De kerk

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

Handelingen 2: 42 Nieuwe Bijbelvertaling.

Deze tekst die verwoordt hoe de “ArkRankgemeente” als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan, staat in de Bijbel geschreven over de mensen die zo’n 2000 jaar geleden bij elkaar waren om het Pinksterfeest te vieren. Dit feest was een jaarlijks terugkerend oogstfeest, dat deze keer zeer bijzonder was doordat de Heilige Geest die door Jezus Christus beloofd was werd uitgestort over de apostelen.
Vanuit dit feest is de Christelijke kerk een feit geworden. Christenen over de hele wereld komen wekelijks bij elkaar in Christelijke gemeenten om het geloof te leren, en de vreugde van het geloof en het avondmaal te vieren. Inmiddels zijn er vele kerkgenootschappen ontstaan. Via deze en onderliggende pagina’s informeren wij waar “ArkRankgemeente” staat temidden van deze kerken en hoe onze kerk georganiseerd is.

Wij hechten eraan te benadrukken dat we met deze kerken samen één kerk in Christus zijn.