Informatie

Onze website is aangevuld met dit nieuwe onderdeel: ‘platform leden’. Het is een digitaal ‘wie is wie’-boek. U kunt er gegevens van u zelf invullen en foto’s plaatsen. Het is een middel om elkaar beter te leren kennen en gemakkelijker te vinden. Ik hoop dat degenen die vertrouwd zijn met de computer de gemeenteleden helpen, die er wat minder bedreven in zijn. Overigens denkt de kerkenraad er ook over na hoe er hiernaast een papieren vorm gemaakt kan worden. In het begin kunt u opstartfouten tegenkomen. Wilt u die dan melden? U kunt dat doen aan: webredactie@derankkrimpen.nl.

Dit platform wordt ook gebruikt voor artikelen en foto’s, die vanwege de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) eigenlijk niet op het openbare deel van de website mogen worden geplaatst. Die zijn dan wel in te zien door geregistreerde leden van “De Ark/Rank-gemeente”. Wie dan inlogt via het submenu ‘inloggen’ onder het menu ‘platform leden’ ziet onder datzelfde menu een extra submenu verschijnen: ‘nieuws voor leden’. Daar staan nu bijvoorbeeld foto’s op van een gezamenlijke gemeenteavond met “De Ark” en van de aannemingsavond van de nieuwe lidmaten. Het is de bedoeling dat dit nieuws, speciaal leden, wordt uitgebreid.

U registreert zich via het submenu ‘registratie’. In de linkerkolom als gebruiker van de website (abonnee), in de rechterkolom als lid van het platform. U activeert uw registratie door in een aan u verzonden email op de betreffende link te klikken. Nadat u met uw gebruikersnaam of emailadres en wachtwoord hebt ingelogd, kunt u verdere gegevens invullen via ‘profiel –> bewerken’ onder de tabs ‘Contact’ en ‘Profiel (extra)’. U kunt ook een profielfoto en omslagfoto plaatsen.

Het heeft enige voorkeur dat er niet per gezin maar individueel wordt ingeschreven met ieder een eigen emailadres.