PPD

In het Plaatselijk Platform Diaconieën hebben diakenen uit verschillende christelijke kerken in Krimpen aan den IJssel zitting. Zij brengen de maatschappelijke en financiële noden in kaart. Het PPD onderhoudt contacten met de Krimpense wethouders van sociale zaken en welzijn, de Krimpense overheids- en welzijnsinstelling, de voedselbank en het meldpunt Krimpen / Capelle.