Collectebonnen

Collectebonnen
Het is mogelijk boekjes met collectebonnen te bestellen. Ieder boekje bestaat voor de helft uit bonnen van € 0,50 en voor de helft uit bonnen van € 1.00. U kunt de boekjes bestellen en thuis bezorgd krijgen door € 60 (of een veelvoud daarvan) over te maken op rekeningnummer NL65RABO 0351 9797 78 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Vermeld duidelijk uw naam en adres, i.v.m. de bezorging van de boekjes. U kunt de bonnen gebruiken in de IJsseldijkkerk, de Rank, de Ark en de Wingerd.