Ark/Rankbericht van vrijdag 15 meiVanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. De morgendienst wordt geleid door Dr. Gert den Hartogh. In de avonddienst gaat voor ds. Machiel van der Giessen. U vindt hieronder de links naar de liturgie van beide diensten.
Wij wensen u fijne en gezegende diensten toe.

Geen dom blondje…
De geschiedenis van David en Abigaïl behoort zeker niet tot de bekendste passages uit de Bijbel. Binnen het geheel van de geschiedenissen die vertellen over David, neemt deze eigenlijk ook een aparte plaats in. Men kan zich niet geheel en al aan de indruk onttrekken dat het verhaal er in tweede instantie tussengevoegd is. Hoe dit echter ook zij: het heeft alle ingrediënten om de spanning er in te houden. David, de guerrillastrijder aan het hoofd van een legertje ruige vechtjassen, Nabal, de dwaas oftewel ‘onbenul’ (zoals hij door zijn eigen vrouw genoemd wordt) en ten slotte Abigaïl. De vrouw die een bijzondere rol speelt in het geheel. Feitelijk speelt redt zij zo het leven van haar man, – die dit echter bepaald niet weet te waarderen en van de weeromstuit een hartverzakking krijgt! (het staat er letterlijk). Over de strekking van deze opzienbarende vertelling en de link met het hier en nu willen we a.s. zondag in de dienst nadenken. We hopen op een gezegend samenzijn!
Dr. Gert den Hartogh

Schilderij van P.P. Rubens

collectezak

Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenersteyn, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte.
De 2e collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.

Verantwoording tweede collecte april 2020

datum doel bedrag
5 en 10 april Kerk € 1.127,00
12 april Kerk € 1.121,00
19 april Kerk € 947,71
26 april Kerk € 559,50

Hartelijk dank! De ArkRank kerkrentmeesters

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag het laatste verhaal over David. Vandaag hoor je een wijs verhaal. Abigaïl zegt wijze dingen tegen David, waardoor David van gedachten veranderd. Hij wil namelijk een moord plegen, omdat Nabal geen eten wil delen. Jullie vinden het misschien ook best moeilijk om dingen te delen. Probeer het maar eens met een dropjojo. Lukt het jou of eet je ‘m toch zelf helemaal op?
Je kan vandaag je Lego of Playmobil klaarzetten, want je mag het verhaal naspelen. Er zit ook nog een kleurplaat, een leuke puzzel en een proefje bij om mee aan de slag te gaan. Succes vandaag en samen delen hé!!
Groetjes van de leiding.

Corona: ook in Pava
Inmiddels hebben de inwoners van Pava ook te maken met een lock-down in deze `corona-tijd`. Dit betekent: geen kerkdiensten, geen collecteopbrengsten, minder inkomens voor de gezinnen…..
Al met al, ook voor de kerk daar financiële problemen.
In Krimpen is recent gecollecteerd voor Pava. Met deze mooie opbrengst hebben we als werkgroep besloten de kerk van Pava een steuntje in de rug te geven.
De werkgroep

Pinksteren – Samen in de Naam van Jezus
Oorspronkelijk was het in het fusieproces de bedoeling vanaf Pinksteren alle diensten gezamenlijk te houden. Pinksteren vonden we een passend moment en daar zou dan zeker bij horen om met elkaar het Pinksterlied te zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’. Door de Coronacrisis worden nu alleen nog maar online gezamenlijke diensten gehouden, maar kunnen we niet ‘echt’ samenkomen. Toch vinden we het nog steeds en passend moment om dan ‘Samen in de Naam van Jezus’ te zingen. We zijn bezig om het ‘Samen’ op een creatieve manier muzikaal en beeldend tot uiting te laten komen en daarvoor willen we u/jou/jullie vragen een foto in te sturen van jezelf of van je gezin/familie (met vermelding van naam/namen). De foto’s kunnen gestuurd worden naar michielgroeneveld@gmail.com of 0636105363. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 28 mei, 18.00 uur.

Online koffiedrinken
Na een aantal weken van online samenkomsten misten we toch wel de ontmoeting met elkaar en de mogelijkheid om door te praten over de dienst onder het genot van een kop koffie of thee. Afgelopen zondag hebben een aantal gemeenteleden bij wijze van proef elkaar ontmoet tijdens een online kopje koffie via Zoom. Een mooie ontmoeting waarin we elkaar als gemeenteleden, jong en oud, spraken over het wel en wee in deze tijd. De ervaring van de online kerkdiensten werden met elkaar gedeeld en de meeste deelnemers voelden zich op afstand toch met de kerk verbonden. Helaas is het niet iedereen gelukt om mee te doen. Daarom drinken we komende zondag graag nogmaals online koffie met elkaar. U kunt deelnemen via de QR-code op het scherm of via de link op Facebook. Het is ook mogelijk (tot uiterlijk zondagmorgen 9.00 uur) een email te sturen naar pastoraat@derankkrimpen.nl, dan wordt de link toegestuurd. Zorg ervoor dat u het programma Zoom van tevoren al heeft geïnstalleerd, dan doet u eenvoudig mee.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur: ds. C. Baggerman (Rank)
Zondag 24 mei 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: ds. C. Baggerman ( IJsseldijkkerk

Nederlands Bijbelgenootschap info 202

  Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

  Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

 • Lees hier meer over

  ‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-virus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’

  Nieuwe vertalingen
  In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen.
  De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.

  Vertaalsteun NBG

  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen variant van het Papiaments.’

  Digitaal Bijbellezen
  De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debijbel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebruiken.
  Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar gesteld, o.a. In afhankelijkheid van God en Ziekte en lijden.

  UBS/Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei
  ‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

 • Lees hier meer over

  De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen’, aldus Buitenwerf. ‘Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: “Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af.”’

  Vier vrijheden
  In zijn beroemde Four freedoms Speech uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

  (Innerlijke) vrijheid
  De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.

  Link: www.debijbel.nl/blog.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

  De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
  Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

 • Lees hier meer over

  Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor de Samenleesbijbel Junior 14 stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar.

  Waardering
  De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’ En: ‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat we onze naastenliefde kunnen uiten.’ Schrijfster Corien Oranje noemde het een ’fantastische actie’, omdat veel van de kinderen op de scholen die zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden ze er gratis een krijgen. Ik heb de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en de ouders.’

  Moed en vertrouwen
  Het NBG organiseerde de weggeefactie om mensen te inspireren, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd gratis beschikbaar.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbels voor weeskinderen in India

  India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.

 • Lees hier meer over

  UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun familie. Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.

  Tulsi (12 jaar) Zus Rosy: “Mijn zusje Tulsi en ik hebben geen ouders meer. Ze zijn allebei kort na elkaar overleden aan gele koorts. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Later is ook ons broertje overleden aan gele koorts. Hij was toen zeven jaar. Ik denk nog vaak aan mijn ouders. Dan moet ik soms huilen. Ik mis ze heel erg.
  Ik woon nu met Tulsi bij mijn tante, de oudste zus van mijn moeder. Zij heeft zelf drie jongens. We wonen met z’n zevenen in een klein huisje. Mijn tante zorgt goed voor ons. Ze behandelt ons als haar eigen kinderen. Omdat mijn oom en tante heel arm zijn, hebben we lang niet altijd genoeg te eten.
  Mijn oom een tante zijn christen. We gaan met hen mee naar de kerk. Ik vind het fijn om de Bijbelverhalen te horen. Het verhaal van Abraham vind ik het allermooiste. Het Onze Vader vind ik ook heel mooi. De woorden van Jezus zijn zo krachtig. Mijn eigen vader heb ik niet meer, maar God zorgt voor ons. Ik vind het ook heel bijzonder dat Jezus voor ons gestorven is.
  Ik heb geen eigen Bijbel, alleen een Nieuwe Testament. Ik zou graag een eigen kinderbijbel in het Kannada hebben.”[/caption]

  Kinderbijbels
  Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.
  Veel van de huidige docenten en voorgangers in de weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in India.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Meer informatie: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-april-3.

Ark/Rankbericht van vrijdag 1 mei
Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkom

Wat zijn we blij dat we toch via de middelen van de techniek met elkaar verbonden kunnen zijn! Daarom verwelkomen we u en jou in de diensten van deze zondag met de groet: gezegende zondag en goede diensten!

kerkje

Bij de kerkdiensten
REUSACHTIG…
Het is volgens mij niet teveel gezegd als ik stel dat we er allemaal wel met rode oortjes naar geluisterd hebben: de sprookjes van vroeger. Grimm, Andersen, Perrault en wie verder ook maar die prachtige verhalen hebben opgetekend dan wel verzonnen. Sprookjes… Verhalen die in alle verscheidenheid in elk geval één ding gemeenschappelijk hadden (en hebben), namelijk dat het vrijwel altijd gaat om de tegenstelling tussen goed en kwaad, enerzijds en de overwinning van het goede over het kwaad, anderzijds. Waarbij het dikwijls ook nog eens zo is dat de kleinste, de underdog, de schlemiel, zich ontpopt als de held, de bevrijder, de verlosser. En in dat kader mogen ook moderne sprookjes zich nog steeds in een grote populariteit verheugen. Ik denk in dit verband bijvoorbeeld aan de bekende trilogie ‘In de ban van de ring’, waarin de anti-held, de hobbit Bilbo Balings (en later zijn neefje Frodo) uiteindelijk in staat blijkt de dreigende ondergang van de wereld af te wenden.
Hetzelfde thema komen we ook in de bijbel tegen. Met dien verstande dat we hier niet te maken hebben met een sprookje maar met de realiteit van een oorlog. Een oorlog waarin ook een reus figureert. Goliath, de reus afkomstig uit de Filistijnse stad Gath. Een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt en, hoe gruwelijk ook, in geen enkele kinderbijbel ontbreekt. Is dit alleen vanwege het spannende verhaal? Ik denk het niet, integendeel. Dat ‘David en Goliath’ zo aanspreekt heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat het gegeven appelleert aan onze diepste gevoelens, c.q. angsten. Wanneer ‘reuzen’ de metafoor zijn voor onze angsten dan veranderen de sprookjes, alsmede de geschiedenis van David en Goliath, in een weergave van onze eigen werkelijkheid, dat wil zeggen: worden we aangesproken op het feit dat ook eenieder van ons – niemand uitgezonderd!! – niets liever wil dan dat de ‘reuzen’ die wij op ons levenspad tegenkomen definitief en voorgoed worden uitgeschakeld: het hoofd afgehouwen, – zoals David doet bij Goliath. En zoals vele eeuwen later die grote Zoon van David, Jezus Christus, doet bij de grootste reus van allen: de dood…
Hierover zal het gaan in de dienst van zondagmorgen a.s., te midden van een tijd waarin het onzichtbare maar daarom niet minder reusachtige coronavirus rondwaart… We hopen, hoezeer op afstand, op een heel goede en gezegende dienst!
Ten slotte: Rondom de preek zal het lied ‘David heeft de reus verslagen’ gezongen worden. Gezang 10 uit het oude Liedboek voor de Kerken. Prachtige woorden van de dichter Tom Naastepad, getoonzet op de melancholieke melodie van een eeuwenoude Zuidnederlandse ballade. Ik geef de tekst alvast weer:

David heeft de reus verslagen
in een ongelijke strijd,
zwaard en schild kon hij niet dragen
en het pantser was te wijd:
zal men zich met brons bekleden
om te zijn
machtig als die onbesneden
Filistijn?

Weerloos waagde hij zich op de
heuvel waar het dom geweld
tegen God en zijn belofte
al zijn hoon had opgesteld:
maar nadat het was gekomen
met geschal,
werd er geen gerucht vernomen
dan zijn val!

Waag het met het ongetelde
wapen van de herderszoon,
laat uw hart zich niet ontstellen
door het hoog en breed vertoon
van de goden en de geesten
dezer eeuw,
door het brullen van de beesten
beer en leeuw.

Laat de reus u niet verbazen,
sta hem welgemoed te weer,
want de leuzen en de vaandels
zijn al voor hun tijd verteerd,
heeft het niet de zoon van Juda
uitgedaagd?
Die zijn leven voor zijn broeders
heeft gewaagd!

Veertig dagen duurt het tarten
op die heuvel van de hoon:
tel de wonden en de smarten
van de herder, Davids Zoon;
in zijn lichaam staat getekend
onze waan
die de sterren doet verbleken,
zon en maan!

collectezak

Collecte
Gewijzigd bankrekeningnummer
Sinds enkele weken is er de mogelijkheid om uw collecten via een QR code over te maken. Wij zien een toename van giften van de 2e collecte (groei en bloei van de gemeente), waarvoor hartelijk dank! Om de digitale collecten efficiënter af te handelen, zijn voor de ArkRank gemeente beide rekeningnummers gewijzigd. Mocht u wekelijks uw collecte handmatig over maken, doe dit dan naar het gewijzigde bankrekeningnummer, de nieuwe nummers staan vermeld bij de betreffende collectedoelen!
Hartelijk dank en vriendelijke groeten,
De ouderlingen-kerkrentmeester en de diaconie.
1e collecte
Bankgegevens:
NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Bankgegevens:
NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Kindernevendienst

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliat.
Kijk ook op de andere bijgevoegde bijlage!
Hiermee kunnen jullie gaan werken:

Collecte diaconie opbrengsten april 2020

datum doel bedrag
05-04 Jeugdwerk PKN € 420,25
10-04 St. Exodus € 271,50
Reintjes dovenschool HA € 146,00
12-04 Kinderen in de knel € 709,00
19-04 ICF € 563,50
26-04 St. Steun Roma € 395,00
Diverse bestemmingen € 144,60
Opbrengst Boterham 40 dagen tijd € 1.553,32

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Dinsdag 5 mei 20.00 uur: Online-ontmoeting belijdeniscatechese
Woensdag 6 mei 20.00 uur: Online-vergadering Wijkraad-Pastoraat

Vrijdag 8 mei 09:00 uur: Redactie Ark/Ranknieuws)/td>
Zondag 10 mei 10.00 uur: Uitzending Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Rank – Dr. G. den Hartogh


Ark/Rankbericht van vrijdag 24 april 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

‘Leven leren leven’ na Pasen

Afgelopen week was er weer een update m.b.t. de maatregelen, die nodig zijn voor de bestrijding van het Coronavirus. Er was door menigeen naar uitgezien met de hoop, dat er wat verlichting zou komen. Die kwam er ook wel, maar slechts marginaal. Het is duidelijk, dat we er voor langere tijd mee zullen moeten leren leven. Ook voor de kerkdiensten zal er komende tijd nog niet veel veranderen.
Zo hebben we zondagmorgen weer een onlinekerkdienst vanuit de Rank. Voorganger is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl. Waar het afgelopen zondag ging over Matteüs 28 : 17 en 18 komt nu het vervolg aan de orde onder het thema: Het leven leren leven.
De uitzending voor de Kerkomroep is om 18.30 uur vanuit de Rank en wordt verzorgd door Dr. Gert den Hartogh.
Met hartelijke groet, mede namens de collega’s,
Ds. Machiel van der Giessen


Als u op deze afbeelding klikt, gaat u naar de youtube pagina van het beamteam ArkRank gemeente voor live streamen of bekijken van oude opnames. Dit geldt ook voor dezelfde afbeelding in de digitaal ontvangen ArkRankNieuwsbrief.

Zondagmorgen 26 april 10.00 uur spelen we PREEKBINGO
Je kunt thuis meedoen. En handig, want zo kun je bijvoorbeeld samen als kind(eren), jongere(n), volwassene(n) naar de preek kijken. Wie heeft er als eerste een volle bingokaart? Tip voor ouders/verzorgers: zorg dat je een klein prijsje in huis hebt voor de winnaar binnen je gezin.
De bingokaart wordt meegestuurd met de zondagsbrief. Niemand die je ziet, dus doe ook gerust als volwassene(n) gewoon enthousiast mee. Heb jij een één-persoons-huishouden? Ook dan is het leuk om mee te doen. We zijn namelijk heel benieuwd naar jouw bingofoto! Deel die na afloop op onze facebookpagina. Dat geldt trouwens ook als je met elkaar bent.
https://www.facebook.com/ArkRankKrimpen/zondagmorgen-26-april-bingo-in-de-kerk
Onder de inzendingen worden een paar kleine prijsjes verdeeld.
De preek gaat zondagmorgen over Matteüs 26 : 16 – 20, over wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Het thema van de dienst is: ‘Je leven leren leven’.
Natuurlijk is er ook weer kindernevendienstmateriaal, maar omdat dit over een andere bijbel tekst gaat, kun je die ook goed samen na de dienst nog maken.

Kindernevendienst thuis zondag 26 april
Jongens en meisjes, na alle verhalen over Pasen starten we nu met een aantal verhalen over David. David is een herder, maar God wil dat hij koning wordt. Jullie mogen vandaag gaan uitzoeken wat bij een herder hoort en wat bij een koning. Ook kan je aan de slag om een spiegel te maken, omdat in het verhaal duidelijk wordt dat God de binnenkant belangrijker vindt dan de buitenkant. En je kunt vandaag bij de online kerkdienst blijven, want daar kun je met de preekbingo meedoen. Veel plezier en groetjes van de leiding.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is voor Stichting Steun Roma Roemenië.
Veel Roma-kinderen in Glodeni (Roemenië) leven in vreselijke armoede. Ze wonen vaak in krotten, zijn ongeschoold en hebben zonder onderwijs geen toekomst. Inmiddels heeft de stichting een leegstaand huis in de Roma-wijk Serbia kunnen kopen. Na de nodige verbouwingen gebruikt de organisatie dit gebouw als kleuterschool met schoolmateriaal en verstrekt maaltijden. Uw bijdrage voor dit project van de IJsseldijkkerk is van harte welkom.
Hieronder vindt u twee verschillende manieren om uw collectegeld over te maken.
1. handmatig overmaken
2. via een QR-code
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL 98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ‘ArkRank’.
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente
Voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten.
Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL84 RABO 0351 9768 17 ten name van Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ‘ArkRank’.
Rechts de QR Code 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Collecte opbrengsten 1e collecte maart 2020

datum doel bedrag
01 maart Voorjaarszending KIA € 293,77
08 maart Missionair werk PKN € 293,30
15 maart Stille hulp € 76,55
22 maart Binnenlands diaconaat KIA € 272,00
29 maart St. de Herberg € 310,00

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Vrijdag 1 mei 8.30 uur: Redactie Ark/Rank Nieuws (Rank)
Zondag 3 mei 10.00 uur: Dr. Gert den Hartogh

18.30 uur: IJsseldijkkerk- uitzending Kerkomroep, voorganger ds. C. Baggerman

Ark/Rankbericht van vrijdag 17 april 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Leven na Pasen …

Op Pasen zongen we dat de dood is overwonnen en dat geloven we ook, maar in de werkelijkheid van alledag is daar helaas maar bitter weinig van te merken. Er is iedere dag weer de mededeling hoeveel overledenen de afgelopen dag er waren en zijn we al blij, wanneer dat er minder zijn dan de dag ervoor. En daarnaast merkten we ook maar al te zeer in onze wijkgemeente hoezeer het leven uitermate broos is. Hoe leef je dan na Pasen? De zondag na Pasen heet in de kerkelijk traditie ‘Beloken Pasen’. Beloken is precies het omgekeerde van ontluiken. De Paasviering wordt afgesloten, maar het lijkt ook wel of het ontluikende Paasleven wordt afgesloten. Zo lezen we op zondag 19 april, Beloken Pasen Matteüs 28, 16 – 20 en staan vooral stil bij vers 17 en 18 over de twijfel na Pasen:
“En toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog”. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”.
Met hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh,
Ds. Machiel van der Giessen

collectezak

Collecten
De eerste collecte is voor het International Christian Fellowship kortweg ICF.
Missie: “Passie voor God, compassie voor mensen”
In de voetstappen van Jezus willen we laten zien wat liefde is. We werken samen, we bemoedigen elkaar en bouwen elkaar op. We willen ons ook inzetten om mensen te helpen die dat nodig hebben.
Elkaar opbouwen: In de ICF bouwen we aan een liefdevolle gemeenschap van mensen uit de hele wereld, om hen als toegewijde volgelingen van Jezus Christus uit te kunnen zenden. De kerk is nooit af, er wordt altijd aan gewerkt. We blijven aan nieuwe onderdelen werken, zodat de gemeenschap zal groeien in liefde.
Een poosje samen: Mensen komen en gaan. We bouwen elkaar op, we huilen en lachen samen, we werken en dienen. We zingen en bidden, en nemen na een poosje weer afscheid. Hoe lang of kort iemand ook bij ons is, we willen iedereen opbouwen in de weg die hij of zij samen gaat in het leven met God.
Opbouw: ICF is uniek omdat we zo’n diverse interculturele familie zijn. Mensen van meer dan 40 verschillende nationaliteiten vormen samen één kerk. We zijn het niet over alle onderwerpen met elkaar eens – daar zijn onze achtergronden te verschillend voor. Maar over de hoofdzaken zijn we het wel eens.
Bijbel centraal: Wij geloven dat de Bijbel het boek is waardoor God zichzelf bekendmaakt. Er staan duidelijke antwoorden in de Bijbel over levensvragen zoals: ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Wat is het doel van mijn leven?’, ‘Wat gebeurt er na dit leven?’. De Bijbel is voor ons de basis en het fundament, onze gids, standaard en inspiratiebron. We ervaren dat het Woord van God leeft en ons iets te zeggen heeft dat essentieel is in ons leven. God spreekt vandaag nog steeds, en dat vult ons met verwondering, ontzag en vreugde. Het draait allemaal om Hem!
Hieronder vindt u twee verschillende manieren om uw collectegeld over te maken.
1. handmatig overmaken
2. via een QR code

1e collecte
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL 98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank.
Rechts de QR Code van de 1e collecte.

2e collecte
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL84 RABO 0351 9768 17 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank.
Rechts de QR Code van de 2e collecte.
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Verantwoording tweede collecte ArkRank maart 2020

01 maart Kerk € 760,42
08 maart Kerk € 323,40
22 maart Kerk € 317,50
29 maart Kerk € 611,00

Hartelijk dank! De ArkRankrentmeesters

Kindernevendienst thuis zondag 19 april

Jongens en meisjes, vandaag is het de eerste zondag na Pasen. De leerlingen krijgen de opdracht om de wereld in te gaan, naar alle volken om over Gods nieuwe wereld te vertellen. Ze moeten ook over iemand gaan vertellen, weten jullie over wie? Luister dit liedje maar voor het antwoord: youtube. Jullie kunnen het verhaal lezen, knippen en plakken, een mooie tekst versieren of een helikopter maken. En er is ook nog een grappig proefje met een ballon. Deel gerust als je iets gemaakt hebt! Hier vinden jullie je huiswerk: De uitzending van de leerlingen.
Groetjes van de leiding.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Vrijdag 24 april 08.30 uur: Redactie ArkRank Nieuws(Rank)
Zondag 26 april 10.00 uur: uitzending vanuit de Rank: mw. Willemieke Schippers-Kuijl
18.30 uur: uitzending vanuit de Rank: ds. Machiel v.d. Giessen

De diensten zijn te volgen via youtube (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’)
Voor de liturgie van zondagmorgen: link naar
Liturgie zondag 19 april 2020 – ArkRank.
Deze week is de avonddienst om 18.30 uur te beluisteren via de Kerkomroep en komt uit de IJsseldijkkerk, voorganger is ds. C. Baggerman.

Gezamenlijke diensten in één gebouw vanaf Pinksteren door Coronavirus niet haalbaar
Sinds 1 januari is ArkRank gemeente een feit. Begin dit jaar communiceerden we een planning over het moment dat we ook echt samen met elkaar gezamenlijke diensten zouden gaan houden: eerst in de Rank en na de verbouwing in de Ark. Met Pinksteren zou het zover zijn. Gezien het Coronavirus is deze planning niet haalbaar. De komende tijd werken we als kerkenraad een aantal scenario’s uit hoe deze samenvoeging er wel uit kan zien. Zodra daar meer over bekend is, schrijven we hierover in de nieuwsbrief.

Wie wil zingen tijdens de ‘online’ dienst
Een klein groepje gemeenteleden zorgt ervoor dat wij iedere zondagochtend de dienst kunnen volgen via Youtube. Daarbij zijn ook een aantal zangers (max. 4) aanwezig om de samenzang te ondersteunen.
Omdat de vooruitzichten zo zijn dat er voorlopig op deze manier diensten worden gehouden, vragen wij aan u/jou of je ook beschikbaar wilt zijn om een keer tijdens de dienst te zingen.
Wij zoeken mannen en vrouwen met een toonvaste stem. Op die manier kun je deze diensten steunen! Geef je gelijk op door een mail te sturen naar marjanzwart@gmail.com. Of telefonisch via 0612790466.
Ik zie alle aanmeldingen graag tegemoet. Ook als je al eerder hebt gezongen en voor de toekomstige diensten beschikbaar bent, graag reageren.
Marjan Zwart (Ouderling Eredienst)

ArkRankFacebookpagina – like de pagina!
Het is een onrustige tijd. Zekerheden vallen weg door het coronavirus. Veel vragen komen op ons af. En op veel van die vragen hebben we geen antwoord. Toch geloven we dat God alles overziet en ons kracht en hoop schenkt. Eén van de dingen die we niet meer kunnen doen, is naar de kerk gaan. Mensen die we iedere week tegenkwamen, zien we ineens niet meer. Gelukkig is er internet. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Laat ook hier je gebedsintenties achter. Ook in deze tijd zijn we #nietalleen. Daarvoor hebben we op Facebook een eigen ArkRankFacebookpagina: ga er eens naar toe en ‘like’ de pagina, zodat u iedere dag een bemoedigend bericht kan ontvangen: https://www.facebook.com/ArkRankKrimpen.

Seniorencontacten.
Door het Coronavirus is ook het seniorenwerk veranderd. De regelmatige bezoeken kunnen voorlopig niet en daarvoor in de plaats is het telefonische contact ontstaan. De teamleden bellen nu regelmatig met onze senioren om even “bij te praten”. Na een belrondje langs de teamleden bleek, dat het telefonisch contact zeer op prijs wordt gesteld en dat er veel uitgebreide gesprekken gevoerd worden, waarin allerlei informatie uitgewisseld wordt. Menig gesprek eindigt met: ik hoop dat u nog een keer belt. Op deze manier krijgt het seniorenwerk toch wat inhoud. Diverse activiteiten en het uitstapje zijn afgelast en ook de kerkdiensten kunnen niet bezocht worden. Hierdoor zijn de contacten sterk teruggelopen en daarom wordt aandacht geven extra belangrijk. We zijn wel plannen aan het maken voor het komende seizoen.
Wij houden contact!
Namens het Seniorenteam, Kees Snoey

Ark/Rankbericht van vrijdag 10 april 2020

Pasen in Coronatijd

Het Evangelie van Pasen staat altijd haaks op onze werkelijkheid, maar dat is dit jaar zeker het geval. Wat is er in de kerk een mooier tijd dan op de Paasmorgen samenkomen en dan voluit de Paasjubel uitzingen. Dat samenkomen is nu niet mogelijk maar meer dan ooit is het nodig dat we ons laten verrassen door de Paasjubel: De Heer is waarlijk opgestaan! Daarvoor is het nodig, dat we onze aandacht richten op het Evangelie. In deze dagen wordt het hele nieuws gevuld met aandacht voor de bestrijding van het Coronavirus en terecht, maar op de Paasmorgen mag dat heilzaam onderbroken worden door de woorden van het Paasevangelie (Mattheus 28, 5 en 6a): Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
Dan kan toch de Paasjubel gezongen worden, zelfs met een ‘Paaslied in tijd van Corona’. Afgelopen week verscheen in Engeland een speciaal voor deze periode geschreven Paaslied. Het lied is inmiddels door Gert Landman in het Nederlands vertaald en we hebben het opgenomen in de Paasliturgie.

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.
Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Met een hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh, wens ik jullie gezegende Paasdagen!
Ds. Machiel van der Giessen

Wat is jouw Paasgroet dit jaar?
Op een van de hoogtijdagen uit het kerkelijk jaar, komen we niet fysiek bij elkaar. Ondanks dat is het niet minder waar: de Heer is waarlijk opgestaan. Zo begroeten christenen elkaar al eeuwen op Paasmorgen. Wat is jouw paasgroet dit jaar?
Neem jouw Paasgroet op en app hem door!
Als teken van verbondenheid lijkt het ons een mooi idee als iedereen zijn of haar paasgroet opneemt. Gewoon een filmpje met je telefoon. App dit vervolgens naar 06-18191104 (telefoonnummer Leendert Vermeulen) of 06-36105363 (telefoonnummer Michiel Groeneveld). Deze groeten plakken we achter elkaar en laten we zien in de dienst op Paasmorgen.
Dit wordt natuurlijk alleen een succes als er zoveel mogelijk mensen meedoen. Doe jij mee?
App je berichtje uiterlijk om zaterdag 18.00 uur door!

Zondagavond
Op zondagavond zal Ds. Machiel van der Giessen een uitzending van de Kerkomroep verzorgen met een lieddienst over lied 255 “Gij volgt ons uit Jeruzalem” over de Emmaüsgangers.

collectezak

Collecte
1e collecte
De eerste collecte is voor: ‘Kinderen in de knel’. Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele
gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit-kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en
aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL 98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie protestantse gemeente Krimpen aan den IJsel onder vermelding van ArkRank.
Rechts de QR Code van de 1e collecte

2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op: NL84 RABO 0351 9768 17 ten name van Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank.
Rechts de QR Code van de 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

KindernevendienstKindernevendienst thuis zondag 12 april
Jongens en meisjes, vandaag vieren we Pasen, Jezus leeft! Ook deze zondag kun je weer een paar leuke opdrachten doen. Een prachtige engel maken of een leuke puzzel. Lukt het jou om deze tijdens de dienst op te lossen? Kijk maar in de bijlage. We sluiten vandaag ook het paasproject af, met de berg, waar we Jezus en zijn vrienden de afgelopen weken gevolgd zijn op de weg die zij gegaan zijn. Je kunt thuis nog eens naar het projectlied luisteren via youtube.
Tijdens het kindermoment zingen we vandaag een ander paaslied. Fijne kindernevendienst thuis.
Groetjes van de leiding.

Kinderdienst Goede Vrijdag
Zoals alle kerkdiensten niet op de gewone manier doorgaan, kon ook de kinderdienst op Goede Vrijdag niet doorgaan. Hier is echter wel een boodschap op Goede Vrijdag voor de kinderen via youtube.

Kindertekeningen voor Tiendhove

Onlangs hebben we de kinderen opgeroepen om tekeningen te maken voor ouderen in de gemeente. We kregen van de geestelijk verzorger van Tiendhove ook de vraag naar tekeningen voor bewoners van het Facet. Op Witte Donderdag heeft jeugddiaken Rieta Geneugelijk met Emanuel en Sifra 54 tekeningen bij Tiendhove gebracht, die door het personeel voor de bewoners van Tiendhove met veel dank zijn ontvangen. Jongens en meisjes, zeer bedankt! Top!

Weekagenda
Zondag
10.00 uur: uitzending vanuit de Rank: Ds Machiel van der Giessen
18.30 uur: uitzending vanuit de IJsseldijkkerk, Ds. C. Baggerman

Nederlands Bijbelgenootschap – info 201

  NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

  Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’

 • Lees hier meer over
  gratis boeken

  Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

  Kinderuitgaven en Psalmen
  Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

  • De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
  • Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
  • Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

  Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.

  Bestelwijze
  Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: bijbelgenootschap.nl/juistnu

 • Bijbelse inspiratie in de coronacrisis

  Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster ‘In afhankelijkheid van God’ is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.

 • Lees hier meer over

  ‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12)en aan tafel met God (Johannes 15:9-16).

  Persoonlijke meditaties
  ‘Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het rooster hielp samenstellen. ‘Jannica neemt je mee in zo’n proces aan de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.’
  Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje ‘leesplannen’. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.
  Link: https://www.debijbel.nl/app

  Bijbel Basics thuisprogramma
  Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de zondagse diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het NBG. De thuisprogramma’s zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma’s voor de aankomende zondagen.
  Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

  Blogs
  Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
  Link: https://www.debijbel.nl/blog

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bible2020: samen wereldwijd bijbellezen

  De Bijbel verbindt wereldwijd zo’n 2 miljard christenen met elkaar. Wie die verbondenheid wil ervaren, kan meedoen met Bible2020. Het is een app waarmee je elke dag hardop uit de Bijbel kunt lezen en ziet hoe christenen overal ter wereld dezelfde tekst voorlezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers brachten dit initiatief naar Nederland en lanceerden het op 12 maart.

 • Lees hier meer over

  De Bijbel is hét boek waaruit christenen hoop, vertrouwen en troost putten of waar ze te rade gaan voor rust of richting in hun leven’, stellen NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en Wycliffe-directeur Bram van Grootheest. ‘Door de app Bible2020 kan iedere bijbellezer met een smartphone voor het eerst beleven dat mensen wereldwijd de Bijbel als bron van geloof, hoop en liefde ervaren. Op de lanceringsdatum 12 maart lezen deelnemers uit alle werelddelen Johannes 8:12, waar Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.” Bible2020 is een nieuwe en originele manier om de Bijbel te lezen en te ervaren.’

  Meedoen
  Wie mee wil doen, kan de app Bible2020 downloaden en aanhaken door hardop de bijbeltekst van de dag te lezen. Wie het leuk vindt, kan zichzelf hierbij filmen. Het filmpje wordt daarna zichtbaar voor andere deelnemers tussen de filmpjes van tientallen anderen die dezelfde tekst voorlezen. De dagtekst is in meer dan duizend verschillende talen beschikbaar en in drie Nederlandse vertalingen. Meedoen kan individueel of met je gezin, je vrienden of (bijbel)kring.

  15.000 deelnemers
  Bible2020 is een initiatief van het Schotse Bijbelgenootschap dat ook de app maakte. ‘Every day, every nation, everyone, everywhere’ is het motto. Sinds begin dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen uit 117 landen de app Bible2020 in gebruik genomen. De app is gratis te downloaden en beschikbaar voor zowel iOS als Android.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bible2020

 • Geef hoop aan tieners in Bangladesh!

  In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap van Bangladesh bijbels onder tieners.

 • Lees hier meer over

  We investeren in de jeugd met een boodschap van hoop en perspectief. En niet zonder effect. Lerares Mary Biswas ziet het met eigen ogen: ‘De Bijbel maakt onze tieners zelfverzekerder, omdat ze leren dat ze in onzekere tijden altijd op God kunnen vertrouwen.’ Dit vertrouwen is juist nu belangrijk!

  Sinds 2011 reizen medewerkers van het Bijbelgenootschap van Bangladesh door het land om bijbelstudiedagen te organiseren voor tieners. Dit doen ze via kerken, scholen en in weeshuizen. Ripa Baroi (17) heeft via school deelgenomen aan zo’n studiedag. ‘Ik kreeg toen mijn allereerste eigen bijbel. Een cadeau dat met niets anders te vergelijken is.’

  Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toekomst van deze jonge mensen. Kijk op bijbelgenootschap.nl/projecten voor meer informatie. Via de website kunt u het project ook financieel steunen.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh

Ark/Rankbericht van vrijdag 3 april

Een pijnlijke vegissing

Dat zou het thema kunnen zijn van de dienst van Palmzondag. Want hoewel deze zondag vóór Pasen in de regel als een feestelijk gebeuren wordt beleefd, bevat de geschiedenis voldoende elementen om er in ieder geval enigszins voorzichtig mee om te gaan. En dat heeft in de eerste en voornaamste plaats te maken met het verwachtingspatroon van de mensen, zowel degenen die langs de kant staan – de schriftgeleerden uitgezonderd – als de leerlingen en allen die meelopen in de stoet. Je zou kunnen zeggen dat Jezus ze bewust op het verkeerde been zet: door op een ezel de stad binnen te rijden, legt Hij weloverwogen een verband tussen de profetie van Sacharja en zijn eigen optreden! Dus kun je het de mensen feitelijk niet kwalijk nemen dat ze in hun (overspannen) verwachting Jezus beschouwen als de Masjiach (Messias), d.w.z. de Gezalfde van Godswege. In dat kader wordt Psalm 118 aangeheven; een lied waarboven in de vertaling van het NBG uit 1951 stond ‘Feestzang na verlossing’. En ongetwijfeld zien de mensen in Jezus inderdaad de verlosser. Maar dan wel een verlosser in politieke en militaire termen. Met vliegende vaandels en ruiters en paarden… Klaar om de gehate Romeinen te verdrijven.
Het loopt anders: de weg naar de verlossing zal uiteindelijk een Via dolorosa (Weg der Smarten) blijken te zijn, ontluisterend het beeld van Jezus aan het kruis op Golgotha. Geloven vergt dikwerf het nauw voorstelbare, brengt mensen aan de rand van de vertwijfeling. Ook wij vieren dit jaar weer Pasen, feest van bevrijding en verlossing; te midden van de kille cijfers die ons vertellen hoe velen iedere dag bezwijken aan de gevolgen van dat giftig stukje materie.
Toch wordt ons gevraagd te geloven en te verwachten, het feest van het leven te vieren. Een schier onmenselijke taak en opgave, – maar toch… Alleen door het oog gericht te houden op het kruis van Golgotha zullen wij ten laatste behouden worden. Pas in tweede instantie ontdekten de leerlingen hoezeer zij zich aanvankelijk vergist hadden, hoezeer het beeld dat zij van Jezus hadden haaks stond op de werkelijkheid van God. Hun wijsheid dwaasheid was in de ogen van de Allerhoogste. En de dwaasheid van onze hemelse Vader ons aller wijsheid verre overstijgt.
Wij mogen Pasen vieren; en laten wij ons níet vergissen, maar trachten weloverwogen onze ogen en aandacht áf te wenden van het coronavirus, – bizarre naam, overigens: ‘kroonvergif’ – om die te richten op de Heer en Koning van het Leven. Wiens doornenkroon en vernedering voor ons het teken van verhoging geworden is!

kerkje

Bij de kerkdiensten
Morgendienst: uitzending via YouTube en Kerkomroep
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Rank. Dominee Gert den Hartogh gaat in deze kerkdienst voor. De dienst wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Het aantal aanwezigen in deze dienst is zo minimaal mogelijk. Dit betekent concreet: een dominee, een ambtsdrager, muzikant(en), een techneut en een koster.
Avonddiensten: meditatie en gebed via www.kerkomroep.nl
De avonddiensten vervallen de komende tijd. Wel is er een uitzending van waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. Zondag 5 april om 18.30 uur wordt de uitzending vanuit de IJsseldijkkerk verzorgd door ds. C. Baggerman. Centraal staat Psalm 118. Deze uitzending is ook te beluisteren via de website van de IJsseldijkkerk: www.ijsseldijkkerk.nl

Kindernevendienst thuis – Wie is die man

Stel je voor dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij jou op school langskomen: wat zou je dan doen om ze welkom te heten? Je kunt bijvoorbeeld mooie kleren aantrekken en iets moois voor ze maken. De mensen in de tijd van Jezus deden dat op een andere manier. Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, legden de mensen hun jas op de grond. Alsof het een rode loper was waar Jezus overheen mocht rijden. Het was een manier van de mensen om respect aan Jezus te tonen. Vandaag gaat het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jullie mogen jullie jassen op de grond leggen, je verkleden als Koning, je muziekinstrumenten opzoeken en de intocht in Jeruzalem naspelen. Voor de kinderen van groep 2 is er het spel ‘Wie is het’ en een paar leuke opdrachten. Voor groep 3 is er deze week ook een bijlage om thuis tijdens de dienst aan de slag te gaan.

Je foto’s van de intocht of je antwoorden van de opdrachten mag je sturen naar de ArkRank Nieuwsbrief of naar de ArkRank Facebookpagina of Instagram. Succes allemaal!
Voor de kinderen over palmpasen.
Voor de kinderen van groep 3.
Groetjes van de leiding

collectezak

Collecten tijdens de online kerkdienst

Eerste Collecte

QR Code 1e collecte

Jeugdwerk HGJB/PKN
De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil houvast bieden aan jongeren en hun plaatselijke gemeenten. Wij doen dit door het ontwikkelen van materialen en activiteiten voor goed kerkelijk jeugdwerk. We willen jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen en hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Daarom richt de HGJB zich op jongeren, of nauwkeuriger geformuleerd: op jongeren in de gemeente.
Deze collecte kunt u overmaken via dit betaalverzoek 1e collecte
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Ark-Rankgemeente.
Betalen via de QR code:
1. Open de QR-scanner of Tikkie app op uw telefoon
2. Scan de QR code met de camera
3. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Tweede Collecte

QR Code 2e collecte

De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Dit kan via dit betaalverzoek 2e collecte
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL84 RABO 0351 9768 17 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel o.v.v. Ark-Rankgemeente/collecte.

40-dagentijd. De Boterham

QR Code De Boterham

Laten we ook het 40-dagentijd-project niet vergeten! Juist door het hele gebeuren rondom het virus worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. In wat voor vorm dan ook. Uw bijdrage kun u overmaken via dit betaalverzoek boterham
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Boterham.

Vanuit de kerkenraad
Afgelopen week werd duidelijk dat we voorlopig nog geen kerkdiensten kunnen houden op de manier zoals we gewend waren. Afgelopen woensdag vergaderde de kleine kerkenraad over de invulling van de diensten in de komende tijd. Dit deden we voor het eerst digitaal (zie foto). Een nieuwe ervaring, maar zeker zo effectief!
Online diensten via YouTube en Kerkomroep
We zijn blij met de online mogelijkheden om de diensten thuis te volgen. We krijgen hier veel positieve reacties op. We blijven zoeken naar mogelijkheden om deze diensten nog beter te maken. Afgelopen zondag is het beeld bijvoorbeeld veranderd, waardoor de dominee beter zichtbaar was. Ook de komende weken zenden we de diensten online uit via YouTube en Kerkomroep. De diensten zijn te volgen via https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’) ‘s Avonds is er een uitzending via Kerkomroep.
Predikanten
In de kerkenraadsvergadering is afgesproken dat onze eigen wijkpredikanten om en om voorgaan. We zijn blij met hun betrokkenheid en inzet in deze periode!
Stille week en Pasen
De avondgebeden in de Stille Week worden online uitgezonden. Op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag is er een kerkdienst die ook via Youtube en Kerkomroep te bekijken en te beluisteren is. Uitgebreid is ook gesproken over het Heilig Avondmaal in de Stille Week. Zie hiervoor de tekst hierover in het Rankbericht.
Communicatie
De ArkRank Facebookpagina wordt inmiddels goed gevonden. Iedere dag plaatsen we daar een bemoediging, filmpje of gebed. Ook leuk om te zien dat verschillende kinderen uit de gemeente afgelopen zondag hun creatieve projecten deelden!
SAMEN in TOUW
Al zien we elkaar niet in de Rank en de Ark, de activiteiten rondom de verbouw gaan door!! De architect blijft bezig. En wij hebben een commissie in het leven geroepen die geld gaat proberen op te halen voor allerlei doelen die buiten de opdracht van de architect vallen. En die we toch heel graag gerealiseerd willen zien! Tijdens een brainstormavond zijn er veel ideeën verzameld om door middel van acties voor jong en oud, geld in te zamelen om diverse extra doelen na te streven rondom de verbouwing van de Ark. Bijvoorbeeld: goede Audiovisuele middelen, (we zien nu hoe belangrijk dat is, nu we op een andere manier de kerkdiensten bij moeten/willen wonen!) de inrichting van het kerkplein (denk aan de fietsen) en de jeugdruimten.
Wij gaan ermee aan de slag en jullie horen snel meer van ons.
Commissie ‘Samen in touw’
Viering Heilig Avondmaal in tijden van Corona
In deze weken kunnen we als gemeente alleen maar onlinekerkdiensten hebben. Dat is niet zoals we zouden hopen, maar in deze crisissituatie blijkt het wel een vorm te zijn, die velen in de gemeente en daarbuiten tot bemoediging is. De ontstane situatie roept echter wel de vraag op, hoe we omgaan met de viering van het Heilig Avondmaal in de Stille Week (in de Arktraditie op Witte Donderdag en in de Ranktraditie op Goede Vrijdag). Gedurende de afgelopen twee weken is daarover in diverse kerkelijke media uitvoerig gediscussieerd. Sommigen zeggen: je kunt niet bij elkaar komen en kun je dus ook geen Heilig Avondmaal vieren. Anderen verwijzen daarentegen naar de kerkomroep en bepleiten dat ook vóór de coronacrisis het Avondmaal door mensen thuis mee-gevierd werd. En hebben voor- en tegenstanders van een onlineviering verschillende mogelijkheden de revue laten passeren. Waarbij overal wel iets voor, maar ook wel iets tegen te zeggen valt. Tegen die achtergrond heeft de Kleine Kerkenraad de wijkpredikanten gevraagd vanuit de diverse opties een voorstel te doen, dat passend kan zijn in onze situatie. Aan dit verzoek nu hebben ds. Van der Giessen en ds. Den Hartogh voldaan en zijn tot een voorstel gekomen dat in de online-vergadering van de Kleine Kerkenraad van woensdag 1 april jl. besproken en unaniem aanvaard is. Het uitgangspunt is geweest, dat in de viering van het Heilig Avondmaal twee momenten centraal staan: het breken en het delen. Het breken van het brood concentreert alle aandacht op het lijden van Christus, terwijl in het delen – naast de gemeenschap met Christus – ook de gemeenschap met elkaar tot uiting komt. De gemeenschap met elkaar is nu fysiek niet mogelijk. Dat doet pijn, – maar het is naar ons gevoelen juist het zíen van het breken dat ons op dit moment bepaalt bij de pijn die Christus voor ons geleden heeft. Met andere woorden: op het moment dat wij het breken van het brood aanschouwen, wordt de aandacht van ons eigen leed afgeleid en gevestigd op het lijden van de Heren Jezus. Daarom worden wel het brood gebroken en de wijn geschonken als zichtbare tekenen van het lijden en sterven van Christus, maar worden de tekenen van brood en wijn niet uitgedeeld.
De Kleine Kerkenraad heeft nu gekozen voor een viering van het Heilig Avondmaal in de onlinekerkdienst van Goede Vrijdag. Hierbij zal het dus in essentie om de ‘gemeenschap’ gaan. Op Witte Donderdag zal er ook een onlineviering zijn, maar dan niet als een dienst van Schrift en tafel. Naar aanleiding van het gegeven van de voetwassing zal dan het ‘delen’ centraal staan. In beide vieringen zullen de wijkpredikanten samen voorgaan. Zij zullen nu verder uitwerken hoe deze keuze zo goed mogelijk vormgegeven kan worden.
Bij iedere viering van het Heilige Avondmaal klinkt het zogeheten ‘Sursum Corda’ (Latijns voor: ‘De harten omhoog!’): “Opdat we met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader”. Dat geldt nu nog meer dan ooit, maar we hopen en bidden dat deze vorm van ‘geestelijk vieren’ ons allen ook nu in deze crisistijd tot bemoediging zal zijn.

Kerkomroep
Voor de mensen thuis: maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
De Kerkomroep-app is gratis te downloaden, eventueel kunt u gebruik maken van het scannen van een QR-code:

Ark/Rankbericht van vrijdag 27 maart

Waak en blijf bidden
Om te zorgen dat het coronavirus zich niet via onszelf zal verspreiden, wordt in deze dagen grote alertheid van eenieder van ons gevraagd. Bewaar anderhalve meter afstand, schud geen handen, blijf thuis, enz. Hoewel maar weinig mensen daar op zich tegen zijn, blijkt het in de praktijk toch niet zo eenvoudig dit ook toe te passen. Voor je er erg in hebt, sta je alweer dichter bij iemand anders dan de bedoeling is. Moeten de maatregelen alweer aangescherpt worden.
Alert, waakzaam zijn… dat is moeilijker dan we denken. We leven in deze weken in de lijdenstijd en staan stil bij de weg die Jezus is gegaan. De diepe weg van het lijden, die uitloopt op de kruisiging. Die kruisiging was een onvoorstelbaar lijden, maar de weg ernaartoe viel de Here Jezus ook ongelofelijk zwaar. Daarom vraagt hij zijn discipelen: “Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken” (Matteüs 26, 38b). Hij had het echter nog maar amper gevraagd of hij moest zijn oproep alweer aanscherpen: (vers 40b, 41) ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’
Moeite om alert te zijn blijkt van alle tijden te zijn, in Gethsemané en in tijden van corona. Daarom kan waken niet zonder bidden: Waak en blijf bidden! Komende zondag luisteren we met elkaar online naar deze aansporing van Jezus, maar meer nog welke weg Hij ging voor allen, die ten onder gaan in de beproeving.
Met een hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh, ds. Machiel van der Giessen

kerkje

Bij de kerkdiensten van zondag 29 maart
Afgelopen week zijn de maatregelen vanuit de overheid opnieuw aangescherpt om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wat betekent dit voor de kerkdienst van aanstaande zondag?
Morgendienst: uitzending via YouTube en Kerkomroep
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Rank. Dominee Machiel van der Giessen gaat in deze kerkdienst voor. De dienst wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Het aantal aanwezigen in deze dienst is zo minimaal mogelijk. Dit betekent concreet: een dominee, een ambtsdrager, muzikant(en), een techneut en een koster.
Avonddiensten: meditatie en gebed via Kerkomroep.nl
De avonddiensten vervallen de komende tijd. Wel is er een uitzending van waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. Zondag 29 maart om 18.30 uur wordt de uitzending verzorgd door dr. Gert den Hartogh.
Kindernevendienst thuis – het Huis op het Zand

Hallo jongens en meisjes, hoe is het met jullie? We hebben jullie al even niet kunnen zien in de kerk. Gek hè? Deze zondag is er ook weer een online kerkdienst. Voor deze zondag hebben we ook wat voor jullie erbij gedaan. Het verhaal van het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) is het verhaal wat je voor kan laten lezen, je mag bouwen met blokken of een potje yenga spelen. Kijk maar naar de bijlage en dan lijkt het net of je toch naar de kindernevendienst kan.
Groetjes van de leiding

collectezak

Collecten bij de online kerkdienst
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om toch samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij! Voor het collecteren hebben we nog niet echt een creatieve oplossing – daar wordt aan gewerkt. Gebruikt u tot die tijd alstublieft de bankrekeningnummers om uw gift over te maken!
Eerste collecte voor De Herberg
De eerste collecte is bestemd voor De Herberg. Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding biedt de Herberg liefdevolle aandacht. Steunt u dit belangrijke werk?
Deze collecte kunt u overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van Ark-Rankgemeente.
Tweede collecte voor de groei en bloei van de gemeente
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 onder vermelding van Ark-Rankgemeente/collecte.
40-dagentijd
Laten we ook het 40-dagentijd-project niet vergeten! Juist door het hele gebeuren rondom het virus worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. In wat voor vorm dan ook. U kunt uw gift overmaken op: NL98RABO 0351902651 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van ArkRankgemeente. Graag als vermelding ‘Boterham’.
Paasgroet
Ook kan voor het versturen van de Paasgroeten aan gedetineerden niet uw medewerking worden gevraagd. We hebben besloten om ze toch te versturen!

Kerkzijn in tijden van Corona
Ook de komende weken kunnen we niet fysiek met elkaar samenkomen. Daarom worden ook de komende weken online kerkdiensten gehouden. Iedere morgen is er om 10.00 uur een dienst die uitgezonden wordt via een livestream op YouTube en via Kerkomroep.nl. ’s Avonds wordt om 18.30 uur een overdenking uitgezonden die te beluisteren is via Kerkomroep.nl.
Een brief voor alle gemeenteleden
Als het goed is hebben alle gemeenteleden in de afgelopen week een brief ontvangen met daarin meer informatie over hoe we met elkaar in deze tijd kerk kunnen zijn. Dank aan iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft. Schroom niet om gebruik te maken van het aanbod voor concrete hulp als u daar behoefte aan heeft! Bij de ArkRankNieuwsbrief is de brief ook als bijlage bijgevoegd.
Kerkdiensten via YouTube
Veel mensen zijn positief over de online-kerkdiensten via YouTube. Dat is fijn om te horen! We zijn erg blij met de inzet van Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham hierbij. Elke week wordt de uitzending weer een beetje beter. Ook de komende week gaan we weer een paar dingen anders doen. Heb je suggesties of ideeën? Geef ze gerust door! Voor de zekerheid nog een keer het adres: de dienst is te volgen via https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’)
Facebook en Instagram
Sinds kort is er – met dank aan Michiel Groeneveld – een ArkRank Facebookpagina. Iedere dag wordt hier ter bemoediging dagelijks een gebed, lied, gedicht of filmpje geplaatst. Ga voor de pagina naar www.facebook.com/arkrankkrimpen. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Ook in deze tijd zijn we niet alleen.
Gebruikt u liever Instagram? Ook daar is dagelijks een bericht te vinden. Ga hiervoor naar www.instagram.com/arkrank.

Verantwoording tweede collecte februari 2020

Datum Doel €. 257,60
02 februari Kerk €. 257,60
09 februari Kerk €. 370,92
16 februari Kerk €. 294,07

23 februari Kerk €. 418,20
februari Wijkfonds €. 67,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

ArkRankbericht van vrijdag 20 maart 2020

Gezamenlijke ArkRank Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de eerste gezamenlijke ArkRank – Nieuwsbrief. Juist in deze tijden waarin veel kerkdiensten vervallen en we veel dingen samendoen, leek het ons goed om ook samen een nieuwsbrief te maken. Op deze manier ontvangt iedereen in de gemeente dezelfde informatie. In principe komt deze Nieuwsbrief wekelijks, maar in deze tijd zoveel vaker als nodig is.

In tijden van Corona…
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Psalm 33 : 18 en 19

Het woord ‘crisis’ is afkomstig van een werkwoord dat zoveel betekent als ‘onderscheid maken’, ‘kiezen’. In het verband waarmee het binnen onze maatschappij gebruikt wordt, heeft het ermee te maken dat we tijdens een crisissituatie enerzijds geheel en al worden teruggeworpen op ons zelf, en anderzijds geraken aan de grenzen van ons bestaan, – nu letterlijk: van leven en dood. En de vraag die dan op ons afkomt, is: welke keuzes maken we nú, op wie of wat richten we ons, stellen we ons vertrouwen?
En dan doen we er goed aan, onszelf te realiseren dat wij, juist als gelovigen, de mogelijkheid hebben ons heil bij de hoogste denkbare instantie te zoeken. Wij doelen uiteraard op de God van Israël. Lezend in zijn Woord worden we bij herhaling geconfronteerd met mensen, mensen zoals wij, die ook in crisissituaties belanden.
Maar hoe verschillend de situaties en de mensen ook mogen zijn: ze reageren ten diepste allemaal op dezelfde manier, namelijk door zich geheel en al op God te richten. Hetgeen vervolgens niet zelden gepaard gaat met een loflied! Zo de dichter van Psalm 33 en vele andere psalmdichters, zo Paulus en Silas die, vastgeketend in de kerker, hun liederen aanhieven.
Laten daarom ook wij, in al onze verscheidenheid (en onzekerheid, wellicht), ons oog richten op ‘God, die leven laat’. De God die ons nabij is. Erop vertrouwende dat zijn goedheid het is die ons staande houdt – door alles heen! En laten we daarbij tegelijkertijd het oog gericht houden op onze medemensen, met name hen die onze hulp en aandacht in het bijzonder nodig hebben. En zo in woord en daad gestalte geven aan gemeente van Jezus Christus zijn. Moge zijn zegen ons allen vergezellen!
Mede namens collega Machiel van der Giessen,
dr. Gert den Hartogh

kerkje

Kerkdiensten in de komende weken
Het coronavirus heeft gevolgen voor de kerkdiensten die we organiseren. Afgelopen week heeft de kleine kerkenraad vergaderd over de manier waarop we dit de komende weken gaan doen. Het kader waarbinnen we met elkaar spraken en beslissingen hebben genomen waren de verscherpte afspraken vanuit de Rijksoverheid die zondag zijn afgekondigd en de richtlijnen van de PKN en afgelopen woensdag nog weer zijn aangescherpt. Een belangrijke passage in deze richtlijn is dat het moderamen van de PKN het dringende advies geeft om online kerkdiensten te organiseren of met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dat het minst risicovol is.
De kerkdienst op zondagmorgen te volgen via YouTube en Kerkomroep
De komende drie weken is er iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in de Rank. Deze dienst is te volgen via:
1. YouTube (beeld en geluid)
https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ> (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank)
2. Kerkomroep.nl (alleen geluid)
Ga naar www.kerkomroep.nl, typ in het zoekvenster ‘Krimpen’ en u ziet de Rank in het rijtje staan.
Bij deze diensten is er een predikant, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, een organist en een koster. We raden verder iedereen aan om de dienst online te volgen. Mocht u of jij een noodzakelijke reden hebben om toch naar de kerk te komen, bij 30 mensen gaat de deur dicht. Sowieso geldt de afspraak die we eerder communiceerden: heeft u klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan vragen we u dringend om niet naar de kerk te komen. Ook onze ouderen (65 jaar en ouder) en kwetsbaren vragen we om thuis te blijven! Laten we de sociale distantie en sociale onthouding met elkaar heel serieus nemen!
De avonddiensten vervallen de komende drie weken, wel uitzending via Kerkomroep
De komende drie weken vervallen de avonddiensten. Dat is een ingrijpend besluit dat niet lichtzinnig is genomen. Tegelijkertijd vraagt deze crisis dat we dit soort besluiten nemen. Wel is er iedere zondagavond een uitzending op Kerkomroep.nl, gezamenlijk met de IJsseldijkkerk.

Afgelasting overige bijeenkomsten
Alle andere bijeenkomsten in de kerk zijn de komende drie weken ook vervallen.

kerkje

Bij de kerkdiensten
Zondag 22 maart aanstaande zal de dienst uiteraard ook in het teken staan van de crisis die we momenteel beleven en de vraag, hoe we daar vanuit ons geloof mee om moeten gaan. Dit aan de hand van de Bijbellezingen Psalm 33 (zie boven) en Romeinen 8.

De liturgie van deze dienst:
Woord van welkom en mededelingen
Intochtslied 124: 1 en 4 Laat Israël nu zeggen blij van geest
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lofzang 146: 1 en 3 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Gebed
Genadeverkondiging
Lied 138: 2 en 4 Ten dage dat ik riep hebt Gij
Leefregel der dankbaarheid
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing I: Psalm 33
Lied 33: 1, 7 en 8 Kom nu met zang en roert de snaren
Schriftlezing II: Romeinen 8: 18-28
VERKONDIGING
Lied 247: 1, 2 en 3 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Geloofsbelijdenis
Lied 247: 4 en 5 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer
Herdenken overledenen
Lied: Psalm 43: 4 (OB) Dan ga ik op tot Gods altaren
Dankzegging en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Collecte
Slotlied 913 Wat de toekomst brengen moge
Uitzending en zegen
Lied 415: 3 Amen, amen, amen

Kindernevendienst
Ha jongens en meiden, ook voor jullie is het een rare tijd: geen school, geen uitjes en ook geen kindernevendienst. We hopen dat je meekijkt naar de kerkdienst die wordt georganiseerd. Ook op afstand is er een kindermoment. Zondag staat Mattheus 6 : 9 – 13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het “Onze Vader”. Lezen en doen jullie mee?

Tekeningen voor de ouderen van de gemeente
Ook hebben we jullie hulp hard nodig. Veel oudere mensen kunnen hun huis op dit moment niet uit. Al die mensen willen we een hart onder de riem steken en hen een tekening of kaart sturen. We hebben minstens 150 tekeningen en kaarten nodig. Doen jullie mee? Lever je tekeningen en kaarten in, in de brievenbus bij de Rank!

collectezak

Collecte
Van verschillende kanten kregen we de vraag hoe mensen toch kunnen bijdragen aan de collecten. Dat is natuurlijk zeker mogelijk en van harte welkom. Er zijn deze week twee collecten:

 • Kerk in actie
  De eerste collecte is voor Kerk in Actie en specifiek bedoeld voor het binnenlands diaconaat. Wilt u hieraan bijdragen dan kunt u geld overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Ark-Rankgemeente.
 • Groei en bloei van de gemeente
  De tweede collecte is voor de kerk. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 o.v.v. ArkRankgemeente/collecte.

Gezegende diensten!
Ook al zien de diensten er deze zondagen anders uit dan we gewend zijn, we hopen dat we ondanks dat mooie en gezegende diensten met elkaar mogen beleven.

Terugblik afgelopen zondag
Van veel mensen hebben we positieve reacties gekregen op de manier waarop de kerkdienst afgelopen zondag is gebracht/uitgezonden. Mooi om te zien hoeveel mensen er op afstand hebben meegeluisterd en meegekeken en dat op deze manier de belijdenisdienst toch door kon gaan! Speciale dank aan Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham, die dit op korte termijn mogelijk hebben gemaakt!

Zorg voor elkaar en uw omgeving!
Het is een bijzondere tijd. Tegelijk vallen in veel agenda’s gaten door alle afzeggingen. Dat biedt ook een goede kans om naar elkaar om te zien. Als gemeenteleden onder elkaar, maar ook in uw eigen buurt of wijk. Kijk of u een naaste kunt helpen met aandacht, het doen van een boodschap of anderszins. Ook goed om te weten: het pastoraat gaat door, waar nodig aangepast aan de situatie. Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van het pastoraat, neem dan contact op met de coördinator Pastoraat: 06 57 25 08 82 of pastoraat@derankkrimpen.nl.
Laten we ook in deze bijzondere tijden kijken hoe we met elkaar gemeente kunnen zijn. Heb je daar creatieve ideeën voor: laat het weten!

Pauluskerk
Via Frieda de Wit en Kathy Hessling hebben we van uw kerkgemeenschap 350 euro mogen ontvangen. Namens de bezoekers en de medewerkers van de Pauluskerk wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Na overleg met Frieda en Kathy hebben we het bedrag besteed aan het gezelliger maken van het Open Huis. Het Open Huis is van 9-21 uur open (ook in het weekend) en bezoekers kunnen er altijd terecht voor koffie, thee, een boterham en een luisterend oor. Zoals u waarschijnlijk weet werken Frieda en Kathy al meer dan 25 jaar op deze plek. Het geld is besteed aan de aanschaf van kunstplanten. Door de foto’s krijgt u hopelijk een goed beeld van het resultaat. We nodigen u graag uit voor een rondleiding in de Pauluskerk zodat u e.e.a. met eigen ogen kunt aanschouwen.
Met vriendelijke groet, Marga Baas, Coördinator vrijwilligerswerk Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam, margabaas@paulusrkekrotterdam.nl

Kerkomroep-app
Vanuit de mensen thuis: maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
Met de toename van het aantal mensen dat thuis een uitzending wil meemaken, is gebleken dat er een grote groep mensen is die niet bekend is met de gratis Kerkomroep- app. Deze Kerkomroep-app is zeer eenvoudig in gebruik, juist ook voor ouderen. Ook dat zorgt er weer voor dat mensen thuis makkelijker contact met kerkomroep kunnen krijgen. De Kerkomroep-app is beschikbaar voor zowel Apple- als Androidapparatuur en werkt zeer eenvoudig, ook voor ouderen. Download hem gratis via de appstore. Beschikbaar voor Android en Apple.

Mailcontact
Als kerkenraad proberen we alle gemeenteleden op de hoogte te stellen over de gang van zaken rond de kerkdiensten en andere activiteiten. De handigste manier om iedereen te kunnen bereiken is via het versturen van mails. Maar we hebben niet van iedereen een mailadres. Wilt u a.u.b. uw mailadres aan ons (rankbericht@derankkrimpen.nl) doorgeven, zodat we ook u kunnen laten weten wat er wel en niet in de Rank en de Ark gebeurt? En wilt u mensen in uw omgeving die GEEN computer hebben, deze informatie doorgeven? Vast heel hartelijk bedankt.

Klokken luiden
De Raad van Kerken Nederland heeft de oproep gedaan om vanavond en de komende twee woensdagen de klokken van de kerken te laten luiden van 19.00 – 19.15 uur om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
De ArkRankwijkgemeente geeft graag gehoor aan deze oproep en zo zal de klok op de Ark ook geluid worden.