RankberichtElke week – uitgezonderd in de zomerperiode – verschijnt er een Rankbericht. Gedrukte exemplaren liggen op zondag in de hal van de Rank. Maar u kunt het bericht ook al op vrijdagmorgen digitaal ontvangen als bijlage in een email. Opgave aan: rankbericht@hotmail.com