Kerkwebradio

De zorg voor en het onderhoud van de kerkomroep is opgedragen aan de diaconie. Om de uitzendingen te ontvangen moet men de beschikking hebben over een computer met een internet aansluiting. Heeft u dit niet, dan kan men ook met een speciaal kastje de uitzendingen via de normale (vaste) telefoonaansluiting beluisteren. Deze kastjes zijn bedoeld voor langdurig zieken en mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Men kan de uitzendingen rechtstreeks beluisteren, maar ook kan men de uitzendingen van de afgelopen weken op een later tijdstip nogmaals horen. Ook kan men desgewenst een andere kerk beluisteren die via dezelfde provider wordt of is uitgezonden.

U kunt eenvoudig meeluisteren met de diensten via uw telefoonlijn.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor het kerkwebradiokastje, de telefoontikken komen voor rekening van de Rank.
De Kerkwebradio blijft eigendom van de kerk.

Hulpmenu voor touchscreengebruik om bij onderliggende pagina’s te komen:
Deze pagina heeft geen onderliggende pagina’s