Doopkring

In de afgelopen jaren vond er in De Rank elk seizoen een doopkring plaats. In de doopkring komen we met ouders, die hun kind korter of langer geleden ten doop hielden, of hierover nadenken of naar uitkijken bij elkaar. Aan de hand van beschikbaar materiaal denken we na en gaan we in gesprek over de betekenis van de doop. Ook in dit seizoen willen we graag drie avonden bij elkaar komen.

De doop laat zien dat God bijzondere beloften geeft. Beloften waar je, je leven lang mee vooruit kunt. Het is dan ook belangrijk om de inhoud van deze beloften te kennen. Het is waardevol om de betekenis ervan uit te kunnen leggen aan je kinderen. Maar weet je dat als doopouder zelf al? Er zijn zoveel vragen rond de doop: Wat belooft God nu precies? Wat zegt de bijbel over het verbond? Wat is jouw motivatie als doopouder om je kind te laten dopen? Hoe leg je de doop uit aan je kinderen?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de predikant of wijkouderling. Dit kan via het contactformulier door als onderwerp ‘predikant’ respectievelijk ‘pastoraat’ te kiezen.