Kerkelijk werker

Willemieke


Willemieke Schippers


Willemieke noemde mijn ouders mij toen ik op 16 april 1971 geboren werd in Gouda. Ik groeide op in GrootAmmers, een klein dorp in de Alblasserwaard. Inmiddels ben ik 22 jaar getrouwd met Wim en wonen wij in Streefkerk. Vier kinderen horen bij ons. Een zoon van 8 en drie dochters in de leeftijd van 10, 18 en 20 jaar. De oudste woont al weer op kamers. De tijd gaat snel! Na twintig jaar gewerkt te hebben in de huisartsenpraktijk besloot ik een aantal jaren geleden het over een andere boeg te gooien. Ik wilde de kant van de theologie op en ben toen begonnen aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Voor deze opleiding heb ik met veel plezier mijn grote stage gelopen in PKN wijkgemeente de Rank. Op dit moment zit ik in de startfase van mijn afstuderen. In de komende periode zal ik mij binnen de Rank vooral bezig houden met het pastoraat aan de oudere gemeenteleden en de mentorcatechese. Ik zie ernaar uit om u (beter) te leren kennen en samen op te lopen.
Omgaan met de ander
De ander wil bemind worden als degene wie hij is, namelijk: schepsel van God, degene voor wie Christus mens werd, stierf en uit de dood opstond, voor wie Christus de vergeving van de zonde werkelijkheid wil laten worden en het eeuwige leven wil schenken. Ik wil de ander in mijn handelen ontmoeten als degene, die hij is voor Christus. Dit betekent dat ik de ander aanvaard en benader met echtheid en empathie. Zo kan ik iets van de liefde van God – in Zijn genade, waarheid en barmhartigheid aan mensen, delen in mijn relatie met de ander. Het is mijn roeping en verlangen om mensen te ondersteunen in hun pijn, verlies en angst, en hun
vreugde, triomfen en overwinningen. Als kerkelijk werker ben ik opgeleid om voorzichtig en vakkundig verbanden te leggen met het innerlijk leven van verschillende mensen in alle lagen van het leven. Daarbij komen vragen ter sprake die te maken hebben met het persoonlijk gevoel van eigenwaarde, innerlijke bronnen, veerkracht en het vermogen om moeilijkheden het hoofd te bieden. Juist in de gesprekken met ouderen ontvang ik van hen ontzettend veel aan levenswijsheden.
Jeugd
De jeugd is de toekomst van de kerk, hoor je vaak zeggen. Beter kun je zeggen: de jeugd is het NU van de kerk. NU zien we een kind gedoopt worden. NU zien we kinderen vrolijk naar de kindernevendienst rennen. NU zien we ze bij elkaar staan voorin de kerk, tijdens het kindermoment. NU horen we jongeren samen zingen en muziek maken. NU gebeurt het allemaal! We hebben veel te delen met elkaar. In de gesprekken, tijdens de ‘Follow me’ en ‘Follow me next’ mentorcatechese, groeien we samen in geloof. De gesprekken met jullie (de jeugd) zijn voor mij een grote bron van inspiratie. Ik heb respect voor de jongeren die in een maatschappij met oneindig veel keuzemogelijkheden vasthouden aan hun geloof. Ook leer ik van jullie om open en eerlijk mijn eigen twijfel en onzekerheid te bespreken en zo elkaar verder te helpen. Jullie hebben een enthousiast jeugdteam en ik kijk ernaar uit om met hen in gesprek te gaan om het volgende seizoen voor te bereiden. Het zou geweldig zijn als alle jeugdleden erbij zijn als het winterwerk in september weer van start gaat!
Het mandaat van waaruit ik wil werken
In navolging van de Goede Herder ben ik geroepen door Hem om herder te zijn. Het is dus niet zo dat professie in dit beroep mij nu tot een huurling maakt, iemand die op basis van een arbeidsovereenkomst haar taak uitvoert. Het is de liefdevolle stem van de Herder die mij roept voor deze taak. Mijn relatie tot mijn broeders en zusters is een liefdesrelatie, zij gaan mij ter harte. Jezus gaf in liefde voor ons Zijn leven. Ondanks de roeping van de Vader was Hij vrij om hierin zelf een keuze te maken. Ook ik ben geroepen door God zelf en wil met heel mijn hart de wil van de Vader doen. Vanuit dit verticale mandaat mag ik aanwezig zijn in het leven van de ander. Ik hoef daarbij mijn leven niet voor de schapen te geven, dit heeft Jezus voor ons gedaan. Wel mag ik mijn leven inzetten voor de schapen. Het is dan ook mijn wens en verlangen dat ik dit in de komende periode mag doen in de Rank.

Willemieke Schippers