Kringwerk

Bijbelkring De Bijbelkringen bieden een mogelijkheid voor verdieping in een Bijbelboek of thema. Deze mogelijkheid wordt geboden in huiskringen en plenaire kringen.

Huiskringen.

Binnen de gemeente zijn er een aantal huiskringen actief. Onder leiding van een gemeentelid komen deze kringen, variërend van 8 tot 12 personen, thuis bij elkaar om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan. De huiskringen bepalen zelf jaarlijks een onderwerp.

Huiskring “Adeste fideles”.

Deze gesprekskring komt 1 keer per maand bij elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van een boekje voor Bijbelstudie. Voor het komend seizoen wordt het thema nog in onderling overleg bepaald.

De leeftijd van de groepsleden varieert van 20 tot ca 50 jaar.

Informatie:
Contactpersoon: W.Buijs   –  tel.551021   –  willem_buijs@hotmail.com.

Huiskring “De Bergrede”.

Als huiskring komen we 1 x per maand bij elkaar op verschillende huisadressen. We beginnen de avond met gebed en lezen een stukje uit de bijbel. We werken meestal uit een thema-boekje. Zo begonnen we indertijd met het boekje “De Bergrede”. Vandaar de naam van de huiskring.

Elke maand stellen we een volgende datum vast waarop zoveel mogelijk kringleden aanwezig zijn. Die datum wordt in het Rankbericht geplaatst.

Vanzelfsprekend heten we graag iedereen van harte welkom op deze avonden.

Informatie:
Contactpersoon mw. C. Buijs  –  tel. 785154  –  d.buijs56A@gmail.com.

Huiskring “Discipelschap”.

Een gesprekskring rondom Bijbelse thema’s. Kenmerk van de kring is het open karakter met inbreng van alle leden. Frequentie is 1 x per maand op woensdagavond gedurende de maanden september t/m mei. We bespreken met elkaar het boekje “Discipelschap” van ds. L.M. Vreugdenhil.

De ondertitel van dit boek is: “Over geloven in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest”. Het behandelt de kernthema’s van het christelijk geloof.

Informatie: pastoraat@derank.nl brengt u graag in contact met de contactpersoon Hans Knetsch.

Huiskring Ouderkerk.

We komen 7 tot 8 keer per seizoen bij elkaar wisselend bij een van de deelnemers thuis. We behandelen onderwerpen uit het boek: “God speelt geen enkele rol in mijn leven” van Wilkin van de Kamp.

Publicatie data in kerkblad en nieuwsbrief.
Informatie: pastoraat@derank.nl brengt u graag in contact met de contactpersoon Henk Schouten.

Gemeente Groei  Groepen.

In een klein verband biedt de GGG ruimte voor mensen om samen te komen en met elkaar te groeien in persoonlijk geloofsleven. De opzet van deze kring is om elkaar beter te leren kennen en met elkaar te verkennen wat het geloof voor ons persoonlijk is. Het maakt niet uit hoe je in je geloof staat. Elke vraag mag en kan gesteld worden. Je kan van en met elkaar leren en zien hoe andere mensen met het geloof omgaan. Een unieke kans om gemeentezijn te verdiepen. Onder leiding van een gespreksleider komen de groepen ongeveer 1 keer in de drie weken bij elkaar.
Er functioneren op dit moment een viertal GGG’s , op dinsdag en woensdag.     De GGG’s  heeft een drietal doelen. Allereerst om met elkaar te groeien in het geloof; een soort ontdekkingsreis in de Bijbel te maken en daardoor God beter te leren kennen. Ten tweede groeien in gemeenschap. Een onderlinge band opbouwen en versterken door te delen wat ons bezig houdt. Ten derde groeien in getuigenis.

We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.

Informatie:
Contactpersoon: Hans Knetsch  –  tel. 512463  –  hnc@familieknetsch.nl

Plenaire kring.

De plenaire Bijbelkring komt in het winterseizoen maandelijks bijeen in De Rank en wordt geleid door dr. G. den Hartogh. Gemeenteleden van alle leeftijden zijn hier welkom. Aan het begin van deze Bijbelkring wordt een inleiding gehouden over het betreffende Bijbelgedeelte, waarna plenair wordt verder gesproken over enkele vragen. Er hoeft hiervoor geen speciaal materiaal te worden aangeschaft: er zal worden gezorgd dat de deelnemers ruim van tevoren over de benodigde info de beschikking hebben. Vaste bezoekers, maar ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Deze Bijbelkring is er ook geschikt voor om zomaar eens een keer deel te nemen.

Informatie: Dr. G. den Hartogh  –  tel. 721130  –  speltenborch@gmail.com.

Leerkringen.

Naast de huiskringen en de plenaire kring worden diverse leerkringen van enkele avonden georganiseerd rond een bepaald onderwerp. Elk seizoen worden door of in samenwerking met andere kerken c.q. wijkgemeenten, meerdere onderwerpen gepland.

Voor informatie verwijzen we naar de uitgave “Leerkringen van de Raad van Kerken”.

Neem voor meer informatie over de bijbel- en leerkringen contact op met pastoraat@derank.nl