Preekrooster
Preekrooster van wijkgemeente de Rank

De avonddiensten zijn gezamenlijk met de wijkgemeentes “IJsseldijkkerk” en “De Ark”

3 november 10.00 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen Belijdenis- en Doopdienst
3 november 18.30 uur de IJsseldijkkerk Ds. C. Baggerman
6 november 14.30 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen en Ds. J.B. de Rijke Dankdag voor gewas en arbeid, kinderdienst
10 november 10.00 uur de Rank Ds. A. Tromp
10 november 18.30 uur de IJsseldijkkerk Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
17 november 10.00 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen Doopdienst m.m.v. Vine, gez. met de Ark
17 november 18.30 uur de Rank Ds. C.M. van Loon, Rotterdam
24 november 10.00 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen Laatste zondag kerkelijk jaar
24 november 18.30 uur de Ark Ds. L. Kruger, Rotterdam Krimpen Zingt Dienst
1 december 10.00 uur de Rank Ds. A. Robbertsen, Rotterdam 1e Advent, Heilig Avondmaal
1 december 18.30 uur de Rank Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug a/d Rijn 1e Advent, Heilig Avondmaal