Kerkrentmeesters

Er zijn 6 Kerkrentmeesters van de “ArkRankgemeente” die deel uit maken van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente krimpen aan den IJssel. Hieronder vallen de wijkgemeenten “De IJsseldijkkerk”, “De Wingerd”, en de “ArkRankgemeente” als financiële en vermogensrechtelijke eenheid. Het financieel beleidsplan van het college van kerkrentmeesters beschrijft de financiële kaders waarbinnen de wijkgemeente zich kan bewegen.
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle zaken die de “ArkRankgemeente” aangaan.
Het wijkfonds kan alleen besteed worden aan de “ArkRankgemeente”.
De wijkkas ( die voor elke wijk even groot is) wordt gebruikt voor alle lopende zaken, zoals catechesemateriaal, boekjes bij geboorten en jubilea.
Alle taken zijn verdeeld onder de 6 leden van de wijkrentmeesters. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken van de wijk, maar ook voor de inkomsten. De actie vrijwillige bijdrage is een actie vanuit het College van Kerkrentmeesters, waar zij deel van uitmaken.
De beheerscommissie, onder voorzitterschap van een wijkrentmeester, bestaat uit betrokken mensen. Zij zorgen voor het kleine onderhoud. Ook de schoonmaak van de kerkgebouwen valt hieronder.
Het kerkelijk bureau (met archief) is gehuisvest in kerkgebouw “De Rank”. Het valt volledig onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Contactgegevens: penningmeester van de “ArkRank-wijkgemeente”:
penningmeester.arkrank@gmail.com.