Diaconaat

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.
Denk aan zieken, armen, ouderen, drop-outs. Mensen met schulden kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen.

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen.
In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.

Hun taken zijn:
1) Kerkelijke dienst der barmhartigheid wat tot uitdrukking komt bij
het Heilg Avondmaal en bij het collecteren.
2) Kerkelijke hulpverlening aan armen en zieken,