Passie/paaszang

Passie/Paaszangmiddag in De Rank

De wijkmedewerkers van De Rank en de IJsseldijkkerk organiseren voor de ouderen van alle wijkgemeenten een Passie/Paas-zangmiddag op donderdag 2 april 2020 in de Rank, aanvang 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. Deze middag heeft een bijzonder karakter, mede doordat de predikanten Baggerman, van der Giessen, den Hartogh en kerkelijk werker Willemieke Schippers een bijdrage zullen leveren in de vorm van lezingen, voordracht en meditatie vanaf de Lijdenstijd op weg naar Pasen.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en ontmoeting met elkaar in de bijzalen van het kerkgebouw.

Als u deze middag bij wilt wonen en zelf geen vervoer kunt regelen, dan kunt u tot uiterlijk maandag 30 maart één van de volgende telefoonnummers bellen.
Voor de IJsseldijkkerk: tel. 510531 of 511642
Voor de Rank: tel. 519468 of 523687

Tot ziens op donderdag 2 april a.s. in de Rank.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We herdachten in de kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Bij het noemen van hun naam en de datum van overlijden werd een kaars aangestoken en de tekst van de uitvaartdienst genoemd.

eeuwigheidszondag

Vanwege de beveiliging van persoonsgegevens is de lijst van overledenen alleen te lezen door gemeenteleden, die via het menu ‘platform leden’ zich hebben laten registreren en daarna met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingelogd. U vindt het dan onder het submenu ‘nieuws voor leden’.

Fruitactie 2019

Op zondag 3 november worden in de Rank flyers uitgedeeld voor de fruitactie van de diaconie op zondag 10 november.
Met elkaar moet het zeker weer haalbaar zijn om op de oogstzondag een fruitbakje te brengen bij oudere en zieke gemeenteleden.
Dit is toch wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen. Zo laten we zien dat ook zij erbij horen en we gezamenlijk gemeente van God mogen zijn.
Vrijdagavond 8 november tussen 18.30 uur – 19.30 uur en zaterdagmorgen 9 november tussen 9.30 uur –10.30 uur zamelen we in de Rank fruit in, zodat we op zondag 10 november weer veel fruitbakjes klaar hebben. Uw bijdrage is nodig!
Door samen te werken willen we laten zien dat we naar elkaar omzien. Iets waar we best wat energie in mogen steken wat zich weer omzet in dankbaarheid. U of jullie doen toch ook mee?

De diaconie

Fruitactie 10 november 2019 beamer

Enquête

De kerkenraden van ‘de Rank’ en ‘de Ark’ willen de gezamenlijke diensten van mei en begin juni zo goed mogelijk evalueren. Daarom was er na elke dienst gelegenheid een enquêteformulier in te vullen. U kunt dat ook nog digitaal doen via de volgende link.

pijl omhoog

Gemeenteavond

Op woensdag 28 november willen we graag een gemeenteavond organiseren om de gemeente te informeren over de gesprekken met de Ark.
Ook willen we de gemeente horen over het mogelijk samengaan van Ark en Rank.
De aanvang van de avond is om 20.00, inloop met koffie om 19.45.
Noteert u / noteren jullie deze datum a.u.b. vast in de agenda!
De uitzending van de gemeenteavond waarin prof. Wisse ons vertelde over het Heilig Avondmaal, is te beluisteren via deze website: menu kerkdiensten / meeluisteren / internet en dan op hier drukken – woensdag 31 oktober.
De kerkenraad

Inzamelactie Lionsclub

NIEUWE ‘DUBBELE’ INZAMELACTIE LIONSCLUB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Gedurende de hele maand december vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt deponeren. Deze ‘dubbele’ inzameling vindt plaats in het kader van een landelijke actie, waaraan tientallen Lionsclubs in heel Nederland meedoen.

Waardepunten voor pakken koffie
De Lionsclubs kunnen de waardepunten bij Douwe Egberts verzilveren tegen pakken koffie. Het aantal ingezamelde punten wordt door Douwe Egberts met vijftien procent verhoogd en vervolgens ingewisseld tegen pakken koffie voor door Lionsclubs aangewezen voedselbanken. De ‘Krimpense’ pakken koffie komen begin volgend jaar ter beschikking van de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel.

Oud en vreemd geld voor staaroperaties
Net als een jaar geleden kunt u deze keer behalve DE-waardepunten ook oud en vreemd geld in de inzameldozen deponeren. Met de opbrengst daarvan worden oogoperaties in derdewereldlanden uitgevoerd. De Nederlandse Lionsorganisatie is via haar netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat niet meer door nationale banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogstbiedende verzamelaars verkocht. Het aldus verkregen geld gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een staaroperatie gemiddeld dertig euro kost.

Inzamelplaatsen
De inzameldozen staan de hele maand december in de volgende kerkgebouwen: Ark, Bron, IJsseldijkkerk, Immanuelkerk, Rank, Rehobothkerk, Sionskerk en Wingerd. En verder ook in bijna alle plaatselijke supermarkten, terwijl er tevens inzameltassen komen te hangen in de bekende gele bussen van de Belbus Krimpen aan den IJssel.

Wij bevelen deze actie voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Dankdag 2018

Dankdag kindermiddag en kinderdienst

Woensdag 7 november vieren we met elkaar dankdag. Voor de kinderen tot en met 12 jaar hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt met als afsluiting de kinderdienst samen met u als ouder.

Dit jaar draait de Immanuëlkerk ook mee. Voorgangers in de gezamenlijke kinderdankdagdienst zijn Ds. Machiel van der Giessen en Ds. Jan Bert de Rijke.
Iedereen van harte welkom in de Rank!

Dit is het programma:
12:30 uur inloop
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen

Voor deze middag zijn we nog op zoek naar enthousiaste volwassenen die het leuk vinden om de kinderen te begeleiden bij een activiteit of willen helpen in de keuken.
Aanmelden kan bij Sija Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com/ 06-39774173 of via de jeugdouderling uit eigen wijk.
Komt u ons helpen? En beleef samen met uw (klein)kind een mooie middag!

gepubliceerd op 20 oktober 2018