10 mei Kerk € 765,90
17 mei Kerk € 556,00
21 en 24 mei Kerk € 850,50
31 mei Kerk € 1.001,50

Hartelijk dank!
De ArkRank rentmeesters

Kindernevendienst thuis

Hallo jongens en meisjes, vandaag beginnen we met een nieuw verhaal over Gods nieuwe wereld. Een verhaal over mensen die in een wijngaard werken en daarvoor allemaal hetzelfde geld krijgen, terwijl de een langer heeft gewerkt dan de ander. Is dat nou eerlijk of niet eerlijk? Er zit vandaag ook een filmpje bij om over deze vraag na te denken. Bekijk het filmpje maar en de opdracht die erbij hoort. Veel succes en we hopen dat we jullie snel weer kunnen zien. De kinderen van groep 8 gaan elkaar vandaag om 11:30 al ontmoeten om de overstapdienst van zondag 12 juli voor te bereiden. Tot snel! Groetjes.

Werkje voor de kinderen.

Synode
Op vrijdag 19 juni vergadert de synode van onze kerk, vanwege de huidige corona-richtlijnen op vier verschillende locaties – online aan elkaar verbonden. Belangrijk punt van bespreking is de nieuwe visienota: ‘Van U is de toekomst’.

Collecte van 21 juni voor International Justice Mission
Zondag 21 juni wordt er gecollecteerd voor IJM. Corona beperkt ons in onze vrijheid, maar voor 40 miljoen mensen bestaat er geen vrijheid. Zij leven in slavernij. Slaven zijn het slachtoffer van allerlei soorten misbruik overal ter wereld. Kinderen en ook volwassenen worden uitgebuit, mishandeld, uitgehongerd en verkracht. IJM is werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij. Alleen met voldoende financiële middelen kan IJM slaven bevrijden en hen alle steun geven die ze nodig hebben en de daders oppakken en berechten. Slavernij moet stoppen en wij als Mudmothers staan op tegen deze misdaad. Door de corona is het sponsorevenement afgelast en daarvoor in de plaats een Loc down Editie gekomen. Onze Loc down Editie is in de omgeving van de surfplas op zaterdag 27 juni. Een alternatieve obstacle run van 6 of 9 km. Wij gaan de uitdaging aan en ploeteren door de modder om slaven hun vrijheid terug te kunnen geven. Doet u ook mee om op te staan tegen slavernij?
Voor meer informatie over acties van IJM: Youtube
Of voor meer informatie over ons team: https://mudraise.nl/mudmothers.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Zondag 14 juni 11.30 uur: Voorbereiding met kinderen- overstapdienst (12 juli)
Maandag 15 juni 19.30 uur: Jeugd ouderlingen-mentoren overleg
20.00 uur: Werkgroep Eredienst
Woensdag 17 juni 20.00 uur: Kleine kerkenraad
Zondag 21 juni 10.00 uur: Dr. Gert den Hartogh
18.30 uur: Ds. C. Baggerman (vanuit de IJsseldijkkerk)

Ark/Rank Nieuwsbrief van vrijdag 29 mei

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Het is Pinksteren! Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst vanuit de Rank gaan beide predikanten voor. Deze dienst is te bekijken via You tube. En de avonddienst waarin dr. G. den Hartogh voor gaat is te beluisteren via de kerkomroep. We wensen u gezegende dagen.

Bij de diensten
DE GEEST DIE LEVEN GEEFT…
Door het coronagebeuren gaan heel veel dingen anders dan anders. Zo zou aanvankelijk op 24 mei de laatste officiële dienst in de Ark gehouden worden. Exact 50 jaar na de ingebruikname op 24 mei 1970. Met Pinksteren (31 mei) zouden we dan als gecombineerde ArkRankgemeente in een feestelijke dienst samen Pinksteren hebben mogen vieren. Helaas kon het allemaal niet gaan zoals we ons voorgesteld hadden en om die reden is vervolgens nagedacht om Pinksteren op een alternatieve wijze tóch ook echt te vieren. Het thema voor de dienst – waarin ds Machiel van der Giessen en ondergetekende samen hopen voor te gaan – is ‘De Geest die Leven geeft’. Dit naar aanleiding van de zinsnede uit de Geloofsbelijdenis van Nicaea-Constantinopel: ‘Ik geloof in de Heilige Geest, Heer en Levenmaker’ (zoals er letterlijk staat). De eerste lezing zal zijn uit Genesis 2, waar verteld wordt hoe de Here God de adem in de neus van de mens blaast en de schrijver er aan toevoegt dat de mens ‘zo … tot een levend wezen [werd]’. Vervolgens wordt het gedeelte uit Ezechiël 37 over het voetlicht gebracht, de bekende passage waarin gesproken wordt over ‘het dal vol dorre doodsbeenderen’ waarbij de profeet de opdracht krijgt te profeteren, waarna de beenderen met vlees en spieren overtrokken worden, – om vervolgens ‘met adem gevuld’ te worden en op te staan. Ten slotte zal het bekende Pinksterevangelie uit Handelingen 2 gelezen worden.
dr. Gert den Hartogh

liturgie van de morgendienst
liturgie van de avonddienst

collectezak

Collectes
1e collecte
Pinksterzending
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
Via Kerk in Actie kunt u hulp geven aan getraumatiseerde migranten. Deze diaconale hulp wordt gesteund. Ook Oecumenisch Theologisch Onderwijs is een project. In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken.
Uw Pinkstergift wordt goed besteed…..!
Deze collecte kunt u overmaken op:

NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Recht de QR Code van de 1e collecte.
2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig
Hartelijk dank voor uw gaven!!

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de Geest. Met Hemelvaartsdag is Jezus naar zijn Vader gegaan en God de Vader heeft zijn vrienden en ons beloofd dat we er niet alleen voor staan. Hij stuurt de Heilige Geest, de Plaatsvervanger. Jullie hebben dit weekend als het goed is allemaal een tasje gekregen met een paar opdrachten en de benodigdheden daarvoor. Zo kunnen jullie ontdekken wie de Heilige Geest is. Zit je in groep 1-7 en heb je het niet ontvangen, laat het dan even weten aan iemand van de leiding. Veel succes ermee!
Kijk ook naar de bijlage bij deze mail.
opdrachten voor de kinderen over het Pinksterfeest.
van het NBG voor de kinderen over de Heilige Geest.
Groetjes van de leiding.

Peiling m.b.t. kerkdiensten vanaf 1 juli in ArkRankgemeente
Vanaf 1 juli zal het weer mogelijk zijn om met maximaal 100 personen op anderhalve meter afstand bij elkaar te komen. Het is een verruiming ten opzichte van de huidige situatie, maar nog een forse beperking op wat we gewend waren. Door alle maatregelen (beperking aantal aanwezigen, ernstig ontraden gemeentezang, ontraden aanwezigheid gemeenteleden in kwetsbare situaties) zullen de kerkdiensten ook per 1 juli nog niet de invulling krijgen zoals we zouden wensen, maar de kerkenraad wil wel keuzes maken, die in die lijn liggen. Bij die keuzes wil de kerkenraad een aantal uitgangspunten in acht nemen:
– het houden van verschillende diensten in verschillende gebouwen moet het samengaan van de Ark en de Rank verder bevorderen;
– zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om weer naar de kerk te gaan als zij dat willen;
– degenen die (nog) niet naar de kerk willen of kunnen moeten de dienst ook op afstand mee kunnen maken.
Om tot goede concrete keuzes te komen is het nodig om wat meer input te hebben hoe u als gemeenteleden overweegt persoonlijk te gaan deelnemen. Wilt u in deze tijd weer naar de kerk of vooralsnog in de kerkdiensten meedoen op de online-manier. Om die input te krijgen willen we a.s. dinsdagavond (2 juni) alle ArkRank Nieuwsbrief-emailadressen een email sturen waarop u/jou een aantal keuzes worden voorgelegd. We willen u vragen die dan zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat verdere stappen in de voorbereiding op de situatie na 1 juli gezet kan worden.

Nieuw emailadres voor ArkRankNieuwsbrief
Het was al eens aangekondigd: nu is het zover. We hebben een nieuw emailadres voor de kopij voor de nieuwsbrief van onze gemeente. Nieuwsbrief.arkrank@gmail.com. We zullen ook het oude adres nog en poosje regelmatig in de gaten houden op ingekomen berichten!

Nog meer nieuws van de redactie
Wilma Raven heeft jarenlang in haar eentje de redactie verzorgd van het Arknieuws. Ze wil nu stoppen. Dat is jammer, maar we begrijpen het wel. Voor Corrie de Man geldt hetzelfde verhaal, maar dan voor het Rankbericht. Zij is ook al jaren lid van de redactie. Ze is de trekker van het geheel! Ze had al aangegeven: als het Rankbericht over gaat naar de nieuwe vorm en een nieuwe naam en een nieuwe jaargang, is dat een mooi moment voor mij om te stoppen. We zijn blij dat zij (met computerhulp van zoon Cornelis!!) de nieuwe stijl en manier van versturen nog heeft willen afronden. Maar het is een aderlating voor de redactie. We willen hen allebei heel hartelijk bedanken, mede namens de lezers, voor al het werk dat ze zolang hebben gedaan!
Het houdt wel in dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen om te helpen wekelijks de ArkRank NieuwsBrief bij u op de computer (of gedrukt) te krijgen. We werken altijd met 2 personen, zijn zo nu en dan in wisselende samenstelling aan de beurt, we kunnen soms thuis al voorwerken, kijken wat deze week aangeleverd is …. En dan op vrijdagmorgen samen verzenden. De grootte van de redactie is bepalend hoe vaak we aan de beurt zijn. We streven ernaar 1x per 4 weken. Komt u ons helpen? Stuur uw reactie naar het nieuwe emailadres. We ontvangen u met open armen!
Opmerking van de websitebeheerder: met dat laatste zou ik nu even wachten

Complimenten
Het is zeker niet de bedoeling dat ieder gemeentelid zijn zegje gaat doen in de ArkRankNieuwsbrief. Ons wekelijkse bericht wil nieuws aan ons doorgeven, geen persoonlijke meningen. Toch vragen wij een uitzondering op de regel. We willen graag de complimenten geven aan alle gemeenteleden – en onze predikanten zijn dat ook – die er voor zorgen dat de digitaal uitgezonden kerkdiensten zo goed overkomen. Er zit rijke creativiteit en kundige techniek achter. Het is afwisselend en verrassend. Hoe bijvoorbeeld de liederen, de QR-code voor de collecte, het goede materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap voor de kinderen, zelfs aparte video’s, op zondagmorgen op het beeld van televisie of laptop verschijnen, verdient veel bewondering. We mogen best een beetje trots zijn op onze gemeente. Hoofdzaak: de verkondiging van het evangelie mag doorgaan ondanks de beperkingen in deze tijd en dankzij de techniek van deze tijd. Maar deze bijzaken zijn ook niet onbelangrijk, omdat ze de hoofdzaak ondersteunen.
Arie en Marjan Tromp

Weekagenda

datum tijd activiteit
Dinsdag 2 juni avond Alle Nieuwsbrief emailadressen ontvangen mail!
Woensdag 3 juni 20.00 uur: Grote kerkenraad (zoom)
Zondag 7 juni 10.00 uur: Dr. G. den Hartogh
Zondag 7 juni 18.30 uur: Ds. N. de Jong, Rotterdam, aangepaste jeugddienst

Ark/Rankbericht van vrijdag 8 meiVanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje

Hartelijk welkom in de diensten van vandaag. De morgendienst wordt geleid door Ds. M.D. van der Giessen en wordt ook door de LOK uitgezonden.
Voorganger in de avonddienst is Dr. G. den Hartogh.
Voor beide diensten is een liturgie bijgesloten.
Allen fijne en gezegende diensten toegewenst.

Perspectief
Zondagmorgen lezen we opnieuw het slot van het Mattheüsevangelie, Matteüs 28 : 16 – 20 ,en laten ons vooral de woorden van vers 20 gezeggen: En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Om deze tijd door te kunnen komen, hebben we perspectief nodig. Als dat ergens wordt aangereikt, is het hier wel.
Link naar de liturgie van zondagmorgen.
Ds. Machiel van der Giessen

‘Koffiedrinken’ na de dienst
In deze Coronatijden is de ‘gewone’ kerkgang niet mogelijk en daarmee ook niet het koffiedrinken na de dienst. De kerkdiensten doen we nu online en dat willen we zondagmorgen (bij wijze van experiment) ook doen met het koffiedrinken. We gaan geen koffie door het scherm aanbieden, maar wel de mogelijkheid tot elkaar online ontmoeten. We zijn al enigszins gewend geraakt aan het online-vergaderen via Zoom, maar we willen dat nu ook – voor wie wil – mogelijk maken om elkaar na de dienst online te ontmoeten. Als u/jij een email stuurt naar pastoraat@derankkrimpen.nl, dan wordt een link toegestuurd voor deze online-ontmoeting.

Bloed
In de avonddienst willen we nadenken over een heel wezenlijk, maar tegelijkertijd lastig onderwerp, nl. de betekenis die ‘bloed’ in de Bijbel heeft. Want hoewel er heel dikwijls over ‘bloed’ gesproken wordt – met name in het kader van de oudtestamentische offerdienst én in het kader van de verzoenende betekenis van het lijden en sterven van de Here Jezus – vinden niet weinigen het een uitgesproken lastig onderwerp. Naar aanleiding hiervan lezen we uit Genesis 9 het gedeelte waarin God aan Noach verbiedt om dingen te eten waar bloed in zit omdat, zoals God zelf zegt, ‘in het bloed leven is’. Daarnaast stellen we 1 Johannes 1, waar wordt gezegd dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Door beide Bijbelgedeelten met elkaar te verbinden, hopen we met elkaar te kunnen ontdekken wat precies de diepe betekenis is van die overbekende woorden die steeds weer bij het Avondmaal klinken: ‘…gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot volkomen verzoening van al onze zonden!’ We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst!
Link naar de liturgie van zondagavond
Dr. Gert den Hartogh

collectezak

Collectes
Gewijzigd bankrekeningnummer
Sinds enkele weken is er de mogelijkheid om uw collecten via een QR code over te maken. Wij zien een toename van giften van de 2e collecte (groei en bloei van de gemeente), waarvoor hartelijk dank! Om de digitale collecten efficiënter af te handelen, zijn voor de ArkRank gemeente beide rekeningnummers gewijzigd. Mocht u wekelijks uw collecte handmatig over maken, doe dit dan naar het gewijzigde bankrekeningnummer, de nieuwe nummers staan vermeld bij de betreffende collectedoelen!
1e collecte
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de diaconie met name de bloemendienst.
Bij feestelijke gebeurtenissen, bij thuiskomst uit ziekenhuis/zorgcentrum, en als troost en bemoediging, wordt er namens de diaconie een bloemetje bezorgd.
Op deze wijze zien we als gemeente ook om naar elkaar. Met uw bijdrage kan dit werk in stand blijven.
Van harte bij u aanbevolen.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code vam de 1e collecte:
2e collecte
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Kindernevendienst thuis
Jongens en meisjes, ook deze zondag is er een verhaal over David en Saul. Koning Saul is jaloers op David. Het volk zingt een lied voor hen waarin David volgens hen beter is dan koning Saul. Dat maakt koning Saul boos en jaloers, hij is bang dat David zijn plek als koning in gaat nemen. Hierdoor wordt hij heel gemeen, dat vinden zelfs zijn eigen kinderen. Zij kiezen voor David en helpen hem. Misschien ben jij ook wel eens jaloers en zie je de dingen niet meer zoals ze echt zijn. Lastig is dat hé. De Heere God wil je altijd helpen om die nare gedachten weg te nemen. Bid daar maar voor. Vandaag zijn er 2 verwerkingen bij het verhaal, maar op www.creatiefkinderwerk.nlkun je ook kijken voor andere leuke ideeën.
Hier kun je werken aan het verhaal over David en Saul.
En kijk ook eens naar Mozaiek Kids op zondagochtend van 10:00-10:30 uur via de livestream van Youtube.
We wensen jullie heel veel succes als jullie de komende week weer een paar dagen naar school mogen!! Groetjes van de leiding.

Jeugd
Beste jongeren, voor jullie is het nog even volhouden thuis. Terwijl je broertje/zusje deze week wel weer naar school mag, moet jij nog thuis aan de slag. Vanaf 1 juni is er voor jullie hopelijk ook weer de gelegenheid om deels naar school te gaan. En de MBO/HBO’ers moeten misschien nog wat langer geduld hebben.
Misschien ben je op zondag ‘live’ verbonden met onze gemeente, maar weet je dat er voor jullie ook een livestream van Beam is via Youtube met muziek van de Worshipband. Heb je zelf nog iets om te door te geven, laat het weten via de appgroep van de mentorcatechese of via Instagram van de ArkRank.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Zondag 17 mei 10.00 uur: uitzending Dr. G. den Hartogh
18.30 uur: Rank – ds. M.D. van der Giessen
Donderdag 21 mei – Hemelvaartsdag 10:00 uur: Rank – Ds. C. Baggerman

Ark/Rankbericht van vrijdag 15 meiVanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. De morgendienst wordt geleid door Dr. Gert den Hartogh. In de avonddienst gaat voor ds. Machiel van der Giessen. U vindt hieronder de links naar de liturgie van beide diensten.
Wij wensen u fijne en gezegende diensten toe.

Geen dom blondje…
De geschiedenis van David en Abigaïl behoort zeker niet tot de bekendste passages uit de Bijbel. Binnen het geheel van de geschiedenissen die vertellen over David, neemt deze eigenlijk ook een aparte plaats in. Men kan zich niet geheel en al aan de indruk onttrekken dat het verhaal er in tweede instantie tussengevoegd is. Hoe dit echter ook zij: het heeft alle ingrediënten om de spanning er in te houden. David, de guerrillastrijder aan het hoofd van een legertje ruige vechtjassen, Nabal, de dwaas oftewel ‘onbenul’ (zoals hij door zijn eigen vrouw genoemd wordt) en ten slotte Abigaïl. De vrouw die een bijzondere rol speelt in het geheel. Feitelijk speelt redt zij zo het leven van haar man, – die dit echter bepaald niet weet te waarderen en van de weeromstuit een hartverzakking krijgt! (het staat er letterlijk). Over de strekking van deze opzienbarende vertelling en de link met het hier en nu willen we a.s. zondag in de dienst nadenken. We hopen op een gezegend samenzijn!
Dr. Gert den Hartogh

Schilderij van P.P. Rubens

collectezak

Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenersteyn, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte.
De 2e collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.

Verantwoording tweede collecte april 2020

datum doel bedrag
5 en 10 april Kerk € 1.127,00
12 april Kerk € 1.121,00
19 april Kerk € 947,71
26 april Kerk € 559,50

Hartelijk dank! De ArkRank kerkrentmeesters

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag het laatste verhaal over David. Vandaag hoor je een wijs verhaal. Abigaïl zegt wijze dingen tegen David, waardoor David van gedachten veranderd. Hij wil namelijk een moord plegen, omdat Nabal geen eten wil delen. Jullie vinden het misschien ook best moeilijk om dingen te delen. Probeer het maar eens met een dropjojo. Lukt het jou of eet je ‘m toch zelf helemaal op?
Je kan vandaag je Lego of Playmobil klaarzetten, want je mag het verhaal naspelen. Er zit ook nog een kleurplaat, een leuke puzzel en een proefje bij om mee aan de slag te gaan. Succes vandaag en samen delen hé!!
Groetjes van de leiding.

Corona: ook in Pava
Inmiddels hebben de inwoners van Pava ook te maken met een lock-down in deze `corona-tijd`. Dit betekent: geen kerkdiensten, geen collecteopbrengsten, minder inkomens voor de gezinnen…..
Al met al, ook voor de kerk daar financiële problemen.
In Krimpen is recent gecollecteerd voor Pava. Met deze mooie opbrengst hebben we als werkgroep besloten de kerk van Pava een steuntje in de rug te geven.
De werkgroep

Pinksteren – Samen in de Naam van Jezus
Oorspronkelijk was het in het fusieproces de bedoeling vanaf Pinksteren alle diensten gezamenlijk te houden. Pinksteren vonden we een passend moment en daar zou dan zeker bij horen om met elkaar het Pinksterlied te zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’. Door de Coronacrisis worden nu alleen nog maar online gezamenlijke diensten gehouden, maar kunnen we niet ‘echt’ samenkomen. Toch vinden we het nog steeds en passend moment om dan ‘Samen in de Naam van Jezus’ te zingen. We zijn bezig om het ‘Samen’ op een creatieve manier muzikaal en beeldend tot uiting te laten komen en daarvoor willen we u/jou/jullie vragen een foto in te sturen van jezelf of van je gezin/familie (met vermelding van naam/namen). De foto’s kunnen gestuurd worden naar michielgroeneveld@gmail.com of 0636105363. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 28 mei, 18.00 uur.

Online koffiedrinken
Na een aantal weken van online samenkomsten misten we toch wel de ontmoeting met elkaar en de mogelijkheid om door te praten over de dienst onder het genot van een kop koffie of thee. Afgelopen zondag hebben een aantal gemeenteleden bij wijze van proef elkaar ontmoet tijdens een online kopje koffie via Zoom. Een mooie ontmoeting waarin we elkaar als gemeenteleden, jong en oud, spraken over het wel en wee in deze tijd. De ervaring van de online kerkdiensten werden met elkaar gedeeld en de meeste deelnemers voelden zich op afstand toch met de kerk verbonden. Helaas is het niet iedereen gelukt om mee te doen. Daarom drinken we komende zondag graag nogmaals online koffie met elkaar. U kunt deelnemen via de QR-code op het scherm of via de link op Facebook. Het is ook mogelijk (tot uiterlijk zondagmorgen 9.00 uur) een email te sturen naar pastoraat@derankkrimpen.nl, dan wordt de link toegestuurd. Zorg ervoor dat u het programma Zoom van tevoren al heeft geïnstalleerd, dan doet u eenvoudig mee.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur: ds. C. Baggerman (Rank)
Zondag 24 mei 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: ds. C. Baggerman ( IJsseldijkkerk