Gemeenteberichten van vrijdag 3 januari 2020

Welkom
Vandaag gaat in de morgendienst Ds. A. Tromp voor. De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen-Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een plaats van wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen noem maar op. Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd maar ook de zaal moet betaald en verwarmd worden.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Collecte diaconie opbrengsten december 2019

01-12 Missionair werk € 356,45
01-12 H.A.: Havenproject Rotterdam € 464,45
08-12 Gevangenis pastoraat € 244,09
15-12 Inloophuis Crimpen Inn € 408,39
25-12 Kinderen in de knel KIA € 432,39
29-12 Shelter Ministries € 335,80

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdragen.

Kindernevendienst
Volg de ster – Wijze mannen zoeken een koningskind.
Op deze zondag staat Matteüs 2:1-12 centraal: Wijze mannen uit een ver land zijn op zoek naar een pasgeboren koningskind.

Weekagenda
Maandag 6 januari
19.00 uur: Follow Me
Woensdag 8 januari
10.30 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen (Hoflaan 37!)
Vrijdag 10 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 12 januari
10.00 uur: Dr. G. den Hartogh en Ds. M.D. van der Giessen, bevestiging ambtsdragers. Gezamenlijke dienst Ark/Rank in de Ark.
18.30 uur: Ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek in De Rank

Pastoraal contact
Wilt u pastoraal contact dan kunt u bellen naar 06 57250882.
U kunt ook mailen naar pastoraat@derankkrimpen.nl.
Dit i.v.m. de revalidatie van Ds. Machiel van der Giesen.
In het Rankbericht van 29 december werd een fout 06- nummer vermeld.

Oliebollen actie
De oliebollen actie leverde een mooie opbrengst van € 1935,– op. Deze keer respectievelijk bestemd voor voedselpakketten voor ouderen in Pava en voor de verbouwing van de Ark.
Iedereen hartelijk dank!! Werkgroep Pava/Liberia.

Follow Me
Maandag gaan we met elkaar in gesprek over hoe we God kunnen dienen door onze ouders te eren.
In dit Rankbericht daarom een opdracht voor de ouders: Vertel aan je tiener wat je het mooiste en wat je het moeilijkste vind aan opvoeden.

Adventsgebeden 2019
Dit jaar zijn op de woensdagen in de adventstijd gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken. Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
We hebben het eerste geestelijk Adventslicht ontstoken met een avondgebed in de Ark. Samen, met mensen van binnen de Krimpense kerken en misschien ook wel van daarbuiten.
In de IJsseldijkkerk hebben we opnieuw geluisterd naar de profeet Micha en het omsmeden van wapens in levenschenkende voorwerpen zoals ploegscharen. We hebben gebeden dat de vijandigheden die in ons hart wonen ook omgesmeed mogen worden tot liefdevolle gedachten en daden.
In de Wingerd hebben we kunnen ervaren wat de woorden betekenen die Micha sprak in 6:8: God vraagt alleen dit: “Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God”.
Tijdens het laatste avondgebed van 2019 in De Rank werden onze gedachten gericht op de toekomst te midden van het leed en onrecht van het heden met woorden uit Micha 7: “Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God”
Zo zijn we samen geweest: luisterend, biddend, in de stilte en ook zingend, begeleid door het fijnzinnige geluid van dwarsfluiten.
Het was goed om samen op te trekken op weg naar Kerst; een stukje ruimte en rust in de drukte van het dagelijks leven; gericht worden op de reden van het Kerstfeest.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 5 januari a.s. zullen in de morgendienst Thom en Stijn Slingerland gedoopt worden. Thom werd geboren op 3 januari 2017, Stijn op 29 september jl. Zij zijn de zonen van Jeroen en Judith Slingerland-Berger, Rondo 104. Als gemeente zullen we weer mogen meemaken hoe twee kinderen worden opgenomen in de lichtkring van Gods genadeverbond.

Oud en Nieuw
Na een lange periode van voorbereiding en het voeren van vele gesprekken op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen is het dan eindelijk zo ver: de Rank en de Ark vormen per 1 januari 2020 officieel één, nieuwe, wijkgemeente. En hoewel het nog even wachten is op een nieuwe naam (die zal in de loop van het komende jaar in samenspraak met de gemeenteleden gekozen worden!), is de nieuwe gemeente als zodanig een feit.
Enerzijds – en dat hoeven we echt niet onder stoelen of banken te steken – is er waarschijnlijk zowel bij de ‘Rankers’ als bij de ‘Arkers’ een gevoel van weemoed. Er wordt immers afscheid genomen van twee wijken die inmiddels sinds 1949, resp. 1956 niet meer uit Krimpen weg te denken waren. Anderzijds is het overheersende gevoel uiteindelijk toch dat van dankbaarheid en verwondering. Dankbaarheid ómdat we, in alle bescheidenheid, inderdaad zoveel mogen en kunnen betekenen voor zoveel mensen; dankbaarheid omdat we sámen ook vérder kunnen gaan. ‘Nieuwe ronden – nieuwe kansen’ om het populair uit te drukken. Maar als ik het bij die uitdrukking zou laten, zou schromelijk tekort gedaan worden aan wat wij als (nieuwe) wijkgemeente vóór alles zijn en waar wij, een ieder van ons persoonlijk met zijn of haar specifieke gaven en talenten, én met elkaar, aan bijdragen: gemeente-van-Christus zijn!
Want het is juist dát, wat tot verwondering stemt: dat onze Heer, die wij belijden als het Hoofd van die gemeente, het aandurft met óns. Dat Hij het wel en wee van het Koninkrijk hier op aarde in onze handen legt… Dat zegt meer over Hem dan over ons. Maar tegelijkertijd maakt het ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben én van het feit dat we juist hierbij elkaar meer dan ooit nodig hebben. En wordt zo in de gemeente zichtbaar hoe in en door onvolkomen mensen, Gods volkomenheid zichtbaar wordt! Ja, we hebben als Rank en Ark beide afscheid genomen van een tijdperk. Een tijdperk met hoogte- en dieptepunten, met vreugde en verdriet, met al die emoties waardoor mensen gekenmerkt worden. Maar bovenal een tijdperk waarin door alles heen zichtbaar was dat onze Heer met ons meeging; hetgeen wekelijks zichtbaar en hoorbaar werd en wordt in de zegen. En onder het beslag van die zegen is het dat wij onze weg mogen vervolgen. In een nieuwe samenstelling, met nieuwe mensen, – het zal misschien even wennen zijn – maar ten diepste toch ook weer vertrouwd, net als altijd. Want ten slotte blijft onze Heer Jezus Christus gisteren en heden dezelfde, – en tot in eeuwigheid!
Als broeders en zusters – we weten ons immers allen kinderen van één Vader! – wensen we elkaar dan ook voor nu en de toekomst van harte díe zegen toe!

Nieuwjaarsbijeenkomst Senioren De Ark
Het jaar 2020 beginnen we met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Alle senioren worden daarvoor uitgenodigd op woensdag 8 januari in de Ark. Aanvang 10.30 uur, maar de koffie staat al vanaf 10.00 uur klaar. We zorgen voor een hapje en een drankje. Gezellig elkaar ontmoeten bij het begin van het nieuwe jaar. We nemen dan ook het programma voor de komende tijd door en er zal wat informatie worden gegeven over de stand van zaken betreffende de fusie tussen de Rank en Arkgemeente. Wilt u opgehaald worden, belt u dan tel.nr. 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het seniorenteam, Kees Snoey

Zingen bij River Voices!

rivervoicesVeel nieuwe leden hebben de weg gevonden naar ons leuke en enthousiaste Interkerkelijk gemengd koor River Voices. Wij repeteren iedere maandag van 19.30 tot 21.30 uur, onder leiding van Arie de Korte, in de achterzaal van De Ark. Van de projectzangers, die afgelopen jaar onze uitvoeringen en concerten kwamen versterken, zijn er een aantal ook lid geworden. Ons repertoire is eigentijds en zeer gevarieerd; de sfeer binnen het koor is heel gezellig; en de concerten en uitvoeringen zijn altijd een feest.
Op maandag 6 januari starten wij de repetities en gaan wij o.a. aan de slag voor ons optreden met Pasen in de beroemde en historische Engelse Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam en ons optreden in de Breepleinkerk te Rotterdam. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bij iedere stemsoort is er altijd uitbreiding mogelijk, dus kom gezellig een keer meezingen. www.rivervoices.nl.

Start kinderkoor De Regenboog

regenboog

Vrijdag 10 januari starten wij om 18.45 uur de repetities in De Ark. Onder leiding van dirigent Hidde Zwart wordt er, in een leuke sfeer, hard gewerkt voor de komende optredens. Jongens en meisjes vanaf (bijna) 6 jaar zijn van harte welkom. Ben je 10 jaar of ouder, dan mag je daarna gelijk meezingen met ons tienerkoor. Zij zingen eigen (meerstemmig) repertoire. Na een druk en succesvol 2019 mogen wij ook het komend jaar een aantal uitvoeringen en medewerkingen gaan verzorgen. Op zondag 2 februari zingen wij in De Ark. Er is dan een speciale dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook in maart, april, mei en juni zijn er bijzondere uitvoeringen. Alles is te vinden op onze website www.ikkderegenboog.nl.

Activiteitenagenda jan. 2020

ma 06/01 19.30 rep. “River Voices”
wo 08/01 10.30 Seniorenochtend
do 09/01 20.00 Leerhuis “Marcus”
vr 10/01 18.30 rep. de Regenboog