YMCA

Hahaháá … bingo!

Een blijspel in vijf bedrijven.

Appartementencomplex ‘Hooghstaete’ bestaat uit vijf woningen waarin gewone mensen wonen.

Sommigen zijn wat apart, maar dat kan van veel mensen gezegd worden.
Een nieuwe bewoonster en haar moeder, die nogal nadrukkelijk aanwezig is, brengen onverwacht leven in de brouwerij.
Er gebeurt opeens van alles: een buurt-koffie-uurtje, een voordracht, de komst van een ‘vreemde snoeshaan’ in verschillende hoedanigheden, bewonersoverleg, voorbereidingen voor het bezoek van een chique oom, muziek tijdens het werk, een try-out … kort gezegd: reuring alom in ‘Hooghstaete’.
Wat dit alles met bingo te maken heeft?

Dát is de grote vraag! De tijd zal het leren.

Dit alles speelt zich af op 22 en 23 maart in Kerkelijk Centrum de Rank, Albert Schweitzerlaan 8 in Krimpen aan den IJssel.

Kaarten zijn te koop in de voorverkoop voor 7 euro en aan de deur voor 8 euro.
Kaarten zijn te bestellen bij Astrid: 0180 510865, Gert: 0180 512205 en Ron:0180 518562…

Kindermiddag

Biddag kindermiddag

Woensdag 13 maart houden we met elkaar biddag. Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8 hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt met als afsluiting de kinderdienst samen met u als ouder.

Dit is het programma:
Vanaf 12:00 uur inloop uit school.
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen.

Dominee Machiel van der Giessen leidt de dienst.

Iedereen van harte welkom in de Rank!

Wilt u/jij deze middag meehelpen? Neem contact op met Sija Groeneveld, Biddag kindermiddag
Iedereen van harte welkom in de Rank!
Wilt u/jij deze middag meehelpen? Neem contact op met Sija Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com/ 06-39774173

Uitnodiging biddag2019

Voorjaarscatalogus 2019 met nieuwe uitgaven van het NBG

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, Mijn kleine Peuterbijbel en twee jubileumedities van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de vier meest opvallende uitgaven in de voorjaarscatalogus van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

‘De Bijbel in Gewone Taal is de favoriete bijbelvertaling onder jongeren. Als ze daarin lezen, begrijpen ze wat er staat. Het ligt dan ook voor de hand dat we een speciale jongereneditie van deze vertaling uit gaan brengen. Deze is niet alleen voor, maar ook door jongeren gemaakt. Daarmee willen we hen helpen om de Bijbel een vaste plek te geven in hun leven’, aldus NBG-uitgever Stefan van Dijk.
De BGT Jongerenbijbel daagt je op allerlei manieren uit om wat je leest meteen toe te passen: door erover na te denken, iets te tekenen, een opdracht uit te voeren of te bidden. In april verschijnt een voorproefje: 30 highlights uit de nieuwe Jongerenbijbel, een dagboek voor 30 dagen. De complete BGT Jongerenbijbel wordt verwacht in het najaar.

Mijn kleine Peuterbijbel
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kan dat ook uit de Bijbel? Welke verhalen zijn geschikt en waarom zou je bijbelverhalen voorlezen aan peuters? Het NBG heeft samen met onderwijskundige Melanie van de Peut en illustrator Michel de Boer Mijn kleine Peuterbijbel ontwikkeld. Dit kinderboek wordt verwacht in mei.

Jubileumedities Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In de afgelopen vijftien jaar is deze vertaling uitgegroeid tot de standaardvertaling van Nederland. Daarom brengt het NBG een jubileumeditie uit in twee uitvoeringen: elk met een geliefde NBV-tekst op de omslag (Psalm 121: 2 en Johannes 1:1). Een uitgave voor het 15-jarig jubileum voor € 15,-

Bestelinformatie
De nieuwe titels zullen verkrijgbaar zijn in de boekhandel en in de NBG-webshop.
De complete voorjaarsaanbieding vind je op bijbelgenootschap.nl/de-nbg-voorjaarscatalogus-2019/

Eerste bijbel uitgedeeld in Haïti

December vorig jaar voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor (kinder)bijbels voor Haïti. Begin dit jaar werden duizenden arme kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel!

De meeste bijbels zijn uitgedeeld op scholen tijdens een feestelijke (kerst)bijeenkomst. Maar ook in vele kerken in het hele land kregen kinderen een bijbel uitgereikt. Naast een bijbel kregen de kinderen vaak ook een cadeautje zoals een pop of speelgoedauto dankzij de steun van andere sponsors.

Namens deze kinderen en de collega’s van het bijbelgenootschap in Haïti: hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie.

Thema-avond: bidden met je hart

Op woensdag 14 november 2018 was er de eerste thema-avond van de Raad van Kerken in dit seizoen.
‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens.
Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de mogelijkheden van gebed na te denken.
Bisschop Mgr. Johannes (Hans) van den Hende wisselde daarover met ons van gedachten.
Hij gaf alle deelnemers aan deze avond de volgende gebedskaart.

“Krimpense jeugd zwaar aan de drugs”

“Krimpense jeugd zwaar aan de drugs”.

Vorige maand (27 oktober) stond er in het AD/Rotterdamse Courant een artikel, dat voor nogal wat ophef heeft gezorgd: zie hier.

Door B & W van de gemeente Krimpen zijn een aantal mensen uitgenodigd om daar met elkaar over door te praten. Dat hebben ze ook aan mij als predikant gevraagd en het is mijn bedoeling om daar naartoe te gaan. Nu heb ik er wel gedachten over, maar kan eigenlijk helemaal niet zo inschatten of het beeld, dat in het artikel geschetst wordt, reëel is of nogal overtrokken of eigenlijk nog aan de voorzichtige kant.

Daarom heb ik een aantal jongeren een app of email gestuurd met de vraag: hoe kijk jij ertegen aan? Mijn vraag aan jou: zou je me willen antwoorden wat jij van het artikel vindt? Herken je wat er geschreven wordt of vind je het onzin? Kom je het zelf ook tegen of heb je er zelf mee te maken? Wat vind jij van de regels rond drank- en drugsgebruik? Voor alle duidelijkheid: wat je me antwoordt, daar ga ik uiteraard vertrouwelijk mee om. En ook: wil je er verder over doorpraten, dan sta ik daar altijd voor open!

Alvast dank en hartelijke groet, Ds. Machiel van der Giessen, mdvandergiessen@freeler.nl

Hebt u of jij ook een mening daarover of commentaar daarbij, laat het me weten!

Liberia

Update TPA Liberia

Vanuit de Rank steunen wij al meerdere jaren “Turning point of Positieve Actions” in Liberia. De activiteiten van TPA zijn gericht op evangelisatie, scholing en werkgelegenheid. We mogen blij zijn dat deze activiteiten steeds meer bij dragen aan de lokale ontwikkeling. De school staat goed bekend en is een van de weinige missionaire scholen in Liberia. Dit jaar willen we gaan kijken of we ook op een wat hoger niveau les mogen gaan geven. Voor de evangelisatie-activiteiten zijn we op zoek naar Engelse bijbels, het liefst de King James. Deze vraag kregen we vanuit de samenwerking die er is met de lokale gemeentes.
Lang niet iedereen kan zich een bijbel veroorloven.

Het landbouw project heeft de eerste opbrengst van de rubberplantage, er is 18 ton latex (grondstof voor rubber) getapt. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor de stichting.

Eind februari wil ik weer een bezoek brengen aan Prince Dennis in Liberia. Het zou mooi zijn om dan enkele bijbels mee te mogen nemen. Ook ben ik erg benieuwd naar wat er allemaal gedaan is na mijn vorige bezoek. Graag willen Prince Dennis en ik iedereen bedanken voor de steun van de afgelopen jaren. Wilt u meer weten over TPA, kijk dan op: www.TPANL.com of neem contact op ondergetekende via mail kees@hoogendijk.eu

Kees Hoogendijk.