Thema-avond: bidden met je hart

Op woensdag 14 november 2018 was er de eerste thema-avond van de Raad van Kerken in dit seizoen.
‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens.
Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de mogelijkheden van gebed na te denken.
Bisschop Mgr. Johannes (Hans) van den Hende wisselde daarover met ons van gedachten.
Hij gaf alle deelnemers aan deze avond de volgende gebedskaart.

Reformatieviering

Reformatieviering
LutherOp zaterdag 27 oktober vindt de jaarlijkse viering van de Reformatie plaats. Een viering die georganiseerd wordt door alle wijken van de Protestantse Gemeente Krimpen en waar iedereen van harte welkom is. Dit jaar is de viering in de IJsseldijkkerk met Ds. J. Verhoeven en Ds. C. Baggerman als voorgangers. Het thema is: “Met hart en ziel – het verlangen van ons hart”. De viering begint om 19.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om bij koffie en thee elkaar te ontmoeten.

gepubliceerd op 19 oktober 2018

Thema-avonden Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel

Thema-avonden van de Raad van Kerken te Krimpen aan den IJssel

Thema van het seizoen 2018-2019: Hartslag: waar gaat je hart naar uit?

harten


Dit seizoen denken we met elkaar na over waar je hart naar uitgaat. Waar ligt je passie? Je denkt misschien dat je jezelf kent en weet waar je hart naar uit gaat, maar het blijkt dat er maar een trend voorbij hoeft te komen of we laten ons erdoor meenemen. Willen we dat eigenlijk wel? Schuiven verlangens naar succes en rijkdom niet te vaak aan de kant wat je echt verlangt en hoe je uit geloof wilt leven? Hoe kun je je verlangen richten? We ontdekken hoe geloof je hierbij kan helpen.

Thema-avond over bidden met je hart
biddend
‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens. Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de mogelijkheden van gebed na te denken. We zijn erg blij dat bisschop mgr. Johannes (Hans) van den Hende naar Krimpen wil komen om er met ons van gedachten over te wisselen. Hij zal een lezing houden en daarna gaan we erover in gesprek. We zullen merken dat elke kerkelijke stroming zijn eigen accenten legt bij het bidden, wellicht opent het nieuwe perspectieven en gaat je hart die avond weer een stukje open naar God.

Hende

Datum: 14 november 2018
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: Immanuëlkerk, Estafette 1, Krimpen a/d IJssel
Inleider: mgr. J.H.J. van den Hende
Opgave bij: Rita Schoolenberg, c.schoolenberg@chello.nl

Thema-avond over leven van wat komt

Op zoek naar vitaal sociaal christelijk handelen

oog

In gesprek met vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs etc. gingen de auteurs op zoek naar hoe in onze tijd geloof een bron van kracht is voor mensen die daar werken. Ze ontdekten dat juist in een tijd van secularisatie het belangrijk is voor mensen te weten dat we al ‘opgenomen zijn in een wereld die naar het goede op weg is’. In een werkomgeving waarin controle en registeren zo in zwang zijn, geeft vertrouwen op God die de wereld draagt het broodnodige tegenwicht. Ze roepen mensen op om voluit gelovig te spreken met anderen.

In de lezing geeft Thijs Caspers informatie over het project en hoe de theologische noties van Erik Borgman het ongeschreven testament van zijn leermeester Schillebeeckx inkleuren. Ook zal hij reageren op onze vraag hoe ‘leven van wat komt’ een nieuwe kijk kan geven op hoe je als oudere zinvol je leven kunt inrichten.

We zullen met elkaar in gesprek gaan.

Thijs Caspers, theoloog en schrijver, is leken-Dominicaan en gast-onderzoeker bij het ‘Tilburg Cobbenhagen Center’ en tot voor kort stafmedewerker van het Katholiek netwerk VKMO (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties).

Caspers
Datum: 18 februari 2019
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: H. Maria Koningin (De Bron) – Memlinghof 2, Krimpen a/d IJssel
Inleider: Thijs Caspers
Opgave bij: Hilda Pleijsier, hilda.pleysier@online.nl, tel. 550789

Thema-avond over de slag om het hart

Als je over secularisatie spreekt, denken mensen direct aan kerkverlating. Alles wat gebeurt leggen we uit in termen van secularisatie. Herman Paul nodigt ons uit om af te stappen van dit algemene verhaal en te gaan denken op individueel niveau. Waar gaat secularisatie om? Dat je verlangens naar God die je misschien altijd had of nog wel hebt, weggedrukt worden door verlangens naar dingen uit de tijd waarin we leven (dit saeculum). Zeker, succes en geluk zijn ook belangrijk. Maar ze schuiven zomaar over je verlangen naar God heen. Dat maakt dat mensen kunnen zeggen: ‘ja ik ga niet zo vaak meer naar de kerk maar ik mis het niet’.

‘De crux is’, zo zegt Paul, ‘om te leren je verlangen ter richten. In alle religies draait het niet om de leer of dogma’s, in het boeddhisme, islam, christendom en noem maar op, het draait ook niet om de moraal. Maar het draait om je hart. Waar je je verlangen op zet. Religies helpen je om je verlangen te richten op wat je echt verlangt. Om je te bevrijden van zaken die je vast zetten.’

Denk als je langs de grote en leger wordende kerk op het marktplein fietst eens niet aan secularisatietrends. Maar denk aan dat hart van jou en elk mens waar verlangens met elkaar vechten om aandacht. Bedenk dat God geduldig wacht tot je jouw deur openzet voor zijn liefde. En hoe velen vermelden dat je kunt zoeken en zoeken in je leven, maar dat je hart rust vindt in God.

Op deze avond zal Herman Paul zijn uitdagende visie op een relevant geloof toelichten. Daarna gaan we in gesprek met hem. We kunnen ons voorstellen dat u het niet met hem eens bent. Of misschien zit er meer in dan u denkt. En hoe werkt dat dan je verlangens richten? Het belooft een boeiende avond te worden.

Herman Paul is hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Paul

Datum: 11 april 2019
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a, Krimpen a/d IJssel
Inleider: Dr. Herman Paul
Opgave bij: Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl , tel. 521584

Duurzaamheid

gepubliceerd op 10 april 2018

Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel

Duurzaamheid

Hierna volgt een bijdrage van de Raad van Kerken. Dit seizoen denken we in onze kerken in Krimpen na over duurzaamheid. In onze gemeentes zijn er veel mensen die hier concreet handen en voeten aan geven, zoals Arnold Spek, lid van De Rank en werkzaam als Manager Business Development Wind bij Eneco. Een interview van Jaqueline Snijders

Laat de wind voor je werken!

Arnold is nog niet thuis als ik aanbel. Zijn vrouw Jolanda doet open. “Ja, zelfs op Goede Vrijdag moet nog gewerkt worden, Arnold is altijd druk”, lacht ze. Arnold komt even later druk telefonerend aan. “Ja sorry hoor, ik zat nog even in een telefoonmeeting.” Ik merk al dat ik met een bedreven zakenman van doen heb!

Maar nu onder het genot van een kopje koffie ontspant Arnold zich en vertelt enthousiast over zijn passie voor duurzaamheid. Arnold werkt bij Eneco waar hij sinds een aantal jaar verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en aanleg van windenergieparken in Nederland. Van het onderzoeken waar energie nodig is tot aan de aanleg, financiering, het investeringsbesluit en het kopen en bouwen van de windturbines aan toe. De wind is altijd beschikbaar en onuitputtelijk en daarom een uitstekende bron van duurzame energie. Steeds meer bedrijven gaan over op 100% schone energie uit Nederlandse windparken.

“Maar toch”, zegt Arnold, “moet ik nog hard werken aan acceptatie. Ik moet netwerken, locaties zoeken, en onderhandelen, want niet iedereen wil een windmolen als uitzicht hebben. Bovendien is fossiele energie nu nog goedkoper. Dus ondanks dat een windturbine 100% schone energie en daarom 0% CO2 uitstoot oplevert, moet ook de overheid wel meehelpen om duurzame energie goedkoper te gaan maken en dat gaat binnen afzienbare tijd wel gebeuren.”

“Duurzaam ondernemen met het oog op het milieu is niet zozeer voorbehouden aan christenen,” maar zo zegt Arnold, ”ik heb wel het hart op m’n tong. Ik vind het een voorrecht om zo in deze maatschappelijke context bezig te zijn. Hoe kun je iets tot stand brengen dat bijdraagt aan een betere wereld? Samenwerking en betrouwbaarheid zijn daarin heel belangrijk. Zo probeer ik ook als manager te zijn voor mijn teamleden. Wees transparant. Veelal wordt ‘duurzaamheid’ in het kader van milieu en energie geplaatst. En in mindere mate in de relatiesfeer, terwijl duurzaamheid in relaties er ook bij hoort.”

Arnold Spek

Tot slot vraag ik Arnold hoe hij thuis duurzaamheid vorm geeft. Dan valt Jolanda Arnold ook bij, want hun huis is zo veel mogelijk duurzaam en energiezuinig ingericht. Zgn. zonthermisch, leer ik van Arnold. Het huis maakt niet alleen gebruik van de zon voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het verwarmen van water. En verder rijdt ‘de heilige koe’ van Arnold nog wel op diesel, want hij maakt nog teveel kilometers, maar wie weet dat dat ook snel gaat veranderen en de electrische auto voor de deur staat aan de Ouverturelaan. Want de electrificatie gaat hard.

Tot slot ‘bomen’ we nog even over onze volkstuinen. Met Zin in Groen zijn we net een volkstuin gestart en Arnold heeft vlakbij ons een tuin. Hij verwondert zich elke keer weer hoe een klein zaadje zich ontkiemt tot een plant. “Mooi he pappa, hoe alles groeit,” zei zijn zoontje laatst nog. Laten we die verwondering om God’s schepping vooral doorgeven aan de volgende generatie.

Arnold, dank voor het geanimeerd gesprek, ik heb weer veel geleerd over duurzaamheid.

Jacqueline Snijders

P.S. Wilt u weten hoe we het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven in Krimpen? Kom dan naar de duurzaamheidsmarkt op 24 april van 20.00-22.00 uur in De Bron, georganiseerd door de Raad van Kerken in Krimpen. Er zijn heerlijke hapjes van Rechtstreekx en het Krimpens energieproject zonne-energie en windturbine wordt gelanceerd.