Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal
Vijf maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit vieren wij vier keer op gewone zondagen in de ochtend- en avonddienst en in de avonddienst op Goede Vrijdag. Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben allen die in het openbaar belijdenis van het geloof in God hebben uitgesproken. Ook gasten die in hun eigen gemeente toegang hebben tot het Heilig Avondmaal worden van harte uitgenodigd aan de Tafel van de Heer. Voorafgaand aan een avondmaalszondag wordt een voorbereidingsdienst gehouden.

Het Heilig Avondmaal wordt gehouden, omdat de Here Jezus daar zelf opdracht voor heeft gegeven. Op de avond vóór Hij ging sterven, gaf Hij hiervoor de opdracht. Nadat de Here Jezus naar de hemel was gegaan, is de kerk het Avondmaal blijven vieren.
Het Heilig Avondmaal heeft te maken met het sterven van de Here Jezus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Dat offer was eenmalig. Bij het Avondmaal worden brood en wijn gebruikt. Brood wijst naar het lichaam van de Here Jezus. Dat lichaam werd voor ons verbroken. De wijn verwijst naar het bloed van de Here Jezus Christus dat door onze zonden, voor onze verlossing van de schuld is vergoten.

Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact met ons via het contactformulier met als onderwerp ‘Pastoraat’.