Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbelzondag: Ik wens jou …

  Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’.
  Voor Bijbelzondag is een gratis inspiratieboekje met tips voor de invulling van de kerkdienst beschikbaar. Het boekje is evenals de gratis poster en het kinderwerkje aan te vragen via de website van het NBG.

 • Lees meer over de bijbelzondag

  Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’. Voorafgaand wordt een wensen-estafette georganiseerd, die eindigt in Moldavië.

  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft het thema ontleend aan de bemoedigende groet van Paulus aan de Romeinse christenen, Romeinen 1:1-7. Want, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘De Bijbel is goed nieuws om door te geven, ook aan de miljoenen mensen die nog geen Bijbel hebben. Daarvoor zet het Bijbelgenootschap zich in. Wie ons daarbij wil helpen, kan rondom Bijbelzondag projecten steunen voor Moldavische kinderen en Syrische vluchtelingen.’
  Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG (Vlaams Bijbelgenootschap) de kerken vragen om speciale aandacht te geven aan de Bijbel.

  Wensen-estafette
  Het thema ‘Ik wens jou …’ leent zich ook voor een estafette. Het NBG houdt zo’n wensen-estafette langs zeven kerken van verschillende denominaties. Een markant persoon uit de ene kerk doet per filmpje een wens aan de volgende kerk. Op 27 oktober brengt NBG-voorzitter Karin van den Broeke vanuit haar Protestante Gemeente in Noord-Beveland een groet aan een Moldavische kerk. De kinderen daar krijgen met NBG-steun een boekje met bijbelverhalen uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate.

  Sociale media
  Op sociale media biedt het NBG kerken de gelegenheid om aan een andere kerk of organisatie een wens te richten. Filmpjes met zo’n wens kunnen gepost worden op onze Facebookpagina. Om de creativiteit te stimuleren zijn bij het NBG kleurige kartonnen koffiebekertjes te bestellen met een letter erop. Van die letters kan een wens gevormd worden. Kerkleden kunnen hun foto’s van zo’n ‘bekerwens’ via Facebook delen met het NBG. Het NBG zal de meest originele foto’s extra in het zonnetje zetten.

  Materiaal voor Bijbelzondag
  Voor Bijbelzondag is een gratis inspiratieboekje met tips voor de invulling van de kerkdienst beschikbaar. Het boekje is evenals de gratis poster en het kinderwerkje aan te vragen via de website van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelzondag-2019

 • Prentenbijbel in het Papiaments

  Onlangs verscheen de Prentenbijbel in het Papiaments. De Prentenbijbel is uitgebracht in twee dialecten van het Papiaments: het Papiamento voor Aruba en het Papiamentu voor Curaçao. Het is de allereerste kinderbijbel in het Papiamento. Veel Antillianen vinden hun geloof belangrijk en willen dat doorgeven aan de nieuwe generatie. Tot nu toe kon dat alleen met een ‘gewone’ Bijbel voor volwassenen. Die is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen.

 • Lees meer over de prentenbijbel

  De Bijbel di Prenchi, de Prentenbijbel in het Papiaments is aangeboden aan Rudi Lampe, minister van Onderwijs van Aruba.

  Voor de Arubanen is dit de allereerste kinderbijbel in hun eigen taal. ‘Deze Bijbel komt precies op het juiste moment, zo werkt God’, zei Lampe. ‘Want vanaf 3 september geven de basisscholen op Aruba alle lessen in het Papiaments (de taal van de meeste Antillianen). Ik ga de scholen voorstellen deze kinderbijbel in de lessen te gebruiken.’ Ook beloofde Lampe de Bijbel di Prenchi te presenteren aan de hele bevolking van Aruba.

  Twee dialecten
  De Prentenbijbel is uitgebracht in twee dialecten van het Papiaments: het Papiamento voor Aruba en het Papiamentu voor Curaçao. Het is de allereerste kinderbijbel in het Papiamento. Veel Antillianen vinden hun geloof belangrijk en willen dat doorgeven aan de nieuwe generatie. Tot nu toe kon dat alleen met een ‘gewone’ Bijbel voor volwassenen. Die is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen.

  NBG-steun
  Op Aruba en Curaçao is het leven van veel inwoners behoorlijk hard. Er zijn veel gebroken gezinnen, de werkloosheid is groot en er is veel armoede. Reden voor het Nederlands Bijbelgenootschap om het Antilliaans Bijbelgenootschap financieel en logistiek te steunen bij de totstandkoming van deze vertaling van de Prentenbijbel. Deze bekende kinderbijbel met illustraties van Marijke ten Cate bestond vorig jaar 10 jaar en is nu vertaald in 13 talen.

  Beide Antilliaanse edities – de Beibel di Prenchi (Papiamentu) en de Bijbel di Prenchi (Papiamento) – zijn verkrijgbaar op Aruba en Curaçao. Voor de grote groep Papiamentu-sprekers die in Nederland woont, is de Beibel di Prenchi ook verkrijgbaar in ons land, voor € 29,95.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

 • Bijbel Basics halverwege

  Met de 100e aflevering van Bijbel Basics is precies de helft bereikt van de beloofde 200 essentiële bijbelverhalen van de kindernevendienstmethode. Bijbel Basics wordt niet alleen gebruikt en gewaardeerd door jeugdwerkers, maar ook door docenten godsdienst, zowel in Nederland als in Vlaanderen.
  Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn de beschikbare 100 afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

 • Lees meer over bijbelbasics halverwege

  ‘Ik heb nog niet eerder zó’n leuk gesprek gehad met de kinderen in de kerk’. Dit soort reacties op Bijbel Basics komen geregeld binnen bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De honderdste aflevering van deze kindernevendienstmethode staat nu online. Daarmee is precies de helft bereikt van de beloofde 200 essentiële bijbelverhalen.

  De 100e aflevering is bestemd voor gebruik op zondag 8 september en gaat over de twaalf spionnen die het land Kanaän (het huidige Israël) moesten verkennen. Hiermee begint een reeks over Jozua. Die bracht het volk Israël na een lange woestijnreis in het beloofde land. Bijbel Basics wordt niet alleen gebruikt en gewaardeerd door jeugdwerkers, maar ook door docenten godsdienst, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

  Citroensap
  Het NBG beloofde bij de start van de methode dat ook minder bekende bijbelboeken aan bod zouden komen, zoals Spreuken en Openbaring. ‘Dat is gelukt’, zegt eindredacteur Anne-Mareike Schol-Wetter. ‘Er zijn bijvoorbeeld afleveringen over Klaagliederen en Hooglied. Een moeilijk onderwerp als ‘verdriet’ hebben we aan de hand van Klaagliederen behandeld, gekoppeld aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedachteniszondag. In plaats van een knutselwerkje geven we in deze aflevering de kinderen iets te proeven: citroensap. Nadat er iets zoets doorheen is gemengd, mogen ze nog eens proeven. En in de aflevering over Hooglied laten we merken hoe sterk de liefde is.’

  Top drie
  De drie meest gebruikte afleveringen zijn: ‘Jezus gaat naar Jeruzalem’, ‘Jezus jaagt handelaars uit de tempel’ (beide uit het paasprogramma 2019) en ‘Er komt een nieuwe leider’ (uit het adventprogramma 2018). Anne-Mareike Schol: ‘De top drie laat zien hoe het paasprogramma in de smaak viel. Sommige kerken bouwden zelfs aan de hand van ons materiaal een complete maquette van Jeruzalem.’ (Zie foto).

  Methode voor Bijbel en kind
  Bijbel Basics brengt de Bijbel dicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De methode houdt rekening met leervoorkeuren en leeftijdsverschillen en legt de basis voor een brede bijbelkennis. Bijbel Basics wordt inmiddels gebruikt door ruim 7.500 jeugdwerkers in allerlei kerken, zoals in de Protestantse kerk in Nederland, Gereformeerd-vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde kerken, Baptisten, Remonstranten en evangelische gemeenten. Vanwege internationale belangstelling wordt de methode ook in het Engels vertaald.

  Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn de beschikbare 100 afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

 • Bijbelprogramma voor Noord-Korea

  Bijbels voor Noord-Korea zodra de grens open gaat. Dat is één van de belangrijkste programma’s waaraan Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, werkt. Zo’n 60% van de benodigde fondsen is inmiddels bijeen. In Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 christenen, waarvan tienduizenden in strafkampen gevangen zitten. Het hebben van een bijbel is verboden. Ook al is de grens met het land nu nog dicht, het Koreaans Bijbelgenootschap zet zich actief in voor de 30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een gratis bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in Zuid-Korea.
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/zuidkorea

 • Lees meer over het bijbelprogramma voor Noord-Korea

  Bijbels voor Noord-Korea zodra de grens open gaat. Dat is één van de belangrijkste programma’s waaraan Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, werkt. Zo’n 60% van de benodigde fondsen is inmiddels bijeen.

  Dr. Ho: ‘Het programma ‘Bijbels voor Noord-Korea’ is belangrijk. ‘We zijn er sinds 1990 mee bezig. We willen voorbereid zijn als de grenzen van Noord-Korea opengaan. Ook onder de 25 miljoen Noord-Koreanen hebben we een missie.’
  Momenteel zijn over de grens alleen geheime contacten een optie, maar die zijn riskant en complex. In Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 christenen, waarvan tienduizenden in strafkampen gevangen zitten. Het hebben van een bijbel is verboden. Ook al is de grens met het land nu nog dicht, het Koreaans Bijbelgenootschap zet zich actief in voor de 30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een gratis bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in Zuid-Korea.

  Jongeren
  Een grote uitdaging in Zuid-Korea is het bereiken van jongeren met de Bijbel. ‘De Koreaanse jongeren staan onder zware druk van competitie en stress’, aldus Dr. Ho. ‘Wij geloven dat de Bijbel net zo waardevol voor Koreanen van nu is als 140 jaar geleden. Daarom doen we er alles aan om met effectieve en creatieve manieren Gods Woord opnieuw bij het hart van de Koreaanse christenen te brengen. Voor de jeugd bijvoorbeeld doen we dat met audiovisuele middelen. Daarnaast werken we aan een nieuwe bijbelvertaling in modern Koreaans, die klaar moet zijn in 2021. Daaromheen willen we een community bouwen. Dat doen we samen met het NBG. Het NBG met z’n platform www.debijbel.nl is kampioen digitale bijbelverspreiding. Bovendien heeft het NBG allerlei materiaal ontwikkeld voor scholieren, gezinnen met kinderen en de zondagsschool. Ook dat kan heel bruikbaar zijn voor ons land.’

  Vrijheid
  De Bijbel is het meest waardevolle boek dat Dr. Ho kent. Hij kwam ermee in aanraking via zijn christelijke moeder, die hem stimuleerde om mee te doen in de kerk. Hij volgde een opleiding tot zendeling, maar kwam terecht bij het Koreaans Bijbelgenootschap. Daar werkt hij inmiddels zo’n 25 jaar. Diepe indruk op hem maakte een uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 2:20: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.’ Dr. Ho: ‘Toen ik jong was, was ik onzeker over mijn leven. Ik was niet overtuigd dat het goed zou komen. Maar deze uitspraak trof mijn hart en maakte me vrij.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/zuidkorea

 • Guatemala zet de Bijbel in tegen bende-geweld

  Bendelid Eduardo pleegde zijn eerste moord op zijn veertiende. In de jeugdgevangenis veranderde zijn leven pas nadat hij een pastor ontmoette die hem vertrouwen en een bijbel gaf. TV-reportages op 27 juli en 3 augustus vertelden zijn verhaal én hoe de Bijbel jonge misdadigers op het rechte pad helpt.
  Link naar uitzendingen van de EO: https://metterdaad.eo.nl/guatemala/uitzendingen-guatamala

 • Lees meer over de bijbel in Guatemala

  Bendelid Eduardo pleegde zijn eerste moord op zijn veertiende. In de jeugdgevangenis veranderde zijn leven pas nadat hij een pastor ontmoette die hem vertrouwen en een bijbel gaf. TV-reportages op 27 juli en 3 augustus vertelden zijn verhaal én hoe de Bijbel jonge misdadigers op het rechte pad helpt.

  Met Eduardo uit Guatemala-Stad (nu 21 jaar) ging het van kwaad tot erger. ‘De eerste keer iemand vermoorden vond ik moeilijk; later wilde ik alleen maar meer. Het gaf voldoening dat mensen bang voor me waren’, zegt hij in de reportage. Hij werd opgepakt en gevangengezet, maar in gevangenissen gaat de strijd tussen de bendes gewoon door. Veel jongeren zien net als Eduardo geen uitweg uit armoede en werkloosheid en sluiten zich aan bij een bende. Wie ondanks alles in hen gelooft, is pastor Abeloni. Hij houdt namens het Bijbelgenootschap van Guatemala bijbelstudies in de gevangenis. Daar ontmoette hij Eduardo en werd als een vader voor hem. ‘Ik zag wat hij kon worden, niet alleen zijn slechte kant’, zegt Abeloni.

  Bijbel
  Zo kwam er dankzij de Bijbel een ommekeer in Eduardo’s leven. ‘Eerst deed ik niks met de Bijbel die ik had gekregen’, zegt hij in de reportage. ‘Maar toen ik me openstelde voor Jezus, werd de Bijbel een grote schat voor me, een parel van enorme waarde. Ik heb de Bijbel in m’n hart gesloten.’ Eduardo helpt nu zelf jonge ex-gevangenen op het rechte pad met behulp van de Bijbel. Dat doet hij in een mini-kerkzaaltje in een garagebox.

  Project ‘Second chance’
  Naast Abeloni zijn er nog andere teams die namens het Bijbelgenootschap van Guatemala jeugdgevangenissen bezoeken om de delinquenten normen en waarden bij te brengen. Na een gevangenisoproer in 2017 ging het Bijbelgenootschap met dit project, ‘Second chance’, nog een stap verder. Sindsdien worden jonge gevangenen zoals Eduardo opgeleid om zelf in hun cel met hun medegevangenen te bidden en de Bijbel te lezen.

  Die aanpak heeft effect, merkte Paul Doth, coördinator buitenland van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Hij bezocht met de filmploeg Guatemala. ‘Een gevangenisdirecteur vertelde ons dat de sfeer in de gevangenis er door is veranderd. Het is rustiger geworden en er is minder opstandigheid.’ Het NBG steunt diverse projecten in Guatemala en buurland Honduras die gericht zijn op het verminderen van het bendegeweld in deze landen.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link naar uitzendingen van de EO: https://metterdaad.eo.nl/guatemala/uitzendingen-guatamala

Bijbelzondag: Ik wens jou …

proef

Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’. Voorafgaand wordt een wensen-estafette georganiseerd, die eindigt in Moldavië.
Lees “Bijbelzondag: Ik wens jou …” verder

Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel: even veelkleurig als het leven

Waar vroeger de Bijbel vanzelfsprekend als zingevend boek geaccepteerd en gelezen werd, zien we meer en meer dat mensen het bijbellezen ingewikkeld vinden: wat moet ik met al die verhalen? Bijbellezers zoeken steeds minder naar achtergrondinformatie en steeds meer naar hulp om de Bijbel als bron van zingeving te ontdekken.

Concreet betekent dit dat we gevarieerder gaan bloggen. Met meer afwisseling in vorm – korte blogs maar ook longreads en vlogs – maar vooral: vaker en inhoudelijk breder. We zullen regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.

Dit betekent niet dat nu álles kan. Een stellingname ergens vóór of tegen moet ten eerste helder beargumenteerd worden. Ten tweede moet een mening over de Bijbel als mening geformuleerd worden, niet als feit of als enig mogelijke interpretatie. En ten derde: voor het bespreken van gevoelige onderwerpen of ‘lastige’ bijbelteksten is ruimte, maar niet als er op een discriminerende of kwetsende manier over bepaalde mensen of groepen mensen geschreven wordt.

Mocht u een goede en inhoudelijk onderlegde blogger zijn en uw licht over een bepaald bijbelgedeelte willen laten schijnen, neem dan gerust contact op met het Nederlands Bijbelgenootschap: info@bijbelgenootschap.nl.

Bron: Fragment uit de blog van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en NBG-persvoorlichter Peter Siebe.
De hele blog is te lezen op debijbel.nl.
Link: https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0

Voorjaarscatalogus 2019 met nieuwe uitgaven van het NBG

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, Mijn kleine Peuterbijbel en twee jubileumedities van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de vier meest opvallende uitgaven in de voorjaarscatalogus van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

‘De Bijbel in Gewone Taal is de favoriete bijbelvertaling onder jongeren. Als ze daarin lezen, begrijpen ze wat er staat. Het ligt dan ook voor de hand dat we een speciale jongereneditie van deze vertaling uit gaan brengen. Deze is niet alleen voor, maar ook door jongeren gemaakt. Daarmee willen we hen helpen om de Bijbel een vaste plek te geven in hun leven’, aldus NBG-uitgever Stefan van Dijk.
De BGT Jongerenbijbel daagt je op allerlei manieren uit om wat je leest meteen toe te passen: door erover na te denken, iets te tekenen, een opdracht uit te voeren of te bidden. In april verschijnt een voorproefje: 30 highlights uit de nieuwe Jongerenbijbel, een dagboek voor 30 dagen. De complete BGT Jongerenbijbel wordt verwacht in het najaar.

Mijn kleine Peuterbijbel
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kan dat ook uit de Bijbel? Welke verhalen zijn geschikt en waarom zou je bijbelverhalen voorlezen aan peuters? Het NBG heeft samen met onderwijskundige Melanie van de Peut en illustrator Michel de Boer Mijn kleine Peuterbijbel ontwikkeld. Dit kinderboek wordt verwacht in mei.

Jubileumedities Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In de afgelopen vijftien jaar is deze vertaling uitgegroeid tot de standaardvertaling van Nederland. Daarom brengt het NBG een jubileumeditie uit in twee uitvoeringen: elk met een geliefde NBV-tekst op de omslag (Psalm 121: 2 en Johannes 1:1). Een uitgave voor het 15-jarig jubileum voor € 15,-

Bestelinformatie
De nieuwe titels zullen verkrijgbaar zijn in de boekhandel en in de NBG-webshop.
De complete voorjaarsaanbieding vind je op bijbelgenootschap.nl/de-nbg-voorjaarscatalogus-2019/

Eerste bijbel uitgedeeld in Haïti

December vorig jaar voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor (kinder)bijbels voor Haïti. Begin dit jaar werden duizenden arme kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel!

De meeste bijbels zijn uitgedeeld op scholen tijdens een feestelijke (kerst)bijeenkomst. Maar ook in vele kerken in het hele land kregen kinderen een bijbel uitgereikt. Naast een bijbel kregen de kinderen vaak ook een cadeautje zoals een pop of speelgoedauto dankzij de steun van andere sponsors.

Namens deze kinderen en de collega’s van het bijbelgenootschap in Haïti: hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie.

1 miljoen bijbels voor Cuba

Het project ‘1 miljoen bijbels’ van de Raad van Kerken van Cuba heeft vanaf 2013 dankzij de hulp van het wereldwijde samenwerkingsverband van bijbelgenootschappen één miljoen christenen bereikt. Zij hebben nu voor het eerst een eigen bijbel in handen. Van de miljoen bijbels zijn er zo’n 80.000 gefinancierd door de leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap

Lees “1 miljoen bijbels voor Cuba” verder