Bijbelkring

De Bijbelkringen bieden een mogelijkheid voor verdieping in een bijbelboek of thema. Deze mogelijkheid wordt geboden in huiskringen en plenaire kringen.

Huiskringen
Binnen de gemeente zijn er een aantal huiskringenacief. Onder leiding van een gemeentelid komen deze kringen, variërend van 8 tot 16 personen thuis bij elkaar om te verdiepen in een bijbelboek of thema. De huiskringen bepalen zelf jaarlijks een onderwerp.

Huiskring ‘De Bergrede’ bestaat al zo’n tien jaar en komen ongeveer eens per maand bij elkaar. We zijn op dit moment met 11 personen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar. Vanzelfsprekend heten we graag een ieder welkom op deze avonden. De Bergrede behandelt komend seizoen het boekje ,,Psalmen beter begrijpen” van ds. Niels de Jong.

Huiskring Krimpen is een gesprekskring rondom bijbelse thema’s. Kenmerk van de kring is het open karakter met inbreng van alle leden. Frequentie is 1 x per maand op zondagavond gedurende de maanden september t/m mei. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat ook in de Gemeente Groei groepen wordt besproken. Informatie: pastoraat@derank.nl brengt u graag in contact met de contactpersoon Hans Knetsch.

Huiskring Ouderkerk
We komen 7 tot 8 keer per seizoen bij elkaar wisselend bij een van de deelnemers thuis. We behandelen onderwerpen uit het boek: “God speelt geen enkele rol in mijn leven” van Wilkin van de Kamp. Publicatie data in kerkblad en nieuwsbrief. Informatie: pastoraat@derankkrimpen.nl brengt u graag in contact met de contactpersoon Henk Schouten.

Plenaire kring
De plenaire Bijbelkring komt in het winterseizoen maandelijks bijeen in De Rank en wordt ditmaal geleid door dr. G. den Hartogh. Gemeenteleden van alle leeftijden zijn hier welkom. Aan het begin van deze Bijbelkring wordt een inleiding gehouden over het betreffende Bijbelgedeelte, waarna plenair wordt verder gesproken over enkele vragen. Dit seizoen willen we met elkaar het Bijbelboek Openbaring bestuderen. Er hoeft hiervoor geen speciaal materiaal te worden aangeschaft: er zal voor worden gezorgd dat de deelnemers ruim van tevoren over de benodigde info de beschikking hebben. Vaste bezoekers, maar ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Deze Bijbelkring is er ook geschikt voor om zomaar eens een keer deel te nemen.

Neem voor meer informatie over de bijbel- en leerkringen contact op met Pastoraat@derankkrimpen.nl