Huwelijk

In één van de huwelijksformulieren, die in onze wijkgemeente worden gebruikt, staat: “Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven.” Ter voorbereiding op een huwelijk worden door de predikant enkele huwelijksgesprekken gevoerd.

Willen jullie gaan trouwen en jullie huwelijk laten inzegenen in een dienst in of onder verantwoording van wijkgemeente De Rank, neem dan contact op met de wijkpredikant.

Het gemis van een relatie kan reden tot zorg geven. In die situatie zijn we er ook als gemeente om elkaar te steunen.
Vanwege de gebrokenheid van het bestaan is er ook in onze wijkgemeente sprake van zorgen rond seksualiteit. Te denken is aan de worsteling rondom homoseksualiteit. Verder kan er sprake zijn van een huwelijkscrisis of echtscheiding. Als wijkgemeente willen we graag nabij zijn in een huwelijkscrisis en waar mogelijk ondersteunen of doorverwijzen naar professionele hulpverlening. Wanneer een breuk onafwendbaar blijkt, blijven we geloven in de trouw van God aan beide ex-partners. Verder kan er door de gebrokenheid van het bestaan sprake zijn van ongewenste kinderloosheid.

Willen jullie meer weten over dit onderwerp neem dan contact met ons via het contactformulier met als onderwerp ‘Predikant’.