Collectes

Collectes
In iedere dienst wordt twee keer gecollecteerd. De eerste collecte is de diaconale collecte, de tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de kerk. In de hal van de Rank vindt u een offerblok. Uw bijdrage hierin is bestemd voor het wijkfonds. Bij de uitgang hangen bovendien collectebussen voor het werk van de zending.