Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 26 gemeenteleden. Tweejaarlijks is de helft van de kerkenraad aftredend. Een kerkenraadslid kan zich éénmaal herkiesbaar stellen. Voor de verkiezing van ambtsdragers worden ambtsdragers en gemeente gevraagd namen in te dienen van mogelijke kandidaten. De verkiezing vindt plaats aan de hand van een door de kerkenraad op te stellen kieslijst.

Ieder kerkenraadslid heeft binnen de kerkenraad één van de volgende functies:

Predikant (P)
Ouderlingen (O)
Diakenen (D)
Ouderling-Kerkrentmeesters (K)

Binnen de kerkenraad wordt het ‘dagelijks bestuur’ gevormd door het Moderamen.

De ouderlingen komen samen in het Consistorie.

Hulpmenu voor touchscreengebruik om bij onderliggende pagina’s te komen:

De Kerkenraad in mei 2017 (niet compleet)

Voorste rij van links naar rechts: scriba Wiggert Pols, diaken Hilda van der Ham, jeugdouderling Miranda Mes, diaken Adri Vonk Noordegraaf, ouderling Willy Schouten, ouderling Sija Groeneveld, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter Marjan Tromp

Achterste rij van links naar rechts: diaken Huib van Gelder, ouderling-kerkrentmeester Jaap van der Ham, diaken Gertjan de Jong, predikant Machiel van der Giessen, ouderling-kerkrentmeester Arie Ros, ouderling Martjan den Hoed, ouderling Peter de Kwant, jeugdouderling John MaliepaardDe kerkenraad in Nachtwacht-positie. Zelfs in de pauze van de kerkenraadsvergadering bezig voor onze gemeente!