Sjabloon foto’s Ark en Rank

De kerkenraden van ‘de Rank’ en ‘de Ark’ willen de gezamenlijke diensten van mei en begin juni zo goed mogelijk evalueren. Daarom was er na elke dienst gelegenheid een enquêteformulier in te vullen. U kunt dat ook nog digitaal doen via de volgende link.

pijl omhoog