Missie/visie

Missie:
”Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” Matheus 28: 19-20 Nieuwe Bijbelvertaling. De opdracht die Jezus Christus gegeven heeft aan de apostelen is onze missie. Het evangelie, de blijde boodschap uit de Bijbel te vertellen aan de mensen om ons heen, hen daarbij opnemen in de gemeente en helpen invulling te geven aan het leven in geloof.

Visie:
Bij al onze aktiviteiten zijn we een open gemeente, zodat iedere bezoeker zich van harte welkom weet. De Rank hecht aan het contact tussen de kerk en haar leden. De diverse bezoekvormen hebben een hoge prioriteit. Als wijkgemeente staan we centraal in de wijk en benutten of creëren we kansen om hier het evangelie te laten zien.