Liberia: Fishtown

Prince Dennis
Prince Dennis
Prince Dennis uit Liberia

Als Rankgemeente steunen we al enkele jaren een schooltje in Liberia.

De contacten hiermee zijn ontstaan vanuit het koffieschenken bij het busstation, georganiseerd door de missionaire commissie.

Dit schooltje begon met enkele kinderen en is ondertussen uitgegroeid tot een school met meer dan 100 leerlingen die hier hun eerste woordjes leren lezen en schrijven.

We mogen dankbaar zijn dat al onze inzet van de afgelopen jaren bij heeft mogen dragen aan de toekomst van deze kinderen.

Echter: een grotere school met meer leerlingen vraagt ook om meer leerkrachten wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Daar zetten wij ons voor in door middel van de jaarlijkse oliebollenactie en een collecte, ook in de andere PKN-wijken van Krimpen a/d IJssel.

Men leeft in zeer moeilijke omstandigheden, huizen opgetrokken uit klei, geen vaste banen en dus ook geen vast inkomen, prijzen van voedsel en andere artikelen die van de één op de andere maand zomaar met 50% hoger kunnen zijn doordat de weg geblokkeerd is. Niet te begrijpen.

Wij hopen ook dat het stukje onderwijs dat deze kinderen krijgen, bij mag dragen aan ‘een toekomst met perspectief’.