Catechese

Catechese
Catechese is een synoniem voor godsdienstonderwijs. Gedurende het winterseizoen, van eind september tot Pasen, wordt er op maandagavond catechese ofwel catechisatie gegeven. Jongeren vanaf 12 tot en met 20 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Omdat je vader en/of moeder in God geloven en betrokken zijn bij de wijkgemeente De Rank, willen zij heel graag dat ook jij als Christen zult leven en God leert kennen. Misschien ben je als kind gedoopt en hebben je ouders beloofd dat zij er alles aan zullen doen, dat ook jij zult leren geloven. Maar ook wanneer je nog niet bent gedoopt, verlangen zij ernaar, dat je gelovig leeft. Misschien verlang je er ook zelf naar om zelfstandig te geloven. Geloven gaat niet vanzelf, daarom is er in de kerk de catechese.

De Rank geeft dit in de vorm van mentorcatechese met materiaal van de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond). Nieuw in seizoen 2012-2013 is dat we in De Rank naast de methode Follow Me, die je misschien al kende, ook werken met Follow Me Next. Catechese wordt zo nog meer toegespitst op jouw eigen leeftijd!

Follow Me
Follow Me Mentorcatechese is voor jou, wanneer je naar de middelbare school bent gegaan tot dat je ongeveer 16 jaar bent. De avond begint steeds om 19.00 uur met een ijsbreker. Soms is dat een korte inleiding van maximaal 10 minuten over het onderwerp door de dominee. Soms is dat een sketch of een filmpje.

Daarna praat je in de kleine groep, waar je bij binnenkomst al inzit verder tot 19.45 uur, onder leiding van een mentor. Deze mentor sluit het gesprek rond kwart voor acht af. Daarna kun je nog blijven chillen in de hal van De Rank!

Follow Me Next
Vanaf circa 17 jaar word je uitgenodigd voor het vervolg: de Follow Me Next Mentorcatechese. De opzet is hetzelfde als Folow Me, maar de inleidingen en het gesprek zijn meer op jouw leeftijd toegespitst. Je wordt steeds om 20.00 uur verwacht en de catechese duurt tot 19.45 uur.

Belijdeniscatechese I’ll Follow
In De Rank is er op Palmzondag, de zondag vóór Pasen, de gelegenheid om in het openbaar het geloof in God te belijden. Voorafgaande worden degenen die overwegen om belijdenis te doen, uitgenodigd deel te nemen aan de belijdeniskring. Deze komt ongeveer tweewekelijks bijeen. Belijdeniscatechese kan een direct vervolg zijn op de jongerencatechese. Dit blijkt lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Volwassen leden die nog geen belijdenis hebben gedaan worden zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd door de wijkouderling, anderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Op de slotavond wordt er gezamenlijk met enkele kerkenraadsleden doorgesproken over de betekenis van de openbare belijdenis en het werk in de gemeente. Voor informatie kan ieder contact opnemen met de predikant of wijkouderling. Dit kan via het contactformulier door als onderwerp ‘predikant’ respectievelijk ‘pastoraat’ te kiezen.