Rankbericht van vrijdag 13 december 2019

Bij de kerkdiensten
Op deze derde Adventszondag, zondag 15 december gaat de wijkpredikant, Ds. Machiel van der Giessen voor. Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. We lezen Lucas 1: 64–80 – De lofzang van Zacharias. Tekst voor de verkondiging is vers 78: “Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan”.
Voorganger in de gezamenlijk avonddienst in de Rank is Ds. J. Slager uit Rotterdam. Daarnaast is er in de IJsseldijkkerk een kerstjeugddienst, waarin Ds. C.M. Baggerman-van Popering voorgaat: “Alles is Kerst”.
Medewerking wordt verleend door Unify.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een plaats van wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen, noem maar op.
Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd, maar ook de zaal moet betaald en verwarmd worden.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok voor het wijkfonds en ook de zendingsbusjes bestemd voor het onderwijs in Liberia.
Alle collecten van harte bij u en jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Volg de ster – David
DavidDeze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 2 Samuel 7: 8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Oefenen kinderkerstdienst
Zondag 15 december en zondag 22 december willen we, na de dienst, oefenen voor de kinderkerstdienst. Het oefenen is voor alle kinderen van de kindernevendienst.
Voor vragen, neem contact op met Johanneke Vonk, 06-51467932.

Weekagenda
Woensdag 18 december
19.15 uur: Derde Adventsvesper in de Rank
20.00 uur: Gezamenlijke vergadering Wijkkerkenraden Ark en Rank
Vrijdag 20 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 22 december
10.00 uur: Dr. R. de Reuver, Houten, Gezamenlijke dienst Rank/Ark in de Ark
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk, Gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk

Kerstpost
Vandaag nog kunt u uw kerstpost in de daarvoor bestemde bus in de hal deponeren. De kosten zijn ook dit jaar 55 euro cent. We zijn ook nog op zoek naar sorteerders voor 16 december vanaf 19.30 uur.
Bezorgers zijn ook van harte welkom!
We hopen dat u ons kan helpen.

De post wordt bezorgd in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel.

Oliebollenactie
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij de Rank.
Opbrengst: 50% voor Pava, onze zustergemeente in Roemenië, 50% voor de verbouw van de Ark.

Op deze dag geldt altijd: “Vele handen maken licht werk.” Dus heb je even tijd of zin om te komen helpen …graag!
Meld je aan bij de werkgroep: d.buijs56@gmail.com, tel. 0180-785154

Liberia
In januari ga ik op bezoek in Liberia bij Prince Dennis om de ontwikkelingen van Turning point of Positieve Actions (TPA) te bekijken.
Als Rank gemeente steunen wij ze al meerdere jaren waarbij de school is gegroeid tot ongeveer 100 kinderen. Ook bij de evangelisatie activiteiten en op het gebied van ontwikkeling is er vooruitgang. Ik kijk dan ook erg uit naar deze reis van 6 tot 20 januari.
Voor de kinderen in Liberia wil ik een kaart laten afdrukken met een foto van de KND kinderen hierop, hiervoor willen we na dienst op 15 december een foto maken bij het podium voor in de kerk.
Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn, uiteraard wel met toestemming van de ouders. Aansluitend gaan zij dan oefenen voor kerst.
Met vriendelijke groet, Kees Hoogendijk.

Kerstwandeling 2019
Op vrijdag 20 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. Deze bijzondere kerstwandeling voor jong en oud zal voeren langs verschillende plaatsen in Krimpen aan den IJssel, waar door middel van zang, muziek en toneel het kerstverhaal zal worden verteld.
De wandeling begint om 18.30 uur bij de Tuyter, Nachtegaalstraat 8. De wandelaars kunnen zich daar vanaf ongeveer 18.00 uur verzamelen, en eventueel voor € 2.00 een lampion te kopen. Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk ook zelf een lampion meebrengen of een kerstlampje.
Dit prachtige kerstgebeuren wordt muzikaal begeleid en zal duren tot ongeveer 20.30 uur.
Vrijwilligers/verkeersregelaars zullen meehelpen om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen. Bij slecht weer is er een alternatieve avond in kerkgebouw de Ark, Burg. Aalberslaan 41.
Aan de organisatie werken de volgende kerken mee: E.G.K.; G.I.M.; NGPMB; de Ark; de Rank; de IJsseldijkkerk; de Wingerd; de Bron en de Immanuelkerk.

Voor meer informatie (ook over het alternatief bij slecht weer vanaf 18-12-19) bij de secretaris van de Raad van Kerken: hildapleysier@gmail.com of tel: 06-30517772.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We herdachten in de kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Bij het noemen van hun naam en de datum van overlijden werd een kaars aangestoken en de tekst van de uitvaartdienst genoemd.

eeuwigheidszondag

Vanwege de beveiliging van persoonsgegevens is de lijst van overledenen alleen te lezen door gemeenteleden, die via het menu ‘platform leden’ zich hebben laten registreren en daarna met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingelogd. U vindt het dan onder het submenu ‘nieuws voor leden’.

Sint voor Kint 2019

Benefietactie Sint voor Kint: Doe mee!

Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op te halen voor Rotterdamse kinderen die in armoede opgroeien, zodat zij ook een kado kunnen krijgen met Sinterklaas.

In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Geregeld blijft er geen geld over voor nieuwe kleren, vakantie of – een Sinterklaaskado. Met onze benefietactie willen we deze gezinnen daarom een hart onder de riem steken. Van de opbrengst ontvangen de gezinnen een kadobon t.w.v. €20,- van de speelgoedwinkel waarmee ze een Sinterklaaskado kunnen kopen voor hun kinderen. Een moeder zei dankbaar: “Ik heb 25 euro in de week te besteden. Met de bon kon ik voor mijn dochter een boek kopen dat ze heel graag wilde.”

Helpt u mee? Organiseer een sponsoractie of maak uw gift over op NL81 INGB 0000 5434 11 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint (ANBI erkend). Of doneer eenvoudig met iDeal via www.samen010.nl/doneer/doneren. Kies het project ‘Benefietactie Sint voor Kint’ en het te doneren bedrag. Namens de ouders en kinderen: ‘Enorm bedankt!’

Meer info op www.sintvoorkint.nl.

Serve the City Rotterdam is onderdeel van Stichting Samen 010.

1e thema-avond raad van Kerken: Dietrich Bonhoeffer, een christen in verzet

Op dinsdag 19 november 2019 bent u van harte welkom op de 1e thema avond in een serie van drie die de Raad van Kerken ook dit seizoen weer organiseert.
Het onderwerp is ds. Dietrich Bonhoeffer, de predikant die kort voor het einde van de 2e wereldoorlog ter dood werd veroordeeld. Het contrast van zijn gevangenschap en dood en onze vrijheid en wat we er mee doen worden in dit 75e jubileumjaar van de Vrijheid met elkaar in verband gebracht.
’t Slot wil ons vertellen over deze indrukwekkende denker en gelovige en met ons in gesprek gaan over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.

Met een groep studenten bezocht prof. Edward van ’t Slot Berlijn-Wedding, de wijk waar Bonhoeffer in 1932 zijn eerste stappen zette als predikant. Het was een omgeving waar veel werkloosheid en armoede was en maar weinig mensen echt wat hadden met geloof, kerk of Bijbel. Hoe ben je daar kerk? Bonhoeffer schreef er prachtige dingen over, in het boek ‘De levende kerk’ dat onlangs in het Nederlands is verschenen. Hier startte hij zijn predikantschap om later vanuit dezelfde overtuiging in verzet te komen tegen Hitler.
In gevangenschap bleef dit geloof hem voeden, getuige zijn brieven die daarvan een indrukwekkend getuigenis vormen.

De laatste jaren staat zijn werk weer volop in de belangstelling.
Ook de studenten op bezoek in Berlijn werden erdoor aangeraakt en zeiden: ‘Gewoon gaan en iets van de geloofskracht verspreiden waar je ook bent in de samenleving’.

Prof. dr. Edward van ’t Slot is als seminariedocent verbonden aan de PTHU en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie.
Datum: 19 november 2019 Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Inleider: Prof. E.van ’t Slot
Informatie en/of opgave bij: Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl