Kerkkoor

Het kerkkoor Krimpen, in 1968 opgericht, is bijna 50 jaar jong en telt op dit moment 50 gemeenteleden.

Doelstelling is het verlenen van muzikale medewerking aan kerkdiensten, waarbij het zingen samen met de gemeente een belangrijke plaats inneemt. Wekelijks wordt gerepeteerd onder de muzikale leiding van Karin Snel. De vaste organist van het koor is Gerrit van der Werf.

Zowel in de IJsseldijkkerk als in De Rank wordt jaarlijks volgens rooster een aantal keren gezongen, daarnaast ook op verzoek in andere diensten, zangavonden (nieuw liedboek) en kerstvieringen. Ook zingen in bejaardentehuizen en kerkdiensten buiten Krimpen staan op het programma.

De kleding van het kerkkoor is verbonden met de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar. Zwart is de basiskleur, geaccentueerd met een sjaal en stropdas of strik in de juiste kleur van de betreffende zondag. Dit betekent dat b.v. in de advents- en lijdenstijd paars de accentkleur is en met Kerst en Pasen wit. Tussen Pinksteren (rood) en advent wordt groen gebruikt.

Leden, dirigent en organist vormen met elkaar een enthousiaste en hechte groep mensen met, naast de belangstelling voor muziek, ook aandacht voor elkaar. Lief en leed worden volop met elkaar gedeeld.

De 50 leden zijn goed over de verschillende partijen verdeeld:18 sopranen, 18 alten, 7 tenoren en 7 bassen. Maar er is altijd plaats voor mensen die belangstelling hebben om mee te komen zingen.

We repeteren elke donderdagavond in De Rank van 20.00 tot 22.00 uur.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met secretaris Atty den Ouden dsdenouden@hetnet.nl.