Kerkrentmeesters

Er zijn 4 Rankrentmeesters die deel uit maken van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente krimpen aan den IJssel. Hieronder vallen de wijkgemeenten IJsseldijkkerk, de Rank, de Wingerd, en de Ark als financiële en vermogensrechtelijke eenheid . Het financieel beleidsplan van het college van kerkrentmeesters beschrijft de financiële kaders waarbinnen de wijkgemeente zich kan bewegen.
De Rankrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle zaken die de Rank aangaan.
Het wijkfonds kan alleen besteed worden aan de Rank. De wijkkas ( die voor elke wijk even groot is) wordt gebruikt voor alle lopende zaken, zoals catechesemateriaal, boekjes bij geboorten en jubilea.
De beheerscommissie, onder voorzitterschap van een Rankrentmeester, bestaat uit betrokken mensen. Zij zorgen voor het kleine onderhoud. Ook de schoonmaak van het kerkgebouw valt hieronder.
Het kerkelijk bureau (met archief) is ook gehuisvest in de Rank. Het valt volledig onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.