Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst wordt er voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 6 kindernevendienst georganiseerd. Het doel van de kindernevendienst is kinderen naast de gewone kerkdienst op hun eigen niveau bekend te maken met verhalen uit de bijbel en hieruit God’s liefde voor hen te laten zien. Voor de kinderen van basisschoolgroepen 7 en 8 is de kindernevendienst om de week, zodat ze de andere weken aan de gehele kerkdienst kunnen bijwonen. De leiding van de Kindernevendienst bestaat uit 17 enthousiaste gemeenteleden en een coördinator voor startweekend/kerstboeken die worden uitgereikt aan elk kind dat regelmatig aanwezig is bij de kindernevendienst.

De groepen
Er zijn drie verschillende groepen. Groep 1 (basisschoolgroepen 1 tot en met 3), groep 2 (basisschoolgroepen 4 tot en met 6), groep 3 (basisschoolgroepen 7 en 8), en de structuurgroep voor gemeenteleden met een beperking en met behoefte aan structuur. De groepen 1 en 2 werken volgens de methode “Vertel het maar”. Er wordt gecollecteerd, gezongen, gebeden, een Bijbelverhaal verteld en geknutseld, of gepuzzeld naar aanleiding van het verhaal. Groep 3 werkt dit jaar voor het eerst met de methode “On Track“ van de HGJB. Dit is een voorbereiding op de mentor-catechese.

Speciale diensten
Naast de wekelijkse kindernevendienst bereidt de leiding samen met de predikant een gezinsdienst en de kinderkerstdienst voor, waar de kinderen vervolgens ook actief aan meewerken. Tenslotte wordt de kinderen een kleine rol toebedeeld in de vorm van de kaars aansteken en/of een stukje of gedichtje voorlezen/opzeggen tijdens de Goede Vrijdagdienst, de Paasviering, afscheidsdienst van de oudste groep en de adventsweken. Bij een doopdienst en een belijdenisdienst verzorgt de kindernevendienst met de leiding een bloemengroet met een kaart met namen voor de doopouders of degenen die belijdenis doen.