Fruitactie 2019

Op zondag 3 november worden in de Rank flyers uitgedeeld voor de fruitactie van de diaconie op zondag 10 november.
Met elkaar moet het zeker weer haalbaar zijn om op de oogstzondag een fruitbakje te brengen bij oudere en zieke gemeenteleden.
Dit is toch wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen. Zo laten we zien dat ook zij erbij horen en we gezamenlijk gemeente van God mogen zijn.
Vrijdagavond 8 november tussen 18.30 uur – 19.30 uur en zaterdagmorgen 9 november tussen 9.30 uur –10.30 uur zamelen we in de Rank fruit in, zodat we op zondag 10 november weer veel fruitbakjes klaar hebben. Uw bijdrage is nodig!
Door samen te werken willen we laten zien dat we naar elkaar omzien. Iets waar we best wat energie in mogen steken wat zich weer omzet in dankbaarheid. U of jullie doen toch ook mee?

De diaconie

Fruitactie 10 november 2019 beamer

Enquête

De kerkenraden van ‘de Rank’ en ‘de Ark’ willen de gezamenlijke diensten van mei en begin juni zo goed mogelijk evalueren. Daarom was er na elke dienst gelegenheid een enquêteformulier in te vullen. U kunt dat ook nog digitaal doen via de volgende link.

pijl omhoog

Diensten in mei

Invulling gezamenlijke diensten – een proef van 12 mei tot en met 2 juni

God ontmoeten. Elkaar ontmoeten. Leren van elkaar. Mooie muziek. Een plek voor iedereen. Een open Bijbel. Goede preken. De vraag tijdens de gezamenlijke gemeenteavond waar je op hoopt als je naar de kerk gaat, leverde mooie gesprekken op. En dat is logisch: de zondagse erediensten vormen het hart van de christelijke gemeente.

Hoe kunnen deze diensten eruitzien als Ark en Rank samengaan? Deze vraag op de gezamenlijke gemeenteavond was een van de onderdelen in het fusieproces waar de Ark en de Rank op dit moment aan werken. Een belangrijk uitgangspunt bij het fusieproces is dat we er niet alleen over praten, maar dat we ook in de praktijk gaan ervaren hoe het is om samen één gemeente te zijn. Met deze opdracht is de Dienstencommissie aan de slag gegaan. Tijdens de gemeenteavond presenteerde de dienstencommissie een schema met gezamenlijke diensten in de periode van 12 mei tot en met 2 juni.

Uitgangspunten
De zondagse erediensten nemen een belangrijke plek in bij iedereen die bij één van de twee gemeenten betrokken is. Allerlei aspecten spelen daarbij een rol. De Dienstencommissie werkt met een aantal uitgangspunten voor de gezamenlijke zondagsinvulling:

Voor iedereen die wil is er een plek in de kerk. Letterlijk.
Als Ark en Rank samen diensten gaan beleggen is het van belang dat er voor iedereen een plek is en dat er ruimte is om te groeien. De huidige gebouwen zijn daarvoor te klein. Er zijn alleen al 1.400 mensen lid van de Ark en de Rank samen.

De kerk is een plek waar zowel jong en oud zich thuis voelen.
Niet iedereen heeft dezelfde behoeften als hij naar de kerk gaat. De een houdt meer van soberheid en verstilling, terwijl de ander meer houdt van diensten met een uitbundiger karakter. Het is belangrijk dat iedereen zich op een bepaalde manier thuis voelt in de kerk.

1 + 1 = 3
De verleiding is groot om de gebruiken uit de verschillende diensten bij elkaar op te tellen en op basis daarvan een gezamenlijke dienst samen te stellen. Dat is niet de bedoeling. De Dienstencommissie zoekt naar wegen waarbij twee gemeenten samen meer zijn dan alleen de optelsom van de erediensten van beide gemeenten.

Ontmoeting
In alle gesprekken over gemeentezijn en het samengaan met Ark / Rank is ontmoeting een belangrijk aspect. Rondom de erediensten moet er voldoende ruimte zijn om elkaar te ontmoeten.

Concrete Zondagsinvulling: een proef
Met de uitgangspunten in het achterhoofd heeft de Dienstencommissie vier zondagen ingevuld waarop gezamenlijke diensten worden georganiseerd.

Dageraaddienst, Morgendienst en Avonddienst
Wat opvalt is dat er gekozen is om tijdens de proefperiode te werken met twee verschillende ochtenddiensten: een dageraaddienst en een morgendienst. Deze diensten hebben een eigen profiel. Tijdens de dageraaddienst is er bijvoorbeeld meer ruimte voor soberheid en verstilling. In de morgendienst is er bijvoorbeeld meer ruimte voor kinderen. Er is in deze dienst dan ook kindernevendienst en crèche.

De achtergrond van deze keuze is aan de ene kant praktisch: niet iedereen past op hetzelfde moment in een gebouw. Zeker als we een periode tegemoet gaan waar een van de gebouwen wordt verbouwd. Aan de andere kant lijkt het ons ook mooi om verschillende concepten uit te proberen en zo invulling te kunnen geven aan de verschillende wensen van gemeenteleden.

Tijdens de gemeenteavond is door verschillende mensen aangegeven dat een gezamenlijke ochtenddienst wat hen betreft beter is. We zijn met elkaar toch één gemeente? Jazeker! Tegelijk hoeft dat niet te betekenen dat je dan ook altijd met elkaar op hetzelfde moment in één gezamenlijke dienst samenkomt. Juist in één gemeente is er ruimte voor verschillen en proberen we ruimte te geven aan deze verschillen. Overigens staat er op zondag 26 mei wel één gezamenlijke ochtenddienst gepland zodat we ook met elkaar kunnen ervaren hoe dit ‘werkt’.

De avonddiensten zijn onderdeel van de proef. Ook hier wordt gekeken of het mogelijk is om met een andere invulling meer diversiteit aan te brengen. Zo staat er bijvoorbeeld de Vespers gepland, maar ook een dienst waar een (thema van een) Cantate centraal staat. De avonddiensten zijn onderdeel van de gezamenlijke diensten met de IJsseldijkkerk.

Inhoudelijke lijn
Naast de opzet van de diensten is er ook gekeken naar de inhoudelijke invulling. In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren staan in de dageraaddiensten gedeelten uit het evangelie van Johannes centraal. In de morgendiensten worden de Bijbelgedeelten van de kindernevendienst gevolgd.

Diversiteit in muzikale ondersteuning
Naast het orgel kunnen in de verschillende diensten ook andere instrumenten worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de piano, gitaar of fluit. Belangrijk uitgangspunt is dat de muzikale ondersteuning past bij het karakter van de dienst zodat inhoud en muziek elkaar versterken.

Ontmoeting: koffiedrinken met elkaar
Tijdens de gesprekken op de gemeenteavond bleek dat een belangrijke reden waarom mensen naar de kerk gaan de ontmoeting is met elkaar. Om mensen van de dageraaddienst en de morgendienst elkaar te laten ontmoeten is er tussen beide diensten een koffiemoment. Of dat praktisch en haalbaar is, gaan we ervaren.

Evaluatie
De gezamenlijke diensten van 12 mei tot 2 juni zijn een proef waarin verschillende dingen worden uitgeprobeerd. Niet alles zal dus altijd perfect verlopen. Daar willen we met elkaar van leren. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de aandachtspunten en de waardering van de goede punten worden iedere dienst evaluatieformulieren uitgedeeld. Het is van groot belang dat u deze formulieren invult en feedback geeft op hoe u de dienst ervaren hebt. Deze ervaringen nemen we mee in de invulling van onze toekomstige diensten. Aan het eind willen we de vier diensten ook als geheel evalueren. Onderdelen van de evaluatie zijn bijvoorbeeld de tijdstippen van de diensten en de andere keuzes die zijn gemaakt in de proefperiode.

Inspireren
We nodigen u van harte uit om volop mee te doen in de periode dat we de gezamenlijke diensten organiseren. Laat u verrassen en inspireren door het diverse aanbod aan diensten. Ga ook eens naar een dienst waarvan u misschien vooraf denkt: ‘dat is niets voor mij’. Wie weet pakt dat in de praktijk heel anders uit.

Naast alle praktische dingen die geregeld en georganiseerd moeten worden, vragen we ook uw gebed. Voor het fusieproces in het algemeen, maar in het bijzonder ook voor de periode waarin we deze gezamenlijke diensten met elkaar organiseren. Zodat iedereen zich thuis voelt in de diensten en geïnspireerd de kerk weer verlaat.

De leden van de Dienstencommissie:
Gert den Hartogh, Machiel van der Giessen, Wiggert Pols, Marjan Zwart, Sjaak Nuijt, Marlous de Leeuw, Dick Roest, Marieke Jellema en Leendert Vermeulen

Gemeenteavond

Op woensdag 28 november willen we graag een gemeenteavond organiseren om de gemeente te informeren over de gesprekken met de Ark.
Ook willen we de gemeente horen over het mogelijk samengaan van Ark en Rank.
De aanvang van de avond is om 20.00, inloop met koffie om 19.45.
Noteert u / noteren jullie deze datum a.u.b. vast in de agenda!
De uitzending van de gemeenteavond waarin prof. Wisse ons vertelde over het Heilig Avondmaal, is te beluisteren via deze website: menu kerkdiensten / meeluisteren / internet en dan op hier drukken – woensdag 31 oktober.
De kerkenraad

Inzamelactie Lionsclub

NIEUWE ‘DUBBELE’ INZAMELACTIE LIONSCLUB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Gedurende de hele maand december vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt deponeren. Deze ‘dubbele’ inzameling vindt plaats in het kader van een landelijke actie, waaraan tientallen Lionsclubs in heel Nederland meedoen.

Waardepunten voor pakken koffie
De Lionsclubs kunnen de waardepunten bij Douwe Egberts verzilveren tegen pakken koffie. Het aantal ingezamelde punten wordt door Douwe Egberts met vijftien procent verhoogd en vervolgens ingewisseld tegen pakken koffie voor door Lionsclubs aangewezen voedselbanken. De ‘Krimpense’ pakken koffie komen begin volgend jaar ter beschikking van de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel.

Oud en vreemd geld voor staaroperaties
Net als een jaar geleden kunt u deze keer behalve DE-waardepunten ook oud en vreemd geld in de inzameldozen deponeren. Met de opbrengst daarvan worden oogoperaties in derdewereldlanden uitgevoerd. De Nederlandse Lionsorganisatie is via haar netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat niet meer door nationale banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogstbiedende verzamelaars verkocht. Het aldus verkregen geld gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een staaroperatie gemiddeld dertig euro kost.

Inzamelplaatsen
De inzameldozen staan de hele maand december in de volgende kerkgebouwen: Ark, Bron, IJsseldijkkerk, Immanuelkerk, Rank, Rehobothkerk, Sionskerk en Wingerd. En verder ook in bijna alle plaatselijke supermarkten, terwijl er tevens inzameltassen komen te hangen in de bekende gele bussen van de Belbus Krimpen aan den IJssel.

Wij bevelen deze actie voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Dankdag 2018

Dankdag kindermiddag en kinderdienst

Woensdag 7 november vieren we met elkaar dankdag. Voor de kinderen tot en met 12 jaar hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt met als afsluiting de kinderdienst samen met u als ouder.

Dit jaar draait de Immanuëlkerk ook mee. Voorgangers in de gezamenlijke kinderdankdagdienst zijn Ds. Machiel van der Giessen en Ds. Jan Bert de Rijke.
Iedereen van harte welkom in de Rank!

Dit is het programma:
12:30 uur inloop
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen

Voor deze middag zijn we nog op zoek naar enthousiaste volwassenen die het leuk vinden om de kinderen te begeleiden bij een activiteit of willen helpen in de keuken.
Aanmelden kan bij Sija Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com/ 06-39774173 of via de jeugdouderling uit eigen wijk.
Komt u ons helpen? En beleef samen met uw (klein)kind een mooie middag!

gepubliceerd op 20 oktober 2018

Schoenendoosactie

AKTIE SCHOENENDOZEN VOOR PAVA.
Het wordt langzamerhand een “traditie”….elk jaar rond Kerst verrassen wij als “Rankbezoekers” de lagere schoolkinderen in onze zustergemeente in Pava, Roemenië, met een mooie gevulde schoenendoos. Wij, als werkgroep, doen dan ook een beroep op u en jullie allemaal, om ook dit jaar “onze” kinderen in Pava blij te maken. Het is een prachtig gebaar, dat de verbondenheid tussen hen en ons bevestigd. Dit jaar is er, in overleg met Ds. Levente Pop, een kleine verandering. Voor de oudste kinderen 12 t/m 14 jaar vragen wij u enkel een envelop met daarin minimaal 7,50 euro. De gemeente van Pava zorgt er dan voor dat deze leeftijdsgroep een mooi boek krijgt. (in eigen taal) Deelname-folders liggen in de hal van de kerk. De schoenendozen kunnen uiterlijk t/m 18 november worden ingeleverd.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Bezinningsavond – Heilig Avondmaal – woensdag 31 oktober

Op woensdag 31 oktober a.s. is in de Rank een gezamenlijke gemeenteavond van Rank en Ark over de viering van het Heilig Avondmaal. Op deze avond zal het onderwerp worden ingeleid door prof. dr. P.M. (Maarten) Wisse, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit. Na de inleiding zullen we verder met elkaar in gesprek gaan. Reserveert u alvast deze datum in uw agenda; mooie datum voor zo’n avond: Kerkhervorming!

gepubliceerd op 19 oktober 2018