Geloofsopvoeding

Ouders opgelet!

Vind je geloofsopvoeding belangrijk, maar ervaar je dit als lastig? Of heb je een goed idee hoe je dit in je gezin gestalte en vorm kan geven? Dan wil ik je allebei uitnodigen om te reageren op mijn oproep om input te leveren voor het organiseren van activiteiten op het gebied van de geloofsopvoeding. Om te weten waar wel of geen behoefte aan is, heb ik een korte enquête gemaakt. De link staat op de Facebookpagina van de Rank, maar wanneer je hier geen lid van bent, stuur ik je graag de link toe! Hiervoor heb ik wel je mailadres nodig. Dit kun je sturen naar: familiespek@kpnmail.nl

Een hartelijke groet, ook namens Wilma van der Blom, van Jolanda Spek

Geloofsgespreksgroep als voortgezette catechese

Geloofsgespreksgroep als voortgezette catechese

12 artikelen

Catechese, geloofsonderricht hoort van ouds bij de tienerleeftijd als voorbereiding op het doen van openbare belijdenis des geloofs.

Toch hoort bij geloven levenslang leerling zijn – blijven leren om zo te groeien in geloof, hoop en liefde. Dat mag gebeuren in de kerkdienst, Bijbelkringen, maar in het afgelopen seizoen hebben we ook een geloofsgespreksgroep gehad, die min of meer de vorm had van volwassenen-catechese. Met elkaar leren over Geloven, Doop, Heilig Avondmaal, Ambt, Kerk, etc.

In het komende seizoen willen we weer zo’n geloofsgespreksgroep met elkaar hebben.

Handleiding daarbij is het boekje ’12 Artikelen over God’ – Geloven op goede gronden.

Datum: Dinsdagochtend 25 september 2018. Overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 10.15 -ca. 11.45 uur
Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8

Pasen 2018

We mogen weer een jaar lang vertrouwen op de lichtgevende aanwezigheid van de opgestane en levende Here in onze kerkdiensten

En Anne-Fleur Vermeulen las de tekst:

We steken de kaars van Pasen aan,
omdat de Heer is opgestaan.
Het licht van Pasen maakt ons blij,
want Jezus houdt van jou en mij.


Kruiswegstaties

Staties

In de Stille Week stonden in de avondgebeden deze kruiswegstaties centraal. Ex-gedetineerde Nikoo heeft die getekend en geschilder tijdens zijn verblijf in de P.I. ‘De IJssel’.
Ze hingen toen aan de wanden in de kerkzaal van “De Rank”. Op Stille Zaterdag zijn ze alleen op de beamer getoond en van een bijbeltekst voorzien.
Lees “Kruiswegstaties” verder