Diakenen

De diakenen richten zich op de praktische hulpverlening. Dit kan betrekking hebben op plaatselijke situaties, maar ook op noodsituaties op landelijk en wereldniveau. In de Rank zijn zes diakenen.

Diaconaat