Nederlands Bijbelgenootschap info 204

  Bijbelzondag 25 oktober

  Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen.

 • Lees hier meer over
  NBG1

  We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland.
  Vanaf 11 september is alle informatie over Bijbelzondag 2020 te vinden op bijbelgenootschap.nl.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet

  De verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet trof ook het Libanees Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap van Libanon en de lokale kerken zijn een hulpactie gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen. Ook het NBG steunt de actie.

 • Lees hier meer over
  De schade aan het kantoor van het Libanees Bijbelgenootschap

  Meer dan 150 mensen kwamen om bij de explosie, er vielen ruim 5.000 gewonden en zo’n 300.000 mensen raakten hun huis en hun bezit kwijt. De schade is groot, ook bij het Bijbelgenootschap van Libanon. Geen raam bleef heel, kozijnen en apparatuur werden zwaar beschadigd.
  De situatie in Libanon was al slecht vóór de ramp. Naast 4 miljoen Libanezen verblijven in het land ook zo’n 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Begin dit jaar verdubbelden de prijzen van levensmiddelen, waardoor veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis leidde tot schaarste aan medicijnen en ziekenhuisbedden. De verwoestende explosie kwam daarom extra hard aan.

  Bijbelgenootschap van Libanon
  Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Libanon meteen in actie. Het interconfessionele bijbelgenootschap, opgericht in 1950, is er voor de christenen in het land, die zo’n 45% van de bevolking vormen. Het Libanees Bijbelgenootschap onderhoudt hechte relaties met de kerken in het land.

  NBG steunt hulpactie

  Het Bijbelgenootschap van Libanon biedt samen met de kerken praktische hulp aan gezinnen die alles kwijt zijn. Ook krijgen 10.000 van deze gezinnen een bijbel. ‘Naast noodhulp – die andere organisaties bieden – is geestelijke ondersteuning voor deze mensen belangrijk’, zegt NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth. ‘Ze hebben óók hoop en perspectief nodig. Onze Libanese collega’s doen daarom een dringend beroep op ons om te helpen met bijbels voor die gezinnen. Wij als NBG steunen onze Libanese collega’s en zijn een financiële actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Beiroet.’
  Voor meer informatie of het geven van een gift: kijk op
  bijbelgenootschap.nl/beiroet.

  Directeur Libanees Bijbelgenootschap Mike Bassous in betere tijden met de Syrisch-Orthodoxe patriarch

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: bijbelgenootschap.nl/beiroet.
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • NBG en VBG: inspireren met de Bijbel

  In Nederland zijn ruim 66.000 coronabesmettingen vastgesteld en overleden zo’n 6.200 mensen; in België waren er ruim 80.000 besmettingen en circa 10.000 sterfgevallen. De lockdown werd gaandeweg versoepeld, maar zowel de Vlaamse als de Nederlandse medewerkers werken al maanden vanuit huis. ‘Juist nu wilden we laten zien dat de Bijbel hoop en troost kan bieden’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dus bleven we de Bijbel dichtbij brengen.’

 • Lees hier meer over

  Aan het begin van de coronatijd gaf het Bijbelgenootschap drie bijbeledities weg: de Samenleesbijbel Junior 14 stappen, Psalmen Dichtbij en Lucas uit de Samenleesbijbel. Dat gebaar werd gewaardeerd. ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’, schreven mensen, en: ‘Wat een mooi initiatief! In deze coronatijd is het belangrijk om onze naastenliefde te uiten.’

  Coronablogs en (verfilmde) leesplannen
  Meteen aan het begin van de crisis kwamen het NBG en VBG met blogs over de verwarring die het virus bracht. In de eerste blog, die duizenden keren gelezen werd, stond: ‘Niemand weet (…) hoe lang dit nog gaat duren en hoe persoonlijk je misschien geraakt zult worden. Toch is er een zekerheid die altijd geldt: wat er ook gebeurt, God is erbij.’
  Veel mensen zochten via Google naar ‘corona’ en ‘Bijbel’ of ‘God’. Blijkbaar zochten ze naar bijbelse duiding van en troost in een crisis. De blogs over onder meer rouw en eenzaamheid (vanwege het bezoekverbod in verpleeghuizen) vonden veel lezers. Daarnaast kwamen de bijbelgenootschappen met een corona-leesplan, In afhankelijkheid van God, geschreven door de Veenendaalse theoloog en zangeres Jannica van Barneveld, verbonden aan Mozaïek-318.
  Door het Vlaams Bijbelgenootschap werd een kruisweg-leesplan uitgebracht, gekoppeld aan de opvoering van ‘de Passie’. Toen die niet door ging, werd er naast de tekstversie een verfilmde versie gemaakt, die door veel mensen werd gebruikt en gedeeld.

  Wereldverhalen
  De serie ‘Bijbelgenootschappen in coronatijd’ laat zien hoe het coronavirus het wereldwijde bijbelwerk beïnvloedt. Het virus hindert, maar maakt ook nieuwe initiatieven los: van een Facebook-wedstrijd voor kinderen (Jordanië) tot een bijbelse muppetshow en muurschilderingen (voor Palestijnse kinderen), van een Marcus-evangelie in gebarentaal (Thailand) tot digitale bijbelstudie met gevangenen (Guatemala) en steun aan vluchtelingen (door het Surinaams Bijbelgenootschap).

  ‘Wat deel jij?’
  Tijdens de eerste coronagolf bleek het belang van barmhartigheid: bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare mensen en het omzien naar elkaar. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dat willen we vasthouden. Daarom startten we de campagne “Wat deel jij?”. Met blogs en podcasts willen we mensen daartoe inspireren, want barmhartig zijn is wezenlijk voor ons menszijn.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link naar Wat deel jij: www.bijbelgenootschap.nl/watdeeljij
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Mijlpaal: Complete Bijbel vertaald in 700 talen

  Begin augustus heeft het wereldwijde bijbelvertaalwerk een mijlpaal bereikt: de gehele Bijbel is nu in 700 verschillende talen beschikbaar.

 • Lees hier meer over

  Op 1 januari 2020 stond de teller nog op 694. De vorige mijlpaal – 600 talen waarin de complete Bijbel vertaald is – werd 7 jaar geleden bereikt. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ondersteunt als UBS-lid tientallen vertaalprojecten.

  Welke taal precies de 700e levende taal is waarin de complete Bijbel beschikbaar is, is niet te zeggen, stelt de UBS. Soms verandert de status van een taal waarin de Bijbel al lang beschikbaar is en valt er dus een taal af die eerder wel meetelde. En soms wordt het gereedkomen van een vertaling van de complete Bijbel pas na verloop van tijd in de statistiek verwerkt. ‘We willen daarom niet één taal de eer geven dat deze dé 700e taal is’, meldde een UBS-woordvoerder aan het NBG.

  Datooga vertaling
  Intussen is de Datooga vertaling uit Tanzania een goede kanshebber om de 700e taal te zijn. Deze vertaling kwam recent gereed. De feestelijke presentatie werd uitgesteld tot oktober vanwege de coronacrisis. Datooga behoort tot de Zuid-Nilotische talen en wordt gesproken door een kleine 100.000 mensen die behoren tot de Datooga-stam, een nomadenvolk in Tanzania.

  Meerjarenprogramma
  De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus meerjarenprogramma met als doel om in 2038 in totaal 1.200 vertaalprojecten af te ronden. Mede door digitale support verlopen vertaalprocessen steeds effectiever, ervaart men bij de UBS.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt onder meer via de Bijbel per Maand-Club diverse projecten in het buitenland

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club

 • Samenleesbijbel wereldwijd succes

 • Lees hier meer over

  In het UBS-rapport over bijbelverspreiding in 2019 valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

  NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) heeft in Honduras de Samenleesbijbel overhandigd.

  ‘De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Links:
  UBS-rapport 2019: www.bijbelgenootschap.nl/2019-wereldwijd-40-miljoen-bijbels-verspreid
  De (Nederlandse) Samenleesbijbel: www.samenleesbijbel.nl

 • Palestijns Bijbelgenootschap
  werkt met muppets en muurschilderingen

  Het Palestijns Bijbelgenootschap gebruikt muppet-filmpjes om gezinnen te bereiken en is artistiek actief in Betlehem. Ook worden er kinderbijbels verspreid met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Directeur Nashat Filmon van het Palestijns Bijbelgenootschap vertelt:

 • Lees hier meer over

  ‘Tijdens de lockdown hielpen we bij de distributie van voedsel, medicijnen, mondkapjes en desinfectie-gel onder arme gezinnen in afgelegen gebieden. De gebruikelijke zomerkampen en conferenties waren onmogelijk. Ook avondklokken en lokale reisbeperkingen maken dat we veel minder kunnen doen dan anders. Wel zorgt het coronavirus voor eendracht. Kerken die eerder elkaar de loef afstaken – bijvoorbeeld rond Pasen – werkten dit voorjaar samen. Gezamenlijk deelden we paaseitjes uit en het paasverhaal.’

  Werk onder druk
  Het Palestijns Bijbelgenootschap zorgt sinds zijn oprichting in 1993 voor de bijbelverspreiding onder christelijke Palestijnen. De circa 40.000 christenen vormen minder dan 1% van de 5,5 miljoen Palestijnen die binnen de grenzen uit 1967 wonen. De overgrote meerderheid is moslim. Het Palestijns Bijbelgenootschap werkt nauw samen met de diverse Palestijnse kerken, in een gespannen situatie. De spanning tussen Israël en de Palestijnen liep recent op door het plan van de Israëlische regering om delen van de Westoever – waar Joodse kolonisten wonen te midden van Palestijnen – te annexeren. En dan zijn er nog de onderlinge Palestijnse spanningen. Goede relaties met lokale Palestijnse burgers geven enige bescherming als de spanning stijgt.

  De Muppets en de verrijzenis
  ‘Toen de kinderen thuis kwamen te zitten, hebben we elke dag voor gezinnen met kinderen bijbelse inspiratie gezet op onze Facebook-pagina. We maakten een stripverhaal over Getsemane en een animatiefilm over de Via Dolorosa, Jezus’ lijdensweg.
  Vooral ons poppenspel viel in de smaak. We hebben live filmpjes met de Muppets uitgezonden om aan kinderen uit te leggen hoe het zit met afstand houden en hygiëne.’ Poppenspel bleek ook heel geschikt om verhalen en gedachtengoed uit de Bijbel dicht bij kinderen en tieners te brengen.‘

  ‘Kind van Betlehem’
  ‘We doen wat we kunnen om hoop en bemoediging aan mensen te geven’, vertelt Filmon tenslotte. ‘We houden online workshops. Ook zagen we een stijgende vraag naar audiobijbels in het Arabisch. En we zijn blij met de steun van het NBG voor het project ‘Kind van Betlehem’, waardoor we 1.800 kinderbijbels en -boekjes verspreiden. Voor de lockdown waren we er al mee begonnen en we konden er gelukkig mee doorgaan. We werken onder kinderen in Jenin (bij Nazaret), scoutinggroepen in Betlehem en jongeren in Ramallah. In Ramallah doen we bijbelstudie via Zoom. En met de Betlehemse scouts hebben we een kunstproject: we maken muurschilderingen van de gelijkenissen van Jezus.’
  Filmon: ‘Hiermee kunnen we veel mensen op de Westelijke Jordaanoever tot zegen zijn. We doen er alles aan om door te gaan.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap in coronatijd deel 7 palestijns bijbelgenootschap werkt met muppets en muurschilderingen

Nederlands Bijbelgenootschap info 203

  2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

  Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

 • Lees hier meer over
  Fatima, delegada de la Palabra. Dagelijks leven: Uit arme rurale streek afkomstig, migratie naar deze zone in Tegucigalpa om betere omstandigheden te hebben, studie aan de Universidad Pedagógica Nacional (publieke en dus gratis universitaire lerarenopleiding), heeft de (economische) zorg voor broers en zus, moeder woont nog in dorp, docente Spaans (moedertaal dus) in VO.
  Wat is een delegado/a de la Palabra (= vertegenwoordiger/gedelegeerde van het Woord)? Personen, allen vrijwilligers, die vanwege de Katholieke Kerk, specifiek in rurale streken waar een priestertekort is maar ook in stedelijke marginale zones, evangeliserende en pastorale taken vervullen. Zij leiden vieringen waarin liederen, gebeden, Bijbellezing en een uitleg (wekelijks in grote lijnen verstrekt op papier aan de gedelegeerde vanwege het Bisdom) opgenomen zijn. Dit kan in kerken, kapellen of huizen zijn. Honduras telt 15.000 gedelegeerden. De taak is verder dan alleen vieringen, ook meer activiteiten om de gemeenschappen te ontwikkelen (bijv. pastorale zorg, alfabetisering, eenvoudige gezondheidszorgcursussen, opvoedingsvragen). Alle gedelegeerden ontvangen cursussen vanuit de Bisdommen en werken vanuit duidelijke kerkelijke richtlijnen t.a.v. leesroosters, uitleg, activiteiten teneinde (bij verscheidenheid van gaven en accenten) de eenheid met de Kerk en het kerkelijk gezag te garanderen.
  Onze delegada houdt wekelijks op zaterdag een bijeenkomst in het kerkgebouw voor ca. 20 deelnemers en doordeweeks in huizen van gezinnen die daarom vragen (specifieke problemen of vieringen van bijv. geboorte, genezing, huwelijksjubileum).
  Bijbellezen, waarom, wanneer, hoe: sprekend over haarzelf en de leden weet ze dat de Bijbel in de problemen van de omgeving en binnen het gezin/persoon vrede en rust geeft. Alleen al door samen te zijn in lezing, instructie en gebed voelen de mensen zich als in een oase van rust en vrede in de vaak ellendige omstandigheden. Van de 20 deelnemers hebben 4 een eigen Bijbel.

  ‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op digitalisering en verbreding. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland. Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.’
  Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

  Groeiende populariteit app en site
  De digitalisering werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app Mijn Bijbel en de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app Mijn Bijbel werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling.

  Uitgeverij en Bijbel Basics
  De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth for Christ. De NBG-kindernevendienstmethode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

  Internationaal
  In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams Bijbelgenootschap bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.

 • Lees hier meer over  Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een is overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren de mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af. Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

  Venezolaanse vluchtelingen
  ‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket met levensmiddelen was zeer welkom.’

  Cubaans gezin
  ‘Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterlaten.’

  Verpleegster uit Haïti
  ‘Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde graag als verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo.
  Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

  Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Bijbelgenootschap van Guatemala zet zich nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Saul Sosa , directeur van het Bijbelgenootschap van Guatemala vertelt hoe dat nu gaat.

 • Lees hier meer over


  70% van de Guatemalteken heeft vanwege de coronacrisis geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is. Al jaren vertrekken veel Guatemalteken om werk te zoeken in Mexico en de Verenigde Staten, met gevaar voor eigen leven. Hoewel er ‘slechts’ circa 800 coronabesmettingen zijn geteld, zette de president het hele land meteen in quarantaine.
  ‘Die maatregel duurt nu al zo’n twee maanden en maakte dat het bijbelgenootschap zijn kantoor moest sluiten’, zegt Saul Sosa. ‘Net als veel andere bijbelgenootschappen draagt het Bijbelgenootschap van Guatemala zelf ook bij aan projecten door de verkoop van boeken. De verkoop is nu nagenoeg stilgevallen, waardoor de nood extra groot is. Maar ja, die quarantaine was wel nodig. De gezondheidszorg in ons land was al zwak en zou instorten als er een golf van corona-patiënten zou komen. En dan zouden nog meer mensen het land gaan verlaten’.

  Thuiswerken
  ‘Meer dan de helft van het personeel werkt thuis’, vertelt Sosa. ‘Dat mag gelukkig wel. Zo proberen we toch onze boekwinkel vier uur per dag open te houden. Intussen werken collega’s en vrijwilligers hard aan nieuwe ideeën waarmee we door kunnen met ons werk. De boodschap van de Bijbel is erg nodig in deze tijd. We danken God dat de projectteams door kunnen gaan met hun werk vanuit huis.’

  Inzet voor gevangenen
  Met financiële steun van het NBG bezoekt het Bijbelgenootschap van Guatemala gevangenissen. Sosa: ‘Dat werk gaat door. We hebben nu een andere aanpak om de gevangenen te bereiken. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform. In dit project geven we bijbelstudies) om de jongeren te helpen normen en waarden uit de Bijbel toe te passen in hun leven. We zien daar positieve effecten van; het helpt bijvoorbeeld om met frustraties om te gaan.’ EO Metterdaad en het NBG steunen dit project.

  Gebed
  Ook een ander project dat het NBG steunde, gaat nu via internet:
  het Grow and Learn– trainingsprogramma voor zondagsscholen.
  Als het land ‘op slot’ blijft, zal de training gegeven worden via Zoom.
  Sosa sluit af met de oproep om te bidden voor Guatemala. ‘Dat de coronacrisis de armoede niet verergert en dat God ons de gelegenheid geeft om door te gaan met het bijbelwerk. Dat we wijs en creatief inspelen op deze uitdaging, mild voor elkaar zijn en de boodschap van hoop van de Bijbel blijven brengen in een wereld die van slag is. Van mijn kant wens ik alle bijbelgenootschappen toe: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER (Psalm 27:14 NBV).’

  Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

  Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.
  Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

 • Lees hier meer over

  ‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’

  Internationaal project

  De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt.
  In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht.
  De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden.

  Mijn Bijbel
  Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en markeringen te maken in Mijn Bijbel.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

  Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen.

 • Lees hier meer over

  De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen.
  Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

  Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers
  Bij het vrijwilligerswerk voor het NBG worden twee categorieën onderscheiden: ‘kerkvrijwilligers’, die vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het NBG vertegenwoordigen en ‘talentvrijwilligers’, die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak.

  Voor de kerkvrijwilligers zijn overzichtelijke takenpakketten samengesteld. We vragen elke kerkvrijwilliger minimaal het basispakket voor zijn of haar rekening te nemen. Daarnaast kun je kiezen uit vier keuzepakketten.

  Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uiteenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een bepaald evenement, namens het NBG boekhandels bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presentaties of gastlessen geven, mensen bellen met het verzoek om het NBG te steunen, enzovoorts. Ook hier gaat het om het uitvoeren van afgebakende taken waarvan de vrijwilliger en het NBG concreet de resultaten kunnen zien.

  Meer weten over het vrijwilligerswerk van het NBG?
  Kijk op de website van het NBG.
  Link: www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers
  Of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

  Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

Nederlands Bijbelgenootschap info 202

  Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

  Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

 • Lees hier meer over

  ‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-virus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’

  Nieuwe vertalingen
  In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen.
  De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.

  Vertaalsteun NBG

  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen variant van het Papiaments.’

  Digitaal Bijbellezen
  De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debijbel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebruiken.
  Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar gesteld, o.a. In afhankelijkheid van God en Ziekte en lijden.

  UBS/Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei
  ‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

 • Lees hier meer over

  De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen’, aldus Buitenwerf. ‘Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: “Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af.”’

  Vier vrijheden
  In zijn beroemde Four freedoms Speech uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

  (Innerlijke) vrijheid
  De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.

  Link: www.debijbel.nl/blog.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

  De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
  Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

 • Lees hier meer over

  Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor de Samenleesbijbel Junior 14 stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar.

  Waardering
  De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’ En: ‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat we onze naastenliefde kunnen uiten.’ Schrijfster Corien Oranje noemde het een ’fantastische actie’, omdat veel van de kinderen op de scholen die zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden ze er gratis een krijgen. Ik heb de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en de ouders.’

  Moed en vertrouwen
  Het NBG organiseerde de weggeefactie om mensen te inspireren, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd gratis beschikbaar.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbels voor weeskinderen in India

  India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.

 • Lees hier meer over

  UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun familie. Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.

  Tulsi (12 jaar) Zus Rosy: “Mijn zusje Tulsi en ik hebben geen ouders meer. Ze zijn allebei kort na elkaar overleden aan gele koorts. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Later is ook ons broertje overleden aan gele koorts. Hij was toen zeven jaar. Ik denk nog vaak aan mijn ouders. Dan moet ik soms huilen. Ik mis ze heel erg.
  Ik woon nu met Tulsi bij mijn tante, de oudste zus van mijn moeder. Zij heeft zelf drie jongens. We wonen met z’n zevenen in een klein huisje. Mijn tante zorgt goed voor ons. Ze behandelt ons als haar eigen kinderen. Omdat mijn oom en tante heel arm zijn, hebben we lang niet altijd genoeg te eten.
  Mijn oom een tante zijn christen. We gaan met hen mee naar de kerk. Ik vind het fijn om de Bijbelverhalen te horen. Het verhaal van Abraham vind ik het allermooiste. Het Onze Vader vind ik ook heel mooi. De woorden van Jezus zijn zo krachtig. Mijn eigen vader heb ik niet meer, maar God zorgt voor ons. Ik vind het ook heel bijzonder dat Jezus voor ons gestorven is.
  Ik heb geen eigen Bijbel, alleen een Nieuwe Testament. Ik zou graag een eigen kinderbijbel in het Kannada hebben.”[/caption]

  Kinderbijbels
  Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.
  Veel van de huidige docenten en voorgangers in de weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in India.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Meer informatie: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-april-3.

Nederlands Bijbelgenootschap – info 201

  NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

  Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’

 • Lees hier meer over
  gratis boeken

  Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

  Kinderuitgaven en Psalmen
  Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

  • De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
  • Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
  • Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

  Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.

  Bestelwijze
  Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: bijbelgenootschap.nl/juistnu

 • Bijbelse inspiratie in de coronacrisis

  Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster ‘In afhankelijkheid van God’ is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.

 • Lees hier meer over

  ‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12)en aan tafel met God (Johannes 15:9-16).

  Persoonlijke meditaties
  ‘Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het rooster hielp samenstellen. ‘Jannica neemt je mee in zo’n proces aan de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.’
  Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje ‘leesplannen’. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.
  Link: https://www.debijbel.nl/app

  Bijbel Basics thuisprogramma
  Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de zondagse diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het NBG. De thuisprogramma’s zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma’s voor de aankomende zondagen.
  Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

  Blogs
  Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
  Link: https://www.debijbel.nl/blog

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bible2020: samen wereldwijd bijbellezen

  De Bijbel verbindt wereldwijd zo’n 2 miljard christenen met elkaar. Wie die verbondenheid wil ervaren, kan meedoen met Bible2020. Het is een app waarmee je elke dag hardop uit de Bijbel kunt lezen en ziet hoe christenen overal ter wereld dezelfde tekst voorlezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers brachten dit initiatief naar Nederland en lanceerden het op 12 maart.

 • Lees hier meer over

  De Bijbel is hét boek waaruit christenen hoop, vertrouwen en troost putten of waar ze te rade gaan voor rust of richting in hun leven’, stellen NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en Wycliffe-directeur Bram van Grootheest. ‘Door de app Bible2020 kan iedere bijbellezer met een smartphone voor het eerst beleven dat mensen wereldwijd de Bijbel als bron van geloof, hoop en liefde ervaren. Op de lanceringsdatum 12 maart lezen deelnemers uit alle werelddelen Johannes 8:12, waar Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.” Bible2020 is een nieuwe en originele manier om de Bijbel te lezen en te ervaren.’

  Meedoen
  Wie mee wil doen, kan de app Bible2020 downloaden en aanhaken door hardop de bijbeltekst van de dag te lezen. Wie het leuk vindt, kan zichzelf hierbij filmen. Het filmpje wordt daarna zichtbaar voor andere deelnemers tussen de filmpjes van tientallen anderen die dezelfde tekst voorlezen. De dagtekst is in meer dan duizend verschillende talen beschikbaar en in drie Nederlandse vertalingen. Meedoen kan individueel of met je gezin, je vrienden of (bijbel)kring.

  15.000 deelnemers
  Bible2020 is een initiatief van het Schotse Bijbelgenootschap dat ook de app maakte. ‘Every day, every nation, everyone, everywhere’ is het motto. Sinds begin dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen uit 117 landen de app Bible2020 in gebruik genomen. De app is gratis te downloaden en beschikbaar voor zowel iOS als Android.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bible2020

 • Geef hoop aan tieners in Bangladesh!

  In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap van Bangladesh bijbels onder tieners.

 • Lees hier meer over

  We investeren in de jeugd met een boodschap van hoop en perspectief. En niet zonder effect. Lerares Mary Biswas ziet het met eigen ogen: ‘De Bijbel maakt onze tieners zelfverzekerder, omdat ze leren dat ze in onzekere tijden altijd op God kunnen vertrouwen.’ Dit vertrouwen is juist nu belangrijk!

  Sinds 2011 reizen medewerkers van het Bijbelgenootschap van Bangladesh door het land om bijbelstudiedagen te organiseren voor tieners. Dit doen ze via kerken, scholen en in weeshuizen. Ripa Baroi (17) heeft via school deelgenomen aan zo’n studiedag. ‘Ik kreeg toen mijn allereerste eigen bijbel. Een cadeau dat met niets anders te vergelijken is.’

  Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toekomst van deze jonge mensen. Kijk op bijbelgenootschap.nl/projecten voor meer informatie. Via de website kunt u het project ook financieel steunen.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh

Nederlands Bijbelgenootschap – info 200

  Overbruggen – leesplan voor de Veertigdagentijd

  Waar sta ik? Waar verlang ik naar? Wat houdt mij vanbinnen bezig? In de weken voor Pasen – de Veertigdagentijd – stellen veel mensen zich dat soort vragen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt een gratis boekje beschikbaar om je daarover te bezinnen aan de hand van het evangelie volgens Matteüs: Overbruggen – 40 dagen tussen hemel en aarde.

 • Lees hier meer over

  ‘Volgens Matteüs benadrukte Jezus keer op keer: “Het koninkrijk van de hemel is nabij”‘, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Jezus laat daarmee zien dat de hemel het ijkpunt is voor ons leven op aarde. Pasen – Jezus’ opstanding – is de gebeurtenis bij uitstek die de kloof tussen hemel en aarde overbrugde. Maar wat merken we daar nú nog van? En hoe kunnen ook wij bruggen slaan naar anderen? Overbruggen helpt je om stil te staan bij dit soort vragen.’

  Inhoud en verkrijgbaarheid
  Overbruggen bevat een bijbelleesplan voor de Veertigdagentijd vanaf Aswoensdag, 26 februari. Iedere dag is er een korte uitleg bij een passage uit Matteüs. Ook krijg je een vraag mee om wat je gelezen hebt met je leven te verbinden. Verder bevat het boekje een interview met migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, en een achtergrondartikel over de verbinding die Jezus legt tussen hemel en aarde. Vanaf Aswoendag kan het leesplan ook digitaal gevolgd worden via de gratis NBG-app Mijn Bijbel.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/40-dagen-tussen-hemel-en-aarde
  Link naar bestelformulier: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd-website

 • Kinderen en Pasen

  Voor kinderen is er het Bijbel Basics-paasproject ‘Tussen hemel en aarde’, over de Bergrede van Jezus uit Matteüs 5-7.

 • Lees hier meer over

  ‘In de Bergrede staan veel van de meest geliefde uitspraken van Jezus’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik van het NBG. ‘Jezus had het over “het echte geluk” en “onze Vader in de hemel”, en zei: “Jullie zijn het licht in deze wereld”. Met de kinderen ontdekken we wat dat met Pasen te maken heeft én met ons leven hier en nu.’

  kinderen en pasen

  Bij het project is ook een kartonnen 3d-berg verkrijgbaar.
  Daarmee leef je in de kerk toe naar Pasen en maak je het kinderproject van Bijbel Basics zichtbaar. De berg heeft een hoogte van bijna 70 cm en is gemaakt van mooi afgewerkt en stevig karton.

  berg-voorkant

  De 3d-berg wordt geleverd met een duidelijke handleiding en is te bestellen in de webshop van het NBG.
  Prijs: € 40,-

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/126

 • Eerste peuterbijbel van Nederlandse bodem

  Voor het eerst verscheen er een bijbel speciaal voor Nederlandse peuters: Mijn Peuterbijbel. Mijn Peuterbijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
  De kinderbijbel bevat verhalen voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar en werd geschreven door Melanie van de Peut en geïllustreerd door Michel de Boer.

 • Lees hier meer over
  peuterbijbel

  ‘Peuters zijn onbevangen en staan open voor verhalen, ook uit de Bijbel. Maar een kinderbijbel die dicht bij de Bijbel blijft én past bij de leefwereld van Nederlandse peuters, was er nog niet’, zegt schrijfster Melanie van de Peut. ‘Wil je aan peuters uit de Bijbel vertellen, dan is het de kunst om bij hen aan te sluiten. Ze houden van structuren en rituelen, zoals een vast voorleesmoment. Hun concentratieboog is kort, dus bracht ik elk verhaal terug tot een paar zinnen. Verder hebben Michel en ik interactieve elementen toegevoegd, zodat de peuters geprikkeld worden om te reageren. Met kleuren, vragen, een liedje of een opdracht roepen we reactie op, zodat je als ouder merkt wat bij het kind aankomt. Bij het kerstverhaal bijvoorbeeld kunnen ze samen met Jozef op de deuren in Nazaret kloppen.’

  Workshops

  Daphne, Moos en Rens lezen de kleine Peuterbijbel
  Melanie van de Peut is taalcoördinator in het peuteronderwijs en geeft vertelcursussen. Michel de Boer is illustrator, vormgever en uitgever en werd bekend met ‘opa Knoest’. Melanie geeft komend voorjaar een aantal workshops over de ontwikkeling van peuters en hoe je daar met de Bijbel bij aan kunt sluiten.

  Kleine en grote Peuterbijbel

  Mijn Peuterbijbel werd voorafgegaan door Mijn Kleine Peuterbijbel, een stevig kartonboekje met zeven bijbelverhalen. De peuters kunnen zelf het boekje vasthouden en bekijken. Deze peuterbijbels leggen een goede basis voor een opvoeding met de Bijbel. Met deze uitgaven heeft het NBG een compleet palet aan bijbels voor kinderen van 0-12 jaar, van Babybijbel tot en met Samenleesbijbel.
  Mijn Peuterbijbel is voor € 26,50 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/mijn-peuterbijbel

 • Braille-bijbelboeken voor Ghana

  Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen. Daar wil het NBG met hulp van de leden van de Bijbel per Maand-Club verandering in brengen. Met de bijdrage van de BpMC kunnen we in Ghana brailleboeken met bijbelse verhalen uitdelen. Een tastbaar geschenk!

 • Lees hier meer over
  ‘Zelfs in de kerk voelen ze zich vaak buitengesloten’, zegt Charles Adu-Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. ‘Braillebijbels zijn voor de meeste blinden onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de Bijbel lezen of meepraten in studiegroepen.’

  Rijkere ervaring
  Aan de Three Kings Special School in Adidome studeren 33 studenten aan de speciale braille-afdeling. Zij mochten al een braille-bijbelboek ontvangen. Voor Atitsogbe Agbemafle (20) is bijbellezen zo een rijkere ervaring geworden.
  Atitsogbe: ‘Ik geniet van het zelf lezen van de teksten. Als mensen me voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen als ik dat wil. Nu ik zelf kan lezen, begrijp ik beter wat er staat. Dat helpt mij om het toe te passen in mijn leven.’

  Bijbel per Maand-Club
  Elke maand een bijbel: dat is het idee achter de Bijbel per Maand-Club. Leden van de BpMC steunen elke maand één van onze concrete bijbelprojecten wereldwijd.
  De BpMC is bijna 50 jaar geleden opgericht voor NBG-leden om wereldwijd concrete bijbelprojecten te ondersteunen. Dankzij de steun van de clubleden krijgen elke maand duizenden mensen toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. In binnen- en buitenland.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club

 • Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze

  In de Maand van de Bijbel introduceerde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbelkieswijzer. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past. De Bijbelkieswijzer is te vinden op debijbel.nl/kieswijzer.

 • Lees hier meer over
  ‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te lezen’ , zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen vragen zich af waarom er zoveel vertalingen zijn, en wat er nou écht staat in de Bijbel. Immers, soms klinkt een bepaalde bijbeltekst in de ene vertaling heel anders dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen bijbellezers hoe dat komt. Ook merken we dat veel mensen zoeken naar een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je de kieswijzer doet – een soort kieskompas – krijg je daar advies over én leer je aan de hand van voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Zo ontdek je op een leuke manier dat iedere vertaling een uniek venster op de tekst opent.’
  Buitenwerf benadrukt dat het NBG met de kieswijzer alle bijbellezers wil dienen. ‘Niet alleen vertalingen die door het NBG zijn gemaakt doen mee, maar ook andere bekende Nederlandse vertalingen. Onze missie is immers: de Bijbel dicht bij mensen brengen.’

  Vertaalprincipes en voorkeuren
  De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de negen bekendste Nederlandse vertalingen: de NBG-vertaling-1951, de Statenvertaling (editie 1977), de Groot Nieuws Bijbel (editie 1996), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), Het Boek (editie 2008), de Herziene Statenvertaling (2010), de Willibrordvertaling (editie 2012), de Naardense Bijbel (editie 2014) en de Bijbel in Gewone Taal (2014). Elk van deze vertalingen belicht de brontekst op haar eigen manier. De ene vertaling blijft dicht bij de formulering van het Grieks of Hebreeuws, een andere kiest voor soepel Nederlands, een derde wil vooral de betekenis overbrengen.
  De Bijbelkieswijzer werkt met 23 vragen die onder meer gaan over de vertaalprincipes van deze vertalingen. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je Griekse of Hebreeuwse beeldspraak, kies je voor (bijvoorbeeld) omgangstaal of voor literair Nederlands, en in hoeverre houd je rekening met de lezer van vandaag? Ook het bekende principe van concordantie komt aan bod: vertaal je een bepaald woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord of niet? De vragen en stellingen worden toegelicht met filmpjes en informatie. Daarnaast krijgt de gebruiker enkele voorkeursvragen voorgelegd, bijvoorbeeld: ‘Welke weergave van Matteüs 5:3 spreekt je het meest aan?’ en dan volgen acht opties, waaronder ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn’, ‘Zalig zijn de armen van geest’, ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben’, ‘Zalig wie arm zijn aan geestesadem’ en ‘Gelukkig zij die nederig zijn’.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl/kieswijzer

 • NBG komt met speciale ‘Voorleesbijbel’

  Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen verscheen op 22 januari 2020 bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Voorleesbijbel. Dit boek bevat 52 bijbelverhalen, speciaal geschikt om voor te lezen aan kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

 • Lees hier meer over
  Elly Zuiderveld over de Voorleesbijbel: ‘De verhalen lezen prettig en ik vind de illustraties prachtig. De verhalen kloppen met de Bijbel en met wat er gebeurd is, nou ja, tenminste voor zover wij dat weten natuurlijk. Ik hou ervan dat de Voorleesbijbel bij Noach niet alleen aangeeft dat het regende, maar dat het water overal vandaan kwam. De sluizen van de hemel braken immers open, zo staat het in de Bijbel. Vroeger lazen we onze kinderen elke avond voor uit de Kinderbijbel van Anne de Vries. Daar leerden we zelf ook van. Later las ik in het tv-programma ‘Elly en de Wiebelwagen’ kleuters voor uit een kinderbijbel waarin de verhalen heel beeldend werden verteld. Het levert kostbare parels op voor later. Ik kan de Voorleesbijbel echt aanbevelen.’

  Eigentijdse kindervertelbijbel
  ‘Voorlezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De meeste christelijke ouders en grootouders doen het dan ook graag’, zegt NBG-uitgever Stefan van Dijk. ‘Het voorlezen van bijbelverhalen heeft nog iets extra’s: het helpt om Gods liefde voor mensen te ontdekken. En als vader van twee jonge kinderen weet ik ook hoe gezellig het is en goed voor je band met je kind. Toen ik zelf opgroeide, waren er de kindervertelbijbels van schrijvers als Anne de Vries of Evert Kuijt. Met de Voorleesbijbel is er zo’n kinderbijbel voor deze tijd.’

  Inhoud en verkrijgbaarheid

  De Voorleesbijbel bevat 52 verhalen uit Genesis tot en met 2 Samuel. Daarna komen er nog twee delen. In totaal komen er dus zo’n 150 bijbelverhalen in deze vorm beschikbaar. De verhalen zijn geschreven door onderwijsadviseur Edith Mulder-de Vree en Rudy van Moere, emeritus-hoogleraar Oude Testament, onder redactie van het NBG. De illustraties zijn van Paul Oole. De Voorleesbijbel (deel 1) is voor € 29,95 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/voorleesbijbel