Jeugddiensten

Elke drie maanden wordt er een speciale jeugddienst georganiseerd door de gezamenlijk PKN-gemeentes. Deze diensten vinden ‘s avonds om half zeven plaats. De dienst wordt begeleid door diverse bands. De liederen die worden gezongen komen niet alleen uit de liedboek, maar ook uit Opwekking of andere worshipliederen.