Gemeenteavond

Op woensdag 28 november willen we graag een gemeenteavond organiseren om de gemeente te informeren over de gesprekken met de Ark.
Ook willen we de gemeente horen over het mogelijk samengaan van Ark en Rank.
De aanvang van de avond is om 20.00, inloop met koffie om 19.45.
Noteert u / noteren jullie deze datum a.u.b. vast in de agenda!
De uitzending van de gemeenteavond waarin prof. Wisse ons vertelde over het Heilig Avondmaal, is te beluisteren via deze website: menu kerkdiensten / meeluisteren / internet en dan op hier drukken – woensdag 31 oktober.
De kerkenraad

Inzamelactie Lionsclub

NIEUWE ‘DUBBELE’ INZAMELACTIE LIONSCLUB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Gedurende de hele maand december vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt deponeren. Deze ‘dubbele’ inzameling vindt plaats in het kader van een landelijke actie, waaraan tientallen Lionsclubs in heel Nederland meedoen.

Waardepunten voor pakken koffie
De Lionsclubs kunnen de waardepunten bij Douwe Egberts verzilveren tegen pakken koffie. Het aantal ingezamelde punten wordt door Douwe Egberts met vijftien procent verhoogd en vervolgens ingewisseld tegen pakken koffie voor door Lionsclubs aangewezen voedselbanken. De ‘Krimpense’ pakken koffie komen begin volgend jaar ter beschikking van de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel.

Oud en vreemd geld voor staaroperaties
Net als een jaar geleden kunt u deze keer behalve DE-waardepunten ook oud en vreemd geld in de inzameldozen deponeren. Met de opbrengst daarvan worden oogoperaties in derdewereldlanden uitgevoerd. De Nederlandse Lionsorganisatie is via haar netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat niet meer door nationale banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogstbiedende verzamelaars verkocht. Het aldus verkregen geld gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een staaroperatie gemiddeld dertig euro kost.

Inzamelplaatsen
De inzameldozen staan de hele maand december in de volgende kerkgebouwen: Ark, Bron, IJsseldijkkerk, Immanuelkerk, Rank, Rehobothkerk, Sionskerk en Wingerd. En verder ook in bijna alle plaatselijke supermarkten, terwijl er tevens inzameltassen komen te hangen in de bekende gele bussen van de Belbus Krimpen aan den IJssel.

Wij bevelen deze actie voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Dankdag 2018

Dankdag kindermiddag en kinderdienst

Woensdag 7 november vieren we met elkaar dankdag. Voor de kinderen tot en met 12 jaar hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt met als afsluiting de kinderdienst samen met u als ouder.

Dit jaar draait de Immanuëlkerk ook mee. Voorgangers in de gezamenlijke kinderdankdagdienst zijn Ds. Machiel van der Giessen en Ds. Jan Bert de Rijke.
Iedereen van harte welkom in de Rank!

Dit is het programma:
12:30 uur inloop
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen

Voor deze middag zijn we nog op zoek naar enthousiaste volwassenen die het leuk vinden om de kinderen te begeleiden bij een activiteit of willen helpen in de keuken.
Aanmelden kan bij Sija Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com/ 06-39774173 of via de jeugdouderling uit eigen wijk.
Komt u ons helpen? En beleef samen met uw (klein)kind een mooie middag!

gepubliceerd op 20 oktober 2018

Schoenendoosactie

AKTIE SCHOENENDOZEN VOOR PAVA.
Het wordt langzamerhand een “traditie”….elk jaar rond Kerst verrassen wij als “Rankbezoekers” de lagere schoolkinderen in onze zustergemeente in Pava, Roemenië, met een mooie gevulde schoenendoos. Wij, als werkgroep, doen dan ook een beroep op u en jullie allemaal, om ook dit jaar “onze” kinderen in Pava blij te maken. Het is een prachtig gebaar, dat de verbondenheid tussen hen en ons bevestigd. Dit jaar is er, in overleg met Ds. Levente Pop, een kleine verandering. Voor de oudste kinderen 12 t/m 14 jaar vragen wij u enkel een envelop met daarin minimaal 7,50 euro. De gemeente van Pava zorgt er dan voor dat deze leeftijdsgroep een mooi boek krijgt. (in eigen taal) Deelname-folders liggen in de hal van de kerk. De schoenendozen kunnen uiterlijk t/m 18 november worden ingeleverd.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Bezinningsavond – Heilig Avondmaal – woensdag 31 oktober

Op woensdag 31 oktober a.s. is in de Rank een gezamenlijke gemeenteavond van Rank en Ark over de viering van het Heilig Avondmaal. Op deze avond zal het onderwerp worden ingeleid door prof. dr. P.M. (Maarten) Wisse, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit. Na de inleiding zullen we verder met elkaar in gesprek gaan. Reserveert u alvast deze datum in uw agenda; mooie datum voor zo’n avond: Kerkhervorming!

gepubliceerd op 19 oktober 2018

Geloofsopvoeding

Ouders opgelet!

Vind je geloofsopvoeding belangrijk, maar ervaar je dit als lastig? Of heb je een goed idee hoe je dit in je gezin gestalte en vorm kan geven? Dan wil ik je allebei uitnodigen om te reageren op mijn oproep om input te leveren voor het organiseren van activiteiten op het gebied van de geloofsopvoeding. Om te weten waar wel of geen behoefte aan is, heb ik een korte enquête gemaakt. De link staat op de Facebookpagina van de Rank, maar wanneer je hier geen lid van bent, stuur ik je graag de link toe! Hiervoor heb ik wel je mailadres nodig. Dit kun je sturen naar: familiespek@kpnmail.nl

Een hartelijke groet, ook namens Wilma van der Blom, van Jolanda Spek

Belijdeniscatechese

Info-moment belijdeniscatechese

Begin oktober start er weer een groep voor de belijdeniscatechese.

Op zondag 23 september is er na de kerkdienst in zaal 2/3 een info-moment voor geïnteresseerden.

Als je al eens gedacht hebt: zal ik de stap zetten om met de belijdeniscatechese mee te gaan doen? Wat wordt daar besproken? Wanneer gaat dat gebeuren? Zou dat wel wat voor mij zijn? Kom dan een half uurtje koffiedrinken op zondag 23 september en we praten daar verder over door.

Wilt u/jij er liever apart eens met mij over doorpraten, schroom niet om contact op te nemen: 0180–471117, mdvandergiessen@freeler.nl.