Ouderlingen consistorie

De gezamenlijke ouderlingen hebben als belangrijkste opdracht het geestelijk welzijn van de gemeente te bevorderen. Wijkgemeente De Rank heeft in totaal 11 ouderlingen:
– 6 wijkouderlingen,
– 2 jeugdouderlingen,
– 1 missionair ouderling,
– 1 ouderling-scriba,
– 1 ouderling met speciale opdracht (scriba van de classis).

De wijkouderlingen vormen gezamenlijk het consistorie en dragen samen met de predikant en de kerkelijk werker zorg voor het pastoraat. Zij zijn hiermee de vertegenwoordiging van de kerk onder haar leden. In ieder geval elke twee jaar is er contact tussen een wijkouderling en de leden, dat bij voorkeur wordt ingevuld door een huisbezoek.

De wijkouderlingen worden in hun bezoekwerk bijgestaan door 9 pastorale wijkmedewerkers (PWM).

De jeugdouderlingen vertegenwoordigen de belangen van de jeugd in De Rank. Zij zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten voor de jeugd in de diverse leeftijdsgroepen. De jeugdouderlingen zorgen voor een goede organisatie van kindernevendienst en catechese voor de jongeren. Tot slot verzorgen zij het jeugdpastoraat.

De missionair ouderling is coordinator van missionaire activiteiten in onze gemeente. Het bereiken van mensen die geen of een beperkte relatie hebben met het Christelijk geloof door activiteiten in de wijk alpha cursus en toerusting van wijkouderlingen.

De Scriba is de spin in het web in de kerk. Scriba kan goed vertaald worden als secretaris. Alle formele correspondentie van en aan de kerkenraad verloopt via de scriba. De scriba is altijd lid van het moderamen en draagt zo bij aan de voorbereiding van de kerkenraadsvergadering die de scriba vervolgens ook notuleert.

Hulpmenu voor touchscreengebruik om bij onderliggende pagina’s te komen:
Deze pagina heeft geen onderliggende pagina’s