Jeugd

De jeugd in de “ArkRankgemeente” is onderverdeeld in drie groepen.

Basisschool:
Allereerst de groep van basisschool tot de eerste klas van de middelbare school. Voor deze groep is er de kindernevendienst en de kinderclub. Tevens zijn er thema-gebonden diensten/activiteiten, bijvoorbeeld met bid- en dankdag, goede vrijdag en kerst.


Middelbare school:
De tweede groep is vanaf de eerste klas van de middelbare school tot en met 16 jaar. Voor de groep is er mentorcatechese en zijn er diverse jeugdactiviteiten, die elke maand worden georganiseerd. Het doel van deze activiteiten is om jongeren ook buiten de zondagse diensten en de catechisatie te betrekken bij de “ArkRankgemeente”. De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit een film- en spelletjesavond, schaatsen, een strandwandeling of zwemmen. Hou voor de laatste informatie omtrent de jeugdactiviteiten de ArkRank-nieuwsbrief, je mail, facebook en natuurlijk de flyers bij de ingang van de kerk in de gaten. Tot slot wordt er door de gezamenlijke kerken ook eens per drie maanden een jeugddienst georganiseerd. In deze dienst wordt er extra stil gestaan bij thema’s die aansluiten bij de beleveniswereld van jongeren. Ook worden er meer opwekkings- en worshipliederen gezongen, dit gebeurt onder begeleiding van een band.