Kerkdiensten

De gemeente komt iedere zondag in een morgen- en een avonddienst* samen. De kerkdienst is het kloppend hart van wijkgemeente De Rank. De morgendienst begint om 10.00 uur, de avonddienst om 18.30 uur.

Diverse diensten op zondag zijn themadiensten of bijzondere diensten:
– gezinsdiensten
– jeugddiensten
– zangdiensten
– de startdienst aan het begin van het winterseizoen
– de herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin de gemeenteleden worden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden
– doopdiensten
– avondmaalsdiensten

Daarnaast zijn er de diensten op afwijkende dagen:

Nieuwjaarsmorgen 10.00 uur
Bid- en dankdag** 19.30 uur
Goede Vrijdag 10.00 uur kinderdienst
Goede Vrijdag 19.30 uur avondmaaldienst
Hemelvaartsdag 10.00 uur
Kerstavond 19.00 uur kinderkerstdienst
Eerste Kerstdag 10.00 uur
Oudejaarsavond 19.00 uur

* in de zomerperiode worden de avonddiensten gezamenlijk met de IJsseldijk kerk gehouden. De diensten zijn om en om in De Rank danwel de IJsseldijkkerk.
** de diensten op bid- en dankdag worden gezamenlijk met de andere PKN wijkgemeenten gevierd. De diensten vinden afwisselend in de betreffende kerkgebouwen plaats.