Gevangenis pastoraat

Ten behoeve van de gedetineerden in de penitentiaire inrichting “de IJssel” is invulling gegeven aan het gevangenenpastoraat. Rond de aangestelde predikanten is een groep vrijwilligers geformeerd, die diensten bezoekt en deelneemt aan gesprekskringen.