Aankleding en inrichting

Nieuw meubilair liturgisch centrum
In 2013 is het liturgisch centrum van De Rank voorzien van nieuw meubilair:

Gebrandschilderd raam
In de kerkzaal in een gebrandschilderd raam aangebracht voorstellende zaaien, groeien (druivenrank) en oogsten.

Orgel
In 2004 is het derde orgel sinds de bouw van De Rank in gebruik genomen. Het is een electronisch Johannus Monarke orgel.

Borduurwerken in de Rank
De zeven “Ik ben woorden” uit het evangelie van Johannes zijn als onderwerp genomen voor de afbeeldingen op de zeven wandkleden in de kerkzaal. Het gaat om de volgende bijbelteksten:

Ik ben de goede Herder (Joh.10,vers 11 en 14)
Ik ben het brood dat leven geeft (Joh.6, vers 35 en 48)
Ik ben het licht voor de wereld (Joh.8, vers 12)
Ik ben de opstanding en het leven (Joh.11, vers 25)
Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh.14, vers 6)
Ik ben de ware wijnstok (Joh.15, vers 1)
Ik ben de deur voor de schapen (Joh.10, vers 7)

In de hal van De Rank is een drieluik aangebracht met een uitbeelding van het Pinksterfeest.

De kleden zijn gemaakt door vijfentwintig dames uit De Rank naar een ontwerp van mevrouw M.Buijs.