Gemeenteberichten van vrijdag 31 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 31 januari 2020

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst gaat voor ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs. De avonddienst is vandaag in de IJsseldijk-kerk. Voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.

Collecte
De eerste collecte is voor het werelddiaconaat.

Oeganda

Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.
Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Opbrengsten diaconie collecte januari:

01-01 Leger des Heils € 88,10
05-01 Crimpen Inn € 216,20
12-01 IZB (avonddienst) € 85,25
19-01 Stichting Timon € 259,00
26-01 Stichting de Hoop € 275,10
26-01 HA bekers Bartimeüs € 440,75


De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Kindernevendienst Ruth en Noömi
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Noömi, en over Ruth en Boaz.
Op deze zondag staat Ruth 1:6-11 en 1:14-22 centraal: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan en bij haar te blijven.

Weekagenda

Maandag 3 februari
18.30 uur: Alpha cursus(Rank)
19.00 uur: Mentorcatechese(Rank)
Dinsdag 4 februari
14.00 uur: Vrouwenvereniging(Rank)
20.00 uur: Kleine Kerkenraad(Rank)
Woensdag 5 februari
14.00 uur: Soos(Rank)
Donderdag 6 februari
14.30 uur: Ouderen contactmiddag (Rank)
Vrijdag 7 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht(Rank)
19.00 uur: Sirkelslag(Rank)
Zondag 9 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn

Ouderen contactmiddag 6 februari
Op donderdag 6 februari is er in ‘de Rank’ een ouderen contact middag. Vanaf 14.00 uur staat de thee klaar.
Om 14.30 uur zullen Willemieke Schippers en ds. C. Baggerman met het thema: Een goed verhaal – uw levensverhaal, deze middag vullen. Wanneer je eenmaal de zeventig gepasseerd bent ligt er een heel leven achter je. Met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en avonturen. Maar ook met veel (levens)vragen en antwoorden. Het is uw eigen unieke levensverhaal. Als je de hoofdthema’s van je leven bedenkt kan je daar wijs van worden. Dit is uw bijdrage aan het leven.
Tot ziens op donderdag 6 februari in de Rank.

Uitkomsten dubbele inzamelingsactie 2019 Lionsclub Krimpen aan den IJssel
In december 2019 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor de zesde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de vierde achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.
Deze keer zijn in totaal 444.729 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe beschikbare informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor zeker 900 pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze keer liefst 44,1 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd. Dat is weer meer dan een jaar geleden, toen ruim 38 kilo werd ingezameld.
Op basis van de standaardformule voor de berekening van de waarde van dit geld mag worden aangenomen dat met de opbrengst ervan uiteindelijk 133 oog operaties in derde wereld landen kunnen worden uitgevoerd.
De Lionsclub zegt de kerken hartelijk dank voor hun medewerking. En uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of vreemd en oud geld hebben ingeleverd.