Niet alleen

Hulpinitiatief #Nietalleen

Vlak na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het platform ‘Nietalleen.nl’. Dit platform verbindt hulpvragers uit het hele land aan lokale hulpinitiatieven bij hen in de buurt.

Mensen die een praktische hulpvraag hebben of graag even contact hebben en een luisterend oor, kunnen bellen naar het landelijk nummer 0800-1322. Ze worden dan gekoppeld aan de plaatselijk coördinatoren. In Krimpen aan den IJssel kun je ook mailen naar: nietalleenkrimpen@outlook.com.

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, maar vinden het lastig om hulp te vragen. We leven in een tijd waarin we alles zelf willen kunnen en niet snel hulp vragen. Het lijkt een teken van zwakte maar het getuigt juist van moed als je afhankelijk durft te zijn van anderen en durft toe te geven dat je hulp nodig hebt. En weet dat de hulpgevers dit met liefde doen!

In de donkere maanden van het jaar willen we helpen de drempel lager te maken om hulp te vragen en brengen dit initiatief opnieuw onder de aandacht. De online Kerstnachtdienst van de ArkRank/IJsseldijkkerk staat in het teken van het thema: ‘Nietalleen’. Na de Kerstdagen hangen we promotieposters op en willen we kaartjes uitdelen. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Als u een kerkdienst of andere activiteit in de kerk bezoekt kunt een aantal promotiekaartjes meenemen om weer door te geven aan anderen. Ook willen we proberen bij de seniorenflats in Krimpen deze kaartjes door de bus te doen. Als u daarbij wilt helpen, neemt u dan contact met ons op. En ook als u hulp wilt bieden horen we dat graag!

Wilt u meer over dit landelijke initiatief weten kijk dan eens op de website: https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl.

Marjan Tromp en Hilda Pleysier ( coördinatoren Krimpen) nietalleenkrimpen@outlook.com.

Nederlands Bijbelgenootschap info 204

  Bijbelzondag 25 oktober

  Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen.

 • Lees hier meer over
  NBG1

  We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland.
  Vanaf 11 september is alle informatie over Bijbelzondag 2020 te vinden op bijbelgenootschap.nl.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet

  De verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet trof ook het Libanees Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap van Libanon en de lokale kerken zijn een hulpactie gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen. Ook het NBG steunt de actie.

 • Lees hier meer over
  De schade aan het kantoor van het Libanees Bijbelgenootschap

  Meer dan 150 mensen kwamen om bij de explosie, er vielen ruim 5.000 gewonden en zo’n 300.000 mensen raakten hun huis en hun bezit kwijt. De schade is groot, ook bij het Bijbelgenootschap van Libanon. Geen raam bleef heel, kozijnen en apparatuur werden zwaar beschadigd.
  De situatie in Libanon was al slecht vóór de ramp. Naast 4 miljoen Libanezen verblijven in het land ook zo’n 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Begin dit jaar verdubbelden de prijzen van levensmiddelen, waardoor veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis leidde tot schaarste aan medicijnen en ziekenhuisbedden. De verwoestende explosie kwam daarom extra hard aan.

  Bijbelgenootschap van Libanon
  Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Libanon meteen in actie. Het interconfessionele bijbelgenootschap, opgericht in 1950, is er voor de christenen in het land, die zo’n 45% van de bevolking vormen. Het Libanees Bijbelgenootschap onderhoudt hechte relaties met de kerken in het land.

  NBG steunt hulpactie

  Het Bijbelgenootschap van Libanon biedt samen met de kerken praktische hulp aan gezinnen die alles kwijt zijn. Ook krijgen 10.000 van deze gezinnen een bijbel. ‘Naast noodhulp – die andere organisaties bieden – is geestelijke ondersteuning voor deze mensen belangrijk’, zegt NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth. ‘Ze hebben óók hoop en perspectief nodig. Onze Libanese collega’s doen daarom een dringend beroep op ons om te helpen met bijbels voor die gezinnen. Wij als NBG steunen onze Libanese collega’s en zijn een financiële actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Beiroet.’
  Voor meer informatie of het geven van een gift: kijk op
  bijbelgenootschap.nl/beiroet.

  Directeur Libanees Bijbelgenootschap Mike Bassous in betere tijden met de Syrisch-Orthodoxe patriarch

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: bijbelgenootschap.nl/beiroet.
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • NBG en VBG: inspireren met de Bijbel

  In Nederland zijn ruim 66.000 coronabesmettingen vastgesteld en overleden zo’n 6.200 mensen; in België waren er ruim 80.000 besmettingen en circa 10.000 sterfgevallen. De lockdown werd gaandeweg versoepeld, maar zowel de Vlaamse als de Nederlandse medewerkers werken al maanden vanuit huis. ‘Juist nu wilden we laten zien dat de Bijbel hoop en troost kan bieden’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dus bleven we de Bijbel dichtbij brengen.’

 • Lees hier meer over

  Aan het begin van de coronatijd gaf het Bijbelgenootschap drie bijbeledities weg: de Samenleesbijbel Junior 14 stappen, Psalmen Dichtbij en Lucas uit de Samenleesbijbel. Dat gebaar werd gewaardeerd. ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’, schreven mensen, en: ‘Wat een mooi initiatief! In deze coronatijd is het belangrijk om onze naastenliefde te uiten.’

  Coronablogs en (verfilmde) leesplannen
  Meteen aan het begin van de crisis kwamen het NBG en VBG met blogs over de verwarring die het virus bracht. In de eerste blog, die duizenden keren gelezen werd, stond: ‘Niemand weet (…) hoe lang dit nog gaat duren en hoe persoonlijk je misschien geraakt zult worden. Toch is er een zekerheid die altijd geldt: wat er ook gebeurt, God is erbij.’
  Veel mensen zochten via Google naar ‘corona’ en ‘Bijbel’ of ‘God’. Blijkbaar zochten ze naar bijbelse duiding van en troost in een crisis. De blogs over onder meer rouw en eenzaamheid (vanwege het bezoekverbod in verpleeghuizen) vonden veel lezers. Daarnaast kwamen de bijbelgenootschappen met een corona-leesplan, In afhankelijkheid van God, geschreven door de Veenendaalse theoloog en zangeres Jannica van Barneveld, verbonden aan Mozaïek-318.
  Door het Vlaams Bijbelgenootschap werd een kruisweg-leesplan uitgebracht, gekoppeld aan de opvoering van ‘de Passie’. Toen die niet door ging, werd er naast de tekstversie een verfilmde versie gemaakt, die door veel mensen werd gebruikt en gedeeld.

  Wereldverhalen
  De serie ‘Bijbelgenootschappen in coronatijd’ laat zien hoe het coronavirus het wereldwijde bijbelwerk beïnvloedt. Het virus hindert, maar maakt ook nieuwe initiatieven los: van een Facebook-wedstrijd voor kinderen (Jordanië) tot een bijbelse muppetshow en muurschilderingen (voor Palestijnse kinderen), van een Marcus-evangelie in gebarentaal (Thailand) tot digitale bijbelstudie met gevangenen (Guatemala) en steun aan vluchtelingen (door het Surinaams Bijbelgenootschap).

  ‘Wat deel jij?’
  Tijdens de eerste coronagolf bleek het belang van barmhartigheid: bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare mensen en het omzien naar elkaar. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dat willen we vasthouden. Daarom startten we de campagne “Wat deel jij?”. Met blogs en podcasts willen we mensen daartoe inspireren, want barmhartig zijn is wezenlijk voor ons menszijn.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link naar Wat deel jij: www.bijbelgenootschap.nl/watdeeljij
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Mijlpaal: Complete Bijbel vertaald in 700 talen

  Begin augustus heeft het wereldwijde bijbelvertaalwerk een mijlpaal bereikt: de gehele Bijbel is nu in 700 verschillende talen beschikbaar.

 • Lees hier meer over

  Op 1 januari 2020 stond de teller nog op 694. De vorige mijlpaal – 600 talen waarin de complete Bijbel vertaald is – werd 7 jaar geleden bereikt. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ondersteunt als UBS-lid tientallen vertaalprojecten.

  Welke taal precies de 700e levende taal is waarin de complete Bijbel beschikbaar is, is niet te zeggen, stelt de UBS. Soms verandert de status van een taal waarin de Bijbel al lang beschikbaar is en valt er dus een taal af die eerder wel meetelde. En soms wordt het gereedkomen van een vertaling van de complete Bijbel pas na verloop van tijd in de statistiek verwerkt. ‘We willen daarom niet één taal de eer geven dat deze dé 700e taal is’, meldde een UBS-woordvoerder aan het NBG.

  Datooga vertaling
  Intussen is de Datooga vertaling uit Tanzania een goede kanshebber om de 700e taal te zijn. Deze vertaling kwam recent gereed. De feestelijke presentatie werd uitgesteld tot oktober vanwege de coronacrisis. Datooga behoort tot de Zuid-Nilotische talen en wordt gesproken door een kleine 100.000 mensen die behoren tot de Datooga-stam, een nomadenvolk in Tanzania.

  Meerjarenprogramma
  De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus meerjarenprogramma met als doel om in 2038 in totaal 1.200 vertaalprojecten af te ronden. Mede door digitale support verlopen vertaalprocessen steeds effectiever, ervaart men bij de UBS.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt onder meer via de Bijbel per Maand-Club diverse projecten in het buitenland

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club

 • Samenleesbijbel wereldwijd succes

 • Lees hier meer over

  In het UBS-rapport over bijbelverspreiding in 2019 valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

  NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) heeft in Honduras de Samenleesbijbel overhandigd.

  ‘De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Links:
  UBS-rapport 2019: www.bijbelgenootschap.nl/2019-wereldwijd-40-miljoen-bijbels-verspreid
  De (Nederlandse) Samenleesbijbel: www.samenleesbijbel.nl

 • Palestijns Bijbelgenootschap
  werkt met muppets en muurschilderingen

  Het Palestijns Bijbelgenootschap gebruikt muppet-filmpjes om gezinnen te bereiken en is artistiek actief in Betlehem. Ook worden er kinderbijbels verspreid met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Directeur Nashat Filmon van het Palestijns Bijbelgenootschap vertelt:

 • Lees hier meer over

  ‘Tijdens de lockdown hielpen we bij de distributie van voedsel, medicijnen, mondkapjes en desinfectie-gel onder arme gezinnen in afgelegen gebieden. De gebruikelijke zomerkampen en conferenties waren onmogelijk. Ook avondklokken en lokale reisbeperkingen maken dat we veel minder kunnen doen dan anders. Wel zorgt het coronavirus voor eendracht. Kerken die eerder elkaar de loef afstaken – bijvoorbeeld rond Pasen – werkten dit voorjaar samen. Gezamenlijk deelden we paaseitjes uit en het paasverhaal.’

  Werk onder druk
  Het Palestijns Bijbelgenootschap zorgt sinds zijn oprichting in 1993 voor de bijbelverspreiding onder christelijke Palestijnen. De circa 40.000 christenen vormen minder dan 1% van de 5,5 miljoen Palestijnen die binnen de grenzen uit 1967 wonen. De overgrote meerderheid is moslim. Het Palestijns Bijbelgenootschap werkt nauw samen met de diverse Palestijnse kerken, in een gespannen situatie. De spanning tussen Israël en de Palestijnen liep recent op door het plan van de Israëlische regering om delen van de Westoever – waar Joodse kolonisten wonen te midden van Palestijnen – te annexeren. En dan zijn er nog de onderlinge Palestijnse spanningen. Goede relaties met lokale Palestijnse burgers geven enige bescherming als de spanning stijgt.

  De Muppets en de verrijzenis
  ‘Toen de kinderen thuis kwamen te zitten, hebben we elke dag voor gezinnen met kinderen bijbelse inspiratie gezet op onze Facebook-pagina. We maakten een stripverhaal over Getsemane en een animatiefilm over de Via Dolorosa, Jezus’ lijdensweg.
  Vooral ons poppenspel viel in de smaak. We hebben live filmpjes met de Muppets uitgezonden om aan kinderen uit te leggen hoe het zit met afstand houden en hygiëne.’ Poppenspel bleek ook heel geschikt om verhalen en gedachtengoed uit de Bijbel dicht bij kinderen en tieners te brengen.‘

  ‘Kind van Betlehem’
  ‘We doen wat we kunnen om hoop en bemoediging aan mensen te geven’, vertelt Filmon tenslotte. ‘We houden online workshops. Ook zagen we een stijgende vraag naar audiobijbels in het Arabisch. En we zijn blij met de steun van het NBG voor het project ‘Kind van Betlehem’, waardoor we 1.800 kinderbijbels en -boekjes verspreiden. Voor de lockdown waren we er al mee begonnen en we konden er gelukkig mee doorgaan. We werken onder kinderen in Jenin (bij Nazaret), scoutinggroepen in Betlehem en jongeren in Ramallah. In Ramallah doen we bijbelstudie via Zoom. En met de Betlehemse scouts hebben we een kunstproject: we maken muurschilderingen van de gelijkenissen van Jezus.’
  Filmon: ‘Hiermee kunnen we veel mensen op de Westelijke Jordaanoever tot zegen zijn. We doen er alles aan om door te gaan.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap in coronatijd deel 7 palestijns bijbelgenootschap werkt met muppets en muurschilderingen

Ark/Rank Nieuwsbrief van 28 augustus 2020

Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 21 augustus 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 30 augustus 2020

Zie hier
de liturgie van de morgendienst

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie

2e collecte – gemeente

Ark/Rank Nieuwsbrief van 2020-08-21

Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 21 augustus 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 23 augustus 2020

Zie hier
de liturgie van de morgendienst

Zie hier het werkstukje voor de kinderen

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie

2e collecte – gemeente

Jubileum organist Gerrit van der Werf

Een van onze organisten, Gerrit van der Werf, mocht onlangs een jubileum vieren. Hij was 40 jaar kerkorganist.

Op zondag 19 juli heeft hij daarvoor in de morgendienst een teken van waardering gekregen – een gouden speld met een briljantje – van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN.

Hier twee foto’s van de plechtigheid.
Ingelogde leden van deze website kunnen er nog vier meer zien onder het menu “platform leden” en submenu “nieuws voor leden”.
Namens het College van kerkrentmeesters hield ouderling-kerkrentmeester Marjan Tromp er een toespraakje bij. Vanwege de 1,5 meter afstand heeft zijn vrouw Ria van der Werf de onderscheiding opgespeld.

Artikel Krimpens Kerkblad van april 2020: Gerrit van der Werf is veertig jaar organist

“Kijk, het orgel danst,” riep Gerrit van der Werf, toen hij als zesjarig jongetje met zijn ouders een kerkdienst bijwoonde. Hij weet niet meer waar het was. Het schippersgezin Van der Werf woonde overal diensten bij, in het Ruhrgebied, in Antwerpen, in
Rotterdam…
Gerrit kon toen nog niet weten dat hij het orgel in De Rank misschien niet zou laten dansen, maar wel veertig jaar lang in al zijn toonaarden zou laten klinken.
Inspiratiebronnen
Toen hij elf jaar was ging zijn moeder met de kinderen aan de wal wonen in Delftshaven. Daar, in de Pelgrimskerk, werd de liefde voor het orgel pas echt aangewakkerd. Hoe kan het ook anders met gerenommeerde organisten
als Kees van Eersel en Geert Bierling. “Dat waren pas inspiratiebronnen,” zegt Gerrit. Geen wonder dat hij les ging nemen, eerst bij Jan Brandwijk en toen bij Tom van Gogh. “De laatste is misschien niet zo bekend, maar ik heb er veel geleerd.
Nauwkeurigheid vooral en veel vingeroefeningen om de aanslag te perfectioneren.”
Goede leermeester
In 1992 kwam Gerrit toch bij Geert Bierling terecht. Hij zou er tien jaar blijven. “Dat was een feest. Hij heeft mij in de eerste plaats speelplezier bijgebracht. En niet te vergeten de kunst om iets tot klinken
te brengen met een goede articulatie.” Gerrit legt uit wat hij daarmee bedoelt. “Als je alle noten helder wilt krijgen, moet je op de juiste manier je vingers op de toetsen zetten. Je moet minimale openingen tussen de noten creëren zonder
dat het spel te veel staccato wordt.” Ook op het gebied van registratie was Bierling een goede leermeester. Gerrit doceert verder: “Goed registreren is de kunst van het weglaten. Als je de klankcombinaties van een orgel goed wilt laten horen,
dan moet je de zaak niet dicht registreren. Vol spel is anders dan vol werk.”
Gerrit heeft zich een goede leerling getoond. Nauwkeurigheid, een perfecte toucher, een glasheldere articulatie, een fijnzinnige registratie… het zijn de kenmerken
van zijn orgelspel. Van 1993 tot 1996 volgde Gerrit de cursus Kerkmuziek van de PKN, waar hij les kreeg van Arie Eikelboom en Christiaan Ingelse. “Een gedegen cursus waarin van alles aan bod kwam: orgelbouw, hymnologie, literatuurspel, harmonisatie,
muziekgeschiedenis…” De opleiding bezorgde hem een volledige bevoegdheid tot kerkorganist.
Liedbundels
In 1980 – jawel, veertig jaar geleden – werd Gerrit organist in De Rank, naast Jan Groeneveld, Rinus van Vliet, Piet Koen en Wim Koen. De Rank had net een nieuw Johannesorgel aangeschaft. “Misschien niet ideaal, maar
het had wel mogelijkheden,” zegt Gerrit. Jaren later was hij zelf intensief betrokken bij de aanschaf van het huidige orgel. In die begintijd kon een organist zich nauwelijks voorbereiden op een dienst. “Vlak voordat de dienst begon, kreeg
je van de koster een briefje met de te zingen liederen. We zongen toen uit één bundel, het Liedboek van 1973. Dat was wel overzichtelijk. Tegenwoordig gebruiken we een veelheid van bundels. Een beetje te veel als je het mij vraagt. Het Nieuwe
Liedboek met misschien nog één andere bundel moet toch genoeg zijn.”
Voorbereiding
Tegenwoordig krijgt de organist vroegtijdig de liturgie en kan zich goed voorbereiden. Gerrit doet dat met de hem kenmerkende accuratesse. “Ik bestudeer de liturgie, kijk naar de liederen, vooral ook naar de tekst,
ik lees de schriftlezing zorgvuldig. Op grond hiervan bezin ik me op de voorspelen en ik bedenk welk orgelspel voor en na de dienst passend is. Dat kan een lied zijn, maar ik speel ook graag uit de orgelliteratuur. Het gebeurt dat ik na de
dienst iets anders speel dan ik me had voorgenomen, omdat de preek of de liturgie me op een ander spoor zet.” Deze organist maakt zich klaarblijkelijk volledig dienstbaar aan de liturgie en levert er tegelijk een wezenlijke bijdrage aan. De
voorspelen maakt Gerrit zelf. Hij denkt er wel van te voren over na, maar improviseert ze ter plekke. Hij improviseert trouwens graag en denkt met vreugde terug aan zijn improvisaties bij de kruiswegstaties in de Stille Week een paar jaar
geleden.
Hoe ervaart hij het dat er voor de dienst naar zijn zorgvuldig uitgekozen muziek nauwelijks geluisterd wordt? “Het is zoals het is,” zegt Gerrit. “Iemand die ernaar wil luisteren hoort het en iemand die er niet naar wil luisteren
hoort het niet. Voor mij is het spelen voor de dienst ook een manier van warm lopen, zoals een voetballer voor de wedstrijd.”
Sinds 1998 is Gerrit ook organist van de IJsseldijkkerk. Daar heeft hij een ‘echt’ orgel tot zijn beschikking.
“De beleving daarvan is anders, zo’n pijporgel ademt. Maar ook in De Rank hebben we gelukkig een goed instrument.”
En natuurlijk mogen we niet vergeten dat hij jarenlang de vaste begeleider van Kerkkoor Krimpen is geweest.
Jubileum
Veertig jaar organist… dat zijn ongeveer zestienhonderd diensten waarin Gerrit zijn kennis en kunde van de kerkmuziek en zijn doordachte orgelspel in dienst stelde van de eredienst. We kunnen niet anders dan hem er ontzettend
dankbaar voor zijn.
Huib Neven

Ark/Rank nieuwsbrief 2020-08-14

Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 14 augustus 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

ArkRank Nieuwsbrief 16 augustus 2020

Zie hier de liturgie van de morgendienst

Zie hier het werkstukje voor de kinderen

Bijdragen aan de collecten

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

1e collecte – diaconie

2e collecte – gemeente

Nederlands Bijbelgenootschap info 203

  2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

  Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

 • Lees hier meer over
  Fatima, delegada de la Palabra. Dagelijks leven: Uit arme rurale streek afkomstig, migratie naar deze zone in Tegucigalpa om betere omstandigheden te hebben, studie aan de Universidad Pedagógica Nacional (publieke en dus gratis universitaire lerarenopleiding), heeft de (economische) zorg voor broers en zus, moeder woont nog in dorp, docente Spaans (moedertaal dus) in VO.
  Wat is een delegado/a de la Palabra (= vertegenwoordiger/gedelegeerde van het Woord)? Personen, allen vrijwilligers, die vanwege de Katholieke Kerk, specifiek in rurale streken waar een priestertekort is maar ook in stedelijke marginale zones, evangeliserende en pastorale taken vervullen. Zij leiden vieringen waarin liederen, gebeden, Bijbellezing en een uitleg (wekelijks in grote lijnen verstrekt op papier aan de gedelegeerde vanwege het Bisdom) opgenomen zijn. Dit kan in kerken, kapellen of huizen zijn. Honduras telt 15.000 gedelegeerden. De taak is verder dan alleen vieringen, ook meer activiteiten om de gemeenschappen te ontwikkelen (bijv. pastorale zorg, alfabetisering, eenvoudige gezondheidszorgcursussen, opvoedingsvragen). Alle gedelegeerden ontvangen cursussen vanuit de Bisdommen en werken vanuit duidelijke kerkelijke richtlijnen t.a.v. leesroosters, uitleg, activiteiten teneinde (bij verscheidenheid van gaven en accenten) de eenheid met de Kerk en het kerkelijk gezag te garanderen.
  Onze delegada houdt wekelijks op zaterdag een bijeenkomst in het kerkgebouw voor ca. 20 deelnemers en doordeweeks in huizen van gezinnen die daarom vragen (specifieke problemen of vieringen van bijv. geboorte, genezing, huwelijksjubileum).
  Bijbellezen, waarom, wanneer, hoe: sprekend over haarzelf en de leden weet ze dat de Bijbel in de problemen van de omgeving en binnen het gezin/persoon vrede en rust geeft. Alleen al door samen te zijn in lezing, instructie en gebed voelen de mensen zich als in een oase van rust en vrede in de vaak ellendige omstandigheden. Van de 20 deelnemers hebben 4 een eigen Bijbel.

  ‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op digitalisering en verbreding. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland. Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.’
  Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

  Groeiende populariteit app en site
  De digitalisering werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app Mijn Bijbel en de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app Mijn Bijbel werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling.

  Uitgeverij en Bijbel Basics
  De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth for Christ. De NBG-kindernevendienstmethode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

  Internationaal
  In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams Bijbelgenootschap bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.

 • Lees hier meer over  Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een is overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren de mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af. Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

  Venezolaanse vluchtelingen
  ‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket met levensmiddelen was zeer welkom.’

  Cubaans gezin
  ‘Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterlaten.’

  Verpleegster uit Haïti
  ‘Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde graag als verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo.
  Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Bijbelgenootschap van Guatemala zet zich nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Saul Sosa , directeur van het Bijbelgenootschap van Guatemala vertelt hoe dat nu gaat.

 • Lees hier meer over


  70% van de Guatemalteken heeft vanwege de coronacrisis geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is. Al jaren vertrekken veel Guatemalteken om werk te zoeken in Mexico en de Verenigde Staten, met gevaar voor eigen leven. Hoewel er ‘slechts’ circa 800 coronabesmettingen zijn geteld, zette de president het hele land meteen in quarantaine.
  ‘Die maatregel duurt nu al zo’n twee maanden en maakte dat het bijbelgenootschap zijn kantoor moest sluiten’, zegt Saul Sosa. ‘Net als veel andere bijbelgenootschappen draagt het Bijbelgenootschap van Guatemala zelf ook bij aan projecten door de verkoop van boeken. De verkoop is nu nagenoeg stilgevallen, waardoor de nood extra groot is. Maar ja, die quarantaine was wel nodig. De gezondheidszorg in ons land was al zwak en zou instorten als er een golf van corona-patiënten zou komen. En dan zouden nog meer mensen het land gaan verlaten’.

  Thuiswerken
  ‘Meer dan de helft van het personeel werkt thuis’, vertelt Sosa. ‘Dat mag gelukkig wel. Zo proberen we toch onze boekwinkel vier uur per dag open te houden. Intussen werken collega’s en vrijwilligers hard aan nieuwe ideeën waarmee we door kunnen met ons werk. De boodschap van de Bijbel is erg nodig in deze tijd. We danken God dat de projectteams door kunnen gaan met hun werk vanuit huis.’

  Inzet voor gevangenen
  Met financiële steun van het NBG bezoekt het Bijbelgenootschap van Guatemala gevangenissen. Sosa: ‘Dat werk gaat door. We hebben nu een andere aanpak om de gevangenen te bereiken. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform. In dit project geven we bijbelstudies) om de jongeren te helpen normen en waarden uit de Bijbel toe te passen in hun leven. We zien daar positieve effecten van; het helpt bijvoorbeeld om met frustraties om te gaan.’ EO Metterdaad en het NBG steunen dit project.

  Gebed
  Ook een ander project dat het NBG steunde, gaat nu via internet:
  het Grow and Learn– trainingsprogramma voor zondagsscholen.
  Als het land ‘op slot’ blijft, zal de training gegeven worden via Zoom.
  Sosa sluit af met de oproep om te bidden voor Guatemala. ‘Dat de coronacrisis de armoede niet verergert en dat God ons de gelegenheid geeft om door te gaan met het bijbelwerk. Dat we wijs en creatief inspelen op deze uitdaging, mild voor elkaar zijn en de boodschap van hoop van de Bijbel blijven brengen in een wereld die van slag is. Van mijn kant wens ik alle bijbelgenootschappen toe: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER (Psalm 27:14 NBV).’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

  Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.
  Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

 • Lees hier meer over

  ‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’

  Internationaal project

  De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt.
  In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht.
  De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden.

  Mijn Bijbel
  Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en markeringen te maken in Mijn Bijbel.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

  Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen.

 • Lees hier meer over

  De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen.
  Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

  Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers
  Bij het vrijwilligerswerk voor het NBG worden twee categorieën onderscheiden: ‘kerkvrijwilligers’, die vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het NBG vertegenwoordigen en ‘talentvrijwilligers’, die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak.

  Voor de kerkvrijwilligers zijn overzichtelijke takenpakketten samengesteld. We vragen elke kerkvrijwilliger minimaal het basispakket voor zijn of haar rekening te nemen. Daarnaast kun je kiezen uit vier keuzepakketten.

  Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uiteenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een bepaald evenement, namens het NBG boekhandels bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presentaties of gastlessen geven, mensen bellen met het verzoek om het NBG te steunen, enzovoorts. Ook hier gaat het om het uitvoeren van afgebakende taken waarvan de vrijwilliger en het NBG concreet de resultaten kunnen zien.

  Meer weten over het vrijwilligerswerk van het NBG?
  Kijk op de website van het NBG.
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers
  Of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

  Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl